Klinik radyolojik patolojik olgu tart malar
Download
1 / 49

Klinik-Radyolojik-Patolojik Olgu Tart??malar? - PowerPoint PPT Presentation


 • 347 Views
 • Uploaded on

Klinik-Radyolojik-Patolojik Olgu Tartışmaları. Dr. Arzu Bakırtaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve Astım BD. AEK, 7 yaş, erkek, Ankara. Yakınma: Karın ağrısı, ağzına acı su gelme Üç yaşından beri Hemen her hafta (3-4 gün / hafta) İştahsızlık ± kusma İshal Ø

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klinik-Radyolojik-Patolojik Olgu Tart??malar?' - tekla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klinik radyolojik patolojik olgu tart malar

Klinik-Radyolojik-Patolojik Olgu Tartışmaları

Dr. Arzu Bakırtaş

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve Astım BD


Aek 7 ya erkek ankara
AEK, 7 yaş, erkek, Ankara

Yakınma: Karın ağrısı, ağzına acı su gelme

 • Üç yaşından beri

 • Hemen her hafta (3-4 gün / hafta)

 • İştahsızlık ± kusma

 • İshal Ø

  Fİ: Normal

  Özgeçmiş: İki yıldır intermittanallerjikrinit ve astım tanısıyla başka merkezde izlenmekte

  Soygeçmiş: Anne ve teyze allerjik astım


Olas n tan n z nedir
Olası ön tanınız nedir?

 • Gastrit + Reflü

 • Gastrik ülser

 • Gastroenterit

 • Çölyak


Pediatrik gastroenteroloji
Pediatrik Gastroenteroloji

Üst GİS endoskopi:

Ösefagusdistal ucu düzensiz

Antrumnodülerhiperemik

Bulbushiperemik

Dudenum normal

Öntanı: Ösefajit

Pangastrit


Patoloji
Patoloji

Aktif kronik gastrit

H.Pilori (+)

Reflüösefajit

Tedavi: Amoksisilin + Klaritromisin (10 gün)

+ PPI (2 ay)


1 ay kontrol
1. ay kontrol

Karın ağrısı azalmış

Ağza acı su hala geliyor

PPI tedavisi iki katına çıkılıyor


2 ay kontrol
2. ay kontrol

Karın ağrısı azaldı ( 1-2 gün / hafta)

Ağza acı su hâlâ geliyor

Üst GİS endoskopi ve biyopsi tekrarı


Patoloji1
Patoloji

Kronik gastrit

H.Pilori (-)

Reflüösefajit

Ösefagus alt uçta 25 eozinofil / 1BBA

(X400)


Olas tan n z nedir
Olası tanınız nedir?

 • Ağır gastroösefajialreflü

 • Eozinofilikösefajit

 • Eozinofilikgastroenterit

 • Hipereozinofilik sendrom


Patoloji2
Patoloji

Tanı:Eozinofilikösefajit


Pediatrik gastroenteroloji1
Pediatrik Gastroenteroloji

24 saat pHmonitorizasyonu:

Normal

Tanı: Eozinofilikösefajit

İstenen:Pediatrik Allerjikons.


Pediatrik allerji
Pediatrik allerji

 • Diyet günlüğü: Kek, baklava, yumurta yediği günlerde yakınma

 • Periferikeozinofili: %6.6 (700 / mm3 )

 • Serum Ig E: 324 IU / ml (> +2SD)


Epidermal deri testleri
Epidermal deri testleri

 • Yumurta

 • Ceviz

 • Fındık

 • Fıstık

 • Çayır

 • Kedi

 • Alternaria


Yama testleri
Yama testleri

Yumurta

Ceviz

Fındık


Laboratuvar
Laboratuvar

PeriferikEozinofili

%5-50

Total Ig E

> %70

Eotaxin-3

Furuta GT. Gastroenterology 2007;133:1342-63

Straumann A. CurrOpinGastroenterol 2009;25:266-71


Eozinofilik zefajit eoe
EozinofilikÖzefajit (EoE)

 • İlk çocuk olgu 1995

 • İnsidans: 2-43/10.000/yıl

  (1990-2008)

 • Prevelans : 55/10.000 (ABD)

 • GÖRH: %6-10 EoE

 • Erkek/kız : 3/1

 • Straumann A . ImmunolAllergy Cin North Am 2009

 • Spergel JM. J Pediatr GastroenterolNutr 2011


Etyoloji
Etyoloji

 • Yüksek atopik duyarlılık (%67)

 • EoE hastaların %60’ın da komorbidallerjik hastalık öyküsü

 • Semptomlarda mevsimsel artış

 • Ailesel geçiş: %10

 • Eotaxin-3 tekli nükleotid poliformizmi ( SNP 2496 T →G )

 • EoEtranscriptome (%1 genom)

 • Blanchard C. GastrointestEndoscClin N Am 2008

 • Rothenberg M. Gastroenterology 2009

EoE


Mm nopatogenez
İmmünopatogenez

Moawad FJ. DigDisSci 2009;54:1818-29


Klinik
Klinik

Chehade M. CurrOpinAllergyClinImmunol 2010;10:231-7


Endoskopik bulgular
Endoskopik bulgular

Moawad FJ. DigDisSci 2009;54:1818-28.

B yops
BİYOPSİ

 • Yamasal tutulum

 • Özefagusunproksimal ve distal bölgesinden

 • ≥ 5 biyopsi örneği


Klinik radyolojik patolojik olgu tart malar

Gonsalves N. GastrointestEndosc 2006

Moawad FJ. DigDisSci 2009


Klinik radyolojik patolojik olgu tart malar

Histolojik bulgular

Ozde RD. Am J Gastroenterol 2009; 104:485–490


Tan kriterleri i
Tanı kriterlerii

 • Klinik olarak özefagialdisfonksiyonu olan hastalarda

 • 6-8 hafta yüksek doz PPI tedavisine cevap vermeyen veya

 • 24 saatlik pH metrede reflü bulgusunun gösterilmediği

 • Normal mide ve duedonum biyopsi (eozinofil yokluğu)

 • Özefagial biyopside ≥ 15 eozinofil/hbba (400×)


Allerji testleri
Allerji Testleri

 • 786 pediatrik EoE hasta

 • 2/3 hastada deri testi (+)

 • 13-42 besinli panel

 • Çoklu besin allerjisi (3- 6)

 • En sık saptanan besinler;

  • Yer fıstığı

  • Yumurta

  • İnek sütü

  • Soya

  • Buğday

Furuta GT. Gastroenterology 2007;133:1342-63


Ayr c tan
Ayrıcı Tanı

 • GÖRH

 • Crohnhast

 • Eozinofilikgastroenterit

 • Bağ doku hastalıkları

 • Hipereozinofilik sendrom

 • İnfeksiyonlar (kandida)

 • İlaca bağlı özofagus hasarı

 • Malignensiler

 • Radyo ve kemoterapi

Genevay M et al. Arch Pathol Lab Med. 2010;134:815–825


Tedavide ne tercih edersiniz
Tedavide ne tercih edersiniz?

 • Diyet

 • Diyet + sistemik KS

 • Diyet + inhaler KS

 • Diyet + LTRA


Eozinofilik sefajitte tedavi 3d
Eozinofilikösefajitte tedavi(3D)

Diet

Drug

Dilatation


Diyet
Diyet

 • Elementer

 • Spesifik

 • 6’lı

  (süt, yumurta, buğday,

  soya, balık,kabuklu yemiş)


Diyet eliminasyonu
Diyet Eliminasyonu

 • Hasta uyumundaki güçlükler (adölesan-erişkin grupta)

 • Uygulamada zorluk (NG/orogastrik tüp)

 • Maliyet

 • Nutrisyonel eksikliğe sebep olabilmesi

 • Besin allerji testlerinin PPD ve NPD değişkenliği (%30-90)


Tedavi
Tedavi

 • Diyetinden yumurta ve kabuklu yemişler çıkarıldı

 • 1. ve 3. ay kontrol: hiç yakınma yok

 • 6. ay kontrol (Nisan 2009): Ağza acı su gelme ve karın ağrısı tekrar başlamış. Diyete uyumu tam. Tedaviyeinhaler KS eklendi.


Bu hasta i in do ru inhaler steroid tekni i nas l olmal
Bu hasta için doğruinhalersteroid tekniği nasıl olmalı?

A

B

C

D


Klinik radyolojik patolojik olgu tart malar

 • 80 çocuk olgu

 • MPZ (2mg/kg/g, max:60mg/g)

 • FP

  • <11yaş 880 mgr/gün

  • 11-18 yaş 1720 mgr/gün

 • FP hastaların %15 özefagialkandidiazis

 • MPZ hastaların %40’ın da sistemik yan etki ( hiperfaji, aşırı kilo alma, cushingoid görünüm)

 • Olguların % 45 (23/51) klinik relaps (+)


Anti inflamatuvar tedavi
Anti-inflamatuvar Tedavi

J PedaitrGastroenterolNutr 1998:26:380-8

Gastroenterology 2006;131:1381-91

Gastroenterology 2010;139418-29

Gastroenterology 2010; 1526-37


Bu a amada da tedaviye yan t al namazsa hangi ilac tercih edersiniz
Bu aşamada da tedaviye yanıt alınamazsa hangi ilacı tercih edersiniz?

 • Sistemik KS

 • LTRA

 • Anti IgE

 • Anti IL-5


Anti inflamatuvar tedavi1
Anti- tercih edersiniz?inflamatuvar Tedavi

Anti-IL 13 ab / Anti-Eotaxin 3 ab ?


Zefagial endoskopik dilatasyon
Özefagial tercih edersiniz? Endoskopik Dilatasyon

 • Erişkin:

  • %7-50 olguda rekürrens

  • Komplikasyon

   • özefagusperforasyonu

   • pnömomediastinum

 • Çocuk: Nurko ve ark. (2004) n=7


Sey r
SEYİR tercih edersiniz?

 • n=330 olgu

 • Remisyon: %2.3

 • Besin tolerans: % 6.8

 • Relaps


Hastamizda sey r
HASTAMIZDA SEYİR tercih edersiniz?

 • Diyetine devam ediyor

 • Oral budesonid tedavisi bir yıl içinde azaltılarak kesildi

 • Son beş aydır sadece diyetine devam ediyor

 • Klinik cevabı tam


Klinik radyolojik patolojik olgu tart malar
SONUÇ tercih edersiniz?

 • EoE kronik hastalık , multidisipliner izlem

 • Doğal seyir: diyet

 • Standart tedavi algoritması yok

 • Sık relaps

 • Komplikasyon: özofagusta darlık

  malignite gelişimi Ø

 • Remisyon özellikle besine (süt, yumurta) duyarlı çocuklarda gözlenir diğerlerinde remisyon daha nadir