แหล่งสารสนเทศอ้างอิง
Download
1 / 80

???????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Updated On :

แหล่งสารสนเทศอ้างอิง. Reference resources. อยากทราบว่า คำว่ายา-เสพ-ติด เขียนอย่างไรกันแน่นะ ?. ยาเสพติด เขียนอย่างนี้นะถูกแล้ว เราว่า เขียนอย่างงี้นะ “ยาเสพย์ติด” เราจะตรวจสอบจากไหนดีนะ จาก.........................ซิจ๊ะ แล้วจะเจอมั๊ยนี่ .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????????' - tayten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Reference resources
อยากทราบว่า คำว่ายา-เสพ-ติด เขียนอย่างไรกันแน่นะ ?

 • ยาเสพติด เขียนอย่างนี้นะถูกแล้ว

 • เราว่า เขียนอย่างงี้นะ “ยาเสพย์ติด”

 • เราจะตรวจสอบจากไหนดีนะ

 • จาก.........................ซิจ๊ะ

 • แล้วจะเจอมั๊ยนี่


Reference resources

 • คำว่า เสพ เป็นคำกริยา แปลว่า ดื่ม กิน บริโภค เช่น นายจำลองเสพสุราถ้าเป็นอาการนาม ใช้ว่า การเสพเช่น การเสพสุราเป็นสิ่งไม่ดี

 • คำว่า เสพย์ แปลว่า พึงเสพ ใช้เป็นคำวิเศษณ์เช่น นายนิกรเสพยาเสพย์ติด ซึ่งแปลว่า นายนิกรเสพยาที่พึงเสพแล้วทำให้ติด


Reference resources
อยากทราบว่า แปลว่า ดื่ม กิน บริโภค เช่น อังคาส แปลว่า อะไรนะ ?

 • คำว่า อังคาส แปลว่า เลี้ยงพระ ,ถวาย เขียนว่า อังคาด ก็มี อังคาส ก็คือ การเลี้ยงพระอังคาสด้วยมือ หมายความว่าอย่างไร


Reference resources
ต้องการชื่อ ที่อยู่ของนักวิจัยด้านการศึกษา

 • จะหาจากไหนดีละ

 • ชื่อที่อยู่นี่มันคุ้น ๆ นะ

 • ใช่ไหม คิดเหมือนกันเลย

 • สมุดโทรศัพท์ แต่จะมีหรือเปล่านะ ทำเนียบนักวิจัย


Reference resources
แหล่งสารสนเทศอ้างอิง reference resources

 • เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาคำตอบเฉพาะเรื่องราวที่ตรงต้องการ

 • ให้สารสนเทศที่เป็นจริง เชื่อถือได้

 • จัดทำอย่างเป็นระบบ

 • มีรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์


Reference resources
ประเภทของแหล่งสารสนเทศอ้างอิง

 • จำแนก ได้ 2 ประเภท คือ 1. จำแนกตามลักษณะการให้สารสนเทศ2. จำแนกตามลักษณะของเนื้อหา


Reference resources
1. จำแนกตามลักษณะการให้สารสนเทศ

 • แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 1.1 ให้สารสนเทศโดยตรง เช่น พจนานุกรมสารานุกรม นามานุกรม รายปี คู่มือ สิ่งพิมพ์รัฐบาล...1.2 ให้สารสนเทศทางอ้อมหรือแนะนำแหล่งสารสนเทศ เช่น หนังสือบรรณานุกรม ดรรชนี..


Reference resources
2. จำแนกตามลักษณะของเนื้อหา

 • แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 1.1 สารสนเทศอ้างอิงทั่วไป ให้ความรู้ ข้อเท็จจริงทั่วๆไป ไม่เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นพจนานุกรมหรือสารนุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 1.2 สารสนเทศอ้างอิงเฉพาะสาขาวิชา เน้นให้สารสนเทศเฉพาะวิชาอย่างละเอียด สมบูรณ์ เช่น พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ หรือศัพท์ศาสนา


Reference resources
รูปแบบของแหล่งสารสนเทศอ้างอิงรูปแบบของแหล่งสารสนเทศอ้างอิง

 • แบ่งได้ 2 รูปแบบ ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา คือ 1. หนังสืออ้างอิง2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์


Reference resources
หนังสืออ้างอิง รูปแบบของแหล่งสารสนเทศอ้างอิง

 • ใช้หาคำตอบเฉพาะเรื่องที่ต้องการ

  ไม่ใช่เพื่ออ่านตลอดเล่ม

 • แยกจากหนังสือทั่วไป

 • อ หรือ R บนเลขเรียกหนังสือ

 • ให้บริการเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น


Reference resources
ลักษณะของหนังสืออ้างอิง

 • เนื้อหา ขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมสารพัดเรื่อง

 • ผู้แต่ง มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียน

 • การจัดเนื้อหา เป็นระบบ คือ

  • เรียงลำดับอักษรของหัวข้อเรื่อง

  • จัดหัวข้อเรื่องเป็นหมวดหมู่

  • เรียงตามลำดับเหตุการณ์

  • จัดหัวข้อเป็นกลุ่มทางภูมิศาสตร์


Reference resources
ลักษณะของหนังสืออ้างอิง

 • มีเครื่องมือช่วยค้น

  • อักษรกำกับเล่ม


Reference resources
ลักษณะของหนังสืออ้างอิง

 • มีเครื่องมือช่วยค้น

  • อักษรกำกับเล่ม

  • คำกำกับหน้า


Reference resources
ลักษณะของหนังสืออ้างอิง

 • มีเครื่องมือช่วยค้น

  • อักษรกำกับเล่ม

  • คำกำกับหน้า

  • ดรรชนีข้างเล่มหรือดรรชนีหัวแม่มือ

  • ดรรชนี (Index) หรือสารบัญช่วยค้นอย่างละเอียด มักอยู่ท้ายเล่ม หรือแยกเล่มต่างหาก


Reference resources
แหล่งสารสนเทศอ้างอิง อิเล็กทรอนิกส์

 • จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลดิจิทัล ใช้คอมฯเป็นเครื่องมือ ในการสืบค้น

 • นำเสนอข้อมูลคล้ายหนังสืออ้างอิง แต่อาจมีขอบเขตกว้างงขวาง ครอบคลุมมากกว่าตามความสามารถในการบันทึกข้อมูล

 • สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัยได้ง่ายและตลอดเวลา

 • บริการสารสนเทศได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งพจนานุกรมและ สารานุกรม อื่นๆ


Reference resources
ลักษณะและวิธีใช้แหล่งสารสนเทศอ้างอิงลักษณะและวิธีใช้แหล่งสารสนเทศอ้างอิง


Reference resources
พจนานุกรม ลักษณะและวิธีใช้แหล่งสารสนเทศอ้างอิง

 • ให้ความรู้เกี่ยวกับคำที่มีอยู่ในภาษา

 • เรียงตามลำดับอักษร

 • ให้คำอธิบายรายละเอียดของคำนั้นๆ เช่น ตัวสะกด การออกเสียง ความหมายของคำ คำจำกัดความ ประวัติที่มาของคำ รากศัพท์ วิธีใช้คำ ตัวอย่างประโยค คำพ้อง คำตรงข้าม ตัวย่อต่างๆ


Reference resources
ประเภทพจนานุกรมลักษณะและวิธีใช้แหล่งสารสนเทศอ้างอิง

 • พจนานุกรมภาษา

 • พจนานุกรมเสริมพจนานุกรมภาษา

 • พจนานุกรมเฉพาะวิชา


Reference resources
วิธีใช้พจนานุกรมลักษณะและวิธีใช้แหล่งสารสนเทศอ้างอิง

 • ดูคำที่ต้องการค้น ภาษาหรือ เฉพาะวิชา

 • เลือกพจนานุกรมให้ตรงข้อมูลที่ต้องการ

 • อ่านข้อแนะนำการใช้

 • ใช้เครื่องมือช่วยในการค้นหา

  อักษรกำกับเล่ม ดรรชนีหัวแม่มือ คำกำกับหน้า


Reference resources
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน


Http rirs3 royin go th ridictionary lookup html
http ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html


Encyclopedia
สารานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (Encyclopedia)

 • รวบรวมความรู้สารพัดอย่างในรูปของบทความ

 • มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาสาระในสาขาวิชาต่างๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วไปอย่างกว้างขวาง

 • จัดเรียงเนื้อหาอย่างมีระบบ เรียงลำดับอักษรของ หัวข้อวิชา มีดรรชนีช่วยค้นเรื่องย่อยอย่างละเอียด

 • เสนอความรู้ที่ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

 • เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา


Reference resources
ประเภทของสารานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

 • สารานุกรมทั่วไป รวบรวมความรู้พื้นฐาน ทุกแขนงวิชาไว้ในเล่มเดียวกันหรือชุดเดียวกัน เช่น สารนุกรมไทยฉบับเยาวชน

 • สารานุกรมเฉพาะวิชา รวบรวมเรื่องราว ความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สารานุกรมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ


Reference resources
สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ความรู้ต่าง ๆ เช่น บุคคลสำคัญ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ภูมิภาค ประเทศ นครและเมืองสำคัญ ดาราศาสตร์ เชื้อชาติของมนุษย์ ศาสนา ปรัชญา ลัทธินิกาย วรรณกรรมสำคัญ ตำนาน นิทาน นิยายโบราณ ตัวละครสำคัญในวรรณคดี การเมือง สังคม เศรษฐกิจ สถาบัน วันสำคัญ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม


Reference resources

 • สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมความรู้เล่มใหญ่ของคนไทย

 • เล่มแรกในหมวดอักษร ก เริ่มจัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2497

 • ท้ายบทความจะมีชื่อย่อของผู้เขียนกำกับไว้ และใส่ชื่อเต็มของผู้เขียน วุฒิ ตำแหน่ง ท้ายเล่ม


Reference resources
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

 • จัดทำขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้มีสารานุกรมที่เหมาะสมกับคนไทย เพื่อหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 • มุ่งหมายส่งเสริมให้เยาวชนให้มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาต่างๆ เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 • แบ่งเป็น 3 ระดับ เด็กเล็ก (8-11 ปี) เด็กรุ่นกลาง (12-14 ปี) และเด็กโต(15 ปีขึ้นไป) เนื้อหา 3 ตอน แยกด้วยขนาดตัวพิมพ์และเนื้อเรื่อง

 • เนื้อเรื่องไม่ได้เรียงตามลำดับอักษร ใช้ค้นเรื่องจากสารบัญ

 • ท้ายเล่มทุกเล่มมีรายชื่อผู้เขียนบทความและดรรชนีช่วยค้นเรื่องReference resources
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับอิเล็กทรอนิกส์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับอิเล็กทรอนิกส์


Reference resources

สารานุกรมออนไลน์ แบบเสรี วิกิพีเดีย


Reference resources
สารานุกรมต่างประเทศที่น่าสนใจสารานุกรมต่างประเทศที่น่าสนใจ


Reference resources
สารานุกรมต่างประเทศที่น่าสนใจสารานุกรมต่างประเทศที่น่าสนใจ


Reference resources
สารานุกรมเฉพาะวิชา สารานุกรมต่างประเทศที่น่าสนใจ

 • สารานุกรมวัฒนธรรมไทย.(2542) มี 63 เล่ม.รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมพื้นบ้านทุกแขนงของไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้านจาก 4 ภาคให้ข้อมูล 18 หมวดวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อและประเพณี อาชีพ เครื่องมือเครื่องใช้ อาหารการกิน

 • สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย. (2539-ปัจจุบัน)อธิบายศัพท์ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

 • Macmillan encyclopedia of chemistryสารานุกรม 4 เล่มจบ เป็นบทความขนาดสั้น ทางด้านเคมีเรียงตามลำดับอักษร เล่มสุดท้ายมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี


Yearbook
หนังสือรายปี สารานุกรมต่างประเทศที่น่าสนใจYearbook

 • หนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรายปี รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ บุคคลสำคัญและความก้าวหน้าของวิทยาการสาขาต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

 • เสนอข้อความสั้นๆในรูปของทำเนียบนาม ตารางสถิติและปฏิทินเหตุการณ์


Reference resources
ประเภทหนังสือรายปีสารานุกรมต่างประเทศที่น่าสนใจ

 • หนังสือรายปีสารานุกรม (Encyclopedia Yearbook)

 • หนังสือรายปีสรุปข่าว (New Summary)

 • หนังสือสมพัตรสร (Almanac)

 • รายงานประจำปี (Subject Record of Progress)


Reference resources
หนังสือรายปีสารานุกรมหนังสือรายปีสารานุกรม

 • เพื่อเสริมเนื้อหาของสารานุกรมชุดแม่ ให้มีเนื้อหาทันสมัยอยู่เสมอ จัดเรียงรายการตามลำดับอักษร เช่น The Britannica book of the year เสริม The New Encyclopedia Britannica


Reference resources

หนังสือรายปีสรุปข่าวหนังสือรายปีสารานุกรม

 • เป็นจดหมายเหตุบันทึกเหตุการณ์สำคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยประมวลจากข่าวประจำวัน ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอในรูปสรุปความ ออกเป็นวารสารรายสัปดาห์ เช่น สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวและเหตุการณ์ ...


Reference resources
สมพัตสร หนังสือรายปีสารานุกรม

 • เสนอความรู้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในเรื่องทั่วๆไปอย่างสั้นๆ เหตุการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา เรื่องราวของประเทศต่างๆ ภัยพิบัติ สภาพภูมิศาสตร์เด่นๆ เสนอความรู้ในรูปของปฏิทินเหตุการณ์ ตารางสถิติ ทำเนียบนาม และพรรณนาความ สถิติต่างๆ เชื่อถือได้เพราะมีแหล่งอ้างอิง เช่น สยามแอลมาแนค หรือ The world almanac and book of fact


Reference resources
สยามจดหมายเหตุ วารสารข่าวรายสัปดาห์

 • บันทึกข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์

 • จัดเก็บเข้าแฟ้ม ปีละเล่ม

 • มีดรรชนีชื่อเรื่อง ชื่อบุคคล ชื่อประเทศ หน่วยงาน สถาบัน สิ่งของสินค้า กิจการ และประเภทของกิจกรรมต่างๆ


Reference resources
สยามจดหมายเหตุ วารสารข่าวรายสัปดาห์

http://www.siamarchives.com


Reference resources
สยามออลมาแนค วารสารข่าวรายสัปดาห์

รวบรวมข้อมูลและสถิติที่สำคัญ ของไทยในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการเมือง การทหาร การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ ในรูปแบบปฏิทินและ สารนิเทศเป็นเล่มแรกของไทย


Handbook or manuals
หนังสือคู่มือ วารสารข่าวรายสัปดาห์Handbook or Manuals

 • ให้สารสนเทศเบ็ดเตล็ดว่าจะทำหรือปฏิบัติสิ่งต่างๆ อย่างไร โดยสรุปเนื้อหาของเรื่อง หรือสาขาวิชานั้นไว้ให้ ใช้หาคำตอบหรือคำแนะนำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างสั้น ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. หนังสือคู่มือทั่วไป เช่น ความรู้รอบตัว กินเนสบุค2. คู่มือปฏิบัติงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชา เช่น ตำราทำอาหาร การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ


Reference resources
แรกมีในสยาม วารสารข่าวรายสัปดาห์: เอนก นาวิกมูล

 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ซึ่งมีหลักฐานเก่าที่สุดเท่าที่จะหาพบ โดยแสดงหลักฐานพร้อมภาพประกอบ จัดเรียงตามยุคสมัยของสิ่งนั้น ๆ เริ่มตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


The guinness book of records
The Guinness Book of Records วารสารข่าวรายสัปดาห์

 • รวบรวมสถิติโลกทางด้านต่างๆ แพร่หลายในประเทศต่างๆพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1955 แปลเป็นภาษาต่างๆ รวมทั้ง ภาษาไทย ในปี ค.ศ. 1980 รวบรวมสถิติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของที่สุดในโลกในด้านต่างๆ เช่น เล็กที่สุด ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุด เป็นต้น ค้นจากสารบัญและดรรชนีท้ายเล่ม www. Guinnessworldrecords.com


Biographical dictionary
อักขรานุกรมชีวประวัติ : Biographical Dictionary

ประวัติบุคคลสำคัญหรือ

บุคคลที่มีชื่อเสียง

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ

ปีเกิด ตาย ที่อยู่ปัจจุบัน

การศึกษา สภาพ

ครอบครัว ตำแหน่งหน้าที่

การงาน ประสบการณ์และ

ผลงานดีเด่น แบ่งออกเป็น

2 ประเภท 1. บุคคลทั่วไป2. เฉพาะสาขาอาชีพ

1. Webster’s new biographical Dictionary.

2. Who’s Who in Thailand


Reference resources
วิธีใช้อักขรานุกรมชีวประวัติวิธีใช้อักขรานุกรมชีวประวัติ

 • ไม่ทราบสัญชาติของบุคคลสำคัญ ควรเริ่มค้นจากสารานุกรม

 • ทราบค้นจากอักขรานุกรมชีวประวัติของชาตินั้น ๆ

 • ทราบว่าถึงแก่กรรมแล้วค้นจากอักขรานุกรมชีวประวัติเก่า

 • ถ้ามีชีวิตอยู่ค้นจากหนังสืออักขรานุกรมชีวประวัติใหม่ ๆ

 • ถ้าทราบว่ามีชื่อเสียงทางด้านใดหรืออาชีพใดค้นจากอักขรานุกรมชีวประวัติเฉพาะอาชีพหรือสาขา


Reference resources
ประวัติครู (2500- ปัจจุบัน)

 • จัดพิมพ์ในวันครูของทุกปี รวบรวมชีวประวัติครูไทยที่ล่วงลับไปแล้ว ที่มีความสามารถดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านการสอน การปกครอง การแต่งตำรา ฯลฯ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งชีวประวัติครูชาวต่างประเทศที่เข้ามาสอนในประเทศไทย

  ศิลปินแห่งชาติ (2528- ปัจจุบัน)สวช. จัดทำ เสนอประวัติและผลงานอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบของศิลปินบุคคลดีเด่นของชาติในสาขาต่างๆ ส่วนท้ายเป็นรายชื่อศิลปินแห่งชาติในแต่ละปีที่ผ่านมา


Www biography com
www.biography.com ปัจจุบัน)

Asimov, Isaac1920 -- 1992

Author. Born January 2, 1920 to middle-class Jewish parents in Petrovichi, Russia (then part of the Smolensk district in the Soviet Union). His family immigrated to the United States in 1923, settling in Brooklyn, New York, where they owned and operated a candy store. In 1934, while attending Boys High School of Brooklyn, Asimov published his first story, "Little Brothers," in the school newspaper. A year later he entered Seth Low Junior College, an undergraduate college of Columbia University. He transferred to the main campus in 1936, where he switched his major from biology to chemistry..


Geographical sources
หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์Geographical Sources

 • ให้ข้อมูลสังเขปของชื่อและสถานที่ต่างๆ

  เช่น ทวีป ประเทศ เมือง มหาสมุทร ทะเล

  แม่น้ำ ภูเขา ฯลฯ ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ

  ที่ตั้ง ระยะทาง อาจมีประวัติย่อของสถานที่

  สภาพการเมือง เศรษฐกิจ การเมือง

 • อักขรานุกรมทางภูมิศาสตร์(Gazetteer)

 • หนังสือนำเที่ยว (Guidebook)

 • แผนที่ (Map and Atlas)


Reference resources
วิธีใช้หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์วิธีใช้หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์

 • ดูว่าเรื่องที่ต้องการค้นเป็นข้อเท็จจริงด้านใด

  • ภูมิศาสตร์ทั่วไป

  • การท่องเที่ยว

  • แผนที่

 • เลือกใช้หนังสืออ้างอิงให้ถูกกับเรื่องที่ต้องการ

 • ควรอ่านข้อแนะนำและวิธีใช้ ก่อน


Reference resources
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตฯอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตฯ

 • รวบรวมชื่อและสถานที่ต่างๆทางภูมิศาสตร์ โดยให้ข้อมูลสั้นๆ จัดเรียงรายการตามลำดับอักษร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อที่ถูกต้อง (ตัวสะกด) คำอ่าน สถานที่ตั้ง ระยะทาง เส้นรุ้ง เส้นแวง ลักษณะหรือชนิดของสถานที่ทางภูมิศาสตร์ พร้อมคำอธิบายสั้นๆ


Reference resources
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย

ปลาแปบเขา ใน ต. จระเข้เผือก อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี สูง 184 ม.

ปลายกลัดตำบล ขึ้น อ. บางซ้าย จ.อยุธยา มีคลองชื่อนี้ ไหลลง ค.ปลายนา ในตำบลเดียวกัน ยาว 5 กม. มีน้ำตลอดปี ค.รางจระเข้ก็เรียก


Atlas
หนังสือแผนที่ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยAtlas

หนังสือแผนที่ หมายถึง “ แผนที่ที่รวมเป็นเล่ม “ เช่น แผนที่กายภาพ แผนที่รัฐกิจ แผนที่เส้นทาง แผนที่เศรษฐกิจ

การใช้หนังสือแผนที่

ศึกษาขอบเขตและหลักการใช้ตอนต้นเล่มให้เข้าใจ

ใช้ดรรชนีที่อยู่ท้ายเล่มค้นหาชื่อที่ต้องการว่าอยู่หน้าใด ส่วนใดของแผนที่


Reference resources
หนังสือนำเที่ยวอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่หนึ่ง ๆ เกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน ที่พัก และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์สำหรับการท่องเที่ยว

วิธีการใช้หนังสือนำเที่ยว

หนังสือนี้ไม่มีแบบแผนเหมือนหนังสืออ้างอิงทั่วไป มักทำเนื้อหาเป็นตอน ๆ เมื่อค้นจากฐานข้อมูลว่ามีหนังสือนำเที่ยวที่ต้องการ ให้ค้นหาจากสารบัญหรือดรรชนีในเล่ม


Directory
นามานุกรมอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย/ ทำเนียบนาม:Directory

รวบรวมรายชื่อของบุคคล สถาบัน สมาคม หน่วยงานต่างๆ เรียงตามลำดับอักษรของชื่อนั้นๆ หรือจัดเรียงลำดับรายชื่อเป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของชื่อนั้น เช่น ชื่อ ตำแหน่งหน้าที่ ตำบลที่อยู่หรือที่ตั้งของชื่อนั้นๆ หมายเลขโทรศัพท์ และรายการจำเป็นอื่นๆ แบ่งได้ หลายประเภท เช่นนามนุกรมท้องถิ่นหน่วยงานรัฐบาลสถาบัน สมาชิกสมาคมวิชาชีพ ธุรกิจการค้าและบริการ และอื่นๆ


Reference resources
นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทยนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ; กรมประชาสัมพันธ์

 • รวบรวมรายชื่อส่วนราชการไทย สำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะบอกลักษณะของหน่วยงานอย่างละเอียด และจะมีภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยพร้อมทั้งบอกชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยราชการนั้นๆ

 • สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์

 • สยามไดเรคทอรี่ :


Government publications
สิ่งพิมพ์รัฐบาล นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย: Government Publications)

 • สิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การสากล และองค์การนานาชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน ความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเกิดจากการทดลอง ค้นคว้าวิจัย ให้ประชาชนทราบ จัดเป็นเอกสารอ้างอิงที่มีคุณค่ามาก เพราะเป็นแหล่งให้ข้อเท็จจริงปฐมภูมิ ของทางราชการที่เชื่อถือได้


Reference resources
ราชกิจจานุเบกษา นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย: สลค.

 • มีความสำคัญมาก รวมพ.ร.บ. พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา ประกาศ พระบรมราชโองการ แถลงการณ์ของรัฐบาล ตัวบทกฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบของทางราชการ ประกาศของทางราชการ และข่าวพิธีการในราชสำนัก เริ่มออกในสมัยรัชกาลที่ 4 ออกเป็นรายสัปดาห์ทุกวันอังคาร ในกรณีที่มีเรื่องด่วนจะมีฉบับพิเศษออกมาระหว่างสัปดาห์ แบ่ง เป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกกฤษฎีกา รวมสิ่งพิมพ์ที่ออกบังคับใช้เป็นกฎหมาย 2. แผนกราชกิจจา สิ่งพิมพ์ที่เป็นประกาศของทางราชการที่จำเป็นต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ


Bibliography
บรรณานุกรม นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย: Bibliography

หนังสือที่รวบรวมชื่อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลของผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ จำนวนหน้า ราคา ตัวอย่าง1. บรรณานุกรมแห่งชาติ : กรมศิลฯ2. สารานุกรมแนะนำหนังสือดี100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน 3. Book in Print cแนะนำหนังสือเก่า-ใหม่ ที่มีจำหน่ายและกำลังจัดพิมพ์ในอเมริกา


Index
ดรรชนีวารสาร นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย: index

รวบรวมรายชื่อบทความที่เคยลงในวารสารทางวิชาการ ใช้ประโยชน์ในการค้นหาเรื่องราวในวารสารเก่า แต่ละรายการจะบอกชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อวารสารที่ลงเรื่องนั้น ฉบับที่ วัน เดือน ปี และเลขหน้าที่ลงบทความของวารสารนั้น เช่น 1. หนังสือดรรชนีวารสารไทย ของนิด้า

2. Reader’s guide to periodical literature ของ H.W . wilson