FORELDREMØTE Å STVEIT S KOLE 4.september 2013 - PowerPoint PPT Presentation

foreldrem te stveit s kole 4 september 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FORELDREMØTE Å STVEIT S KOLE 4.september 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
FORELDREMØTE Å STVEIT S KOLE 4.september 2013

play fullscreen
1 / 15
FORELDREMØTE Å STVEIT S KOLE 4.september 2013
125 Views
Download Presentation
teigra
Download Presentation

FORELDREMØTE Å STVEIT S KOLE 4.september 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FORELDREMØTE ÅSTVEIT SKOLE 4.september 2013

 2. RektorRagnhild Kaarstad Kontor /IT/renhold/kokk Avd.leder 8.trinnThor Inge Senneseth Avd.leder 9.trinnLinda Arnesen Avd.leder 10.trinnTrym Myrseth Avd.leder Tilpasset oppl og spesavdTrine Jansen Lærere 8.trinn Lærere 9.trinn Lærere 10.trinn Lærere spesialavd Assistenter Assistenter Assistenter Assistenter Organisasjonskart Åstveit skole

 3. PRESENTASJON AV LÆRERNE

 4. It – Hjemmesidenhttps://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/astveit-skole Vi oppfordrer alle foresatte til å opprette abonnement. Da får dere melding når det blir lagt ut informasjon som gjelder deres barn.

 5. REGNEBYEN

 6. PERMISJON/FRI FRA SKOLEN • BERGENSSTANDARDEN - Nye regler gjeldende fra 1.okt 2013. - Innstramning av praksis fra normalt til normalt ikke. • Individuell vurdering. Enkeltvedtak. • Søknader minst en måned før. Bruk av skjema. • Se hjemmesiden for mer informasjon.

 7. INDIVIDUELL VURDERING • Elevenes læringsresultat. • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden. • Elevens permisjonshistorikk.

 8. Psykososialt miljø ”Alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. Opplæringsloven kap 9A.

 9. OLWEUSPROGRAMMET • Skolens Olweusinstruktør v/Jon Arne Vatsaas

 10. SAMARBEID MED FAU

 11. BASEVISE FORELDREMØTER 8.TRINN 2.etg inngang D BASE 1 ROM 229 BASE 2 ROM 230 BASE 3 ROM 239 BASE 4 ROM 123 1.etg

 12. 9.TRINN 1.etg inngang C og D BASE 1 ROM 108 BASE 2 ROM 120 BASE 3 ROM 122 BASE 4 ROM 119

 13. 10.TRINN 2.etg inngang C BASE 1 ROM 236 BASE 2 ROM 232 BASE 3 ROM 231 BASE 4 ROM 238

 14. 15 min til oppstart av basevise foreldremøter.