kypsyysn yte
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kypsyysnäyte

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Kypsyysnäyte - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte on oppimiskokemus ja työnäyte sekä väline opinnäytetyön esilletuontiin. Kypsyysnäytteen tarkoitus. Kypsyysnäytteen hyväksytyllä suorittamisella opiskelija osoittaa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kypsyysnäyte' - temima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kypsyysn yte

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte on oppimiskokemus ja työnäyte sekä väline opinnäytetyön esilletuontiin.

kypsyysn ytteen tarkoitus
Kypsyysnäytteen tarkoitus

Kypsyysnäytteen hyväksytyllä suorittamisella

opiskelija osoittaa

 • suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan (asetus 256/95, 10 §)
 • lain 424/2003 mukaan korkeakoulututkinnolta vaadittavaa suomen tai ruotsin kielen taitoa (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta).
k kypsyysn ytteen kirjoittaminen
K Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
 • Opiskelija sopii kypsyysnäytteen kirjoittamisesta ohjaajansa kanssa.
 • Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotusti ohjaajan kanssa sovittuna ajankohtana (uusintatentissä tai muuna ajankohtana).
 • Tekstilaji voi olla
   • essee
   • mediatiedote koulun verkkosivuille, parhaat tiedotteet medialle
   • henkilöstötiedote toimeksiantajan intranetiin tai henkilöstölehteen.

Huom! Kypsyysnäyte ei ole tenttivastaus.

kypsyysn yte esseen
Kypsyysnäyte esseenä
 • Essee on teksti, jossa kirjoittaja osoittaa analyyttista kirjoitustaitoa pohtimalla ja erittelemällä annettua aihetta tai ongelmaa eri näkökulmista.
 • Esseessä on faktojen lisäksi kirjoittajan omia näkemyksiä, mielipiteitä, arviointeja ja päätelmiä.
 • Esseessä on otsikko, aloituskappale, käsittelykappaleet ja lopetus. Ei väliotsikoita, kuvioita eikä taulukoita.
 • Esseen pituus on 450−600 sanaa (käsinkirjoitettuna 3–4 konseptipaperin sivua jokaiselle riville kirjoitettuna).
kypsyysn yte tiedotteena
Kypsyysnäyte tiedotteena
 • Media- ja henkilöstötiedote sisältävät uutisen, joka kertoo jostakin yleisesti kiinnostavasta, uudesta, yllättävästä tai merkittävästä asiasta.
 • Opinnäytteestä kertova tiedote kiteyttää esim. tutkimuksen tärkeimmät tulokset tai tuotoksen uutuusarvon toimialalle tai organisaation henkilöstölle.
 • Tiedote etenee tärkeysjärjestyksessä, ja se sisältää vain yhden uutisen eli kärjen.
 • Tiedotteessa on otsikko, ingressi, käsittelykappaleet ja lisätietojen antaja.
 • Mediatiedotteessa on lisäksi lähettävän organisaation taustatiedot (lisätään tiedotteeseen HAAGA-HELIAn viestinnässä).
 • Tiedotteen pituus on 150−230 sanaa (käsinkirjoitettuna noin kaksi konseptipaperin sivua jokaiselle riville kirjoitettuna).
tiedotteella julkisuutta opinn ytety lle
Tiedotteella julkisuutta opinnäytetyölle
 • Ohjaaja ehdottaa opiskelijalle kypsyysnäytteen kirjoittamista tiedotteena.
 • Opiskelija sitoutuu muokkaamaan tiedotettaan.
 • Viestinnän opettaja ohjaa tiedotteen muokkaamista ja viimeistelyä.
 • Opiskelija lähettää muokatun ja viimeistellyn tiedotteen HAAGA-HELIAn viestintään.
 • Viestintäyksikkö valitsee medialle lähetettävät tiedotteet.
kypsyysn ytteen arviointi
Kypsyysnäytteen arviointi
 • Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty−hylättyHAAGA-HELIAn arviointikriteerien mukaan.
 • Sekä sisältö että kieliasu tarkistetaan ja arvioidaan.
 • Sisällön arvioi opinnäytetyön ohjaaja ja kieliasun kielen opettaja.
 • Hylätty kypsyysnäyte tulee uusia.
kypsyysn ytteen arviointikriteerit 1 2
Kypsyysnäytteen arviointikriteerit 1 (2)
 • Tehtävänannon noudattaminen
  • Teksti vastaa tehtävänannon tekstilajia (essee tai tiedote) sekä tyyliltään että rakenteeltaan.
  • Tekstillä on pääasian ja näkökulman ilmaiseva, kiinnostusta herättävä otsikko.
 • Tekstin rakenne
   • Teksti etenee johdonmukaisesti.
   • Kappalejako on tarkoituksenmukainen, ja kappalejaot on osoitettu selvästi.
   • Teksti on sopivan mittainen (essee 450−600 sanaa, tiedote 150−230 sanaa).
kypsyysn ytteen arviointikriteerit 2 2
Kypsyysnäytteenarviointikriteerit 2 (2)
 • Aiheen käsittely
  • Teksti antaa riittävän näytön kirjoittajan asiantuntijuudesta.
  • Aihetta käsitellään kohderyhmää kiinnostavalla tavalla.
  • Opinnäytetyön käsitteitä ja tietoperustaa on hyödynnetty hyvin tai erinomaisesti suhteessa tehtävänantoon.
  • Teksti toimii itsenäisenä tekstinä. Sen ymmärtää ilman opinnäytetyöhön tutustumista.
 • Luettavuus
  • Virke- ja lauserakenteet ovat ymmärrettäviä, yksiselitteisiä, kielen sääntöjen mukaisia ja vaihtelevia.
  • Kieli on hyvää tai erinomaista; kieliasu noudattaa oikeinkirjoituksesta ja oikeakielisyydestä annettuja normeja ja suosituksia.
lis tietoja
Lisätietoja

Tarkempia tietoja kypsyysnäytteen tarkoituksesta,

tekstilajeista ja arviointiperusteista saat

HAAGA-HELIAn opiskelijan ekstranetistä

opinnäytetyösivustolta.

ohjaajalle ohjeeksi
Ohjaajalle ohjeeksi

Jos opinnäytetyö on mediaa ja/tai toimeksiantajan

työyhteisöä kiinnostava, toimi näin:

 • Ehdota opiskelijalle media- tai henkilöstötiedotteen tekemistä.
 • Kehota opiskelijaa kertaamaan, miten hyvä tiedote laaditaan.
 • Anna media- tai henkilöstötiedote opiskelijalle kypsyysnäytteen aiheeksi.
 • Ota opiskelijalle kopio tämän käsin kirjoittamasta kypsyysnäytteestä.
 • Pyydä opiskelijaa naputtamaan teksti Wordiin ja lähettämään se viestinnän opettajalle sekä halutessasi myös sinulle.
 • Osallistu tiedotteen muokkaamiseen, jos haluat.