tabell lister og programmering av assosiasjoner n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tabell-lister og programmering av assosiasjoner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Tabell-lister og programmering av assosiasjoner - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Tabell-lister og programmering av assosiasjoner. Hva er en tabell-liste? side 2-3 Et aggregat med tabell-liste side 4 Hvordan lagre tall i en tabell-liste? side 5-6 Wrapperklassene Integer, Double, m.fl. side 7 Omforming primitive datatyper ↔ wrapperobjekt side 8

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tabell-lister og programmering av assosiasjoner' - telma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tabell lister og programmering av assosiasjoner

Tabell-lister og programmering av assosiasjoner

Hva er en tabell-liste? side 2-3

Et aggregat med tabell-liste side 4Hvordan lagre tall i en tabell-liste? side 5-6Wrapperklassene Integer, Double, m.fl. side 7Omforming primitive datatyper ↔ wrapperobjekt side 8

Assosiasjoner side 9

Oppussingseksemplet, del 2 side 10

Å programmere aggregeringer og assosiasjoner side 11-13

Interfacet Comparable og sortering av objekter side 14

Interfacet Comparator og sortering av tekster side 15

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

hva er en tabell liste
Hva er en tabell-liste?
 • Vanlige tabeller er lite fleksible. Kan ikke endre størrelsen etter at tabellen er opprettet.
 • Klassen java.util.ArrayList.
  • Innebygget en tabell av referanser.
  • Klassen vedlikeholder størrelsen på denne tabellen etter behov.
  • Klassen holder orden på hvor stor del av tabellen som til enhver tid inneholder fornuftige data.
 • Konstruktør:
  • public ArrayList<Type>() - elementtypen oppgis i spissparentesene
 • En tabell-liste av String-referanser lages slik:
  • ArrayList<String> navnene = new ArrayList<String>();
 • Aktuelle metoder:
  • boolean add(Type obj) - sett inn en referanse
  • Type get(int indeks) - hent en referanse
  • Type remove(int indeks) - fjern en referanse
  • int size() - størrelsen
 • Dersom ugyldig indeks, kastes IndexOutOfBoundsException
 • Dersom en parameter er av typen Object, kan argumentet være av en hvilken som helst referansetype.
 • Dersom returtypen fra en metode er Object, må vi caste returobjektet til riktig klasse, før vi kan sende meldinger til det.

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

eksempel
Eksempel

import java.util.ArrayList;

import static javax.swing.JOptionPane.*;

class TabellListeAvNavn {

public static void main(String[] args) {

ArrayList<String> navnene = new ArrayList<String>(); // trenger ikke å tenke på størrelsen

String navn = showInputDialog("Oppgi navn (avslutt med blank): ");

navn = navn.trim();

while (!navn.equals("")) {

navnene.add(navn); // add() er en metode i klassen ArrayList

navn = showInputDialog("Oppgi navn (avslutt med blank): ");

navn = navn.trim();

}

/* Henter ut og skriver ut alle navnene ved å bruke en vanlig for-løkke. */

for (int i = 0; i < navnene.size(); i++) {

String detteNavnet = navnene.get(i);

System.out.println(detteNavnet);

}

/* Henter ut og skriver ut alle navnene ved å bruke utvidet for-løkke. */

for (String detteNavnet : navnene) {

System.out.println(detteNavnet);

}

}

}

Oppgave: Tegn en figur som viser alle

referanser og objekter i dette eksemplet.

Gjør alle oppgavene side 328.

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

et aggregat med tabell liste
Et aggregat med tabell-liste

rollenavn

Fag

Fagkatalog

fagene

fagkode

fagnavn

antSp

registrerNyttFag

finnAntallFag

finnFag

sorterFag

1

*

finnFagkode

finnFagnavn

finnAntStudiepoeng

multiplisitet

Vis programliste 9.2, side 329-330

sammen med programliste 7.9, side 281-284

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

hvordan lagre tall i en tabell liste
Hvordan lagre tall i en tabell-liste?
 • Elementene i en tabell-liste må være referanser.
 • Ofte behov for å lagre tall i en tabell-liste.
 • Klassene Integer, Double osv. pakker en verdi av en primitiv datatype inn i et objekt, derav betegnelsen wrapperklasse (”innpakning” er egentlig ikke spesielt for disse klassene, alle klasser pakker inn noe…).
 • Referanser til disse objektene kan lagres i tabell-liste.
 • Eksempel:
  • Integer heltallsobjekt = new Integer(50); // lager et objekt med innhold 50
  • int etTall = heltallsobjekt.intValue(); // henter ut tallverdien fra objektet
 • Kortform:
  • Integer heltallsobjekt = 50;
  • int etTall = heltallsobjekt;
 • Dvs. automatisk omforming mellom en primitiv datatype og et objekt av den tilsvarende wrapperklassen.

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

tabell liste med tall eksempel
Tabell-liste med tall, eksempel

import java.util.ArrayList;

import static javax.swing.JOptionPane.*;

class TabellListeAvTall {

public static void main(String[] args) {

ArrayList<Double> tallene = new ArrayList<Double>();

/* Leser inn og lagrer tallene i tabell-listen */

String tallLest = showInputDialog("Oppgi et tall (avslutt med blank): ");

while (!tallLest.equals("")) {

double tall = Double.parseDouble(tallLest);

tallene.add(tall); // egentlig: tallene.add(new Double(tall));

tallLest = showInputDialog("Oppgi et tall (avslutt med blank): ");

}

/* Viser alle tallene i tabell-listen. Summerer dem. */

System.out.print("Finner følgende tall: ");

double sum = 0;

for (double etTall : tallene) { // utvidet for-løkke

sum += etTall;

System.out.print(etTall + " ");

}

System.out.println("\nSummen av tallene er " + sum + ".");

}

}

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

slide7
Klassenavn: Integer, Long, Float, Double, Byte, Character og Boolean

Klassene tilhører pakken java.lang.

Alle klassene er immutable.

Alle klassene har konstruktør som tar en verdi av den tilhørende primitive datatypen som argument.

Alle klassene, unntatt Character, har en konstruktør som tar en streng som argument. Konstruktøren kaster NumberFormatException dersom det ikke er mulig å omforme strengen til den aktuelle datatypen.

Eksempel, klassen Integer:

Integer(int verdi)

Integer(String s) throws NumberFormatException

String toString()

static int parseInt(String s) throws NumberFormatException

static String toString(int i)

Utskrift:

Kan ikke omforme 234_567 til tall

java.lang.NumberFormatException: 234_567

Wrapperklassene Integer, Double, m.fl.

String t = "234_567";

try {

int tall = Integer.parseInt(t);

System.out.println("Tallet er " + tall);

} catch (NumberFormatException e) {

System.out.println("Kan ikke omforme "

+ t+ " til tall");

System.out.println(e);

}

Gjør oppgave 1 side 333.

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

automatisk omforming mellom primitiv datatype og wrapperobjekt
Automatisk omforming mellom primitiv datatype og wrapperobjekt
 • Automatisk omforming mellom en primitiv datatype og et objekt av den tilsvarende wrapperklassen
  • skjer ved tilordning, i uttrykk, ved metodekall
 • Omforming fra primitiv datatype til objekt kalles boxing conversion eller autoboxing
 • Omforming fra objekt til primitiv datatype kalles unboxing conversion eller auto-unboxing
 • Eksempler:

Double t1 = new Double(4.5);

Double t2 = new Double(25);

Kalkulator kalk = new Kalkulator(t1, t2); // auto-unboxing (side 170)

Double sum = kalk.beregnSum(); // auto-boxing

double svar1 = (t1 + t2) / 100; // auto-unboxing

Double svar2 = (t1 + t2) / 100; // auto-unboxing etterfulgt av auto-boxing

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

assosiasjoner
Assosiasjoner

1

Leilighet

*

Person

en-til-mange-assosiasjon

bebos av

1

Kontor

1

Person

en-til-en-assosiasjon

har plass på

Forfatter

Bok

1..*

1..*

mange-til-mange-assosiasjon

er skrevet av

navn med leseretning

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

oppussingseksemplet del 2
Oppussingseksemplet, del 2

bruker

*

Flate

navn: String

lengde: double

bredde: double

1

Oppussingsprosjekt

1

*

Maling

navn: String

består av

finnNavn()

finnLengde()

finnBredde()

finnMaling()

settMaling( nyMaling: Maling)

finnAreal()

finnOmkrets()

navn: String

pris: doubleantStrøk: int

antKvmPrLiter: double

finnNavn()

registrerNyFlate( nyFlate: Flate)

finnFlate(navn: String)

finnAntFlater()

finnFlate(indeks: int)

registrerNyMaling(

nyMaling: Maling)

finnMaling(navn: String)

finnAntMalinger()

finnMaling(indeks: int)

finnTotalpris()

finnNavn()

finnPrisPrLiter()

finnAntStrøk()

finnAntKvmPrLiter()

finnAntLiter( enFlate: Flate)

finnTotalpris ( enFlate: Flate)

*

1

trenger

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

programmere aggregeringer og assosiasjoner
Å programmere aggregeringer og assosiasjoner
 • To en-til-mange-aggregeringer. Kan betraktes som ”registre”.
 • Programmeres ved å lage tabell-lister i aggregat-klassen.
 • Tabell-listene inneholder referanser til objektene som inngår i aggregatet.
  • class Oppussingsprosjekt {
  • private String navn;
  • private ArrayList <Flate>alleFlater = new ArrayList<Flate>();
  • private ArrayList <Maling>alleMalingstyper = new ArrayList<Maling>();
 • En-til-mange-assosiasjon fra Maling til Flate.
  • Trenger et malingsobjekt å vite om alle flatene? Lag tabell-liste i klassen Maling.
  • Trenger et flate-objekt å vite om malings-objektet? Lag en referanse i klassen Flate.
 • Det siste er nok:
  • class Flate {
  • private String navn;
  • private double lengde;
  • private double bredde;
  • private Maling malingstype;
 • Assosiasjoner og aggregeringer programmeres på samme måte.
 • For å kode komposisjoner må vi ta spesielle hensyn, se kapittel 8.

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

hvilke oppgaver m en klasse som har ansvaret for vedlikeholde et register kunne utf re
Hvilke oppgaver må en klasse som har ansvaret for å vedlikeholde et register kunne utføre?
 • En klient må kunne få utført følgende oppgaver:
  • Å legge inn et nytt element i registeret.
  • Å se på de elementene som er lagt inn. Søking på f.eks. navn. Bør også kunne løpe gjennom alle ved hjelp av en indeks.
  • Eventuelt å slette et element.
 • Dette gjelder generelt, vi skal som eksempel se på registrene i oppussingsprosjektet.

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

vis programliste 9 4 side 337 340 og programliste 9 5 side 340 342
Vis programliste 9.4 side 337-340 ogprogramliste 9.5 side 340-342.

Tegn en figur som viser alle objekter og referanser som

opprettes når programliste 9.5 kjøres.

Gjør oppgavene side 342.

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

interfacet comparable og sortering av objekter
Interfacet Comparable og sortering av objekter
 • Et interface er en samling med metodehoder.
 • En klasse kan velge å implementere et interface. Den må da inneholde kode for alle metodene i interfacet.
 • Eksempel på interface:

public interface Comparable { // tilhører pakken java.lang

public int compareTo(Type obj); // dette har vi sett før!

}

 • For å bruke biblioteksmetoder til sortering av objekter må klassen objektene tilhører implementere interfacet Comparable.
 • Dermed kan sorteringsmetodene bruke compareTo() til å sammenligne objektene.

Vis programlistene 9.6 og 9.7, sidene 343-347.

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.

interfacet comparator og sortering av tekster
Interfacet Comparator og sortering av tekster
 • Klassen String implementerer Comparable
 • Ikke godt nok! Iallfall ikke for norske forhold.
 • Trenger et objekt som inneholder riktig sorteringsrekkefølge.
 • Et slikt objekt kan tilhører en klasse som implementerer Comparator:

public interface Comparator<Type> {

/* sammenligner to objekter, merk forskjellen fra Comparable */

int compare(Type o1, Type o2); // OBS! Her er metoden vi skal bruke

/* sammenligner to objekter av klasser som implementerer Comparator */

boolean equals(Object obj);

}

 • Klassen Collator implementerer dette interfacet for tekster, og slik at sorteringsrekkefølgen er i henhold til gitt lokalisering.
 • Kan bruke denne i egne sorteringsmetoder, og i bibliotekmetoder for sortering og søking.
 • Vis programlistene 9.8, 9.9 og 9.10, sidene 348-352.

Gjør oppgavene side 352.

Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.