slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Innhold

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Innhold - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

INTERNHANDEL HELSE BERGEN HF Medisinsk-teknisk avdeling og Teknisk avdeling siviløkonom Ann-Mari Høiland. Innhold. Hvorfor internhandel og regnskapsmessige konsekvenser Prisprinsipper Internhandel Medisinsk-teknisk avdeling Internhandel Teknisk avdeling Oppsummering. Hvorfor internhandel?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innhold' - tehya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

INTERNHANDEL HELSE BERGEN HFMedisinsk-teknisk avdeling og Teknisk avdeling siviløkonom Ann-Mari Høiland

innhold
Innhold
 • Hvorfor internhandel og regnskapsmessige konsekvenser
 • Prisprinsipper
 • Internhandel Medisinsk-teknisk avdeling
 • Internhandel Teknisk avdeling
 • Oppsummering
hvorfor internhandel
Hvorfor internhandel?
 • Overordnet politiskvedtak, styrevedtak i 2002
 • Kun kostnadssiden som fremkommer i regnskapet før internprising
 • Internprising er å synliggjøre hvor mye hvert enkelt område koster = internhandel
 • Internfakturering er intern belastning, dette har vi gjort lenge
regnskapsf ring f r og etter innf ring av internhandel
Drift/teknisk FØR

Kostnad

Avdelingene FØR

Ingenting; ”Gratis”

Drift/teknisk ETTER

Inntekt

- Kostnad

= 0 (balanse)

Avdelingene ETTER

Drift/teknisk har overført budsjettmidlene for kostnaden, fremkommer i regnskapet

Regnskapsføring før – og etter innføring av internhandel
prisprinsipp
Prisprinsipp
 • Markedspris
 • Markedspris-tilnærming ved forhandlede priser
 • Kostnadsbasert pris
 • Kostnadsoverveltning (kostnadsbasert pris)
medisinsk teknisk avdeling mta
Medisinsk-teknisk avdeling (MTA)
 • Rådgivning
 • Vedlikehold
 • Service
 • Permanent utleie av medisinsk-teknisk utstyr
mta vedlikehold og leie av medisinsk teknisk utstyr
MTA – Vedlikehold og leie av medisinsk teknisk utstyr
 • Kostnadsbasert pris - kostnadsoverveltning
 • Individuelle avtaler på rådgivning, vedlikehold og service
 • Budsjett for vedlikehold fordeles etter ressurser som medgår (timer, lønn, service - og delekostnader, adm. kostnader m.m.)
 • Budsjett for leie av utstyr fordeles fra avskrivninger per registrert bruker. Beregnes ut fra anskaffelsestidspunkt og –pris og levetid, dette registreres og vedlikeholdes i MTU-registeret.
 • Budsjett for MTA er ca 4% i forhold til gjenanskaffelsesverdi for MTU.
mta prisprinsipp kostnadsoverveltning
MTA prisprinsipp - Kostnadsoverveltning
 • Synliggjør belastningen i avdelingenes regnskap
 • Kostnad hos avdelingene, inntekt hos MTA
 • Pris beregnet ved årets begynnelse – fanger ikke

opp endringer gjennom året

 • Tendens til økning i utstyrsparken hos avdelingene. Små konsekvenser for dem, medfører effektivitetskrav for MTA. Drifte og vedlikeholde en større utstyrspark innen samme budsjettramme
teknisk avdeling internpris p tre omr der
Teknisk avdeling - Internpris på tre områder:
 • Internleieavtale; energi, kommunale avgifter, gassanlegg, grøntarealer, infrastruktur, ventilasjon, transportanlegg m.m.
 • Service- og leieavtaler; trucker, rullestoler, skylleromsutstyr, luftsmitteisolat, kjøling, sterilsentral m.m.
 • Enkeltoppdrag; primært snekkeroppdrag, stikkontakter og UPS fast pris
teknisk avdeling kostnadsoverveltning og kostnadsbasert pris
Teknisk avdeling – Kostnadsoverveltning og kostnadsbasert pris
 • Kostnadsbasert pris.
 • Internleiekostnadene overveltet til Arealkoordinator.
 • Arealkoordinator innførte internleie FØR oversikt over kostnadene forelå - ikke kostnadsbasert i avdelingenes regnskap.
 • Service- og leieavtaler utarbeidet med avdelinger. Overveltning av kostnadene.
 • Snekkertjenestene internleierelatert overveltet Arealkoordinator, resten basert på tilbud/etterspørsel.
 • Møbeltapetsverksted nedlagt og budsjettmidler delt ut på avdelingene.
t a prisprinsipp kostnadsbasert
T.A. prisprinsipp – Kostnadsbasert
 • Internleieavtalen gir ingen direkte incentiver til innsparing for brukeren – ikke synlig i deres regnskap.
 • Endring i utstyrsparken for service – og leieavtaler medfører økonomisk konsekvens for avdelingene.
 • Snekkertjenester er etterspørselsbasert.
oppsummering
Oppsummering
 • Internhandel er innført i Drift/teknisk divisjon på flere områder, deriblant MTA og T.A.
 • Områdene er kostnadsbasert med unntak av internleien
 • Kostnadsoverveltning benyttes primært
 • Kontinuerlig arbeid og videreutvikling fremover av både områder og prissetting