Kontaktutvalget for n ringslivet
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Kontaktutvalget for næringslivet. 19. mars 2012 – Rådmann Osmund Kaldheim. Dagsorden:. Bakgrunn Mulighetsanalyse Midlertidig løsning Nytt sykehus. Drammen sykehus har byforankring fra 1887. Eldste bygg ved Drammen sykehus er fra 1887 Påbygg og endringer siden Høyblokka 1979

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - teigra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kontaktutvalget for n ringslivet

Kontaktutvalget for næringslivet

19. mars 2012 – Rådmann Osmund Kaldheim


Dagsorden
Dagsorden:

 • Bakgrunn

 • Mulighetsanalyse

 • Midlertidig løsning

 • Nytt sykehus


Drammen sykehus har byforankring fra 1887
Drammen sykehus har byforankring fra 1887

 • Eldste bygg ved Drammen sykehus er fra 1887

 • Påbygg og endringer siden

 • Høyblokka 1979

 • Reguleringsplan 1973/75:90 mål til sykehusformål

 • Reguleringsplan 2001: 60 mål

 • Mulighetsanalysen 2011:

  100 mål


Alternative lokaliseringer er utredet
Alternative lokaliseringer er utredet

Flere alternative lokaliseringer er utredet og forkastet, bl.a.:

 • Gullaug, Lier

 • Sundland, Drammen

 • Kobbervikdalen, Drammen

 • Brakerøya, Drammen og Lier

 • Åserud Nord, Nedre Eiker


Dagsorden1
Dagsorden:

 • Bakgrunn

 • Mulighetsanalyse

 • Midlertidig løsning

 • Nytt sykehus


Arealbehovet kan l ses i drammen
Arealbehovet kan løses i Drammen

Dagens sykehus - Ca 80.000 m2

- Tomt 53.000 m2

- Høyblokkka kan brukes, men ikke til psykiatri. Resten rives

Framtidig behov totalt 115.000 m2

- 86.000 m2 somatikk

- 29.000 m2 psykiatri

Langsiktig behov 160.000 -170.000 m2


Avklaringer fra drammen kommune
Avklaringer fra Drammen kommune

 • Ja til å være vertskapskommune

 • Ja til tomteutvidelse og

  reguleringsmessige grep

 • Ja til prosess for prisfastsettelse

  og ervervskostnader

  Drammen kommune har tatt alle politiske belastninger overfor naboene.


Dagsorden2
Dagsorden:

 • Bakgrunn

 • Mulighetsanalyse

 • Midlertidig løsning

 • Nytt sykehus


Drammen kommune 2012
Drammen kommune 2012:

 • Kommunale eiendommer tilbys VVHF på gunstige vilkår

 • Utleie av eiendommer til VVHF

 • Drammen kommune tilbyr beboere frivillig innløsning

 • Bygge- og deleforbud vurderes

 • Utreder P-løsninger

 • Kartlegge andre alternativer i Drammen


Dagsorden3
Dagsorden:

 • Bakgrunn

 • Mulighetsanalyse

 • Midlertidig løsning

 • Nytt sykehus


Strategiplan for vvhf gir f ringer
Strategiplan for VVHF gir føringer:

 • Drammen sykehus – områdesykehus og lokalsykehus for Drammensregionen

 • Spesialiserte funksjoner som tilbys ett sted legges til Drammen

 • Samlokalisering av somatikk og psykiatri til nytt sykehus med områdefunksjoner i Drammen


Flere vil bruke sykehuset daglig frem til 2025
Flere vil bruke sykehuset daglig frem til 2025

Beregnet aktivitetsnivå Drammen sykehus, somatikk 2010, 2025


Buskerudbyen felles uttalelse
Buskerudbyen – felles uttalelse:

Areal-, transport og byutvikling som tema i utredning om lokalisering av nytt sykehus i nedre Buskerud

Buskerudbysamarbeidet ber om at det i utredningsarbeidet for nytt sykehus legges vekt på å ta hensyn til Buskerudbyens målsettinger om å utvikle en konkurransekraftig og bærekraftig byregion, med attraktive byer og tettsteder og med begrenset behov for bruk av bil.

Lokalisering av nytt sykehus vil kunne innebære store konsekvenser for transport og arealbruk.

Buskerudbysamarbeidet jobber nå med en felles areal- og transportplan for Buskerudbyområdet og vil stille alt relevant kunnskapsgrunnlag til rådighet for utredningsarbeidet om nytt sykehus.


Kriterier for valg av sykehusplassering fra mulighetsanalysen
Kriterier for valg av sykehusplassering –fra mulighetsanalysen

 • Tilgjengelighet

  • Pasienter (dagpasienter + akuttpasienter)

  • Ansatte

 • Infrastruktur

  • Miljøvennlig transport (tog, buss, gangavstand

   kollektivknutepunkt, Fremtidens byer)

  • Gangavstand til kollektivknutepunkt (tog, buss)

  • Vegsystem

 • Områdefunksjoner for sykehus

 • Etappevis utbygging/full utbygging

 • Arealbehov – kort og langsiktig

 • Logistikk internt i sykehuset

 • Synergieffekter (forskning/undervisning)

 • Økonomi (investering, drift, samfunnsøkonomi)


Avklaringsbehov
Avklaringsbehov:

 • Fullstendig oppdrag gitt til Helse Sør-Øst RHF? Jfr. behov for nytt oppdrag i 2012 etter tilsvarende oppdrag i 2011

 • Hvilke konkrete lokaliseringsalternativer forventer HOD skal utredes?

  • Øvre Eiker

  • Nedre Eiker

  • Drammen

  • Andre?


Utvikling av sykehustilbudet i vestre viken hf fortaksprotokollen reiser nye sp rsm l
Utvikling av sykehustilbudet i Vestre Viken HF- Fortaksprotokollen reiser nye spørsmål

Mulighetsanalysen gir ikke svar på økonomiske forhold

 • Hva kreves?

  Baseres på vedtatt utviklingsplan for VVHF

  Tilbud innenfor somatikk og psykiatri skal samlokaliseres

 • Akutt-tilbud eller alle tjenester?

  Plassering som gir tilstrekkelig nærhet til både Drammen og

  Kongsberg

 • Hva menes? Hva med Asker, Bærum, Røyken, Hurum og Lier

  Vedtatte prinsipper og føringer for planlegging av investeringsprosjekter

 • Hva betyr det konkret?

  Innholde faglige og økonomiske konsekvenser av en mulig

  sammenslåing av sykehusene – Drammen og Kongsberg

 • Planforutsetning?
Fremdrift nytt sykehus 1
Fremdrift nytt sykehus (1)

 • Utviklingsplan i innværende år

 • Nytt sykehus i VVHF er lagt til grunn i Helse Sør-Øst RHF sine langtidsbudsjetter

 • Prinsipper og føringer i Helsedirektoratet ”Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter” skal legges til grunn

 • Det pågående arbeid med utviklingsplanen for sykehusområdet/foretaket skal inneholde faglige og økonomiske konsekvenser av en mulig sammenslåing/samlokalisering av sykehusene som nå er lokalisert i hhv. Drammen og Kongsberg, vurdert opp mot opprettholdelse av dagens sykehusstruktur.

 • Utviklingsplanen skal vise hvordan ulike virksomhetsmessige tiltak kan løse aktuelle og fremtidige behov

 • Reelle vurderinger av lokaliseringer både i forhold til pasientenes behov, tilgjengelig, brukbar eksisterende bygningsmasse, klima og miljømessige forhold og i forhold til økonomi.

 • Det er viktig å få belyst hvilke lokaliseringsmessige alternativer som best understøtter målsettingene i utviklingsplanen, slik at det identifiseres hvilke alternativer som skal videreføres i en idèfase


Fremdrift nytt sykehus 2
Fremdrift nytt sykehus (2)

 • Forutsetningen for å kunne fremme investeringstiltak i utviklingsplanen, er at disse kan tilfredsstille kravene til økonomisk bæreevne og gjennomføres innenfor foretakets og Helse Sør-Øst RHF sitt samlede finansielle handlingsrom.

 • Det forutsettes gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KSK) av utviklingsplanen før det kan besluttes å gå videre i tidligfasebehandlingen, det vil si fortsette til idèfase og konseptfase.


ad