konstruktivisme og begrepsinnl ring i naturfagene l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konstruktivisme og begrepsinnlæring i naturfagene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konstruktivisme og begrepsinnlæring i naturfagene

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Konstruktivisme og begrepsinnlæring i naturfagene - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

Konstruktivisme og begrepsinnlæring i naturfagene. Slåtthaugen 17. april 2002 Stein Dankert Kolstø. Konstruktivisme som teoriramme for undervisning. Står den for fall?. Naturvitenskap er unaturlig. I god pedagogikk Beskriver det ukjente med det kjente I naturvitenskap

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konstruktivisme og begrepsinnlæring i naturfagene' - telma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konstruktivisme og begrepsinnl ring i naturfagene
Konstruktivisme og begrepsinnlæring i naturfagene

Slåtthaugen 17. april 2002

Stein Dankert Kolstø

naturvitenskap er unaturlig
Naturvitenskap er unaturlig
 • I god pedagogikk
  • Beskriver det ukjente med det kjente
 • I naturvitenskap
  • Beskriver det kjente med det ukjente
   • Arv med DNA
   • Magnetisme med elektroner i bevegelse
   • Materie med atomer
hva er luft
Hva er luft?

“Tenk deg at du har på magiske briller ...

hva er luft5
Hva er luft?

“Tenk deg at du har på magiske briller ...

hva er luft6
Hva er luft?

“Tenk deg at du har på magiske briller ...

hva er luft7
Hva er luft?

“Tenk deg at du har på magiske briller ...

hva er luft8
Hva er luft?

“Tenk deg at du har på magiske briller ...

elevers hverdagsforestillinger
Elevers hverdagsforestillinger

Noen eksempler innen biologi:

 • Evolusjonslæren omfatter dyr og planter, men ikke mennesket.
 • Erhvervede egenskaper kan gå i arv.
 • Begrepet dyr omfatter ikke insekter.
 • Hvalen er en fisk.
elevers hverdagsforestillinger11
Elevers hverdagsforestillinger

Noen eksempler innen fysikk:

 • Den naturlige bevegelsestilstanden for et legeme er å være i ro.
 • Luft er forutsetningen for at tyngden skal virke.
 • Varme er en “ting”, et stoff.
 • Det går stråler fra øynene til det vi ser på.
elevers hverdagsforestillinger12
Elevers hverdagsforestillinger

Noen eksempler innen kjemi:

 • Alt stoff er kontinuerlig og sammenhengende.
 • Atomer og molekyler er noe som flyr omkring i luften.
 • Stoff forsvinner når det brennes opp.
 • Luft oppfattes ikke som noe stofflig.
hverdagsforestillinger
Hverdagsforestillinger:
 • Avviker fra den naturvitenskapelige forståelsen
 • Uhyre resistante mot endringsforsøk
konstruktivisme i naturfagdidaktikk
Konstruktivisme i naturfagdidaktikk
 • Piaget (1929):
  • The Child's Conception of the World
 • Driver (1978):
  • Barns forestillinger om naturfenomen
 • Duit (1998):
  • Bibliografi med ca. 5000 artikler om hverdagsforestillinger
 • Solomon 1993:
  • The rise and fall of constructivism
konstruktivisme
Læringssyn

Vitenskapssyn

Epistemologi!

Ontologi?

Konstruktivisme
grunnproblem
Grunnproblem
 • Våre forhåndsidéer om verden styrer tolkningen av hva vi ser.
 • Hvordan kan det vi ser styre våre idéer om verden?
slide17
Hvordan kan jeg vite at planter finnes?
 • Hvordan er det mulig å utvikle kunnskap?
 • Hvordan kan jeg få nye kunnskaper om blomster?
 • Hvordan kan jeg vite om min forståelse av hva blomster er sammenfaller med andre menneskers forståelse?
 • Hvordan kan jeg forklare en elev hva blomster lever av når de vil tolke alt jeg sier ut i fra en annen forestilling enn den jeg har?
kelly 1959
Kelly (1959)
 • Ingen er fult ut i stand til å konstruere et annet menneskets konstruksjoner,
 • og bare i den grad vi er i stand til det, er det mulig å delta i et sosialt fellesskap som involverer den andre.
hvordan kan jeg vite at blomster finnes
Hvordan kan jeg vite at blomster finnes?

Det finnes jo ikke

noen som kan se

både mine idéer

og virkeligheten

og sammenlikne?

Er dette et godt

spørsmål?

konstruktivisme som vitenskapssyn

Hvordan er det mulig å utvikle kunnskap?

Konstruktivisme som vitenskapssyn?
 • Rasjonalisme (Decartes):
  • Vi kan ikke stole på sansene
 • Positivisme / empirisme (Wienerkretsen):
  • Nøytrale observasjoner, induktiv metode
 • Kritisk rasjonalisme (Popper):
  • Teoriimpregnerte observasjoner
konstruktivisme som l ringssyn

Hvordan kan jeg få nye kunnskaper om blomster?

Konstruktivisme som læringssyn

'Piaget-konstruktivisme'

 • Skjema: 'Teoristyrt' tolkning (assimilering) av inntrykk
 • Akkomodasjon: 'Observasjonsstyrt' justering av skjema
konstruktivistisk undervisning
Konstruktivistisk undervisning?
 • Undervisning som tar utgangspunkt i elevens hverdagsforestillinger?
 • Ausebel (1978):

If I had to reduce all of educational psycology to just one

principle, I would say this: The most important single factor

influencing learning is what the learner already knows.

Ascertain this and teach him accordingly.

konstruktivistisk undervisning24
Konstruktivistisk undervisning
 • ”Conceptual change” prosjekter
 • Kritiske eksperiment
kritisk eksperiment
Kritisk eksperiment

I hvilken kolbe slukker lyset først?

kritisk eksperiment26
Kritisk eksperiment

Hvordan går strømmen i en enkel elektrisk krets?

personlig konstruktivisme
Personlig konstruktivisme
 • "Piaget-konstruktivisme"
 • Kunnskap er ikke passivt mottatt men bygges aktivt opp av det tenkende subjekt
  • Fokuserer på individuell konstruksjon av kunnskap?
  • Hva betyr "aktivt"? (Kelly 1955: Uttesting av konstruksjoner?)
den spr klige vending
Den språklige vending
 • Språk som kodesystem med logisk konstruerte privat språk

versus

 • Språkspill: språk som sosialt konstruert og levende (Wittgenstein)
personlige og stive eller felles og fleksible
Personlige og stive, eller felles og fleksible?

Hverdagsforestillinger:

 • Elever fra samme språkgruppe har de samme hverdagsforestillingene
 • Elevene anvender ikke hverdagsforestillingene på en konsistent måte
sosial konstruktivisme
Sosial konstruktivisme

Som vitenskapssyn

Som Læringssyn

sosial konstruktivisme35
Sosial konstruktivisme
 • All kommunikasjon er toveis
 • Interaksjonen muliggjøres ved at vi forandrer våre meninger noe for at de skal passe med de som responderer
 • Ønsket om kommunikasjon medfører streben etter konsensus og aksept for språkbruk
 • Mening er sosialt konstruert
sosial konstruktivisme36
Sosial konstruktivisme
 • Det å observere fenomen og å kommunisere hva vi har observert blir ikke lengre et filosofisk uføre, men en velkjent sosial situasjon (Solomon 1993)
undervisningsmessige konsekvenser av et konstruktivistisk l ringssyn
Undervisningsmessige konsekvenser av et konstruktivistisk læringssyn
 • Undervisning som fremmer mental aktivitet
 • Undervisning som fremmer metakognisjon
 • Skape motivasjon for læring
 • Påpeke sammenhenger
 • Diagnostiserende undervisning
 • Hensyn til og utfordring av hverdagsforestillinger
 • Større vektlegging av interaksjon og diskusjon
 • Evaluering: teste om elevene har lært med forståelse

Intet nytt under solen?

konklusjoner
Konklusjoner
 • Naturvitenskapens begrep "virker ikke”!
 • Er det mulig å legge til rette for sosial forsterkning av nye begrep?
 • Vi må satse på å sosialisere elevene inn i "the game of science”
 • Faglig veiledning er ikke nok, elevene trenger sosiale situasjoner hvor begrepene ‘virker’