Ensivasteen koulutussuositus
Download
1 / 19

Ensivasteen koulutussuositus - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Ensivasteen koulutussuositus. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit Hyväksytty 24.8.2004 VSSHP:n ja SatSHP:n Ensihoidon ja päivystyksen yhteistyöryhmän kokouksessa. Ensivaste. Ensimmäisenä kohteeseen ehtivä Koulutuksen saanut Ei kuljeta Hätäensiapu kunnes SaKu saapuu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ensivasteen koulutussuositus' - teal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ensivasteen koulutussuositus
Ensivasteen koulutussuositus

 • Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit

 • Hyväksytty 24.8.2004 VSSHP:n ja SatSHP:n Ensihoidon ja päivystyksen yhteistyöryhmän kokouksessa

Arno Vuori


Ensivaste
Ensivaste

 • Ensimmäisenä kohteeseen ehtivä

 • Koulutuksen saanut

 • Ei kuljeta

 • Hätäensiapu kunnes SaKu saapuu

 • Kuuluu porrastettuun eh-järjestelmään

 • Sopimus kunnan kanssa

  • Kunnan terveystoimen valvonnassa

  • Terveyskeskuksen ohjeistama/hälytysohjeistama

  • Sopimus terveyskeskuksen kanssa


 • Oppikirja:

  • Kinnunen (toim): Hätäensiapu ja ensiarvio

Arno Vuori


Ensivaste yleist 2 t
Ensivaste: yleistä – 2 t

 • keskeiset käsitteet

 • säädöspohja

 • toiminta liikenneonnettomuuksissa ja erityistilanteissa

 • henkinen ensiapu

Arno Vuori


Ensihoito ja ensivastej rjestelm 3 t
Ensihoito- ja ensivastejärjestelmä - 3 t

 • hätäkeskuksen toiminta

 • porrastetun ensihoitojärjestelmän toiminta

 • ensivasteyksikön henkilöstö, toiminta ja tehtävät

 • yhteistyö muiden yksiköiden kanssa

 • kalusto ja välineet

 • kirjaaminen ja sen merkitys

 • ensivastekaavakkeen täyttö

 • salassapitovelvollisuus

Arno Vuori


Ihmisen peruselintoiminnot 4 t
Ihmisen peruselintoiminnot - 4 t

 • hengityselimistö, rakenne ja fysiologia

 • verenkiertoelimistö, rakenne ja fysiologia

 • hermosto, rakenne ja fysiologia peruselintoimintojen säätelyssä

 • potilaan tutkiminen

 • peruselintoimintojen häiriön tunnistaminen

 • peruselintoimintojen tarkkaileminen

Arno Vuori


H t tilapotilaan tunnistaminen ja kohtaaminen 3 t
Hätätilapotilaan tunnistaminen ja kohtaaminen - 3 t

 • mikä on hätätilapotilas?

 • esitiedot

 • tutkiminen

 • ensiarvio

 • hätäensiaputoimenpiteiden kiireellisyysjärjestys

 • elottomuus

 • hengitysvajaus

 • sokki

 • tajuttomuus

 • tiedon kirjaaminen

 • potilaan tunnistaminen

 • tehtäväkoodit

Arno Vuori


Tajuttoman potilaan ensiapu 2 t
Tajuttoman potilaan ensiapu - 2 t

 • tajunnan säätely

 • tajunnan tasoa alentavat ja tajuttomuuden syyt

 • tajunnan tason määritys; Glasgow coma scale

 • hätäensiapu ensivastetoiminnassa

Arno Vuori


Eloton potilas i 5 t
Eloton potilas I - 5 t

 • elottomuuden tunnistaminen

 • elottomuuden syyt

 • elottoman potilaan kohtaaminen

 • elvytyksen aiheet

 • lisäavun tulon varmistaminen

 • peruselvytyksen tekniikka

  • -aikuispotilas

  • -lapsipotilas

 • vierasesine hengitysteissä

 • elvytys erityistilanteissa

 • lääkkeellinen happi

 • nieluputken asentaminen

Arno Vuori


Eloton potilas ii
Eloton potilas II

 • ventilointi hapella

 • eritteiden imeminen hengitysteistä

 • defibrilloinnissa avustaminen

 • itsenäinen puoliautomaattisen defibrillaattorin käyttö

 • intubaatiossa avustaminen

 • laskimoyhteyden avaaminen (avustaminen)

 • nesteensiirto ja lääkitseminen (avustaminen)

 • potilaan siirtäminen

 • jatkohoitopaikan valinnan merkitys

 • jatkohoitoon saattaminen

 • yhteistoiminta muiden yksiköiden kanssa (sairaankuljetus, lääkäriyksikkö)

 • helikopterin vastaanottaminen, laskupaikan valinta ja merkitseminen, miehistön kuljetus kohteeseen; koneen vartiointi

Arno Vuori


Sairauskohtaukset 4 t
Sairauskohtaukset - 4 t

 • äkilliset sairauskohtaukset

 • hapen merkitys äkillisissä sairauskohtauksissa

 • asennon merkitys äkillisissä sairauskohtauksissa

 • sepelvaltimotauti ja -kohtaus

 • rintakipu, rintakipupotilaan arviointi ja haastattelu

 • hengitysvajaus

 • astma, keuhkoahtaumatauti

 • keuhkopöhö

 • sokeritauti, hypo/hyperglykemia

 • keuhkovaltimotukos

 • hyperventilaatio-oireyhtymä

 • kouristeleva potilas

 • aivoverenkiertohäiriöt

Arno Vuori


Sairauskohtauspotilaan kohtaaminen 3 t
Sairauskohtauspotilaan kohtaaminen - 3 t

 • sisätautipotilaan yleinen tutkiminen

 • esitietojen ottaminen

 • verenpaineen mittaaminen

 • verensokerin mittaaminen

 • hengityksen arviointi

 • tajunnan arviointi (kertausta)

 • kirjaaminen

 • raportointi

 • harjoituksia

Arno Vuori


Sokkipotilas 2 t
Sokkipotilas - 2 t

 • sokki, sen tyypit ja asteet

 • sokin oireet

 • ensiapu

 • suuren verenvuodon tyrehdyttäminen

 • nesteensiirto

 • tarvikkeisiin tutustuminen

 • infuusion valmistaminen, ”letkutus”

 • kanyloinnissa avustaminen

 • nesteensiirron valvominen

Arno Vuori


Vamma monivammapotilas 8 t
Vamma-, monivammapotilas - 8 t

 • käsitteet

 • vammamekanismit ja vamman vaikeuden arviointi

 • tyyppivammat

 • ensiavun perusteet

 • kaula- ja selkärangan vammat

 • kallovammat

 • keskushermostovamma

 • rintakehän vammat

 • vatsan alueen vammat

 • raajojen vammat

 • palovamma, palokaasuille altistuminen

Arno Vuori


Vamma monivammapotilas
Vamma-, monivammapotilas

 • tylppä ja lävistävä vamma

 • tutkiminen

 • potilaan tilan seuranta

 • kirjaaminen ja raportointi

 • vammapotilaan käsittely ja siirtäminen

 • välineistö

 • kuljetusasennot

 • murtumien tukeminen (tyhjiöpatja, lauta)

 • harjoituksia

Arno Vuori


Erityistapauksia 4 t
Erityistapauksia - 4 t

 • hypo- ja hypertermia

 • hukkuminen

 • myrkytykset

 • sähkövammat

 • paikallisen tarpeen mukaiset tilanteet

Arno Vuori


Lis ksi
Lisäksi…

 • Harjoituksia 8 t

 • Kertaus 5 t

 • Kurssikoe 2 t

 • KAIKKI YHTEENSÄ 55 t

Arno Vuori


Yll pitokoulutus
Ylläpitokoulutus

 • 8 tuntia vuosittain

 • lisäksi näyttökoe/koe

 • terveyskeskuksen vastuulla

Arno Vuori


Ensivastekouluttaja
ENSIVASTEKOULUTTAJA

 • Ensivastekouluttajan tulee olla kyseisen terveyskeskuksen johtavan tai ensihoidon vastuulääkärin hyväksymä

 • Koulutuksen antamisesta tulee tehdä sopimus terveyskeskuksen ja kouluttajan välillä

Arno Vuori


ad