dierproeven en proefdieren in nederland n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dierproeven en proefdieren in Nederland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dierproeven en proefdieren in Nederland

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Dierproeven en proefdieren in Nederland - PowerPoint PPT Presentation

tegan
274 Views
Download Presentation

Dierproeven en proefdieren in Nederland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dierproeven en proefdieren in Nederland

 2. Inhoud • Wat is een dierproef • Waarom doen we dierproeven • Dierproeven voor dieren • Dierproeven & cosmetica • Aantal dierproeven • Proefdieren • Wetgeving & Controle • Alternatieven • Vragen

 3. Test je kennis Start de quiz

 4. Wat is een dierproef Definitie: Een dierproef is een proef op levende gewervelde dieren, die hierbij ongerief ondervinden. Ongerief: • Bij dierproeven spreken we over ongerief • Meer dan pijn alleen • Ook stress, alleen-zijn, angst en ziekte • Schaal van 1-6 • Onderzoekers zijn verplicht ongerief zo veel mogelijk tegen te gaan • 87% gering tot matig ongerief

 5. Waarom doen we dierproeven? • Wetenschappelijk onderzoek: kennis vergaren over hoe mens en dier in elkaar zitten en over het ontstaan van ziektes • Toegepast onderzoek: ontwikkeling van geneesmiddelen ter bescherming van de gezondheid van mens en dier • Onderwijs: opdoen praktijkervaring met behandelen mens en dier Wettelijk verplicht: 21% van dierproeven voor toegepast onderzoek is wettelijk verplicht om de veiligheid van medicijnen en voedingsmiddelen te garanderen.

 6. Dierproeven voor dieren • Bijna alle menselijke ziekten komen ook bij dieren voor • Sommige medicijnen die voor mensen zijn ontwikkeld, kunnen daarom ook voor dieren worden gebruikt • Er zijn ook medicijnen die speciaal voor dieren zijn ontwikkeld • Wist je dat: 65% van proeven met honden en 90% van proeven met katten wordt gedaan om de gezondheid en veiligheid van honden en katten zelf te verbeteren? Bekijk een filmpje

 7. Dierproeven & cosmetica Cosmetica: bad- en doucheproducten, make-up, deodorant, parfum, haarproducten, huidverzorging, mondverzorging, nagelverzorging, scheerproducten, zeep en zonneproducten. • Sinds1997 worden cosmeticaproducten niet meer op dieren getest • Sinds2004 geldt dat ook voor andere Europese landen • Sinds2009 is het verboden ingrediënten van cosmetica op dieren te testen. • Verwacht in 2013: Europese Cosmetica Richtlijn verbiedt het testen van ingrediënten van cosmeticaproducten op dieren

 8. Aantal dierproeven • In 1978 voor het eerst registratie • Tussen 1978 en 2010: daling van 63% • In 2009 voor het eerst sinds jaren een stijging

 9. Proefdieren Cijfers 2010: • 575.278 dierproeven • 563.789 proefdieren • 70% daarvan = muis of rat • Hergebruik: één proefdier meerdere keren gebruiken voor een dierproef • Daarom ligt aantal dierproeven hoger dan aantal proefdieren In Nederland wordt sinds 2003 geen onderzoek uitgevoerd op mensapen

 10. Welke dieren zijn proefdieren? Meest gebruikte proefdieren: • Muizen (50%) • Ratten (21%) • Kippen (14%)

 11. Wetgeving & Controle • Sinds 1977 geldt in Nederland de Wet op de dierproeven • Beschermt welzijn van proefdieren • Stelt kaders waaraan proef moet voldoen • Alleen deskundigen mogen met proefdieren werken

 12. Alternatieven Vervanging: Kan de proef zonder proefdieren worden uitgevoerd? • Slachthuismateriaal • Kunstrat: levensecht model om studenten te leren prikken Bekijk een filmpje Vermindering: Kan de proef met minder dieren worden uitgevoerd? • MRI-scan: tumorgroei volgen met MRI-scan Verfijning: Is de opzet van het onderzoek zodanig dat de dieren het minste ongerief ondervinden? • Pijnbestrijding • Kooiverrijking • Humane eindpunten

 13. Bezwaren • Ethische bezwaren: het belang van dierproeven weegt niet altijd op tegen het leed van proefdieren • Wetenschappelijke bezwaren: niet alle resultaten van dierproeven gelden zonder meer voor mensen • Economische bezwaren: het doen van dierproeven kost veel geld (aankoop proefdieren, huisvesting en uitvoering proef) Wat vind jij van dierproeven? Test het op: http://ae.imcode.com

 14. Vragen? • Stichting Informatie Dierproeven • Objectieve en volledige informatie over dierproeven • www.informatiedierproeven.nl • Brochure Dierproeven. Zo doen ze dat! • Alle cijfers en cijfers over dierproeven en proefdieren in Nederland • Gebaseerd op Zodoende 2010, het jaarverslag van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit • Vraag ‘m gratis aan via info@informatiedierproeven.nl