Arbejdet med apv og trivselsm linger i region hovedstaden
Download
1 / 15

Arbejdet med APV og trivselsmålinger i Region Hovedstaden - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Arbejdet med APV og trivselsmålinger i Region Hovedstaden. ARBEJDSMILJØSEMINAR FOR REGIONH MED-UDVALGET 10. DECEMBER 2008. Rammerne omkring trivselsmålinger i Region Hovedstaden. Drøftet da arbejdsmiljøpolitikken blev udarbejdet i regionen Fastlagt i OK08 og trepartsforhandlinger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arbejdet med APV og trivselsmålinger i Region Hovedstaden' - teddy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbejdet med apv og trivselsm linger i region hovedstaden

Arbejdet med APV og trivselsmålinger i Region Hovedstaden

ARBEJDSMILJØSEMINAR FOR REGIONH MED-UDVALGET

10. DECEMBER 2008

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Rammerne omkring trivselsm linger i region hovedstaden
Rammerne omkring trivselsmålinger i Region Hovedstaden

 • Drøftet da arbejdsmiljøpolitikken blev udarbejdet i regionen

 • Fastlagt i OK08 og trepartsforhandlinger

 • RegionH MED-udvalget fastlægger principper for kortlægning og indhold

 • De centrale parter drøfter et fælles koncept og teknik for både stat, regioner og kommuner - arbejdet kan påvirke ramme og teknologi

 • Forventning om at samarbejde APV og trivselsmålinger – afklaring vedr. ledelsesevaluering

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Apv og trivselsm linger nuv rende praksis i region hovedstaden

APV og TrivselsmålingerNuværende praksisi Region Hovedstaden

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Apv nuv rende praksis i regionen
APV - nuværende praksis i regionen

 • Stor variation i metoden - både mellem hospitaler og indenfor det enkelte hospital

 • Kun ét hospital har APV og trivsel sammen elektronisk – andre planlægger at gøre det lokalt

 • Både lokal og central virksomhedsopfølgning praktiseres

 • Få steder kan man centralt følge op på alle APV’er og handleplaner

 • Nogle afdelinger har svært ved at håndtere lokal opfølgning

  DE VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER

 • Der er store udfordringer inden for det fysiske arbejdsmiljø

 • Visse personalegrupper er svagt med i APV-arbejdet

 • De fælles/tværgående og større arbejdsmiljøproblemer får ikke rigtig en adresse i dag

 • Der er ønske om lokal tilpasning af et fælles fremtidigt værktøj

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Trivselm linger nuv rende praksis i regionen
Trivselmålinger - Nuværende praksis i regionen

 • Godt halvdelen af virksomhederne har gennemført trivselsmålinger under en eller anden form

 • Flere virksomheder afventer pt. regionalt udspil

 • Erfaringer omfatter såvel papirskemaer som elektroniske målinger

 • Nogle steder følges op med handleplaner efter trivselsmåling som ved APV

 • Enkelte hospitaler søger at tænke trivselsmåling strategisk ind ift. Handleplaner

 • Forankring af trivselsmålinger er forskellig

 • Nogle virksomheder drøfter kobling til APV, MUS & LUS

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Trivselsm linger forventninger i virksomhederne
Trivselsmålinger - forventninger i virksomhederne

DE ERFARNE VIRKSOMHEDER

 • Ønske om, at central løsning skal medføre mindst mulig lokal omlægning af eksisterende løsning

 • Pointe - Organisationerne skal kunne agere og følge op på resultaterne af målingerne

  GENERELT

 • Behov for lokal tilpasning af spørgeramme og for at kunne stille supplerende spørgsmål

 • Ønske om bistand til den lokale bearbejdning, opfølgning samt uddannelse af ledere og nøglepersoner

 • Behov for en lokal plan for opfølgning på målinger

 • Ønske om diskussion af anonymitet og opbakning til kommende målinger

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Koncern hr forel big tilgang til trivselsm linger

Koncern HRForeløbig tilgang til Trivselsmålinger

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Overordnede valg p regionsniveau
Overordnede valg på regionsniveau

 • MODEL: Hvordan skal vi gennemføre?

  Anvendelse af national model udviklet af Danske Regioner, KL og Personalestyrelsen

  Udvikling af regional model tilpasset lokale ønsker og forhold

 • TEMAER: Hvad skal målingerne afdække?

  APV- psykisk arbejdsmiljø

  Trivsel, motivation og loyalitet

  Ledelsesevaluering

  Organisationsevaluering

 • OPFØLGNING: Hvordan komme fra resultater til handling?

  Nedsættelse af udrykningsteam – Centrale konsulenter, som inddrages støtter op lokalt – uddannelsesdage eller andet. Behov for uddannelse lokalt

  Evt. udarbejde materialer og vejledninger til brug for arbejdet i de enkelte afdelinger

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


De umiddelbare m ls tninger for trivselsm linger i 2009 er
De umiddelbare målsætninger for trivselsmålinger i 2009 er…

 • Fokus er på et udviklingsværktøj for afdelinger og arbejdspladser. Ikke på fremmedstyring eller benchmark - der er rigeligt med krav om dokumentation og kontrol i sundhedsvæsnet

 • Afdelingsledelser og MED skal kunne håndtere resultater og opfølgning

 • Der skal lokalt og centralt ydes støtte til ledere og MED-udvalg

 • Fokus på at anvende kortlægning og skabe synlige resultater

 • Få erfaringer med trivselsmålinger som region - År ét er mulighed for læring

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Trivselsmålinger og APV er…Eksperternes pointer om, hvad der har betydning for valg af indhold og opfølgning?

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Nfa gode r d m ling af trivsel og psykisk arbejdsmilj 1
NFA – gode råd måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø (1)

 • Man skal vælge et kvalificeret kortlægningsinstrument. Skemaet skal være gennemprøvet og komme 'hele vejen rundt'

 • ’Benchmarking’ er relevant

 • Kortlægningen skal være godt forberedt og gennemført. Man skal gøre sig klart, hvor mange ressourcer man vil anvende på processen.

 • Kortlægningen skal omhandle vigtige og relevante emner. Et godt skema 'går ind til benet' og tager fat på vigtige emner.

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Nfa gode r d m ling af trivsel og psykisk arbejdsmilj 2
NFA – gode råd måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø (2)

 • Den øverste ledelse skal være engageret og forpligtet. Undersøgelsen skal ikke overlades til særlige 'ildsjæle'.

 • Det psykiske arbejdsmiljø er en del af det daglige arbejde. Det er ikke noget, man kan ordne ved særlige møder blandt et fåtal af medarbejdere.

 • Forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø skal derfor integreres i de arbejdsgange, der udgør det daglige arbejde.

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Forslag til den videre proces

Forslag til den videre proces arbejdsmiljø (2)

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Krav til konceptet nationalt eller regionalt kunne v re indenfor f lgende omr der
Krav til konceptet – nationalt eller regionalt – kunne være indenfor følgende områder…

 • Hvad er minimumskrav til fleksibilitet i spørgeskema (temaer) og mulighed for supplerende spørgsmål

 • Hvad er de tekniske krav til elektronisk værktøj - respondenthåndtering, indsamling af data og udarbejdelse af enhedsrapportering

 • Er der specifikationer ved det nationale værktøj i øvrigt, som er uforenelige med de ønsker man har regionalt

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


Det forberedende arbejde
Det forberedende arbejde… være indenfor følgende områder…

DE NÆSTE MÅNEDER

 • Afholdelse af fagligt seminar med lokale aktører og REGH MED

 • Drøftelser i følgegruppe, da TM indgår i handlingsplanen

 • Nedsættelse af arbejdsgruppe til udvikling af kravspecifikation og vurdering af, hvorvidt kravene opfyldes i det nationale værktøj

 • Etablering af lokale forberedelsesgrupper

  PÅ LÆNGERE SIGT

 • Afholdelse af seminar omkring temaer i målingerne

 • Afholdelse af seminar omkring udviklingsbehov ift. opfølgning - hvad skal udvikles centralt og lokalt

Trivselsmålinger i Region Hovedstaden


ad