slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
АМОРТИЗАЦИЈА

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

АМОРТИЗАЦИЈА - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

АМОРТИЗАЦИЈА. ШТА СЕ ОЗНАЧАВА ПОЈМОМ ‘’АМОРТИЗАЦИЈА’’? КОЈА СРЕДСТВА СЕ АМОРТИЗУЈУ? ЗБОГ ЧЕГА СЕ ВРШИ АМОРТИЗАЦИЈА? КОЈА СРЕДСТВА СЕ НЕ АМОРТИЗУЈУ? КАКО СЕ КЊИЖЕ ОБРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ? ШТА ПРЕДСТАВЉА АМОРТИЗАЦИОНУ ОСНОВИЦУ? ШТА ЈЕ ТО РЕЗИДУАЛНА ВРИЈЕДНОСТ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'АМОРТИЗАЦИЈА' - temira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
АМОРТИЗАЦИЈА

ШТА СЕ ОЗНАЧАВА ПОЈМОМ ‘’АМОРТИЗАЦИЈА’’?

КОЈА СРЕДСТВА СЕ АМОРТИЗУЈУ?

ЗБОГ ЧЕГА СЕ ВРШИ АМОРТИЗАЦИЈА?

КОЈА СРЕДСТВА СЕ НЕ АМОРТИЗУЈУ?

КАКО СЕ КЊИЖЕ ОБРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ?

ШТА ПРЕДСТАВЉА АМОРТИЗАЦИОНУ ОСНОВИЦУ?

ШТА ЈЕ ТО РЕЗИДУАЛНА ВРИЈЕДНОСТ?

ШТА ЈЕ ТО ЕКОНОМСКИ ВИЈЕК А ШТА КОРИСНИ ВИЈЕК НЕКОГ СРЕДСТВА?

slide2
МЕТОДЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
 • МЕТОДА ВРЕМЕНСКОГ ОТПИСА
  • ЛИНЕАРНИ – ПРАВОЛИНИЈСКИ ОТПИС
  • ДЕГРЕСИВНИ ОТПИС
   • АРИТМЕТИЧКО – ДЕГРЕСИВНИ ОТПИС (ДИГИТАЛНИ ОТПИС; СУМА БРОЈА ГОДИНА)
   • ГЕОМЕТРИЈСКО – ДЕГРЕСИВНИ ОТПИС (ИСТА ОСНОВИЦА А ОПАДАЈУЋА СТОПА)
   • МЕТОДА ОПАДАЈУЋЕГ САЛДА
 • МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛНОГ ОТПИСА
slide3
ПРАВОЛИНИЈСКИ ОТПИС

НВ камиона је 50.000 КМ. Процијењени корисни вијек је 5 година. Процијењена резидуална вриједност износи 5.000 КМ. Обрачун амортизације праволинијском методом изгледа као у табели:

Годишњи износ амортизације =

= (50.000 – 5.000) / 5 = 9.000

slide4
ФУНКЦИОНАЛНИ ОТПИС

Набавна вриједност камиона је 50.000 КМ. Процијењено је да може пријећи укупно 50.000 км. Процијењена резидуална вриједност износи 5.000 КМ. Претпостављени обрачун амортизације функционалном методом изгледа као у табели:

Износ амортизације по једном километру =

= (45.000 : 50.000) = 0,90 КМ / км

slide5
ДИГИТАЛНИ ОТПИС

Набавна вриједност камиона је 50.000 КМ. Процијењени корисни вијек је 5 година. Процијењена резидуална вриједност износи 5.000 КМ. Обрачун амортизације методом дигиталног отписа изгледа као у табели:

Дегресија = 2 x (45.000 / 5 (5 +1)) = 3.000

slide6
ДИГИТАЛНИ ОТПИС

Набавна вриједност камиона је 50.000 КМ. Процијењени корисни вијек је 5 година. Процијењена резидуална вриједност износи 5.000 КМ. Обрачун амортизације методом дигиталног отписа изгледа као у табели:

Износ дегресије = 45.000 / 15 = 3.000

slide7
ИСТА ОСНОВИЦА, ОПАДАЈУЋА СТОПА

У претходном примјеру, ако се жели да стопа амортизације из године у годину пада, нпр. за по 5%, опадајућа стопа се може израчунати на следећи начин:

1.година = x + 20% Стопа = 30%

2.година = x + 15% Стопа = 25%

3.година = x + 10% Стопа = 20%

4.година = x + 5% Стопа = 15%

5.година = x + 0% Стопа = 10%

5x + 50% = 100%, x = 10%

slide8
ОБРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ

!!! Стопе се и у овом случају примјењују на амортизациону основицу која се добије кад се од набавне одузме резидуална вриједност.

slide9
МЕТОДА ОПАДАЈУЋЕГ САЛДА

Према овој методи отписа, иста стопа се примјењује на салдо, тј. садашњу књиговодствену вриједност средства (која се, природно, смањује из године у годину).

Обично се узима двострука линеарна стопа:

(100% / процијењени корисни вијек x 2).

У посматраном примјеру, стопа износи 40%

(100 / 5 x 2)

У задњој години отписа износ амортизације чини вриједност коју још треба одузети да би се садашња вриједност свела на резидуалну.

slide10
ОБРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ

!!! У ПРВОЈ ГОДИНИ, ДВОСТРУКА ЛИНЕАРНА СТОПА ЈЕ ПРИМИЈЕЊЕНА НА НАБАВНУ ВРИЈЕДНОСТ, ШТО НИЈЕ БИО СЛУЧАЈ КОД ПРЕТХОДНО ПРИКАЗАНИХ МЕТОДА.

slide11
КЊИЖЕЊЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Књижење обрачунатог трошка амортизације основних средстава – сталних материјалних средстава врши се ставом:

Д 540 – Трошкови амортизације

П 0228 – ИВ опреме

П 0218 – ИВ грађевинских објеката

П 0228 – ИВ алата и инвентара

П 0318 – ИВ вишегодишњих засада

П 0328 – ИВ основног стада

зависно од тога о ком основном средству се ради.

slide12
АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА

Нематеријална средства (група конта 01) обухватају конта која се односе на средства која имају ограничен вијек употребе тбог чега се, такође, амортизују.

За обрачун амортизације обично се користи метода праволинијског – линеарног отписа.

Трошковима амортизације нематеријалних средстава задужује се конто 540 а одобравају адекватна конта исправке (0108, 0118, итд.)

Шта је гудвил (goodwill)и да ли га треба амортизовати (МРС 38, IFRS 3)?

slide13
ТРОШКОВИ ИСЦРПЉИВАЊА

Трошкови исцрпљивања се појмовно вежу за ‘’амортизацију’’ природних богатстава.

Примјер: амортизација рудника – обрачун трошкова исцрпљивања може се извршити на основу процјене укупне количине руде у руднику.

АМ / кг = НВ рудника / количина

Годишња амортизација = АМ / кг x експлоатисана количина руде

Д 540 – Трошкови амортизације

П 0118 – Исправка вриједности концесија

slide14
ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ТРОШКОВА АМОРТИЗАЦИЈЕ

Пореским прописима (Законом о порезу на добит) се, поред осталог, дефинише порески третман трошкова амортизације.

Према Закону из 1992. у пореском билансу се признавала амортизација до износа обрачунатог на основу прописаних стопа амортизације.

Према Закону из 2001.год. трошкови амортизације се признају у износима обрачунатим у складу са рачуноводственим прописима. Шта то значи у контексту различитих могућности везаних за избор методе амортизације?

Амортизација у контексу Закона о порезу на добит из 2006. године, који се примјењује од 01.01.2007.год.?!?

slide15
ПРИКАЗ НА ‘’Т’’ КОНТИМА

0221 – Опрема0228 – ИВ опреме

ПС) 100.000 1) 10.000

2) 10.000

3) 10.000

540 – Трошкови амортизације

1) 10.000

2) 10.000

3) 10.000

ad