slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK, KERETTANTERV, MUNKAFÜZET PEDAGÓGUS MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK, KERETTANTERV, MUNKAFÜZET PEDAGÓGUS MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK, KERETTANTERV, MUNKAFÜZET PEDAGÓGUS MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK, KERETTANTERV, MUNKAFÜZET PEDAGÓGUS MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA. CZANK LÁSZLÓ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KATONAI ÁT-ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT FŐELŐADÓ. TELEFON: 06 30 607 2284 HM: 29-523 EMAIL: CZANK.LASZLO@UNI-NKE.HU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK, KERETTANTERV, MUNKAFÜZET PEDAGÓGUS MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA' - teleri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK,

KERETTANTERV, MUNKAFÜZET

PEDAGÓGUS MÓDSZERTANI

TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

CZANK LÁSZLÓ

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMHADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARKATONAI ÁT-ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT FŐELŐADÓ

TELEFON: 06 30 607 2284HM: 29-523EMAIL: CZANK.LASZLO@UNI-NKE.HU

slide2

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

2011. évi CXIII. Törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

21. § (1) A Kormány Magyarország védelmi felkészültségének biztosítása céljából

j) a köz- és a felsőoktatás keretein belül gondoskodik a honvédelmi nevelés

programjának végrehajtásáról.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

78. § (1)

(7) Az oktatásért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával, pedagógus-továbbképzés biztosításával segíti a nevelési-oktatási intézményekben folyó honvédelmi nevelési feladatok végrehajtását.

Nemzeti Alaptanterv Magyar Közlöny • 2012. évi 66. szám 10642. oldal

slide3

NEMZETI ALAPANTERV

„A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait.

Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése,

és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme

minden állampolgár kötelessége…

… Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék

a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket,

és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. ”

slide4

HAZAFIAS ÉS HONVÉDELMI

NEVELÉS RENDSZERE

„KATONASULI” PROGRAM

ISKOLARENDSZERŰ FELKÉSZÍTÉS

HONVÉDELMI ALAPISMERETEK

A FELSŐOKTATÁSBAN

KATONAI ALAPISMERETEK

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN

2007. SZEPTEMBER ELSEJE ÓTA

NYOLC FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ÖSSZESEN 8425 HALLGATÓ

2005. SZEPTEMBER ELSEJE ÓTA

31 KÖZÉPISKOLA

JELENLEG 1300 DIÁK

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG

FELTÉTELRENDSZER BIZTOSÍTÁSA

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE

TANANYAG ÉS MÓDSZERTANI ANYAGOK KÉSZÍTÉSE

DIÁKOK FELKÉSZÍTÉSE

slide5

KATONAI ALAPISMERETEK

CÉLOK

KERETTANTERV

 • ismerjék meg a hazánkat fenyegető biztonságpolitikai kockázatokat,
 • értsék meg a biztonságpolitikai kockázatok függvényében a honvédelem szükségességét,
 • ismerjék meg Magyarország honvédelmi rendszerének fontosabb elemeit, azok működését,
 • legyenek tisztában az egyes állampolgár honvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeivel,
 • értsék meg, hogy mit jelent napjainkban az egyén szintjén a hazafiság és a hazaszeretet,
 • legyenek tisztában azzal, hogy a honvédelem nem egyenlő a Magyar Honvédséggel,
 • ismerjék meg a Magyar Honvédség helyét és szerepét a honvédelem rendszerében,
 • legyenek tisztában Magyarország helyével és szerepével a NATO-ban és Európai Unióban,
 • szerezzenek a valóságnak megfelelő ismereteket, életszerű tapasztalatokat a szerződéses,

a hivatásos és az önkéntes tartalékos katonák tevékenységéről, életéről, problémáiról,

 • tegyenek szert az általános katonai ismereteken belül olyan gyakorlati ismeretekre,

amelyek segítenek fejleszteni az önfegyelmet, a kitartást,

 • ismerjék katasztrófahelyzetben és tömeges balesetekben az elsősegélynyújtó feladatait,
slide6

KATONAI ALAPISMERETEK

PEDAGÓGIAI RENDSZER

ELEMEI

 • Tankönyv (2011 őszén jelent meg a javított utánnyomás, HM-69157)
 • Munkafüzet (HM-94671)
 • Tanári kézikönyv I. II. (NKE-2102)
 • Kerettanterv [a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosítása]
 • Kétszintű általános érettségi követelmények [172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet,

Magyar Közlöny 2011. évi 98. szám]

 • Kétszintű részletes érettségi követelmények [1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet,

Magyar Közlöny 2012. évi 1. szám]

 • „A katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy gyakorlati oktatásának

és számonkérésének módszertana a középiskolák 9-12. évfolyamán” című, PED/236-1/2011.

számú akkreditált pedagógus továbbképzés.

slide7

KATONAI ALAPISMERETEK

MUNKAFÜZET

 • A TANKÖNYV STRUKTÚRÁJÁT KÖVETI
 • AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTI
 • A TÉRKÉP ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK TÉRKÉPES FELADATAINAK MEGOLDÁSAI CSAK A TANÁRI KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓAK MEG
 • A MEGOLDÁSOKHOZ NEM ELÉG A TANKÖNYV ANYAGA
slide8

KATONAI ALAPISMERETEK

TANÁRI KÉZIKÖNYV I.

TARTALMA

 • 51 FEJEZETBEN A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZERTANA
 • A TANKÖNYV 303 DB ILLUSZTRÁCIÓJA KIVETÍTHETŐ FORMÁBAN
 • 1133 DB FÉNYKÉP DIASOROKON
 • AZ ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK
 • A RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK
 • A KERETTANTERV
 • A TANTÁRGY JAVASOLT ÓRAELOSZTÁSA
 • AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIHEZ KÖTELEZŐ 68 ÓRÁS FAKULTÁCIÓ ÓRATERVE
 • A MUNKAFÜZET MEGOLDÁSAI
slide9

KATONAI ALAPISMERETEK

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

A középszintű vizsgán a diákoknak az egyszerűbb ismeretszerzési eljárásokról, a rendszerezés és alkalmazás alapvető formáiról kell számot adniuk.

A vizsgakövetelményekben megfogalmazott témakörök lényegi ismeretanyagának

reprodukálása, a fontosabb összefüggések felismerése, a katonai terminológia használata, a gyakorlati ismeretek elsajátítása és az érettségin történő végrehajtása a követelmény.

Az emelt szintű vizsga elsősorban a katonai felsőoktatásba készülő diákok

képességeit és ismereteit vizsgálja, ahol a vizsgázótól a középszintű követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezőképességeket, összetettebb összehasonlítási és elemzési szempontokat követel meg, valamint a tények és az adatok tágabb körét kéri számon.

slide10

KATONAI ALAPISMERETEK

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI

KÖZÉPSZINT

Az írásbeli feladatlap 25-30 feladatot tartalmaz, a feladatok megoszlása témakörönként:

slide11

KATONAI ALAPISMERETEK

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI

EMELT SZINT

Az I. feladatsor 20-25 feladatot tartalmaz, a feladatok megoszlása témakörönként:

A II. feladatsor 2 hosszú (35-40 sor), 2 rövid (9-10 sor) kifejtendő szöveges

és 2 tájékozódással kapcsolatos feladatot tartalmaz.

slide12

KATONAI ALAPISMERETEK

SZÓBELI ÉRETTSÉGI

KÖZÉPSZINT

EMELT SZINT

A MAGYAR HONVÉDSÉG GEOINFORMÁCIÓS SZOLGÁLATTÓL AZ ALÁBBI TÉRKÉPSZELVÉNYEKET RENDELTÜK MEG A SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKRA

ISKOLÁNKÉNT 10-10 DB

 • 1:50 000 méretarányú oktató térkép L-34-25-C Balatonalmádi MH GEOSZ 2007
 • 1:250 000 méretarányú oktató térkép ML-34-1 JOG GROUND MH GEOSZ 2007.
 • 1:250 000 méretarányú oktató térkép JOG-AIR MH GEOSZ 2007.

HOGYAN KAPJÁK MEG AZ ISKOLÁK?

slide13

AKKREDITÁLT

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS

„A katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy gyakorlati oktatásának és számonkérésének módszertana a középiskolák 9-12. évfolyamán”

ÓRASZÁM: 60 ÓRA

ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS TÁVOKTATÁSSAL: 30 ÓRA

GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉS: 30 ÓRA

TERVEZETT IDŐPONT: 2013. JANUÁR 25-26. SZENTENDRE

slide14

TERVEK…

A HAFIAS ÉS HONVÉDELMI NEVELÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN

slide15

PEDAGÓGUS FELKÉSZÍTÉS

A nemzeti köznevelésről szóló, hatályos 2011. évi CXC. törvény

3. melléklete szerint:

a 9–12. évfolyamon olyan középiskolai tanár taníthat, akinek:

egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő

szakos tanári diplomája van.

A KAPOSVÁRI EGYETEMMEL KÖZÖSEN KIDOLGOZTUK ÉS AKKREDITÁLÁS ALATT VAN A GYAKORLÓ PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA:

„Honvédelmi ismeretek szakterületen pedagógus-szakvizsgára

felkészítő szakirányú továbbképzési szak”

Négy féléves, levelező továbbképzés, amely 326 órás és 120 kredites.

slide16

PEDAGÓGUS

TOVÁBBKÉPZÉSEK

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központtal

közösen kidolgozott 60 órás továbbképzések

A hazafias és honvédelmi nevelés módszertana az alapfokú oktatás 1-4. évfolyamán.

A hazafias és honvédelmi nevelés módszertana az alapfokú oktatás 5-8. évfolyamán.

A hazafias és honvédelmi nevelés módszertana a középiskola 9-13. évfolyamán.

TÁMOP- 3.1.4-12/1 (2) - Innovatív iskolák fejlesztése

slide17

PEDAGÓGUS

MESTERKÉPZÉS

A KAPOSVÁRI EGYETEMMEL KÖZÖSEN KIDOLGOZTUK:

EGYETEMET VÉGZETT KATONÁK SZÁMÁRA

HÁROM FÉLÉVES, LEVELEZŐ

PEDAGÓGUS MESTERKÉPZÉS

A TERVEZETT KÉPZÉS: 319 ÓRA ÉS 90 KREDIT

slide18

KATONAI ALAPISMERETEK

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

A KATONAI ALAPISMERETEK SZÖVEGGYŰJTEMÉNY TERVEZETT KÖTETEI:

1. AZ EGYETEMES BIZTONSÁGPOLITIKAI HELYZET JELLEMZŐI

2. MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSA

3. A MAGYAR HADERŐ FELADATA ÉS SZERVEZETE

4. A HADVISELÉS JELLEMZŐINEK VÁLTOZÁSA

5. A HADITECHNIKA ÉS A TECHNOLÓGIA VÁLTOZÁSA

6. VISSZAEMLÉKEZÉSEK

FELDOLGOZANDÓ IDŐSZAK: 1900-TÓL NAPJAINKIG

slide19

DIGITÁLIS

TANANYAG ÉS MÓDSZERTAN

HAFIAS ÉS HONVÉDELMI NEVELÉS DIGITÁLIS TANANYAG

A 3-18 ÉVES KOROSZTÁLYOK SZÁMÁRA

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV A HAFIAS ÉS HONVÉDELMI NEVELÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ

A 3-18 ÉVES KOROSZTÁLYOKNÁL.

slide20

A Honvédelmi alapismeretek tantárgy felvételének

motivációs alapja (%)

A kutatásokat STUMMER JUDIT készítette.

MINTA: 6 INTÉZMÉNY, 492 FŐ

HONVÉDSÉGI SZEMLE 65. évfolyam 5. sz. 2011. szeptember

slide21

A Honvédelmi alapismeretek tantárgy

tananyag elsajátítását követően

kialakult vélemények megoszlása (%)

slide22

MINTA: 12 INTÉZMÉNY, 459 FŐ

A TELJES ELEMZÉS AZ ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE KÖVETKEZŐ SZÁMÁBAN JELENIK MEG

slide24

TANÁRI KÉZIKÖNYV II.

CÉLJA: A SZÓBELI ÉRETTSÉGIRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

1. SZÖVEGES MÓDSZERTANI SEGÉDLET

2. ALAKI FELKÉSZÍTÉS

4. TÉRKÉP ÉS TEREPTANI ISMERETEK

5. EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK