Projekt “Razvijamo
Download
1 / 12

Trajanje od 1. 11. 2013 – 31. 8. 2015 Osnovni cilj projekta je: - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Projekt “Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje.”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trajanje od 1. 11. 2013 – 31. 8. 2015 Osnovni cilj projekta je:' - teige


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Projekt “Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje.”


MIZŠ vodja javnega razpisaMreža vključenih VI zavodov:13 OŠ kot konzorcijski partner 51 OŠ in SŠ kot sodelujoče šole

Trajanje od 1. 11. 2013 – 31. 8. 2015

Osnovni cilj projekta je:

 • prispevati h krepitvi podpornih okoljih v VIZ za razvijanje vrednot medkulturnosti in

 • zagotoviti ustrezno informiranost in usposobljenost strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.


Konzorcij
Konzorcij

 • ISA institut – poslovodeči konzorcija / administrativna koordinacija projekta

 • Osnovna šola Koper – strokovna koordinacija projekta

 • Osnovna šola Antona Ukmarja Koper

 • Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica

 • Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana

 • Osnovna šola Trzin

 • Osnovna šola Martina Krpana

 • Osnovna šola Livada

 • Osnovna šola Matije Čopa Kranj

 • Osnovna šola Leskovec pri Krškem

 • Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

 • Osnovna šola Muta

 • Osnovna šola Tabor I Maribor

 • Osnovna šola Grm


Mre a 65 osnovnih in srednjih ol
Mreža 65 osnovnih in srednjih šol

 • OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Ljubljana

 • SŠ za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana

 • OŠ Dob

 • OŠ Domžale

 • OŠ Frana Albrehta Kamnik

 • OŠ Jurija Vege

 • OŠ Rodica

 • OŠ Škofljica

 • OŠ Poljane

 • OŠ Polje

 • OŠ Bičevje

 • OŠ Orehek Kranj

 • OŠ Franceta Prešerna Kranj

 • OŠ Staneta Žagarja Kranj

 • OŠ Stražišče

 • OŠ Jakoba Aljaža

 • OŠ Kozara

 • OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

 • OŠ Solkan

 • OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče

 • OŠ Šmarje pri Kopru

 • Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio / Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio

 • OŠ Dušana Bordona Semedela-Koper

 • Srednja tehniška šola Koper

 • Gimnazija Koper

 • Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - GinnasioeIstitutonautico e elettronicaPirano

 • 2. OŠ Slovenska Bistrica

 • Izobraževalni center Piramida Maribor

 • OŠ Bojana Ilicha Maribor

 • OŠ Ludvika Pliberška Maribor

 • OŠ Leona Štuklja Maribor

 • OŠ Vuzenica OŠ Radlje ob Dravi

 • ŠC Slovenj Gradec Druga

 • OŠ Slovenj Gradec

 • OŠ Livada Velenje

 • OŠ Antona Aškerca Velenje

 • OŠ Bratov Letonja Šmartno ob Paki

 • ŠC Krško – Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško

 • OŠ XIV. divizije Senovo Ekonomska in trgovska šola Brežice

 • OŠ Jurija Dalmatina

 • OŠ Bršljin

 • OŠ Drska

 • OŠ Center

 • OŠ Dutovlje

 • OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

 • OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen

 • OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

 • OŠ Košana

 • OŠ Vide Pregarc

 • OŠ Nove Fužine


Aktivnosti projekta:

 • 11 regijskih usposabljanj za strokovne delavce OŠ in SŠ

 • Izvedba programa Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev

 • Izvedba programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev«

 • Priprava gradiva (izobraževalno gradivo za strokovne delavce, slikovni slovar za otroke, zbirka didaktičnih iger, zaključna publikacija projekta)

 • Natečaj kreativnega ustvarjanja »Različnost nas bogati«

 • Zaključna konferenca (maj 2015)

 • Spletna stran projekta

  - Neposredne aktivnosti z otroki priseljenci bo predvidoma izvajalo še 192 učiteljev v vseh 64 šolah v mreži projekta.

  - V program UVOP bo vključenih 900 otrok priseljencev in 12800 otrok vrstnikov.


Cilji uvop
Cilji UVOP:

 • zagotoviti uspešno integracijo otrok priseljencev v novo okolje in preko tega prispevati k boljši kakovosti njihovega življenja, večjih možnostih razvijanja njihovih potencialov, bodočega uveljavljanja na trgu dela,

 • preko vzpostavitve mreže učiteljev – multiplikatorjev in mreže šol vključenih v projekt, zagotoviti dolgoročnost rezultatov in izvajanje programa uvop v osnovnih in srednjih šolah,

 • preko promocijskih aktivnosti projekta prispevati k razvijanju medkulturnosti v družbi.

 • prispevati k razvoju podpornega okolja v šolah,

 • profesionalno usposabljanje multiplikatorjev,

 • usposobiti učitelje za poučevanje slovenščine kot drugega jezika,

 • krepiti sodelovanje šole z družinami otrok priseljencev,

 • krepiti podporno mrežo sošolcev.


MULTIPLIKATORJI BODO NA SVOJIH IN SODELUJOČIH ŠOLAH IZVAJALI PROGRAM »Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje« (UVOP) 1. Neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z otroki priseljenci: - PRIPRAVLJALNICA: UVAJALNICA pred pričetkom šolskega leta in NADALJEVALNICA med šolskim letom, - UČENJE SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA, - UČNA POMOČ PRI OSTALIH UČNIH PREDMETIH, - DELO Z ODDELČNO SKUPNOSTJO, - DEJAVNOSTI ZA POUČEVANJE JEZIKOV OTROK PRISELJENCEV, - UČENJE ITALIJANŠČINE IN MADŽARŠČINE, - INDIVIDUALNI PROGRAM, NAČRT AKTIVNOSTI IN MAPA DOSEŽKOV OTROKA PRISELJENCA, - VKLJUČEVANJE OTROK V INTERESNE IN DRUGE DEJAVNOSTI V ŠOLI IN IZVEN, - „KREPIMO DRUŽINE“ – DELAVNICE ZA STARŠE IN OTROKE, „ŠOLA ZA MAME“, - TEČAJI SLOVENŠČINE ZA OTROKE, KI JIM SLOVENŠČINA NI MATERNI JEZIK, - MEDVRSTNIŠKA POMOČ, TUTORSTVO IN PROSTOVOLJSTVO UČENCEV ŠOLE IN V LOKALNI SKUPNOSTI, - UČITELJ „ZAUPNIK“.


2. Usposabljanje strokovnih delavcev vzgojno – izobraževalnih zavodov v RS

 • PREDSTAVITEV ZA UČITELJSKI KOLEKTIV

 • PREDSTAVITVE ZA UČITELJE „PROGRAM UVOP IN SMERNICE ZA IMPLEMENTACIJO“,

  - HOSPITACIJSKE URE ZA UČITELJE,

  - USPOSABLJANJE ZA IZVEDBO „UVAJALNICE“,

 • PREDSTAVITEV ZA UČITELJE „DIDAKTIČNO PRILAGAJANJE POUKA OZIROMA VZGOJNIH DEJAVNOSTI, PRIPRAVA INDIVIDUALNEGA PROGRAMA“,

 • AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE SODELOVANJA Z LOKALNO SKUPNOSTJO „LOKALNO OKOLJE LAHKO POMAGA PRI VKLJUČEVANJU OTROK PRISELJENCEV IN NJIHOVIH STARŠEV”.


Ve kulturnost medkulturnost
Večkulturnost : izobraževalnih zavodov v RS medkulturnost

 • statična situacija

 • sobivanje

 • strpnost

 • možnost ohranjanja stereotipov in predsodkov

 • proces, ki se spreminja, preoblikuje, obnavlja

 • poznavanje

 • možnost aktivnega sodelovanja in povezovanja

 • razbijanje stereotipov in predsodkov


mag. Mirka Zormana izobraževalnih zavodov v RS

 • Vsi učitelji so učitelji jezika (pri vseh predmetih).

 • Medkulturnost je postalo pedagoško-didaktično načelo.

 • Pozitivna in splošna klima šole?!

 • Učitelj je pomemben s svojimi aktivnostmi, stališči, pričakovanji.

 • Otroci priseljencev naj s starši doma govorijo v maternem jeziku, pomembno je nadaljevanje kulture.

 • Nasilje ni povezano z narodno pripadnostjo.

 • Večje so težave, če pridejo starejši otroci.  Ne, otrok je nadarjen za jezik ali pa ne.

 • Starši vpisujejo otroke v elitne šole in s tem osiromašijo šolski okoliš. Je šola, ki sprejme priseljence slabša šola?

 • Medkulturnost, večjezičnost kot vrednota -preizkus demokratičnosti.


izr. prof. dr. Vesna Mikolič (Univerza na primorskem, Fakulteta za humanistične študije)

 • Družbene okoliščine se spreminjajo, zato si ne moremo privoščiti tolerance. Odgovornost za svoj položaj mora prevzeti manjšina in večina.

  doc. dr. Sonja Rupnik (Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper)

 • 2 leti potrebuje učenec, da se nauči jezika tako, da lahko komunicira, 7 let, da se nauči akademskega jezika.

 • Če je več kot 10% neznanega smo neuspešni pri učenju.

 • Učiti se drugi jezik za preživetje : učiti se drugi jezik, da boš še močnejši.

 • Pri učenju tujega jezika nastopi obdobje tišine.


ad