Onder Goed Licht Leer je Beter Onderwijsdag ROC West Brabant 10 april 2012 - PowerPoint PPT Presentation

onder goed licht leer je beter onderwijsdag roc west brabant 10 april 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onder Goed Licht Leer je Beter Onderwijsdag ROC West Brabant 10 april 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onder Goed Licht Leer je Beter Onderwijsdag ROC West Brabant 10 april 2012

play fullscreen
1 / 12
Onder Goed Licht Leer je Beter Onderwijsdag ROC West Brabant 10 april 2012
117 Views
Download Presentation
tejano
Download Presentation

Onder Goed Licht Leer je Beter Onderwijsdag ROC West Brabant 10 april 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Onder Goed Licht Leer je Beter Onderwijsdag ROC West Brabant 10 april 2012

 2. Licht… wat doet dat met je…?

 3. Niels Ryberg Finsen wint de Nobelprijs voor geneeskunde met lichttherapie in 1903

 4. Fysische en biologische interactie • hoeveelheid licht • kleurweergave & contrast • spectrum: zichtbaar en niet zichtbaar

 5. Wat doet zichtbaar licht via het oog? • waarnemen • directe hersenstimulatie, alertheid, concentratie • regulering slaap en waak (energie, bioritme) • Stemming Wat doet niet zichtbaar licht via de huid? • aanmaak vitamine D door UV-a Goed Licht voor je welbevinden en functioneren

 6. Goed licht is een kunst…

 7. SchoolVision als systeem • Activatie: cortisol (positief stress-hormoon) wordt vrijgelaten • De-activatie van melatonine (slaap-hormoon)

 8. Project Licht en Leren in samenwerking met Philips Research Tot juli 2012 2 MBO scholen Vitalis en Markiezaat College Doelgroep anders dan basisschool Leeftijd 12 - 17 & 16 - 22 jr incl. LWOO leerlingen Frequente leswisselingen per dag Lesuren van 30/50 min. tot blokuren van 2x eenheid

 9. Project aspecten: • De mens centraal: leerling, student & docent • Onderzoek definitie, opzet & methode • Uitvoeren van de testen • Verwerking data met hulp van FLASH & rapportage Philips

 10. Project doelstellingen • Concreet maken van onderwijsaspecten • Hypothese voor de testen: Goed Licht verbetert… • Concentratie • Leerrendement • Welbevinden & waardering van de leerruimte • Voor zowel leerling, student als docent

 11. Testopzet School #1