audiowizualne teksty kultury w edukacji medialnej i informatycznej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AUDIOWIZUALNE TEKSTY KULTURY W EDUKACJI MEDIALNEJ I INFORMATYCZNEJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
AUDIOWIZUALNE TEKSTY KULTURY W EDUKACJI MEDIALNEJ I INFORMATYCZNEJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

AUDIOWIZUALNE TEKSTY KULTURY W EDUKACJI MEDIALNEJ I INFORMATYCZNEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

AUDIOWIZUALNE TEKSTY KULTURY W EDUKACJI MEDIALNEJ I INFORMATYCZNEJ. Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska Pracownia Technologii Nauczania (współpraca) Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie. Aktywizacja uczestników dialogu edukacyjnego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AUDIOWIZUALNE TEKSTY KULTURY W EDUKACJI MEDIALNEJ I INFORMATYCZNEJ' - teagan-rich


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
audiowizualne teksty kultury w edukacji medialnej i informatycznej

AUDIOWIZUALNE TEKSTY KULTURY W EDUKACJI MEDIALNEJ I INFORMATYCZNEJ

Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska

Pracownia Technologii Nauczania (współpraca)

Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

aktywizacja uczestnik w dialogu edukacyjnego
Aktywizacja uczestników dialogu edukacyjnego

Tekst audiowizualnywspierający umiejętności socjotechniczne nauczycieli

tw rcze dzia ania dydaktyczne wspieraj ce proces kszta cenia
Twórczedziałania dydaktyczne wspierające proces kształcenia:

projektowanie dydaktycznych komunikatów medialnych- tekstów audiowizualnych

sk adniki multimedialnego rodowiska dydaktycznego
Składniki multimedialnego środowiska dydaktycznego:
 • hipertekst
 • obraz statyczny
 • obraz ruchomy (wideo)
 • dźwięk
cele dzia a dydaktycznych z zastosowaniem multimedi w
Cele działań dydaktycznych z zastosowaniem multimediów:
 • wizualizacja zagadnień i pojęć
 • wyszukiwanie i uzupełnianie potrzebnych informacji
 • ich ilustrowanie i animowanie ułatwiające interpretację, rozwijające wyobraźnię
tekst kultury
Tekst kultury:
 • wypowiedź (utrwalona graficznie, ale także ustna)powstała w obrębie utrwalonego systemu językowego, stanowiąca zamkniętą i skończoną całość z punktu widzenia treściowego
 • każdy wewnętrznie zorganizowany według określonych reguł, znaczący wytwór kultury, na przykład dzieło plastyczne, strój, zachowanie realizujące pewien społecznie utrwalony wzorzec

Słownik terminów literackich. Pod red. Janusza Sławińskiego. Zakład Narodowy Ossolińskich,Wrocław 2002

tekst kultury1
Tekst kultury:
 • rezultat interakcji między nadawcą a odbiorcą za pośrednictwem niewerbalnego działania
 • warunkujący się wzajemnie tekst i akt komunikowania

Słownik pojęć filmowych. Pod red. A. Helman. Wydaw. UJ, Kraków 1998

kultura
Kultura:
 • niedziedziczona pamięć społeczeństwa znajdująca swój wyraz w określonym systemie znaków i nakazów
 • przekształcanie doświadczeń bezpośrednich w tekst
 • zbiór tekstów wytwarzanych według określonych reguł i mechanizmów - teksty traktowane jako realizacja kultury

J. Łotman, B. Uspieński: O semiotycznym mechanizmie kultury. [W:] Semiotyka kultury. Pod red. E. Janus, M.R.Mayenowej. PIW, Warszawa 1977

tw rcze dzia ania edukacyjne ekranem kultury
Twórcze działania edukacyjne- ekranem kultury

Analiza tekstów kultury

- metodą poznawania świata

inteligencja medialna
Inteligencja medialna:
 • elokwencja i łatwość użycia języka medialnego w komunikowaniu sięi odczytywaniu znaczeń
 • zdolność do samorefleksji, do rozpoznawania własnych motywacji i celów
zachowania m odego pokolenia w odbiorze wizualnych tekst w kultury
Zachowania młodego pokolenia w odbiorze wizualnych tekstów kultury

Badania ankietowe:

Młodzież aktywnie uczestniczyw kulturze masowej warunkowanej dostępnością do nowych mediów

alfabetyzacja wizualna
Alfabetyzacja wizualna:
 • uczenie czytania obrazu równolegle z uczeniem pisania i czytania literatury
 • program systematycznej nauki przygotowującej uczniów do uczestnictwa w kulturze wizualnej
za pomoc obraz w przedstawiany by wiat przesz y jest wiat dzisiejszy i b dzie wiat przysz y
Za pomocą obrazów przedstawiany był świat przeszły, jest świat dzisiejszy, i będzie świat przyszły.

Świat medialny – świat rzeczywisty

Twórca: autor dydaktycznego tekstu kultury

?

patologie spo ecze stwa kultury obrazu
Patologie społeczeństwa kultury obrazu

nieprzygotowanie intelektualne do zrozumienia treści audiowizualnych

pozbawieniewłasnej, indywidualnej koncepcji istnienia

zagubienie w populistycznych hasłach globalnej informacji

podatnośćna manipulacje ze strony decydentów

nabywanie kompetencji w zakresie odbioru przekaz w wsp czesnej kultury
Nabywanie kompetencji w zakresie odbioru przekazów współczesnej kultury:
 • inicjacja przez kontakt z książką, obrazem, teatrem, kinem
 • wielokrotne, emocjonalne doświadczanie tekstów kultury
 • intelektualna burza poglądów i autorytetów
 • uwrażliwienie na treści aksjologiczne
 • dojrzałość intelektualna i etyczna oraz biegłość estetyczna
 • krytyczny i selektywny odbiór tekstów audiowizualnych
 • technologiczna umiejętność tworzenia tekstów medialnych