ايمني در برق
Download
1 / 100

????? ?? ??? - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

ايمني در برق. جايگاه ايمني و پيشگيري از حوادث. زيانهاي ناشي از حوادث. زيانهاي انساني ناشي از حوادث (مربوط به فرد حادثه ‌ ديده) زيانهاي اقتصادي ناشي از حوادث (مربوط به كارفرما) زيانهاي اجتماعي ناشي از حوادث (مربوط به جامعه). الف ـ زيانهاي انساني ناشي از حوادث. درد و رنج

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? ?? ???' - tegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4765268
ايمني در برق

جايگاه ايمني

و

پيشگيري از حوادث


4765268
زيانهاي ناشي از حوادث

 • زيانهاي انساني ناشي از حوادث

  (مربوط به فرد حادثه‌ديده)

 • زيانهاي اقتصادي ناشي از حوادث

  (مربوط به كارفرما)

 • زيانهاي اجتماعي ناشي از حوادث

  (مربوط به جامعه)


4765268
الف ـ زيانهاي انساني ناشي از حوادث

 • درد و رنج

 • فشارهاي روحي

 • كاهش درآمد

 • مخارج اضافي

 • از دست دادن توانايي انجام بعضي از كارها

 • وابستگي بيشتر به متعلقان(خانواده، دوستان و همكاران)

 • از دست دادن توانايي انجام بعضي از فعاليتهاي ورزشي و اجتماعي

 • احتمال معلول شدن يا از دست دادن زندگي


4765268
ب ـ زيانهاي اقتصادي ناشي از حادثه حوادث

 • از دست دادن كارگر ماهر و با تجربه

 • كاهش توليد

 • كاهش درآمد بر اثر عدم كاركرد فرد مصدوم

 • هزينه آموزش و تربيت مجدد كارگر مصدوم يا جايگزين او

 • تلفات زماني ناشي از تاثير حادثه بر روحيه بقيه كاركنان

 • هزينه تعميريا تعويض دستگاهها و تجهيزات آسيب‌ديده

 • افزايش حق ييمه در بعضي از موارد

 • پرداخت حقوق به ناظرين براي نظارت بيشتر بدليل حادثه

 • مخارج تحقيق و رسيدگي حادثه بوسيله كارشناسان

 • مخارج درمان فرد حادثه ديده


4765268
ج ـ زيانهاي اجتماعي ناشي از حادثه حوادث

 • وابستگي بيشتر به جامعه و استفاده از خدمات آن

 • مخارج يا بار مالي كه بر خدمات درماني و پزشكي وارد مي‌آيد

 • پرداخت خسارت نقص عضو يا از كار افتادگي احتمالي فرد

 • از دست رفتن يك فرد با تجربه (از عوامل پيشرفت جامعه)


4765268
ايمني در برق حوادث

تعريف حادثه Accident

 • اتفاق ناخواسته

 • رهاشدن يا آزاد شدن انرژي ناخواسته

 • حادثه واقعه‌اي‌است پيش‌بيني نشده كه در زنجيره‌اي از وقايع برنامه‌ريزي شده بر اثر عمل نا ايمن يا وضع نا ايمن رخ مي‌دهد و ممكن است منجر بر خسارت نيز شود.


 • 4765268
  ايمني در برق حوادث

  تعريف ايمني Safety Difination

  • رهايي از شرايط مخاطره‌آميز

  • ميزان فرار از خطرات

  • به حداقل رساندن تماس انسان با خطر

  • ايمني به معناي امن و امنيت و رعايت اصول و مقررات بمنظور رهايي از شرايط مخاطره‌آميز جهت حفظ نيروي انساني و تاسيسات


  4765268
  ايمني در برق حوادث

  خطرات برق


  4765268

  شوك الكتريكي حوادث

  يك تحريك ناگهاني و اتفاقي سيستم صبي بدن براثر عبور جريان الكتريكي است.

  عوارض ناشي از شوك الكتريكي

  • انقباض ماهيچه‌ها

  • خفگي

  • فيبريلاسيون قلب

  • سوختگي


  4765268
  راه هاي ايجاد برقگرفتگي(شوك الكتريكي)

  تماس با هر دو هادي يا سيم مدار برقدار (فاز و نول يا فاز و فاز)

  • تماس با سيم فاز مدار برقدار و زمين

  • تماس با سيم نول و زمين در شرايط عدم تعادل بار فازها

  • تماس با بدنه فلزي دستگاه هايي كه داراي اتصالي بدنه باشند(ولتاژ تماسي)

  • تخليه بار الكتريكي ذخيره‌شده از دستگاه هايي كه انرژي را ذخيره مي‌كنند مانند خازن‌ها ، سركابلها ، كابلهاي فشار قوي بلند

  • ايجاد پتانسيل بين دو پا در شرايط اتصالي فاز با زمين يا تخليه جريان رعد و برق به زمين


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  عوامل مؤثر بر برقگرفتگي

  • ولتاژ

  • شدت جريان

  • مقاومت بدن انسان

  • مسير عبور جريان و سطح تماس

  • نوع جريان

  • مدت زمان عبور جريان برق

  • فركانس برق

  • عوامل ديگر


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  حداكثر ولتاژ مجاز تماس در شرايط عادي

  براي برق A.C با فركانس 50Hz

  طبق استاندارد آلمان (VDE) ==< 65 volt

  طبق استاندارد انگليس (IEC) ==< 50 volt

  براي جانوران در هر 2 استاندارد فوق 25 ولت مي‌باشد.

  براي برق D.C

  طبق هر 2 استاندارد ==< 120 volt

  براي جانوران در هر 2 استاندارد 60 ولت مي‌باشد


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  شدت جريان الكتريكي

  براي برق A.C با فركانس 50Hz

  آستانه احساس شدت جريان الكتريكي 1 ميلي آمپر

  شدت جريان بدون خطر 8 تا 10 ميلي‌آمپر

  شدت جريان خطرناك 25 ميلي‌آمپر

  براي برق D.C

  شدت جريان خطرناك 50 ميلي‌آمپر


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  مقاومت بدن انسان

  قانون اهمV=RI

  • نظريه كروان(Kervan)k

   R V = C (k << 1)

   مقدارC در صورتيكه R=2000اهم ، V=250v و k=0.83


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  نوع جريان

  • پوست بدن در مقابل جريان D.C مقاومت بيشتري نسبت به جريان A.C دارد.

  • علت مرگ در جريان A.Cفركانس برق

  • علت مرگ در جريان D.C تجزيه خون ومسموميت


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  مسير عبور جريان برق

  خطرناكترين

  مسير عبور جريان

  از قلب ، ششها و مغز

  مي‌باشد.

  • هرچه سطح تماس بيشتر باشد شدت برقگرفتگي بيشتر است.


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  مدت زمان عبور جريان از بدن

  • 100 ميلي‌آمپر در مدت 3 ثانيه باعث فيبرپلاسيون قلب و قطع ضربان مي‌شود.

  • 25 ميلي‌آمپر در مدت 5 ثانيه باعث مرگ مي‌شود

  T = 1s , I=116 mAT = 4s , I = 58 maT = 9s , I = 38.6 mA


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  اثر فركانس در برقگرفتگي

  • فركانس هاي 50 و 60 هرتز باعث حداكثر تحريك در انتهاي عصب مي‌شوند.

  • جريان در فركانس‌هاي بيشتراز 10KH ازسطح بدن مي‌گذرد و برق‌گرفتگي رخ نمي‌دهد


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  عوامل ديگر

  • سن افراد ، خستگي ، تشنگي ، گرسنگي ، بيماري ، مشكلات رواني و روحي ، درجه‌حرارت ، رطوبت ، شرايط جوي و محيطي و... در شدت يا ضعف برقگرفتگي مؤثرند.


  4765268

  سوختگي الكتريكي)

  سوختگي مهمترين اثرات بعدي حوادث الكتريكي است.

  سوختگي ناشي از ولتاژ فشارضعيفومتوسط متناوب بسيار جدي و عميق است. شوك الكتريكي ناشي از ولتاژهاي فشار قوي ممكن است بدليل پايين بودن شدت جريان خيلي شديد نباشد ولي سوختگي ناشي از آن بدليل ولتاژ فشارقوي ممكن است وسعت زيادي از بدن را بپوشاند و بسيار جدي باشد .


  4765268
  دلايل ايجاد آتش الكتريكي)‌سوزي الكتريكي

  • اضافه حرارت كابلها و تجهيزات الكتريكي ناشي از اضافه بار هادي‌ها

   (Over load)

  • حرارت ناشي از شل بودن اتصالات مدار الكتريكي

   (Loose connection)

  • جريانهاي ناشي از ايزولاسيون نا مناسب و ضعيف

   (Earth leakage)

  • حرارت ناشي از اضافه‌جريان حاصل از اتصال كوتاه

   (short circuit)

  • اضافه حرارت مواد قابل اشتعال در نزديكي تجهيزات الكتريكي

   (Over heat)

  • روشن شدن مواد قابل اشتعال بوسيله قوس يا جرقه وسائل الكتريكي

   (Spark / Flash)


  4765268
  تعريف برق گرفتگي : الكتريكي)

  • وقتي اختلاف پتانسيل الكتريكي بين دو نقطه از بدن ايجاد بطوريكه جريان برق از يك نقطه از بدن وارد و از نقطه ديگري خارج شود، برقگرفتگي رخ مي‌دهد.

  • وقتي بدن انسان مدار الكتريكي را به بندد يا كامل كند.

  • وقتي جريان الكتريكي از بدن به زمين تخليه شود.


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  ولتاژ تماسي

  (Touch Voltage)

  ولتاژي است كه بر اثر تماس انسان با بدنه دستگاه الكتريكي كه داراي اتصالي بدنه است بين بدن فرد نسبت به زمين پيش مي‌آيد.


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  ولتاژ گامي

  (step Voltage)

  وقتي اختلاف پتانسيل الكتريكي (ولتاژ) بين دو پا بوجود مي‌آيد.  Transferred voltage
  ولتاژ انتقالی : الكتريكي)Transferred Voltage

  پتانسیل انتقالی، افزایش پتانسیل یک سیستم ارتینگ ناشی از انتقال جریان به زمین به وسیله یک هادی (مانند غلاف فلزی کابل،انسان،خطلوله ،ریل آهن)متصل شده به مناطق کم یا بدون افزایش نسبی ولتاژ نسبت به زمین مرجع است که منتج به اختلاف پتانسیل بین هادی و محیط پیرامونش می گردد.

  همچنین پتانسیل انتقال یافته ممکن است بین یک هادی و محیط پیرامون افزایش پتانسیل وقتی که هادی به زمین مرجع متصل شده باعث شود زمین مرجع به منطقه افزایش ولتاژ داخل شود.  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  تماس مستقيم :

  هنگامي‌ كه سيستم الكتريكي سالم است و انسان بر اثر سهل انگاري با هادي برقدار (مانند فاز ها ، باس بارها ، بوشینگها و...) در يك يا دو نقطه مستقیماً تماس مي‌گيرد، برقگرفتگي رخ مي‌دهد.


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  تماس غير مستقيم :

  هنگامي كه یک هادی برقدار بر اثر خراب شدن عايق‌بندي با بدنه فلزي دستگاه الكتريكي تماس مي‌يابد (یعنی بدنه هادی دستگاه که معمولاً برقدار نمی باشد به طور اتفاقی بدلیل شکست عایقی برقدار شود ) و انسان با همان بدنه برقدار در تماس باشد، به آن برقگرفتگي غيرمستقيم مي‌گويند.


  4765268
  تماس غیر مستقیم الكتريكي)


  4765268
  راه الكتريكي)‌هاي كلي حفاظت در مقابل تماس مستقيم و غير مستقيم :

  • جلوگيري از عبور جريان الكتريكي از بدن انسان

  • محدود كردن جريان عبوري از بدن در حد مجاز(به ميزان كمتر از جريان برقگرفتگي)

  • قطع خودكار مدار تغذيه به محض بروز برقگرفتگي (فقط براي غير مستقيم)

   • (بايد مانع ايجاد ولتاژ تماسي خطرناك يا برقراري ولتاژ براي زمان نسبتاً طولاني شود)


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  نتيجه‌گيري :

  • استفاده از روشي كه ايمني در مقابل تماس مستقيم و غير مستقيم هر دو را به عهده گيرد.

  • به كار گرفتن همزمان از روشهاي مختلف ، يكي براي ايمني در مقابل تماس مستقيم و ديگري براي تماس غير مستقيم.


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  ايمني در مقابل برقگرفتگي در شرايط عادي:(حفاطت در مقابل تماس مستقيم)

  الف ) ايمني كامل در مقابل تماس مستقيم

  ب ) ايمني مشروط در مقابل تماس مستقيم

  ج ) ايمني مضاعف در تماس مستقيم


  4765268
  ايمني در برق الكتريكي)

  الف ) - ايمني كامل در مقابل تماس مستقيم

  1- عايق بندي قسمت‌هاي برقدار

  (عايق كردن اساسي)

  2- پوشاندن و محفوظ كردن

  ( محصور كردن)


  4765268

  1- عايق بندي قسمتهاي برقدار : الكتريكي)

  اجزای تجهیزات الکتریکی در ولتاژهای مختلف بایستی به طور مناسب از یکدیگر و از بدنه بوسیله عایق وظیفه ای (Functional Insulation)ایزوله گردند.

  تمام قسمتهاي فعال (اكتيو) دستگاه در داخل يك عايق كامل قرار مي‌گيرد تا امكان دسترسي وجود نداشته‌باشد. اين عايق بايد تحمل ولتاژ ، جريان ، حرارت و فشارهاي مكانيكي را داشته باشد.

  (مانند عایق کابلها ، عايق كردن سيم در جعبه تقسيم يا محل اتصالات با نوارهای عایق برق )


  4765268

  2- پوشاندن و محفوظ كردن :(محفظه ها و حصارها)

  تمام قسمتهاي فعال دستگاه بايد زير يك حفاظ يا داخل يك پوسته محافظتي قرارگيرد تا از تماس اتفاقی یا عمدی با قسمتهای برقدار بدون کمک ابزاری جلوگیری شود.

  مانند قسمتهای برقدار داخل تابلو ، داخل کوبیکل ها (سوراخ‌ها و روزنه‌ها كوچكتر از 12 ميليمتر باشد. نبايد فاصله پوشش يا درپوش از قسمتهاي اكتيو داخل آن از 80 ميليمتر كمتر باشد، باز كردن حصار فقط بايد با ابزار خاص يا قطع برق امكانپذير باشد)


  4765268
  ايمني در برق و حصارها)

  ب ) ايمني مشروط در مقابل تماس مستقيم

  استقرار در خارج از دسترس

  با قرار دادن مانع يا راه ‌بند یا حفاظ و حصارهایی بین قسمت های برقدار و محل دسترسی افراد ، توسط رعايت فاصله

  (چون گذشتن از مانع بطور عمدي امكان‌پذير است، به همين دليل اين ايمني مشروط مي باشد )

  جلوگيري از نزديك شدن اتفاقي به قطعات تحت ولتاژ كه احتمال خطر تماس با آن وجود دارد. اين موانع یا راه ‌بندها مي‌توانند پاراوان ،فیبر استخوانی ، نرده ‌توري و حصار باشند).


  4765268

  روش هاي حفاظت در برابر برق گرفتگي و حصارها)

  الف . روشهاي حفاظت در مقابل برق گرفتگي مستقيم

  1. عايق بندي قسمتهاي برق دار

  2. محصور كردن تجهيزات 2/5متر

  3. استقرار در خارج از دسترس

  تعريف حدود دسترسي :

  1/25 1/25

  1/25


  4765268
  ايمني در برق و حصارها)

  ج ) ايمني مضاعف در تماس مستقيم

  استفاده از كليد جريان نشتي به زمين

  يا

  كليد (FI)

  يا

  RCD (Residual Current Protective Device)


  4765268

  ادامه: و حصارها)

  نقص ايزولاسيون مي تواند باعث خطاهاي زير شود:

  1- اتصال بدنه

  2- اتصال كوتاه

  3- اتصال زمين

  هريك از سه پديده فوق مي تواند كامل يعني فلز به فلز يا ناقص بر روي مقاومت و يا با جرقه الكتريكي همراه باشد.

  اتصالي بدنه مي تواند خطر جاني

  و اتصال كوتاه و اتصال زمين خطر آتش سوزي در پي داشته باشد.

  بنابراين براي حفظ انسان و تگهداري اموال ، كليد جريان نشتي مؤثر است.


  4765268

  كليد جريان نشتي و حصارها)(FI):

  اين كليد به وسيله مقايسه جريان هايي كه از فاز و نول (سيم برگشت جريان ) عبور مي كنند ، جريان عبوري يا نشتي به زمين (يا ارت) را معين مي كند . مي تواند جريان هاي نشتي كوچك كه باعث عملكرد فيوز نمي شوند ولي براي شروع يك آتش سوزي يا برق گرفتگي كافي مي باشند را تشخیص دهد. .

  سيم هاي فاز و نول ازيك ترانسفورماتور جريان داخلی یا خارجی عبور مي كنند و سيم پيچي ثانويه آن به يك آشكارگر الكترونيكي حساس متصل مي شود كه مي تواند باعث قطع بريكر كه با خط 220 ولت و 50 هرتز کار می کند به شود . بایستی جمع برداری جریانهای خط که از سیم پیچ CT عبور می کند صفر باشد.


  4765268

  کلید و حصارها)RCD تکفاز
  4765268
  ادامه : جريان تفاضلي:

  کلید جریان نشتی همراه با بریکر در یک کلید برای دستیابی به دو وظیفه اصلی نیز استفاده می شود:

  • حفاظت در مقابل اضافه جریان و اتصال کوتاه

  • حفاظت در مقابل تماسهای غیر مستقیم (وجود ولتاژ روی بدنه هادی دستگاه ها بدلیل ضعف عایقی)

   به علاوه می توان برای حفاظت در مقابل ریسک آتش سوزی ناشی از تغییر شکل خطای کوچک یا جریان نشتی که به وسیله حفاظت های استاندارد در مقابل اضافه بار تشخیص داده نمی شود استفاده کرد.

   کلید RCD با جریان نشتی نامی حداکثر 30mAبرای حفاظت در مقابل برقگرفتگی تماس مستقیم نیز استفاده می گردد.  4765268
  ادامه: اتصال زمین

  اصل بهره برداری RCD به واسطه جریان نشتی است لذا برای سیستم های TTو ITوTN-S استفاده می شود ولی برای سیستم TN-C استفاده نمی گردد زیرا در این سیستم نول به عنوان هادی محافظ نیز بکار رفته و در نتیجه کشف جریان نشتی امکان پذیر نیست. چون وقتی نول از داخل سیم پیچ C.Tعبور می کند جمع برداری جریان ها همیشه صفر می باشد.


  4765268
  انواع کلید جریان نشتی : اتصال زمین

  نوع AC: جریان نشتی ناگهانی یا تدریجی به شرط سینوسی بودن

  نوعA: جریان نشتی ناگهانی یا تدریجی در صورت سینوسی یا پالس DC

  مانند وسایل برقی با اجزاء الکترونیکی مانند کامپیوتر ، دستگاه فتوکپی و فاکس و...

  نوع B:جریان ناگهانییا تدریجی،در صورت سینوسی یاDC یا پالس DC

  مانند مدارهای یکسو کننده (تکفاز متصل به بار خازنی)

  دسته بندی دیگری از حیث تاخیر در عملکرد :

  • نوع بدون تاخیر یا آنی

   - نوع تاخیری یا تیپ S


  4765268
  کلید جریان نشتی یا اتصال زمینRCD ممکن است به تنهایی یا با تجهیزات دیگری بکار رود:

  • فقط جریان نشتی به زمین را شناسایی می کند RCCB

   Residual Current Circuit Breaker 16 تا 125 A

  • همراه با یک فیوز یا کلید اتوماتیک برای حفاظت همه نوع اتصالی

  • جریان نشتی و هم اضافه جریان را تشخیص می دهد RCBO در واقع ترکیبی از RCD با یک کلید اتوماتیک مغناطیسی

   Residual Current Operated Circuit Breaker With Integral Over Current Protection تا 125 A

  • ترکیبی از یک CT و یک رله تشخیص دهنده جریان نشتی و یک کلید یا کنتاکتور ، برای بارهای صنعتی و جریانهای بالا


  4765268

  کلید اتصال زمینGFCI/RCBOدر آمریکا و کانادا GFCI و در اروپا RCBO نامیده می شود.این کلید در مقابل اتصال زمین و اضافه بار قطع می کند.

  Ground fault circuit interrupter

  Residual Current Circuit Breaker

  5-30mA , 25-40mS


  4765268
  روشهاي پيشگيري از برقگرفتگي غير مستقيم

  1- حفاظت توسط قطع خودكار منبع تغذيه با استفاده از اتصال زمين ، فيوز ، كليد محافظ خط ، و ديژنكتور

  سطح مقطع سيم زمين .t 2S > I

  I= ميانگين مقدار مؤثر شدت جريان اتصال كوتاه(A)

  t = زمان عملكرد رله در ثانيه براي حداكثر جريان خطا

  k = ضريب ثابت مواد متناسب با جنس سيم و عايق آن، براي عايق PVC و سيم مسي برابر 115

  S = سطح مقطع سيم زمين بر حسب ميليمتر مربع


  4765268
  ايمني در برق مستقيم

  جريان قطع (IA ): IA = K . IN

  IN= جريان نامي فيوز K =بستگي به نوع فيوز و محل آن

  K = 1/25براي كليدهاي خودكار مغناطيسي با قطع سريع

  = 2/5براي كليدهاي محافظ خانگي ( HLS ) تا 25 آمپر براي كابلها وسيمهاي هوايي و تابلوهاي منازل

  ( IN 25 A )

  = 3/5براي تمام فيوزهاي تندكار و براي كليدهاي محافظ خط (LS) تا 25 آمپر و براي فيوزهاي كندكار تا 50 آمپر (IN 50 )

  = 5 براي فيوزهاي كند‌كار بيشتر يا مساوي 63 آمپر

  (IN 63A)  4765268
  ايمني در برق مستقيم

  2 - عايق بندي مضاعف يا دوبل

  اگر دستگاه الكتريكي داراي محفظه فلزي باشد براي جلوگيري از برقدار شدن بدنه فلزي آن بايد از عايق بندي مضاعف استفاده شود. يعني هاديهاي برقداروسايل الكتريكي داراي دو لا عايق مي باشند تا در صورت خرابي عايق خطري رخ ندهد.

  پوشش لاك ، لعاب و الياف آغشته به مواد عايق بعنوان عايق محافظ محسوب نمي شوند. بايد در برابر تنش هاي مكانيكي ، الكتريكي و حرارتي استقامت داشته باشد.نياز به ارت ندارد و براي وسايل قابل حمل و متحرك استفاده مي شود.


  4765268
  ايمني در برق مستقيم

  3 - عايق كردن محيط

  • مقاومت عايق كفپوش‌ها و ديوارها نبايد در هيچ قسمت از كف ساختمان و ديوارها كه با اختلاف سطح تا AC500V و DC750V سنجيده مي‌شود از 500 كيلواهم و در اختلاف سطح بالاتر يك

   مگا اهم كوچكتر باشد.

  • شرايط فوق بايد دائمي باشد و به مرور زمان مقاومتش كم نشود.


  4765268
  نجات شخص برق گرفته از مدار برق مستقيم

  & قطع مداربرق

  & رهاكردن ازمدار

  & تنفس مصنوعي و ماساژ قلبي

  & رساندن به پزشك تذکر: به هیچ وجه به بدن شخص برق گرفته تماس نیابید که ممکن است دچار برقگرفتگی شوید. بایستی سریعاً مصدوم را از مدار جداکنید. در برق فشارضعیف می توانید از وسیله عایق مانند چوب خشک ، پلاستیک و یا لباس مصدوم استفاده نمایید و سپس تنفس و نبض اورا بررسی و بعد به دنبال شکستگی استخوان و سوختگی باشید.


  4765268
  ایمن ساز ی محیط کار : مستقيم

  • استفاده از نوارهای رنگی برای محصور کردن محیط و جداکردن نقاط تضمین

  • استفاده از خط کشی رنگی درکارگاه های سرپوشیده و احتمالاً ثابت مانند آزمایشگاه ها

  • استفاده از چراغ های خطر برای دادن هشدارهای ایمنی(قرمز ، زرد ، سبز یا آبی)

  • استفاده از علائم فلش روشن برای هدایت مردم به خارج از مسیرکار و محیط خطر

  • گماردن نفرجهت دادن هشدار با استفاده از علائم

  • استفاده از چراغ های خطرگردان در بالای اتومبیل های کار و محل خطر

  • پوشاندن درب گودال ها و منهول ها به هنگام ترک محل برای جلوگیری از سقوط افراد یا خودرو


  4765268

  تعريف زمين الكتريكي : مستقيم

  كلمه”زمين“در كارهاي برقي به زميني اطلاق ميشود كه داراي پتانسيل صفر باشد

  زمين هادي الكتريسيته است و مقاومت آن بستگي به نوع تركيبات خاك دارد.خاك مرطوب و رس داراي مقاومت كم است.

  تعريف اتصال زمين يا ارت:

  اتصال مصنوعي و عمدي هاديهاي نول و حفاظتي و بدنه هاي هادي تجهيزات مدار الكتريكي را به زمين ، اتصال زمين يا ارت مي گويند.

  درحقيقت وقتي يك نقطه از شبكه زمين شود آن را تكزميني(Unigrounded) و وقتي درچندين نقطه مختلف زمين شده باشد آن را چند زميني(Multigrounded) مي نامند .


  4765268
  بعضی تعاریف اولیه : مستقيم

  سیستم زمین یا ارتینگ : مجموع تمام ابزارها و اقدامات که بخشی از یک مدار الکتریکی ، بدنه های هادی تجهیزات (در سترس) یا قسمت های هادی مجاور تاسیسات الکتریکی (قسمت های هادی غیر اصلی یا بیگانه) به زمین متصل می شوند.

  الکترود زمین : یک هادی فلزی یا یک سیستم از هادی های فلزی به هم پیوسته یا دیگر قسمت های فلزی دارای اقدام مشابه (دارای روش عمل یکسان) ، تعبیه شده در زمین یا تعبیه شده در بتن است که در یک منطقه بزرگی با زمین در تماس می باشد(مانند فونداسیون ساختمان).

  هادی زمین : هادی ایست که یک بخشی از یک تاسیسات الکتریکی ، بدنه های هادی در معرض تجهیزات یا قسمت های هادی غیر اصلی (بیگانه) را به یک الکترود زمین وصل یا الکترودهای زمین را به هم متصل می نماید. هادی زمین در بالای خاک قرارداده می شود و یا اگر در خاک دفن شده از آن عایق می گردد.


  4765268

  زمین مرجع : مستقيمقسمتی از زمین به خصوص در سطح زمین و بیرون از حوزه اثر الکترود زمین مورد نظراست. یعنی بین دو نقطه اتفاقی که هیچ ولتاژ قابل درک ناشی از جریان سیستم زمین که از این الکترود عیور می نماید وجود ندارد. پتانسیل زمین مرجع همیشه صفر فرض می گردد.

  ولتاژ اتصال زمین(پتانسیل ارت)VE : ولتازی است که بین سیستم اتصال زمین و زمین مرجع در یک مقدار معین از جریان زمین عبوری از طریق این سیستم ارت رخ می دهد.

  پتانسیل سطح زمین Vx : ولتاژ بین یک نقطه xدر سطح زمین و زمین مرجع است.


  4765268

  مقاومت مخصوص زمین مستقيمρ: مقاومت یک متر مکعب از زمین به ابعاد 1×1×1متر که بین دو الکترود صفحه ای مقابل هم سنجیده شده و واحد آن Ω-m می باشد.


  4765268
  خواص الکتریکی زمین : مستقيم

  خواص الکتریکی زمین به وسیله مقاومت مخصوص یا ویژه زمین مشخص می شود. علی رغم تعریف ساده مقاومت مخصوص زمین ، تعیین مقدار آن اغلب به دو دلیل اصلی زیر پیچیده می باشد :

  - زمین دارای ساختار همگن نیست ولی از لایه هایی از مواد مختلف تشکیل شده است.

  - مقاومت ویژه یک نوع زمین به طور گسترده متغییر و بسیار وابسته به محتوای رطوبت آن می باشد.

  محاسبه مقاومت زمین مستلزم داشتن اطلاعات مشخصات خاک به خصوص مقاومت ویزه آن می باشد. بنابراین تغییر زیاد در مقادیر ، یک مشکل است. اندازه گیری مقاومت ویژه بایستی به دقت انجام شود.در جائیکه اطلاعات در باره مقادیر مشخص نیست ، معمولاً Ω-m 100فرض می گردد.


  4765268
  خواص الکتریکی سیستم اتصال زمین (ارتینگ):

  خواص الکتریکی سیستم زمین اساساً به دو پارامتر زیر بستگی دارد:

  • مقاومت اتصال زمین

  • پیکربندی الکترود اتصال زمین

   مقاومت اتصال زمین رابطه بین ولتاژ زمینVE و مقدار جریان زمین را تعیین می کند.

   پیکربندی الکترود زمین ، توزیع پتانسیل بر روی سطح زمین که حاصل عبور جریان در زمین می باشد را تعیین می کند.

   توزیع پتانسیل بر روی سطح زمین از اهمیت خاصی در ارزیابی درجه حفاظت در مقابل شوک الکتریکی برخوردار است ، زیرا ولتاژهای تماسی و گامی را تعیین می کند.


  4765268
  تعريف گراند يا ارت و نول: (ارتینگ):

  • گراند يا ارت:

   گراند يا ارت در سيستم سيمكشي برق ac، هاديي است كه يك مسير با امپدانس كمي را به زمين ايجاد تا از بروز ولتاژهاي خطرناك گذرا در تجهيزات جلوگيري نمايد

   هادي زمين (grounding conductor) داراي جريان نمي باشد.

   عموماً درآمريكاي شمالي از كلمه ground و در كشورهاي انكليسي زبان از earth استفاده مي نمايند.

   نول(neutral):

   اين هادي جزئي ازمدار است كه ممكن است در كار عادي داراي جريان باشد و هميشه به ارت متصل است.

   در سيستم سه فاز 3سيمه acبايستي هركدام از فازها داراي ولتاژ برابري نسبت به سيم نول داشته باشند.


  4765268

  هدف از بكار بردن اتصال زمين (ارت) (ارتینگ):

  1. درست عمل كردن دستگاه هاي برق گير

  2. فراهم شدن سرعت كافي جهت كشف اتصالات و اشكالات توسط رله ها و برطرف شدن فوري عيب سيستم

  3. ممانعت از افزايش ولتاژ سيستم در اثر بروز اتصالي وافت ولتاژ بر اثر عدم تعادل بار

  4. محافظت جان كاركنان اعم از اپراتور ، تعميركار و... در مقابل برق گرفتگي

  5. حفاظت دستگاه هاي الكتريكي


  4765268

  انواع اتصال زمين يا ارت: (ارتینگ):

  الف: اتصال زمين موقت يا سيار

  بمنظور جلوگيري از برقگرفتگي بهنگام انجام كارهاي اجرائي و تعميراتي و فقط در مدت زمان مربوطه استفاده ميشود.

  ب: اتصال زمين دائم يا ثابت

  & اتصال زمين حفاظتي

  & اتصال زمين الكتريكي


  4765268
  شرایط اتصال زمین موقت : (ارتینگ):

  -داشتن حداقل مقاومت زمین ( استفاده از اتصال زمین دائم در دسترس یا اسکلت زمین شده مطمئن یا نصب الکترود زمین موقت)

  -کابل اتصال زمین با مقطع کافی(16 یا 25 میلیمتر مربع)

  • روکش کابل اتصال زمین شفاف تا هر نوع قطع شدگی یا خرابی در هادی دیده شود.

  • بست های مربوطه سالم و بدون زنگ زدگی و اتصال کامل باشد.

  • اتصال زمین موقت در نزدیکترین نقطه به محل کار و قابل رویت باشد.


  4765268
  چگونگی انجام اتصال زمین موقت : (ارتینگ):

  1- نصب میله اتصال زمین در زمین مناسب (خاکی ونم دار)

  2- کابل اتصال زمین را با بست مربوطه به میله متصل نمایید.

  3- بست های سر دیگر کابل را با استفاده از چوب پرش مخصوص خود به ترتیب از نزدیکترین فاز شبکه به سمت خودمان به زمین متصل می کنیم.

  4- برای فشارضعیف می توان با استفاده از کابل مخصوص اتصال زمین موقت ابتدا به نول و سپس به هادی های فاز متصل نمود.

  تبصره : برای بازکردن اتصال زمین پس از اتمام کار، ابتدا بایستی از فازهای شبکه و سپس از میله زمین جدا نمود.


  4765268

  اتصال زمين حفاظتي(تجهیزاتی): (ارتینگ):

  زمين كردن كليه قطعات فلزي يا بدنه هاي هادي تأسيسات الكتريكي كه در ارتباط مستقيم با مدار الكتريكي نيستند. اين روش براي حفاظت اشخاص در مقابل ولتاژ تماسي مي باشد.


  4765268

  اتصال زمين الكتريكي(سیستمی): (ارتینگ):

  زمين كردن نقطه اي از دستگاه الكتريكي كه جزئي از مدار الكتريكي است و براي حفاظت دستگاهها بكار

  مي رود.

  اين زمين كردن بخاطر كار صحيح دستگاهها و جلوگيري از افزايش ولتاژ فازهاي سالم نسبت به زمين در موقع تماس يكي از فازها با زمين صورت مي گيرد مانند زمين كردن سيم نول شبكه و مركز ستاره ترانس و ترمينال k ثانويه c.t و p.t


  4765268
  1 (ارتینگ):) چاه ارت :

  • حداقل فاصله چاه اتصال زمين از تير برق بايد 0/5 مترباشد .

  • عمق چاه حفر شده بسته به شرايط محل متفاوت است ولي در هر صورت بايد به قسمت مرطوب زمين برسد .

  • فاصله بين دو چاه (فشار ضعيف و متوسط )بايد حداقل 20 متر باشد.ولي براي ايجاد دو اتصال زمين موازي ، فاصله

   چاه ها به اندازه دوبرابر طول الكترود ميله اي كافي است .

  • در صورت استفاده از الكترود صفحه اي ، فاصله دو چاه ارت بايستي حداقل 3 متر باشد.

  • حتي الامكان چاه ارت در امتداد مسير شبكه(محور شبكه) حفر شود .


  4765268
  2 (ارتینگ):) الكترود اتصال زمين:

  1-2- الكترود ميله ايالف.جنس و مشخصات:

  • به قطر حداقل 16 ميليمتر و طول 5/1 ، 5/2 و 3 متر

  • از جنس فولاد (قلع اندود)

  • يا از جنس كاپرولد(Copper Weld) يا فولاد مس پوش

   در اين ميله ها لايه اي از مس با ضخامت حداقل 25/0 ميليمتر (20 ميكرون) روي فولاد به شكل آبكاري قرار گرفته ،استفاده از روكش هاي مسي بصورت غلاف ممنوع است .

  • ميله ارت گالوانيزه گرم : در اين ميله ها لايه اي از گالوانيزه گرم به قطر حداقل 80 ميكرون روي ميله فولادي قرار مي گيرد.

  • استفاده از اين الكترود در زمين هاي رسي و كشاورزي توصيه مي شود و در ساير زمين ها در صورتي كه مقاومت مطلوب را تامين نمايد قابل استفاده است .


  4765268

  ب) روش نصب الكترود ميله اي: (ارتینگ):

  الكترود اتصال زمين را به سه روش مي توان نصب كرد :

  • نصب ميله ارت با حفر چاه : در اين روش چاله ارت به عمق حداقل 1/5متر حفر شده و ميله ارت در ته چاله كوبيده مي شود .طول الكترود در اين روش نبايد از 1/5متر كمتر باشد .نصب ميله ارت با حفر سوراخ در زمين : در اين روش سوراخي به عمق حداقل 3 متر و قطر 15 تا 20 سانتيمتر توسط مته حفاري و يا ماشين آلات مخصوص حفر شده و ميله ارت داخل آن قرار مي گيرد و اطراف آن توسط دوغاب بنتونيت پر مي گردد .نصب ميله ارت به روش كوبيدن در زمين بدون حفر چاله : دراين روش دو يا چند ميله ارت به دنبال هم بطور سري در زمين كوبيده مي شوند به اين ترتيب كه ميله اول در زمين كوبيده شده و ابتداي ميله دوم توسط بوش مخصوص به انتهاي ميله اول وصل شده كوبيده مي شود .طول كلي ميله هاي نصب شده در اين روش از 3 متر نبايد كمتر باشد .


  4765268

  ادامه (ارتینگ)::

  • سر ميله ارت بايستي حداقل 50سانتيمتر از سطح زمين پائين تر باشد تا از ايجاد ولتاژ هاي گامي خطرناك در سطح زمين جلوگيري شود.

  • بايستي ميله ارت حتي الامكان بصورت عمودي در زمين قرار گيرد و يا در غير اينصورت بصورت مايل بطوريكه زاويه آن نسبت به حالت عمودي از 60 درجه تجاوز ننمايد.

  • بايستي اتصال سيم زمين به ميله بوسيله يك بست برنزي سخت انجام گيرد.


  4765268

  2-2- الكترود صفحه اي : (ارتینگ):

  • صفحه بايد مربع با سطح هر طرف حداقل 0/5مترمربع

  • صفحه از جنس مس و حداقل ضخامت 2 ميليمتر

  • در صورت استفاده از صفحه از جنس فولاد قلع اندود ، حداقل ضخامت 3 ميليمتر باشد

  • صفحه بايد بطور عمودي در زمين قرار گيرد و يا حداكثر زاويه 60 درجه نسبت به محور عمودي داشته باشد.

  • فاصله لبه بالايي صفحه ازسطح زمين حداقل 1متر باشد

  • استفاده از اين الكترود در زمينهاي شني و سنگلاخي توصيه مي شود


  4765268

  3-2- الكترودهاي افقي و عمق دفن(در كانال):

  • الكترودهاي تسمه اي از مس

  • الكترودهاي تسمه اي از آهن گالوانيزه گرم

  • الكترودهاي سيم مسي

  • تسمه مسي با يد داراي حداقل ضخامت 2 ميليمتر و سطح مقطع 50 ميليمتر مربع ، بنابراين سطح تسمه بايستي حداقل برابر 25× 2 ميليمتر باشد.

  • تسمه فولادي قلع اندود با حداقل ضخامت 3 ميليمتر و سطح مقطع 100 ميليمتر مربع، بنابراين تسمه بايستي بابعاد حداقل 30× 3/5ميليمتريعني سطحي برابر 105ميليمترمربع باشد.

  • سيم مورد استفاده سيم مسي چند مفتولي است.حداقل سطح مقطع مجاز 16 ميليمتر مربع ولي توصيه شده حداقل از 25 استفاده شود.قطر هريك ازمفتولها نبايد از 1/7ميليمتر كمتر باشد.

  • استفاده از هاديهاي افشان بكلي ممنوع مي باشد.

  • معمولاًعمق دفن الكترود افقي از 2متر بيشتر نيست.و اغلب بين 0/5تا0/8متر است.

  • هنگاميكه لازم باشد سطحي هم پتانسيل در اطراف الكترود ايجاد شود بايد عمق الكترود كم باشدو معمولاً 0/5متر انتخاب ميشود.


  4765268

  4-2- كانال): الكترود سيمي(با توجه به دستورالعمل توزيع):

  • سيم مسي تابيده با حداقل سطح مقطع 35 ميليمتر مربع و در عمق حداقل 0/45متر از سطح زمين در راستايي بطور مستقيم و به طول 30 متر دفن مي شود .

  • استفاده از تعدادي سيم كوتاهتر بطور موازي مناسب تر است به شرط اينكه تعداد شاخه ها از 6 عدد تجاوز نكند .

  • از اين الكترود در زمين هاي سنگي كه حفاري در عمق مشكل است استفاده مي شود .

  • اگر از سيم تابيده فولادي استفاده شود بايستي حداقل قطر هر رشته 2/5ميليمتر و سطح مقطع كل 95 ميليمتر مربع باشد.


  4765268

  5-2- كانال):الكترود تسمه اي (با توجه به دستورالعمل توزيع) :

  • بايد در عمق 0/5تا 1 متري از سطح زمين قرار گيرد.

  • تسمه فولادي قلع اندود با حداقل ضخامت 3 ميليمتر و سطح مقطع 100 ميليمتر مربع، بنابراين تسمه بايستي بابعاد حداقل 30×3/5ميليمتريعني سطحي برابر 105ميليمترمربع

  • تسمه مسي با حداقل ضخامت 2 ميليمتر و حداقل سطح مقطع 50 ميليمتر مربع

  • بنابراين حداقل تسمه بايستي سطحي برابر 25×2 ميليمتر باشد.

  • --------------------------------------------------------------------

  • استفاده ازميله يا سيم يا تسمه نسبت به يك صفحه با همان سطوح جانبي ارجحيت دارد.


  4765268
  3 كانال):) هادي اتصال زمين :

  • هادي اتصال زمين آن قسمت از سيستم زمين است كه الكترود زمين را به ترمينال زمين وصل مي كند.

  • بايستي با الكترودي كه بآن وصل ميشود كاملاً سازگار باشد.

  • نبايستي از آلومينيم لخت يا داراي پوشش مس در تماس با زمين چه بعنوان الكترود و جه بعنوان هادي زمين استفاده نمود.در محيط هاي مرطوب نيز نبايد از اين مواد بعنوان هادي زمين استفاده شود.

  • در انتخاب نوع و سطح مقطع هادي زمين توجه به توانائي عبور حداكثر شدت جريانهاي اتصال كوتاه به زمين در درجه اول اهميت است.

  • بطور خلاصه سيستم هادي زمين بايد از هر دو نظر مكانيكي وخوردگي داراي استقامت لازم باشد.


  4765268
  ادامه : كانال):

  • قسمتهايي از هادي اتصال زمين كه در عمق بيش از 30 سانتيمتري زير زمين واقع مي شود بايد بدون روكش شود .

  • هادي اتصال زمين بايد از كابل روكش دار به رنگ سبز-زرد باشد وسطح مقطع آن به شرح زير است :ــــ كابل با سطح مقطع 25 ميليمتر مربعــــ كابل با سطح مقطع 35 ميليمتر مربع

  • كابل هادي اتصال زمين بايد به صورت يك تكه و سرتاسري بوده و در هيچ نقطه اي ازآن اتصال ايجاد نشود جز يك نقطه كه جهت اندازه گيري مقاومت اتصال زمين ايجاد مي شود .


  4765268
  روشهای کاهش مقاومت زمین یا اصلاح خاك :

  1- استفاده از میله های بلند : برای رسیدن به لایه های مرطوب زمین

  طول : 1/5، 2/5 یا 3متر ، قطر : حداقل 16 میلمتر، جنس : فولاد گالوانیزه یا کاپرولد(فولاد مس پوش) ، کاربرد : زمین سست و خاکی

  2- استفاده از الکترودهای موازی : حداقل فاصله بین میله ها 2 برابر طول میله ، کاربرد : محل های سفت یا سنگلاخ ، مزیت : ظرفیت عبور جریان بیشتر

  3- استفاده از مواد پرکننده :

  - رس بنتونیت : از نام محلی در آمریکا به نام فورت بنتون ، از کانی رس مونت موریل لونایت ، ناشی از خاکسترهای آتشفشان ، نرم و جذب آب زیاد ، 2 دسته غنی از سدیمیا گل سرشوی که تا 5 برابر وزنش آب جذب می کند دارا ی خاصیت جذب آب بالا ، غنی شده از کلسیم


  4765268

  خاصیت جذب کمتر ، خاك : از ترکیب 35 درصد بنتونیت و 65 درصد خاک ، هیچ اثر مخربی بر الکترود و خاک و آبهای زیر زمینی ندارد. PH آن 10/5 ، مقاومت ویژه 3 اهم-متر به بالا

  - مارکونیت : مهندسین مارکونی در سال 1962 ، مشابه بنتونیت ، دارای مقاومت کم ، حاوی شکل کریستال یا بلورین کربن ، دارای سولفور و کلراید کمی ، خاصیت خورندگی کمی دارد ، دارای مقاومت ویژه 2 اهم-متر ، ترکیب با بتن مقاومت ویژه تا 1/. اهم-متر کاهش می یابد. ، در آب و هوای گرمتر بهتر از بنتونیت است ، با بتن در صخره ها و کوهها ، کف فرش ضد استاتیک استفاده می شود.( مقومت ویژه بتن به تنهایی 30 تا 90 اهم-متر)

  - سنگ گچ : یا سولفات کلسیم (Gypsum) ، به تنهایی یا مخلوط با بنتونیت یا خاک طبیعی ، مقاومت ویژه 5 تا10 اهم –متر ، بدون خوردگی و ضرر برای خاک ، PH آن 6/2 تا 6/9


  4765268

  - خاك : استفاده از مواد شیمیایی : کلرور سدیم (نمک معمولی) ،کلرور کلسیم ، کربنات سدیم ، سولفات مس و انواع سولفات فلزات

  نمک به صورت درصد وزن محتوی رطوبت بیش از 5 درصد اثر کمی دارد.

  روش استفاده از نمك و خاكه ذغال روشي قديمي بوده و در دراز مدت باعث خوردگي سيم و اتصالات سيستم اتصال زمين مي گردد.

  4- استفاده ارت شبکه ای یا مش


  4765268
  7 خاك : ) نقاطي كه معمولاً مي بايستي اتصال زمين گردند:

  • مركز ستاره سيم پيچي ترانسفورماتور هاي توزيع

  • سيم نول شبكه هاي توزيع

  • سيم محافظ (PE)شبكه هاي توزيع در صورت وجود

  • يكي از سيمهاي ثانويه ترانسفورماتورهاي تكفاز توزيع

  • ترمينال زمين برقگيرها

  • يكي از ترمينالهاي ثانويه ترانسفورماتوهاي جريان و ولتاژ

  • سيم نول شبكه روشنائي معابر

  • سيم نول كليه مشتركين در محل ورود برق به مكان آنها(نصب كنتور)

  • بدنه هادي (فلزي) تجهيزات الكتريكي از جمله بدنه ترانس ، تابلو، پايه هاي فلزي روشنائي و شبكه برق، كليدهاي قدرت ، فنسها و نرده هاي پستهاي برق و ...


  8 5 2
  8) مقاومت استاندارد: خاك : مقدار مقاومت استاندارد و قابل قبول براي ارت ها ي تكي حداكثر 5 اهم و براي ارت هاي چند زميني حداكثر 2 اهم مي باشد .


  4765268
  اندازه گيري مقاومت الكترود زمين و مقاومت مخصوص خاك

  • اندازه گيري مقاومت مخصوص يا ويژه خاك قبل از شروع احداث الكترود با هدف تصميم گيري درباره مشخصات آن انجام ميشود.

  • اندازه گيري مقاومت الكترود كه پس از پايان احداث الكترود انجام ميشود بسيار مهم است و اگر بدون ايراد انجام گردد ايمني افراد و تجهيزات و صحت كار آنها به مقدارآن بستگي خواهد داشت.


  4765268
  اندازه گيري مقاومت الكترود زمين و مقاومت مخصوص خاك

  • اساس كار:

   براساس قانون اهم مي باشد بدين معني كه شدت جرياني را بكمك يك الكترود كمكي از الكترود اصلي عبور داده و مقدار آنرا اندازه گيري مي كنند(I)و در همان حال ولتاژ دو سر الكترود اصلي را بكمك الكترود كمكي ديگري اندازه گيري مي كنند (U) و از تقسيم اين دو مقدار ، مقدار مقاومت الكترود بدست مي آيد.

   I ∕R=U
  60364 iec
  انواع سيستم اتصال زمين براساس استاندارد 60364 IEC :

  • انواع سيستم اتصال زمين كه با استفاده از دو حرف يا كد لاتين نامگذاري مي شوند عبارتند از : TN , TT , IT

  • اولين حرف يا كد ، نشاندهندة اتصال بين زمين و وسايل منبع تغذيه ( ژنراتور يا ترانسفورماتور ) مي باشد .

  • T :يعني اتصال مستقيم يك نقطه با زمين ( از كلمه فرانسوي terre )

  • I : هيچ نقطه اي به زمين اتصال ندارد يا از طريق امپدانس بسيار بالايي ( بينهايت ) اتصال دارد (از كلمه Isolated )

  • حرف دوم نشاندهندة اتصال بين زمين و وسايل الكتريكي مصرف كننده ها مي باشد .

  • T : اتصال مستقيم به زمين ، مستقل از هر اتصال زميني در سيستم تغذيه

  • N : اتصال از طريق شبكه تغذيه به زمين


  Tn tn network
  شبكه استاندارد 60364TN : TN network

  • در سيستم اتصال زمين TN ، يكي از نقاط ژنراتور يا ترانسفورماتور معمولا" نقطه ستاره در سيستم سه فاز به زمين اتصال دارد و بدنه وسايل الكتريكي از طريق اين اتصال زمين درترانسفورماتور به زمين متصل مي گردند .

  • هاديي كه بدنه فلزي ( هادي ) وسايل مصرف كننده را به زمين متصل مي نمايد ، هادي حفاظتي ( protective earth = PE ) مي نامند .

  • هاديي كه به نقطه ستاره در سه فاز متصل مي نمايد يا جريان برگشتي را در سيستم تك فاز حمل مي كند را سيم نول ( Neutral = N ) مي نامند .


  4765268
  انواع مختلف سيستم استاندارد 60364TN :

  • TN-S : PE و N هاديهاي جداگانه اي هستند كه فقط در محل منبع تغذيه به يكديگر متصل شده اند .

  • TN-C : يك هادي مشترك PEN ( يعني PE + N ) كه كار هادي هاي PE و N را انجام مي دهد .

  • TN-C-S : قسمتي از سيستم از هادي مشترك PEN و در بعضي نقاط به دو هادي مجزاي PE و N تقسيم مي شود . هادي مشترك PEN عموما" بين ايستگاه برق و نقطه ورودي به ساختمان وجود دارد و درداخل ساختمان از هاديهاي مجزاي PE و N استفاده مي شود .


  4765268
  سيستم اتصال زمين استاندارد 60364 TN-C


  4765268
  سيستم اتصال زمين استاندارد 60364TN-S


  Tn c s
  سيستم اتصال زمين استاندارد 60364TN-C-S


  4765268
  سيستم اتصال زمين استاندارد 60364IT


  4765268
  سيستم اتصال زمين استاندارد 60364TT


  ad