napredni imovinski standard uvod n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Napredni imovinski standard uvod PowerPoint Presentation
Download Presentation
Napredni imovinski standard uvod

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Napredni imovinski standard uvod - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Napredni imovinski standard uvod . Marinko Maradin, dipl.inž.arh. Imovinski standard – osnovni. Prostorno planiranje Vlasništvo Infrastruktura Kvaliteta lokacije Nivo usluge. Prostorno planiranje. Opći podaci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Napredni imovinski standard uvod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
napredni imovinski standard uvod

Napredni imovinski standard uvod

Marinko Maradin, dipl.inž.arh.

Seminar “Napredni imovinski standard", 20. i 21. rujna 2010.

imovinski standard osnovni
Imovinski standard – osnovni

Prostorno planiranje

Vlasništvo

Infrastruktura

Kvaliteta lokacije

Nivo usluge

prostorno planiranje
Prostorno planiranje
 • Opći podaci
  • Lokacija (udaljenost od važnijih prometnih pravaca i većih centara i sl.) – zemljovidi, zračni snimci, satelitske snimke i sl.
  • Tablice sa općim podacima
  • Odluke nadležnih tijela (natječaj i sl.)
  • Ostali podaci (dostupnost imovine i sl.)
 • Prostorno planska dokumentacija - izvodi
op i podaci lokacija1
Opći podaci - lokacija
 • Zavodi za prostorno uređenje županija
 • Državna geodetska uprava
 • Google Earth
 • Poduzeća za izradu kartografskih prikaza
op i podaci
Opći podaci
 • Odluke nadležnih tijela
prostorno planiranje prostorno planska dokumentacija
Prostorno planiranje - prostorno planska dokumentacija
 • Prostorni plan županije
 • Tekstualni dio
  • Odluka o donošenju sa odredbama za provođenje (dijelovi po potrebi)
 • Grafički dio (izvadak sa tumačem znakovlja, 1:100.000)
  • Korištenje i namjena prostora
  • Infrastrukturni sustavi (po potrebi)
  • Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora (po potrebi)
prostorno planiranje prostorni plan ure enja grada op ine
Prostorno planiranje – prostorni plan uređenja grada/općine
 • Tekstualni dio
  • Odluka o donošenju sa odredbama za provođenje
 • Grafički dio (izvadak sa tumačem znakovlja, 1:25.000 )
  • Korištenje i namjena površina
  • Infrastrukturni sustavi (po potrebi)
  • Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora (po potrebi)
  • Građevinska područja naselja (1:5.000)
prostorno planiranje urbanisti ki plan ure enja
Prostorno planiranje – urbanistički plan uređenja
 • Tekstualni dio
  • Odluka o donošenju sa odredbama za provođenje
 • Grafički dio (izvadak sa tumačem znakovlja, 1:5.000 )
  • Korištenje i namjena površina
  • Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
  • Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
  • Način i uvjeti gradnje
prostorno planiranje podaci o infrastrukturi
Prostorno planiranje – podaci o infrastrukturi
 • Kapaciteti, mjesta priključka, mogućnost proširenja mreže i dr.
 • Prometnice
  • Ceste
  • Pruge
  • Vodni promet
  • Zračni promet
 • Vodoopskrba
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • Energetika
  • Elektroopskrba
  • Plin
 • Telekomunikacije
  • Fiksna telefonska mreža
  • Mobilna telefonska mreža
  • Internet
vlasni tvo podaci
Vlasništvo – podaci
 • Izvadak iz zemljišne knjige – gruntovnica – nadležni sud
 • Prijepis posjedovnog lista - katastar
 • Katastarski planovi/karte
vlasni tvo podaci1
Vlasništvo - podaci
 • Sud ili e-izvadak katastar ili e-izvadak
 • www.pravosudje.hrkatastar.hr
kvaliteta lokacije
Kvaliteta lokacije

Jednostavan pristup

Blizina urbanog centra

Kvaliteta života

Udaljenost od poslovnih i drugih proizvodnih zona

Dostupnost obučene radne snage

Postojanje subvencija

nivo usluge
Nivo usluge

Ured za brzu uslugu (ONE STOP shop)

Materijali koji opisuju site