raskiftet vindkraftverk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raskiftet vindkraftverk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raskiftet vindkraftverk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Raskiftet vindkraftverk - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Raskiftet vindkraftverk. April 2012. Hvorfor en satsing på vindkraft i Innlandet?. Utnytte naturressursene i regionen - skape verdier og nye arbeidsplasser Behov for mer fornybar kraft. Nøkkelhendelser ”siden sist”. Grunneieravtaler inngått Forhåndsmeldinger sendt til NVE høsten 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Raskiftet vindkraftverk' - ted


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvorfor en satsing p vindkraft i innlandet
Hvorfor en satsing på vindkraft i Innlandet?
 • Utnytte naturressursene i regionen - skape verdier og nye arbeidsplasser
 • Behov for mer fornybar kraft
n kkelhendelser siden sist
Nøkkelhendelser ”siden sist”
 • Grunneieravtaler inngått
 • Forhåndsmeldinger sendt til NVE høsten 2011
 • Offentlig møte avholdt i Søre Osen 4.oktober 2011
 • Endelig utredningsprogram fra NVE mottatt
  • Konsesjonssøknad utarbeides med mål om innsendelse aug/sept 2012
 • Elsertifikatordning på plass, en vesentlig rammebetingelse for utvikling av vindkraft
 • Tekniske analyser(veg og nett) gjennomført
 • Nye målekampanjer igangsatt
  • Bruk av LIDAR, lasermåling av vind
hvorfor vindkraftverk akkurat her
Hvorfor vindkraftverk akkurat her?

Avgjørende spørsmål er:

 • Gode nok vindressurser?
 • Nærhet til vei og nett(med kapasitet)?
 • Mulighet for frivillig avtaler med grunneiere?
 • Hva sier kommunen?
 • Konfliktpotensial?
om prosess og metode for konsekvensutredningene
Om prosess og metode for konsekvensutredningene
 • Positive og negative virkninger ved tiltaket skal belyses av kompetente fagmiljøer.
 • Virkning av alle deler av tiltaket skal vurderes; nettilknytning, adkomst- og internveier, oppstillingsplasser med turbiner, bygninger og mellomlagring.
 • Eksempellayout må utarbeides
 • Tilpasninger og justeringer vurderes for å redusere virkninger (avbøtende tiltak).
 • Samrådsmøter skal avholdes.
 • Standard metodikk om konsekvensutredninger benyttes.
 • Eksisterende kunnskap med nødvendig oppdatering.
 • Før- og etterundersøkelser vurderes for naturmangfold. Forskningsresultater og erfaringer innhentes.
raskiftet vindkraftverk1
Raskiftet vindkraftverk
 • Endelig konsekvensutredningsprogram tilsier et ”normalt” utredningsprogram
  • Utvidet verdiskapingsanalyse
  • Sumvirkninger for Osensjøområdet
 • Konsekvensutredningen baserer seg på en eksempel layout
  • Maksløsning
valg av fotostandpunkt for visualiseringer
Valg av fotostandpunkt for visualiseringer
 • Utvalgte fotostandpunkter pr. i dag
  • Osensjøen Nord
  • Sjøenden
  • Skallberget
  • Ulvsjøen
  • Nyland/Rv 215
  • Hammaren
  • Kvilåsen
  • Rasteplass ved Rv 25(ikke ferdig)
  • Søre Osen kirke(ikke ferdig)
  • Amundstad skog hyttefelt
vurdering av regional verdiskaping
Vurdering av regional verdiskaping
 • Det skal beskrives hvordan tiltaket kan påvirke økonomien i berørt(e) kommune(r), herunder sysselsetting og verdiskaping lokalt og regionalt. Dette skal beskrives både for anleggs- og driftsfasen.
 • Fremgangsmåte:
  • Lokale/ regionale myndigheter og lokalt/ regionalt næringsliv skal kontaktes for innsamling av relevant informasjon.
forts
Forts.
 • Reiselivsnæringen i området skal beskrives, og tiltakets mulige virkninger for reiseliv og turisme skal vurderes.
 • Fremgangsmåte:
  • Vurderingene bør baseres på informasjon innhentet hos lokale myndigheter, reiselivsnæringen og andre relevante informasjonskilder. Det bør innhentes erfaringer fra andre områder i Norge og eventuelt andre land. Forskningsresultater og erfaringer fra etablerte vindkraftverk i inn- og utland bør innhentes for å belyse virkninger for reiseliv og turisme.
for dekke kravene
For å dekke kravene:
 • går noe dypere i datainnsamlingen og trekker inn flere kilder (som brukere, innbygger og næringslivet).
 • samler erfaringer (internasjonalt og nasjonalt) både med litteraturstudier, kontakt med eiendomsmeglere og andre som har kompetanse på vindkraftens innvirkning på eiendomspriser
 • foreslår bruk av metoden fokusgrupper
 • gjør en grundigere lokal/regional kartlegging av næringsliv som kan få oppdrag knyttet til selve utbyggingen
 • reiselivet i området blir mer detaljert undersøkt og beskrevet
 • alt dette medfører også en mer omfattende vurdering av virkninger

Resultat: Fagrapport– virkninger for verdiskaping, reiseliv og turisme

sp rsm l
Spørsmål?

Ola Børke

959 81 276

ola@austri.no