software n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOFTWARE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOFTWARE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
tazanna

SOFTWARE - PowerPoint PPT Presentation

86 Views
Download Presentation
SOFTWARE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SOFTWARE Programové vybavení počítače

  2. Druhy programů • Operační systémy • Aplikace • Utility • Vývojářské nástroje • Ostatní KONEC

  3. Operační systém OS slouží ke komunikaci uživatele s počítačem. Umožňuje vykonávat zejména tyto činnosti: • Spouštět další programy • Komunikovat s počítačovou sítí • Řídit práci klávesnice, myši, monitoru, tiskárny a dalších periferních zařízení • Kopírovat, mazat a provádět další operace s daty uloženými v počítači • Nastavovat způsob práce počítače

  4. Aplikační programy Jsou to uživatelské programy používané hlavně v kancelářské praxi • Grafické editory (kreslení, vektorové a rastrové) • Textové editory (psaní a úprava textu) • Tabulkové procesory (práce s tabulkami) • Databázové systémy (třídění a zpracování dat) • Podnikové informační systémy (účetnictví, skladové hospodářství,…) • Hry

  5. Utility (pomůcky) Jsou to menší programy, které umožňují vykonávat pohodlně a efektivně servisní a pomocné práce, potřebné k dobré funkci počítače. • Komprimační programy • Diagnostické a testovací programy • Utility pro kontrolu a optimalizaci operačního systému • Prohlížeče a převodní programy • Antiviry • …

  6. Vývojářské nástroje Jsou to programy, které umožňují vytvářet všechny ostatní programy. Např.: Textový editor musí být naprogramován v nějakém programovacím jazyku, tabulkový procesor také, i operační systém musel být naprogramován pomocí nějakého programovacího nástroje.

  7. Ostatní • Webové prohlížeče (načte webovou stránku a zobrazí ji) • Poštovní a komunikační programy (vytváření, odesílání, přijímání a organizace zpráv včetně příloh; on-line komunikace textová, hlasová i obrazová) • Výukové programy (sebevzdělávání) • Speciální programy (diagnostika chorob, modelování přírodních jevů, řízení technologických procesů, řídící a zabezpečovací systémy jaderných elektráren apod.)

  8. … konec