K re lilleholt
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Kåre Lilleholt. Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012. Finansiering av burettslaget. Andelskapital Innskot Fellesgjeld. Nedbetaling av fellesgjeld. Verdien av andelen (nettoverdien) aukar. Tiltak mot låginnskotsbustader. Rammer for fellesgjeld (§§ 2-14 til 2-16)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - teagan-singleton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K re lilleholt

Kåre Lilleholt

Husleige- og eigarseksjonsrett

Våren 2012


Finansiering av burettslaget
Finansiering av burettslaget

 • Andelskapital

 • Innskot

 • Fellesgjeld


Nedbetaling av fellesgjeld
Nedbetaling av fellesgjeld

 • Verdien av andelen (nettoverdien) aukar


Tiltak mot l ginnskotsbustader
Tiltakmot låginnskotsbustader

 • Rammer for fellesgjeld (§§ 2-14 til 2-16)

 • Opplysningar om totalpris

 • Føresegner om sikringsordningar (§§ 5‑26til 5‑30)

 • Restriktive reglar om kven som kan avtale om rett til bustad (§ 2-12 a)


Rettsregistrering
Rettsregistrering

 • Burettslagslova kap. 6

 • Registrering i grunnboka

  • andelane registrerte som registereiningar

  • også avtalar om rett til bustad

  • registrering av rettar i andelane


Pantsetjing av burettslagsandel
Pantsetjing av burettslagsandel

 • Pantelova § 4-3 a

 • Rettsvern ved tinglysing i grunnboka


Pantsetjing av aksjebustad eller obligasjonsleilegheit
Pantsetjing av aksjebustad eller obligasjonsleilegheit

 • Pantelova § 4-3

 • Notifikasjon

 • Eventuelt handpantsetjing av innskotsbevis


Burettslaget
Burettslaget

 • Burettslagslova § 1-1

 • Føremål å gje andelseigarane bruksrett til eigen bustad

 • Verksemd som heng saman med buretten

 • Som hovudregel like mange andelar som bustader


Ansvarsavgrensing
Ansvarsavgrensing

 • Burettslagslova § 1-2

  • andelseigarane heftar ikkje for lagsskyldnadene

  • andelseigarane kan seie opp (brl. § 5-21)


Brukareigeprinsippet
Brukareigeprinsippet

 • Som hovudregel

  • berre fysiske personar som andelseigarar

  • berre ein andel pr. person

  • avgrensa rett til bruksoverlating


Kven som kan eige andel
Kven som kan eige andel

 • Som hovudregel fysiske personar, brl. § 4-1

 • Som hovudregel berre ein andel pr. person

 • Juridiske personar, brl. § 4-3

  • tiprosentregelen

  • vedtektsfesting


Eigarskifte
Eigarskifte

 • Burettslagslova § 4-4

  • vilkår for eigarskifte, sakleg grunn

  • Rt. 2011 s. 1641

 • Særleg om godkjenning av ny andelseigar, § 4‑5

 • Bruksretten kan ikkje tidsavgrensast, heller ikkje gjennom vilkår, § 4-7


P legg om sal
Pålegg om sal

 • Dersom erverv i strid med lov eller vedtekter, § 4-8

 • Reglar om tvangssal


Utl ysing av andelseigar
Utløysing av andelseigar

 • Burettslagslova § 4-10

 • Vesentleg mishald, fleirtalsmisbruk, alvorleg og varig motsetningsforhold


Forkj psrett
Forkjøpsrett

 • Krev vedtektsfesting, brl. § 4-4

 • Nokre ufråvikelege føresegner i lova

 • Laget gjer retten gjeldande på vegner av forkjøpsrettshavaren