ringide rahastamisest kose vallas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ringide rahastamisest Kose vallas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ringide rahastamisest Kose vallas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Ringide rahastamisest Kose vallas - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Ringide rahastamisest Kose vallas. Erge Loorits Kose valla haridus- ja kultuurinõunik Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008. Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008. Suurus 23 733 hektarit Elanikke ~ 5,9 tuhat 1/3 Kose alevikus 1/6 Kose-Uuemõisa alevikus 1/12 Orus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ringide rahastamisest Kose vallas' - teagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ringide rahastamisest kose vallas

Ringide rahastamisest Kose vallas

Erge Loorits

Kose valla haridus- ja kultuurinõunik

Linnade ja Valdade Päevad

27. veebruar 2008

linnade ja valdade p evad 27 veebruar 2008
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008
 • Suurus 23 733 hektarit
 • Elanikke ~ 5,9 tuhat

1/3 Kose alevikus

1/6 Kose-Uuemõisa alevikus

1/12 Orus

1/12 Ravilas

1/3 ülejäänus vallas hajali

 • Elanike arvu poolest

6. kohal Eesti maavaldade seas

slide3
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008
 • Külasid 22
 • Alevikke 3
 • Keskused: Kose

Kose- Uuemõisa

Oru

Ravila

Palvere

linnade ja valdade p evad 27 veebruar 20081
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008

HALLATAVAD ASUTUSED

 • Haridusasutused- 3 lasteaeda, 1 lasteaed-algkool,

1 põhikool, 1gümnaasium, 2+1 huvikooli

 • Kultuuriasutused- raamatukogud

(4 rahvaraamatukogu, 3 kooliraamatukogu),

muuseum, päevakeskus, spordimaja

 • Kultuuri ja külakeskused-

Orus, Palveres, Kose- Uuemõisas

 • Noortekeskused –

Orus, Ravilas, Palveres, Kose- Uuemõisas, Kosel

 • Oru Vanurite Kodu, Paunküla Hooldekodu
linnade ja valdade p evad 27 veebruar 20082
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008

KOLMAS SEKTOR - MTÜ-d

 • Spordiklubid -13
 • Kultuuriühendused – 9
 • Noorteorganisatsioonid -5
 • Külaseltsid- 10 (6 MTÜ-d)
 • Kogudused -3
linnade ja valdade p evad 27 veebruar 20083
Huviharidus/ringid ja vaba aeg

VANUSELINE JAOTUS

Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008

Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008
linnade ja valdade p evad 27 veebruar 20084
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008

Huvihariduse/ringide

ORGANISATSIOONILINE JAOTUS

(6-19 a)

 • Huvikoolid
 • Üldhariduskoolides huviringid
 • Rahva- ja spordimaja
 • MTÜ-d
 • Noorteorganisatsioonid
slide10

OTSUSED

Volikogu

Vallavalitsus

KOSE VALLA

FENOMEN

RESSURSID

SUUNAD

INIMRESSURSS HarrastajadJuhendajad

MATERIAALNE RESSURSSHoonedLaululava

FINANTSRESSURSSPiisavalt maksumaksjaid

KOSE VALLA ARENGUKAVA prioriteedid

linnade ja valdade p evad 27 veebruar 20086
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008

Ringide rahastamine

1.Kõikidele valla ringidele/treeningrühmadele valla piires ruumid tasuta

2. Kõikidele juhendajatele on tagatud valla poolt töötasu vastavalt kvalifikatsioonile.

3. Tegevustoetus vastavalt esitatud taotlusele kus on püütud arvestada reaalsete vajadustega

linnade ja valdade p evad 27 veebruar 20087
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008

Lisaks

 • Riigipoolne sihtotstarbeline toetus (kultuurikollektiivide juhid)
 • Huviringis liikmete omapoolne panus
 • projektid
linnade ja valdade p evad 27 veebruar 20088
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008

Tegevustoetus

on toetuse liik vallas,

mida saab taotleda kord aastas

valla haldusterritooriumil tegutsev mittetulundusühing,

seltsing,

isikute ühendus ja

rahvastikuregistri andmetel Kose vallas

elav üksikisik.

 • Esitatakse 1.oktoobriks
linnade ja valdade p evad 27 veebruar 20089
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008

Tegevustoetuste tingimused ning kord

 • toetuse liigid ja valdkonnad
 • kuidas toetust taotleda
 • toetuse eraldamise põhimõtted
 • väljamaksmise kord
 • aruandlus
linnade ja valdade p evad 27 veebruar 200810
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008

Tegevustoetuse abikõlbulikud tegevused

 • noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus
 • kohaliku kultuuri- ja spordielu edendamine
 • valla külaelu edendamine
 • vallaelanike vaba aja sisustamine
 • tervisespordi ja tervislike eluviiside propageerimine
 • muu Kose valla arengut edendav märkimisväärne tegevus
linnade ja valdade p evad 27 veebruar 200811
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008

Toetuse saamise eelduseks on,

et taotlejal ei ole võlgnevusi

Kose Vallavalitsuse ees.

linnade ja valdade p evad 27 veebruar 200812
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008

Toetuse suuruse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

 • taotleja panusest valla arengule
 • valla esindamisest väljaspool valda
 • laulu-tantsupeost osavõtt
 • taotleja saavutustest
 • organisatsiooni omapärast
 • taotleja poolt korraldatavate ülevallaliste ürituste eelarvest.
linnade ja valdade p evad 27 veebruar 200813
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008
 • Toetuse maksmise määr oleneb Kose Vallavolikogu poolt vastu võetud üldisest kultuuri- ja spordi eelarvest.
 • Toetuse eraldamisest või mitteeraldamisest teatatakse taotlejale kirjalikult nädala jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist
 • Toetuse saaja on kohustatud esitama tegevusaruande saadud toetuse kasutamise kohta.
linnade ja valdade p evad 27 veebruar 200814
Linnade ja Valdade Päevad 27. veebruar 2008

Tee, mis suudad,

sellega, mis sul on,

seal, kus oled.

Theodore Roosevelt (1858- 1919)

www kosevald ee

www.kosevald.ee

Linnade ja Valdade Päevad

27. veebruar 2008