slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Alda Ozola LU, EVF, Vides pārvaldības katedra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Alda Ozola LU, EVF, Vides pārvaldības katedra - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

A pmācību modulis 3 Vides komunikācija: sadarbības princips 5. nodaļa, 2.daļa Sabiedrības līdzdalība ar vidi saistītu jautājumu risināšanā. Alda Ozola LU, EVF, Vides pārvaldības katedra. Saturs. Sabiedrības līdzdalības jēdziens un pilsoniska sabiedrība

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alda Ozola LU, EVF, Vides pārvaldības katedra' - teagan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Apmācību modulis 3Vides komunikācija: sadarbības princips5. nodaļa, 2.daļaSabiedrības līdzdalība ar vidi saistītu jautājumu risināšanā

Alda Ozola

LU, EVF, Vides pārvaldības katedra

saturs
Saturs
 • Sabiedrības līdzdalības jēdziens un pilsoniska sabiedrība
 • Vides nevalstiskās organizācijas (NVO), to darbība un attīstības vēsture
 • Līdzdalības loma un vieta Vides pārvaldības sistēmā
 • Līdzdalības tiesiskais regulējums
 • Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanā
 • Līdzdalības struktūras un mehānismi
 • Līdzdalības formas
 • NVO īstenotās kampaņas un Vides aktīvisms
 • NVO realizēto kampaņu piemēri
 • Līdzdalības efektivitāte
nvo j dziens
NVO jēdziens
 • Nevalstisko organizāciju mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību - indivīda iesaistīšanos sabiedrības un valsts dzīvē:
  • Stiprināt saites starp indivīdiem un atsevišķām sabiedrības grupām,
  • Stiprināt saites starp indivīdiem;
  • Stiprināt saites starp sabiedrības grupām un valsti.
 • Nevalstiskais sektors - sabiedrības darbības joma, kuru veido gan formālie, gan neformālie sabiedriskie tīkli un kura pastāv ārpus publiskās varas sektora un biznesa sektora
nvo raksturiez mes
NVO raksturiezīmes
 • Brīvprātīga darbība; biedri NVO darbībā iesaistās brīvprātīgi
 • Neatkarīga viedokļa paudējas
 • Nodrošina saikni starp sabiedrību un valsts varu
 • Darbībā nav peļņas gūšanas nolūka
 • Sabiedriskā labuma NVO un biedru labuma NVO
vides nvo j dziens latvij
Vides NVO jēdziens Latvijā
 • Reģistrētas biedrības, nodibinājumi un organizētas sociālas grupas, kuru mērķis ir vides aizsardzība:
  • Profesionālas organizācijas
  • Brīvprātīga darbība
  • Vides aktīvisms
 • Literatūrā (vides) NVO tiek saistītas ar šādiem jēdzieniem:
  • Pilsoniskā sabiedrība
  • (Vides) demokrātija
  • Laba pārvaldība
no vides akt visma l dz profesion l m vides nvo 1
No vides aktīvisma līdz profesionālām vides NVO (1)
 • Vides aktīvisms un sociālie tīkli 20.gs. 60tajos gados
  • Pieaug satraukums un liecības par vides piesārņojumu (smogs pilsētās, samazinās bioloģiskā daudzveidība u.tml.)
  • “World Wildlife Found” dibināts 1961.gadā
  • Rachel Carson grāmata “Silent Spring” 1962. gadā
  • “Friends of the Earth” dibināts 1969. gadā
 • Vides aizsardzības likumdošanas sākums
no vides akt visma l dz profesion l m vides nvo 2
No vides aktīvisma līdz profesionālām vides NVO (2)
 • Vides aktīvisms 20.gs. 70tajos gados
  • Greenpeace – dibināta 1971.gadā
  • Sākās kā iedzīvotāju kustība par mieru un pret atomenerģijas izmantošanu
vides nvo darb bas tradicion l pieeja
Vides NVO darbības tradicionālā pieeja

1. Vides problēmu identificēšana

2. Risinājumu atrašana, formulēšana

3. Tehnisku problēmas risinājumu „pārdošana” lēmumu pieņēmējiem

 • Atslēgas vārdi:
  • Vīzija
  • Vērtības
  • Rīcībpolitika
vides akt visms
Vides aktīvisms
 • Vides aktīvisms (‘environmental activism’ – angļu val.; “Umweltaktivismus” – vācu val.)
  • Nevalstisko organizāciju un neformālu iniciatīvas grupu rosinātu un īstenotu aktivitāšu (darbību) kopums noteiktu mērķu sasniegšanai vides aizsardzības jomā
 • “Environmentalism” – angļu val., (“environmentalisme” – franču val.)
  • Sociāla kustība, kas vērsta uz dabas vides aizsardzību, saglabāšanu un vides kvalitātes uzlabošanu ietekmējot politiskos procesus caur vides aktīvismu, lobēšanu, vides izglītību