I 42 brno vmo dobrovsk ho b most hradeck
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on

I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO B MOST HRADECKÁ. 1 5 . mezinárodní sympozium M OSTY 2010 Brno , 14.-16.4.2010. zpracovatelé příspěvku: Ing. Radek Pachl DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol.s r.o. Ing. Pavla Gumanová DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol.s r.o.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - teegan-golden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I 42 brno vmo dobrovsk ho b most hradeck
I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO B MOST HRADECKÁ

15. mezinárodní sympozium MOSTY2010

Brno, 14.-16.4.2010

zpracovatelé příspěvku: Ing. Radek Pachl

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol.s r.o.

Ing. Pavla Gumanová

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol.s r.o.

Ing. Ondřej Doubek

OHL ŽS, a.s.

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Vizualizace oblast vmo dobrovsk ho
VIZUALIZACE – OBLAST VMO DOBROVSKÉHO

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Foto celkov pohled na vmo dobrovsk ho
FOTO – CELKOVÝ POHLED NA VMO DOBROVSKÉHO

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Stavba vmo dobrovsk ho brno
STAVBA VMO DOBROVSKÉHO BRNO

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Vizualizace most hradeck
VIZUALIZACE – MOST HRADECKÁ

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


St vaj c most bour n
STÁVAJÍCÍ MOST - BOURÁNÍ

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Bour n celkov pohled
BOURÁNÍ – CELKOVÝ POHLED

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Most hradeck p dorys a postup v stavby
Most Hradecká – PŮDORYS A POSTUP VÝSTAVBY

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Pohled na most hradeck
POHLED NA MOST HRADECKÁ

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Most hradeck pod ln ez p mou v tv
Most Hradecká – PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍMOU VĚTVÍ

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Most hradeck p n ez
Most Hradecká – PŘÍČNÝ ŘEZ

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Staveni t zah jen prac
STAVENIŠTĚ – ZAHÁJENÍ PRACÍ

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Bedn n a beton pil
BEDNĚNÍ A BETONÁŽ PILÍŘŮ

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Pil e v tev h3 sm r svitavy
PILÍŘE, VĚTEV H3 – SMĚR SVITAVY

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Stavba skru e
STAVBA SKRUŽE

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Bedn n op ry na h3 a spodn stavba h4
BEDNĚNÍ OPĚRY NA H3 A SPODNÍ STAVBA H4

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


V ztu rozpletu
VÝZTUŽ ROZPLETU

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Elektrick vyt p n b
ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ ČB

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Beton 1 etapy
BETONÁŽ 1.ETAPY

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Beton do no n ch hodin
BETONÁŽ DO NOČNÍCH HODIN

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Bedn n horn desky
BEDNĚNÍ HORNÍ DESKY

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Armatura a beton horn desky
ARMATURA A BETONÁŽ HORNÍ DESKY

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Odbedn n nk
ODBEDNĚNÁ NK

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Skru a bedn n 2 f ze
SKRUŽ A BEDNĚNÍ 2.FÁZE

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Armov n nk 2 f ze tenzometry
ARMOVÁNÍ NK 2.FÁZE, TENZOMETRY

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Bedn n 3 f ze
BEDNĚNÍ 3.FÁZE

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


P n k a podhled nk
PŘÍČNÍK A PODHLED NK

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Spodn stavba v tve h4 u hlouben ho tunelu
SPODNÍ STAVBA VĚTVE H4 U HLOUBENÉHO TUNELU

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Mont skru e 4 f ze
MONTÁŽ SKRUŽE 4.FÁZE

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Pracovn sp ra p edp n n 4 f ze
PRACOVNÍ SPÁRA, PŘEDPÍNÁNÍ 4.FÁZE

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


V ztu nk 5 f ze
VÝZTUŽ NK 5.FÁZE

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Bedn n 5 f ze op ra nad tunelem
BEDNĚNÍ – 5.FÁZE, OPĚRA NAD TUNELEM

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Beton horn desky 5 f ze
BETONÁŽ HORNÍ DESKY – 5.FÁZE

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Beton 5 f ze z pta perspektivy
BETONÁŽ 5.FÁZE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Pe et c vrstva izolace
PEČETÍCÍ VRSTVA, IZOLACE

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Osazov n betonov ch svodidel
OSAZOVÁNÍ BETONOVÝCH SVODIDEL

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Zprovozn n v tve h4 a h3
ZPROVOZNĚNÍ VĚTVE H4 A H3

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


Zimn pohled na most
ZIMNÍ POHLED NA MOST

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


I 42 brno vmo dobrovsk ho b most hradeck

VIDEO

MOST

HRADECKÁ

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.


D kujeme za pozornost

VMO DOBROVSKÉHO

BRNO

STAVBA:

INVESTOR:

ŘSD ČR

SDRUŽENÍ

ZHOTOVITELŮ:

DĚKUJEME ZA POZORNOST 

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. OHL ŽS, a.s.