organick slou eniny n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Organické sloučeniny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Organické sloučeniny - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Organické sloučeniny. uhlovodíky. Organické látky (sloučeniny). látky vznikající životní činností rostlin a živočichů (organismů) dnes mezi ně řadíme i látky, které člověk připravil uměle sloučeniny uhlíku a vodíku spolu s dalšími prvky jako jsou O, N, S, P, …

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organické sloučeniny' - telma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organick l tky slou eniny
Organické látky (sloučeniny)
 • látky vznikající životní činností rostlin a živočichů (organismů)
 • dnes mezi ně řadíme i látky, které člověk připravil uměle
 • sloučeniny uhlíku a vodíku spolu s dalšími prvky jako jsou O, N, S, P, …
 • s výjimkou CO, CO2, H2CO3, uhličitanů, …
rozd len slou enin
Rozdělení sloučenin
 • anorganické
 • organické

Příklady:

uhlí, porcelán, vzduch, bílkovina, mléko, voda, chlorid sodný, kyselina uhličitá, kyselina octová, ropa, benzen, ozon

uhl k
Uhlík
 • čtyřvazný
 • vazby mezi atomy uhlíku:
  • jednoduché
  • dvojné
  • trojné
 • řetězce
  • lineární(přímé)
  • rozvětvené
  • kruhové(cyklické)
vzorce
Vzorce
 • molekulové: C5H12
 • strukturní:
modely molekul
Modely molekul
 • kuličkové
 • kalotové
 • tyčinkové
uhlovod ky
Uhlovodíky
 • jsou dvouprvkové sloučeniny uhlíku a vodíku
 • rozdělení:
  • alkany
  • alkeny
  • alkyny
  • areny
alkan
Alkan
 • uhlovodík, který má všechny vazby mezi atomy uhlíku jednoduché
 • přípona: –an
 • délka vazby: 0,154 nm
 • 2 vazebné elektrony
 • vzorec: CnH2n+2
n zvy alkan
methan

ethan

propan

butan

pentan

hexan

heptan

oktan

nonan

dekan …

cyklopropan

cyklobutan

cyklopentan

cyklohexan …

Názvy alkanů
vlastnosti alkan
Vlastnosti alkanů
 • hoření
 • C3H8 + O2 CO2 + H2O
 • C4H10 + O2  CO2 + H2O

5

3

4

13

8

2

10

alken
Alken
 • uhlovodík, který má jednu vazbu mezi atomy uhlíku dvojnou
 • přípona: –en
 • délka vazby: 0,134 nm
 • 4 vazebné elektrony
 • vzorec: CnH2n
n zvy alken
Názvy alkenů
 • ethen (ethylen)
 • propen (propylen)
 • buten
 • penten
 • butadien … dvě dvojné vazby
alkyn d ve alkin
Alkyn (dříve alkin)
 • uhlovodík, který má jednu vazbu mezi atomy uhlíku trojnou
 • přípona: –yn dříve -in
 • délka vazby: 0,121 nm
 • 6 vazebných elektronů
 • vzorec: CnH2n-2
n zvy alkyn
Názvy alkynů
 • ethyn (acetylen)
 • propyn
 • butyn
 • pentyn
areny
Areny
 • cyklické uhlovodíky
 • základem je benzen C6H6
 • mezi uhlíky se střídají dvojné a jednoduché vazby
 • vazby jsou stejně dlouhé
 • délka vazby: 0,140 nm
 • 3 vazebné elektrony
 • triviální názvy
areny aromatick uhlovod ky
Areny - aromatické uhlovodíky

naftalen C10H8

benzen C6H6

dal areny
další areny

toluen C7H8

styren C8H8

nakresli strukturn vzorce
butan

propen

hexyn

cyklopentan

benzen

ethan

hepten

cyklooktan

toluen

ethylen

propyn

butadien

naftalen

hexan

Nakresli strukturní vzorce