Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EGYENSÚLY, ÁLLÁSBIZTONSÁG PowerPoint Presentation
Download Presentation
EGYENSÚLY, ÁLLÁSBIZTONSÁG

EGYENSÚLY, ÁLLÁSBIZTONSÁG

293 Views Download Presentation
Download Presentation

EGYENSÚLY, ÁLLÁSBIZTONSÁG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EGYENSÚLY, ÁLLÁSBIZTONSÁG

 2. Egyensúlyi helyzetek Közömbös Biztos - Stabil (labilis) Bizonytalan - Instabil (labilis) Behatárolt bizonytalan

 3. Közömbös Forgáspont Súlypont Forgáspont Súlypont

 4. Biztos - Stabil A testek mindig a legkisebb helyzeti energia tartalomra törekednek h1 m g h1 h m g h m g h1 > m g h

 5. Biztos - Stabil Forgáspont h1 h Súlypont mgh h1 > h mgh1 > mgh

 6. Bizonytalan – Instabil - Labilis Súlypont Forgáspont Bizonytalanná válik a test egyensúlyi helyzete, ha támaszkodási felület kicsi és nem a legkisebb helyzeti energia helyzetben van, illetve, ha súlypont a forgáspont felett helyezkedik el.

 7. Közömbös  Biztonytalan  Biztos

 8. Behatároltan bizonytalan – Metastabil

 9. 1. Metastabil 2. Instabil 3. Stabil

 10. Az egyensúlyi helyzeteket meghatározó tényezők A forgáspont és a súlypont egymáshoz viszonyított helyzete A súlyvonal és talapzat (alap) által bezárt szög Az alap (állásalap) területének nagysága A test és az alap alakja A test súlypontjának helyzeti energiája a forgásponthoz viszonyítva

 11. Ízületi stabilitás

 12. Csípőízület (gömbízület) acetabulum

 13. Glenohumerális ízület

 14. Térd ízület Lateral Medial convex concave

 15. Térd stabilitás Menisci and capsule

 16. Tibia condylus alakja Medial Lateral concave convex r = 80 mm r = 70 mm

 17. Transzláció Medial Lateral

 18. L M Transzlációs mozgása a meniszkuszoknak Extension Flexion L M 6 mm 12 mm

 19. Állásbiztonság

 20. Az egyensúlyi helyzet megbontása a mozgás alapvető feltétele

 21. A nehézségi erő (G) és a kényszererő (-K) hatásvonalának helyzete

 22. Az állásnyomaték és a billentőnyomaték egymáshoz viszonyított aránya állásnyomaték= G2 k2 billentőnyomaték = G1 k1 M = (G2 k2) / (G1 k1) Minél nagyobb az arányszám, annál nagyobb az állásbiztonság

 23. A billenési szög nagysága h1 F2 h2 β α<β h1 < h2 mgh1 < mgh2 E1 < E2

 24. A billentőerő támadáspont helyének és az alátámasztási felület viszonya G’2 G’1 G2 G2 G1 G1

 25. Az egyensúlyozó képesség mérése Stabilometria (pl Romberg-teszt) Poszturográfia

 26. A testlengés mérése Súlypont Nyomásközéppont

 27. Statikus stabilometria

 28. A TESTEK EGYENSÚLYI HELYZETE VÍZBEN

 29. A testre ható erők folyadékban Hidrosztatikai nyomás p = h  g h A hidrosztatikai nyomás értéke a tartóedény alakjától független: a folyadékoszlop magasságával (h) és sűrűségével egyenesen arányos

 30. A testre ható erők A testre ható eredő erő (Fe) a hidrosztatikai nyomóerő h1 < h2 F1 h1 F1 = A h1 g Fe = F2 – F1 h2 F2 = A h2 g Fo Fo Fe = A (h2 – h1)  g F2 A felhajtóerő a folyadékba merített test által kiszorított folyadék súlyával egyenlő

 31. Felhajtóerő Hidrosztatikai nyomóerő (Fe) = felhajtóerő (Ff) F1 h1 h2 – h1 = H A H= Vtest h2 Arkhimédész törvénye H Fo Fo Fe = - A H  g = -Vtest g F2 Ha= Vtest = V foly ( a test teljesen elmerül) Ff = -Vtest g = -Vtest m/Vfoly g = - mg =-Gfoly

 32. Felhajtóerő homogén és nem homogén anyageloszlású test esetén Súlypont (SP) SP FK Felhajtóerő központ (FK) SP FK Közömbös Stabil Instabil - Labilis

 33. labilis MSP = SP  d stabil

 34. Manőverek az egyensúlyi helyzet megtartására

 35. A levegőben a forgások a súlypont körül játszódnak le A vízben a forgások a felhajtóerő központja körül játszódnak le