นิยามศัพท์ทางด้านอาหารสัตว์
Download
1 / 13

??????????????????????????? ????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

นิยามศัพท์ทางด้านอาหารสัตว์ และการจำแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์. โภชนะ (nutrients). สารเคมีหรือกลุ่มของสารเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน และเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้ว ทำให้สัตว์ที่ได้รับสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้. วัตถุดิบอาหารสัตว์ (feedstuff)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????????? ?????????????????????????????' - temira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4945671
นิยามศัพท์ทางด้านอาหารสัตว์นิยามศัพท์ทางด้านอาหารสัตว์และการจำแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์


4945671

โภชนะนิยามศัพท์ทางด้านอาหารสัตว์(nutrients)

สารเคมีหรือกลุ่มของสารเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน และเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วทำให้สัตว์ที่ได้รับสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

วัตถุดิบอาหารสัตว์(feedstuff)

สารใดก็ตามที่เกิดจากแหล่งธรรมชาติ หรือสังเคราะห์ขึ้นมาทางเคมีหรือชีววิทยา เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วจะให้คุณค่าทางอาหารกับสัตว์


4945671

อาหารนิยามศัพท์ทางด้านอาหารสัตว์(food หรือ feed)

สารหรือสิ่งที่ภายหลังสัตว์กินเข้าไปแล้วสามารถถูก

ย่อย(digested) ถูกดูดซึม(absorbed) และนำไปใช้

ประโยชน์ (utilized) ต่อร่างกาย

วัตถุหรือสารใดๆ ซึ่งโดยปกติจะมาจากพืช หรือสัตว์

ซึ่งมีโภชนะประกอบอยู่ (Church และ Pond 1982)


4945671

สูตรอาหาร นิยามศัพท์ทางด้านอาหารสัตว์(ration)

อาหารที่ให้แก่สัตว์ในแต่ละวันส่วนใหญ่มักทำการคำนวณให้มีโภชนะอยู่ในสมดุล (balancedration) เหมาะสมตามความต้องการของสัตว์ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดประเภทและอายุสัตว์ ตลอดจนวัตถุประสงค์เช่นเพื่อการดำรงชีพการเจริญเติบโตหรือให้ผลผลิต


4945671

อาหารข้นนิยามศัพท์ทางด้านอาหารสัตว์ (concentrate)

อาหารที่มีความเข้มข้นของโภชนะต่อหน่วยน้ำหนักสูง หรือเป็นอาหารที่มีโภชนะที่สัตว์สามารถย่อยได้มาก และมีเยื่อใยต่ำกว่า 18 % อาจเป็นอาหารชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกัน และได้ปรับปรุงให้มีคุณค่าทางอาหารเหมาะสม ซึ่งเมื่อผสมกับอาหารชนิดอื่นแล้วจะมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์ แบ่งออกได้ตามปริมาณโภชนะที่มีอยู่ในอาหารดังนี้:


4945671

 • 1.แหล่งให้พลังงาน ให้พลังงานสูง และมีโปรตีนต่ำกว่า 20 %

 • เมล็ดธัญพืช ผลพลอยได้จากเมล็ดธัญพืช กากน้ำตาล ไขมัน

 • สัตว์ น้ำมันพืช

 • 2. แหล่งให้โปรตีน โปรตีนสูงกว่า 20 %

 • ปลาป่น เนื้อป่น กากเมล็ดพืชน้ำมัน กรดแอมิโนสังเคราะห์

 • 3. แหล่งให้แร่ธาตุ

 • หินปูน กระดูกป่น เปลือกหอยป่น เกลือแกง แร่ธาตุสังเคราะห์

 • 4. แหล่งให้วิตามิน

 • วิตามินสังเคราะห์

 • 5. อาหารเสริมอื่นๆ ยาปฏิชีวนะ สารให้สี กลิ่น


4945671

อาหารหยาบ ให้พลังงานสูง และมีโปรตีนต่ำกว่า 20 ( roughage)

วัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออาหารใดก็ตามที่มีความเข้มข้นของโภชนะต่อหน่วยน้ำหนักต่ำ แต่มีเยื่อใยสูงกว่า 18 % และเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่สามารถใช้ประโยชน์หรือย่อยเยื่อใยได้ดี

อาหารหยาบแห้ง ( dry forage)

อาหารหยาบสด (green forage)

อาหารหยาบหมัก (silage)


4945671

อาหารสำเร็จ ให้พลังงานสูง และมีโปรตีนต่ำกว่า 20 ( complete feed )

อาหารที่มีโภชนะครบถ้วนตามความต้องการทางสรีรวิทยาของสัตว์เฉพาะอย่าง เมื่อสัตว์กินเข้าไปในปริมาณที่พอเพียงแล้ว จะสามารถเติบโตและดำรงชีวิต และให้ผลผลิตได้โดยไม่ต้องรับอาหารอื่นอีกนอกจากน้ำ

อาหารเม็ด( pelleted feed, pellet)

อาหารสำเร็จที่ถูกอัดเป็นเม็ด เพื่อให้มีความน่ากิน (palatability) มากขึ้น ลดการเป็นฝุ่น ลดการสูญเสียเนื่องจากการตกหล่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง


4945671

 • อาหารแตกเป็นเสี่ยง ให้พลังงานสูง และมีโปรตีนต่ำกว่า 20 ( crumble feed )

 • อาหารอัดเม็ดที่นำมาเข้าเครื่องขบให้แตกเป็นเสี่ยง มีขนาดต่างๆตามที่ต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ:

 • ประหยัดเวลาในการอัดเม็ด

 • เพิ่มความน่ากิน

 • เพิ่มความสามารถในการย่อย

 • เหมาะสำหรับสัตว์ปีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่กระทง หรือไก่ที่มีอายุมากกว่า 4-5 สัปดาห์ขึ้นไป


4945671

อาหารป่น ให้พลังงานสูง และมีโปรตีนต่ำกว่า 20 ( mash feed )

อาหารสำเร็จที่อยู่ในรูปป่นละเอียด มีอยู่ 2 รูป คือ อาหารป่นเปียก และอาหารป่นแห้ง

วัตถุเติมอาหารสัตว์( feed additive)

สารเคมีที่เติมลงไปในอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของอาหาร ทำให้สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้มากขึ้น เช่น ยาปฏิชีวนะ ยากันบูด เอ็นไซม์ และ สารกระตุ้นการเจริญเติบโต เป็นต้น


4945671

อาหารผสมล่วงหน้า ให้พลังงานสูง และมีโปรตีนต่ำกว่า 20 ( premix )

ส่วนผสมของแหล่งอาหารปลีกย่อยหลายชนิด ( วิตามิน แร่ธาตุ เป็นต้น ) กับตัวเจือจาง ก่อนที่จะนำมาผสมกับอาหารชนิดอื่น เพื่อทำเป็นอาหารสมดุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายอาหารเหล่านั้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกับอาหารส่วนอื่นได้ง่ายขึ้น


4945671

อาหารผสมสำเร็จรูป ให้พลังงานสูง และมีโปรตีนต่ำกว่า 20

(total mixed rations , TMR; complete rations, CR)

อาหารที่ผลิตขึ้นมาจากการนำเอาอาหารหลักของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 2 ชนิด คือ อาหารหยาบ และอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจึงนำไปเลี้ยงสัตว์โดยตรง


4945671

TMR ให้พลังงานสูง และมีโปรตีนต่ำกว่า 20 ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1. ประกอบไปด้วยอาหารข้นและอาหารหยาบในอัตราส่วนที่เหมาะสม( คำนวณจากน้ำหนักแห้ง) โดยขึ้นกับอายุและระดับการให้ผลผลิตของสัตว์ที่เลี้ยง

2. อาหารทั้ง 2 ชนิดที่นำมาใช้ผสมต้องมีคุณภาพดี โดยเฉพาะอาหารหยาบ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

3. ขนาดความยาวของอาหารหยาบที่ใช้ผสมควรมีขนาดพอเหมาะ ไม่สั้น หรือเล็กจนเกินไป

4. การกระจายตัวของอาหารข้นและอาหารหยาบควรสม่ำเสมอ


ad