a sz zadfordul b csi kult r ja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A századforduló bécsi kultúrája PowerPoint Presentation
Download Presentation
A századforduló bécsi kultúrája

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

A századforduló bécsi kultúrája - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

A századforduló bécsi kultúrája. Kitekintés. Klimt, Schiele, Kokoschka Freud Wittgenstein Festészet – pszichoanalízis - filozófia. Motívumok és problémák. Tények és értékek Racionalizmus, tudomány, pozitivizmus, haladás, megismerhetőség, uralom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A századforduló bécsi kultúrája' - teenie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Klimt, Schiele, Kokoschka
 • Freud
 • Wittgenstein
 • Festészet – pszichoanalízis - filozófia
mot vumok s probl m k
Motívumok és problémák
 • Tények és értékek
 • Racionalizmus, tudomány, pozitivizmus, haladás, megismerhetőség, uralom
 • Irracionalitás, ösztönök (ösztönkésztetés), akarat, vágy, gyönyör (élvezet) és szenvedés
 • Művészet, élet
 • Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet
 • Nietzsche: A tragédia születése (a dionüszoszi és az apolloni elv); A nem morálisan felfogott igazságról; Túl jón és rosszon…)
 • Nyelv, kifejezés, tevékenység/használat.
slide9
Fakultás-képek (1900): Vászonra festette őket a bécsi egyetem számára. Csak az Orvostudomány maradt fenn, a Filozófiát és a Jogtudományt az Immendorfi kastéllyal együtt 1945-ben az SS csapatok felgyújtották. 1894-ben az oktatásügyi minisztérium azzal bízta meg Klimtet, hogy készítsen mennyezetfreskókat az új egyetem aulájába: a fakultások (vagyis az egyes tanszékek) allegóriáit. Már a tervek is éveken át tartó, nyilvános vitát váltottak ki. A téma „a fény győzelme a sötétség felett” a racionális tudományok és társadalmi hasznosságuk apoteózisát, igazolását és dicsőítését óhajtotta kifejezni. Ám a három képen, amellyel megbízták, Klimt határozottan megtagadta a racionális világszemléletet.
 • A filozófia: Bal oldalt az emberi folyam látszik, melyben végigvonulunk a születéstől a halálig. Hatása felfelé emelkedő, ez a felfelé emelkedés több képén is vissza fog térni. Jobb oldalt a világ rejtélyes arca látszik. Inkább egy női figura ez. Alul egy korabeli hölgyet lehet felfedezni. Az emberiség folyamként való felfogása Schopenauer filozófiájára utal: minden ember egy biológiai folyam része. Klimt eredetileg egy körforgást akart. A kép felháborodást keltett 77 professzorban, akik követelték, hogy a művet semmisítsék meg. Csak 12 professzor állt ki a kép mellett.
 • Az orvostudomány: Itt is jelen van az élő folyam. Megjelenik benne a születés, az öröm, a szenvedés, az extázis, mely egészen a halálig vezet el bennünket. Hügeia, a gyógyítás istennője felénk fordul, de nem pozitív erőként jelenik meg, inkább az orvostudomány tehetetlenségét lehet benne felfedezni.
 • A jogtudomány (1904): Nekünk háttal, alulnézetből egy teljesen kiszolgáltatott, bűnös figura áll. Fent vannak az igazság, a törvény és jog istennői. A Jogtudomány sem áldásos társadalmi intézményként mutatja be az igazságszolgáltatást, hanem drasztikus szexuális ambíciókkal telített, büntető és bosszúálló hatalomként. A figurát körülfogja egy polip. Több pszichológus azt állítja, hogy a polip az oresztészi anyagyilkosság jelképe, melyben a férfi fél a kasztrációtól.
beethoven fr z 1902
Beethoven-fríz, 1902
 • Bal oldal (teljes hossza 1378 cm)
 • Boldogságra vágyódás. A gyenge emberiség szenvedései. Kérései a jól vértezett erőshöz mint külső erőhöz. Részvét és becsvágy mint belső hajtóerők, amelyek arra bírják, hogy küzdjön a boldogságért.
r videbbik fal
Rövidebbik fal
 • Hossza 636 cm.
 • Ellenséges hatalmak. Tüpheosz, a gigász, aki ellen az istenek is hasztalan küzdenek; leányai a gorgók. Betegség, őrület, halál. Kéj, tisztátalanság, mértéktelenség. Emésztő bánat. Az emberi vágyak és kívánságok elszállnak.
jobb oldal
Jobb oldal
 • Teljes hossza 511 cm + 400 cm festetlen felület + 470 cm
 • A boldogságvágy a poézisban csillapul. A művészetek elvezetnek bennünket aba az eszményi birodalomba, ahol tiszta öröm, boldogság és szeretet uralkodik. A paradicsom angyalainak kórusa. „öröm, bűvös égi szikra” – „E csók – az egész világnak.”
sigmund freud 1856 1939
Sigmund Freud (1856-1939)
 • Három felfedezés, amely megrengette az emberi világot
  • Kopernikusz: az ember nem a világ középpontja
  • Darwin: az ember nem az élővilág középpontja
  • Freud: az ember nem úr a saját házában.
 • A tudat, a racionalitás nem mindenható.
 • Az ösztönkésztetések, a szexualitás meghatározó szerepe
slide43
Orvos, kutató, neurofiziológia, megfigyelés, kísérlet
 • Ideges betegségek, testi tünetek (bénulás, fájdalom) kimutatható szervi elváltozás nélkül. A hipnózis.
 • Hisztéria, Anna O. esete. Együttműködés Josef Breuerral.
 • „Minden betegségmegnyilvánulás értelemteljesnek bizonyult.”
 • Tünetek és komplexusok.
 • A lelki élet dinamikája, beszéltető kúra. Az erős érzelmi töltetű lelki folyamatok feldolgozása, katarzis.
slide44
A tudattalan folyamatok meghatározó jelentősége.
 • A lelki élet szerkezete: tudattalan – tudatelőttes – tudatos. A cenzúra szerepe.
 • A tudattalan közvetett megközelítése. Elmosódó hatás a normális és a patologikus (beteges) között.
 • A tudattalanhoz vezető királyi út: az álomfejtés.
 • A mindennapi élet pszichopatológiája ; A vicc és viszonya a tudattalanhoz
 • A pszichoanalitikus módszer, a beszéltető kúra, a szabad asszociáció szerepe.
lomfejt s
Álomfejtés
 • Nem kész szimbolika, hanem felfejtés.
 • Látens és manifeszt tartalmak.
 • Az álom: vágyteljesülés.
 • Elfojtott vágyak teljesülése.
 • E vágyak szexuális természetűek.
 • Eredetük a kisgyermekkorba nyúlik vissza.
 • Elfojtás, ellenállás, eltolás, sűrítés, átdolgozás (dramatizálás).
a pszichoanalitikus ter pia
A pszichoanalitikus terápia
 • A tudat ellenállásának leküzdése, az elfojtott felszínre hozatala, feldolgozása.
 • A hipnózisról való lemondás: a beszéltető kúra, a páciens aktív szerepe.
 • A dívány: féléber, az álomhoz közeli kapcsolat, a tudat, a környezeti késztetések kikapcsolása.
 • Szabad asszociációk: „a valóságban nem bizonyulnak szabadnak (önkényesnek, semmire sem kötelezőnek), hanem az összes tudatos gbondokodási szándék kiiktatása után a tudattalan anyag fogja az ötleteket determinálni.”
 • „Az anyag nem magát az elfelejtettet hozza felszínre, hanem világos és sokrétű utalásokat erre, hogy ezekből az orvos bizonyos kiegészítésekkel és értelmezésekkel képes az elfelejtettet kitalálni. Szabad asszociáció + az értelmezés művészete”.
 • A pácienst képessé kell tenni arra, hogy meg tudjon küzdeni azokkal az érzelmi-indulati energiákkal, amelyek a tünetekhez, illetve komplexushoz vezettek.
 • Elfojtás, tünet, ellenállás
 • Ennek az erőfeszítésnek a médiuma és irányítója a terapeuta. Társas viszony. Indulatáttétel. Szeretet/gyűlölet.
 • A pszichoanalitikus mozgalom.
a kisgyermekkor jelent s ge
A kisgyermekkor jelentősége
 • A kisgyermekkori fejlődés meghatározó jelentősége
 • A fejlődés szakaszai, a külvilághoz, a többiekhez való viszony szabályozása, önfegyelem és örömszerzés
 • Orális: az élvezet megszerzésének korlátai.
 • Anális: szobatisztaság, a testi szükségletek szabályozásának megtanulása.
 • Genitális (fallikus): az ellenkező nemű szülőhöz való vonzódás és az azonos nemű szülővel való vetélkedés. Ödipusz komplexus.
 • Elsősorban fiúkra, férfiakra szabott?
kult ra elm let
Kultúra elmélet
 • Párhuzam az egyéni és a nembeli fejlődés között? Totem és tabu.
 • A személyiségszerkezet második rajza: tudattalan (Es – az, ősvalami, ösztön-én) – Én (Ich) – fölöttes én (Über-Ich). Utóbbi a személyiségbe beépült közösségi normákat, lelkiismeretet jelöli.
 • Rossz közérzet a kultúrában (1927).
slide49

Ludwig Wittgenstein

(1889 -1951)

slide50
Fiatalkori munkája, a Logikai-filozófiai értekezés (1918), a frege–russelli matematikai logikára támaszkodva Kant és Schopenhauer ismeretfilozófiáját Kierkegaard, Tolsztoj és Dosztojevszkij életfilozófiájával ötvözi, s alapvető hatással volt többek között a logikai pozitivizmusra.
 • Késői filozófiája, melyen a 30-as–40-es években dolgozott, s melyet – részlegesen – az 1953-ban megjelentetett Filozófiai vizsgálódásokból ismert meg először a szélesebb közönség, nemcsak az angol analitikus nyelvfilozófiának volt – sokszoros félreértések árán – fő forrása, hanem újabb tudományelméleti törekvéseknek is.
 • Kéziratos hagyatéka teljességében 2000 óta férhető hozzá – digitalizált formában.
 • Wittgenstein munkássága az írásbeliség-utániság filozófiájaként értelmezhető; a Nyugat filozófiája egész története folyamán a lineáris írott nyelv befolyását tükrözte, s Wittgenstein ezen befolyás alól törekedett fölszabadulni pontosan abban az időben, midőn a kommunikáció írásbeliség-utáni módozatai megkezdték a Nyugat civilizáci­ójának átformálását. Wittgenstein a beszélt – szóbeli – nyelv filozófiájához tér vissza, miközben magának a szónyelvnek korlátain egyfajta képfilozófia felé haladva igyekszik túllépni.