slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ISTOSMJERNI PRETVARAČI S GALVANSKIM ODVAJANJEM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

ISTOSMJERNI PRETVARAČI S GALVANSKIM ODVAJANJEM - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

ISTOSMJERNI PRETVARAČI S GALVANSKIM ODVAJANJEM. +. 2. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ISTOSMJERNI PRETVARAČI S GALVANSKIM ODVAJANJEM' - tayten


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ISTOSMJERNI PRETVARAČI

S GALVANSKIM ODVAJANJEM

slide2

+

2

2

Amperzavoji sekundarnog svitka i2N2 sa svojim tokom Φ2 narušavaju naponsku ravnotežu primarnog svitka. Stoga primarni svitak automatski iz mreže uzima dodatnu struju i1d koja sa zavojima primarnog svitka i1dN1 protjera dodatni tok tako da se ponovno uspostavi narušena naponska ravnoteža primarnog svitka kakva je bila prije uključenja impedancije Z. Naponska ravnoteža primarnog svitka zahtijeva u transformatoru tzv. magnetsku ravnotežu:

slide3

Izravni nesimetrični pretvarač s transformatorom

D1

D2

Pitanje: Čemu služi sklopka, ako idealni transformator transformira istosmjerni napon? Za upravljanje srednjom vrijednosti napona na porednoj diodi odn. trošilu.

slide10

i1

N : 1

slide13

Izravni nesimetrični pretvarač s transformatorom i transformatorski spregnutom pritegom

slide14

tumačenje zasnovano na fizikalnoj slici

tumačenje zasnovano na modelu

slide15

V1N2/N1

iP

i2

xxx

xx

iP

slide16

xx

iP

slide21

Neizravni pretvarač s transformatorom

Da bi to bilo moguće, paralelno trošilu mora biti spremnik električne energije.

slide26

Naponsko-strujni odnosi za neisprekidani način rada

Primijetite: Kada teče struja primara, ne teče struja sekundara. Što zaključujete?

slide29

ISTOSMJERNI PRETVARAČI

S GALVANSKIM ODVAJANJEM

Zadatci

slide30

Primjer 1.: Izravni nesimetrični istosmjerni pretvarač s

transformatorom

Podatci:

Vs = 48 V

R = 10 

Lx = 0,4 mH

C = 100 F

f = 35 kHz

(T = 28,57 s)

N1 / N2 = 1,5

N1 / N3 = 1

D = 0,4

Lm= 5 mH

slide31

Odredite:

 • Izlazni napon, maksimalnu i minimalnu struju kroz Lxi valovitost izlaznog napona.
 • Izlazni napon

Maksimalna i minimalna struja kroz induktivitet

Ideja proračuna (pretpostavlja se da je struja neisprekidana):

ILxsrednja struja kroz induktivitet

iLx amplituda valovitosti struje

slide32

Srednja struja kroz Lx jednaka je struji trošila, jer je srednja struja kroz kapacitet u ustaljenom stanju jednaka nuli:

slide33

Valovitost struje računa se pod pretpostavkom da izlazni napon ima zanemarivu valovitost, tj. da je kapacitet dovoljno velik.

Porast struje tijekom vođenja tranzistora jednak je padu struje tijekom nevođenja.

Porast struje tijekom vođenja iznosi:

slide35

Maksimalna i minimalna vrijednost struje kroz induktivitetiLx:

Dakle, struja kroz induktivitet je neisprekidana.

slide36

Odredite:

b) Vršnu struju u primarnom namotu transformatora. Provjerite da li struja magnetiziranja padne na nulu prije početka sljedeće sklopne periode!

Vršna struja primarnog namota

Ideja proračuna: Vršna struja u primarnom namotu transformatora je jednaka zbroju vršnetransformirane struje sekundara na primar i vršne struje magnetiziranja:

slide38

Provjera da li struja magnetiziranja padne na nulu prije početka slijedeće periode

Vrijeme koje je potrebno da struja magnetiziranja padne na nulu nakon otvaranja sklopke iznosi:

S obzirom da je sklopka zatvorena DT = 11,4 s, vrijeme koje je potrebno da struja magnetiziranja padnena nulu nakon početka periode iznosi 22,8 s, što je manje od sklopne periode od 28,6 s.

Pitanje: Da li se bez računanja može zaključiti da struja padne na nulu za 11,4 s?

slide39

Primjer 2.: Izravni nesimetrični istosmjerni pretvarač s

transformatorom u neisprekidanom načinu rada

Projektni zahtjevi:

Vo= 100 V

Vs = 170 V

R = 50 

Traži se:

 prijenosni omjer transformatora

 faktor opterećenja sklopke

 Lxtakav da je struja iLx neisprekidana

sklopna frekvencija.

slide40

Prijenosni omjer transformatora

Neka je prijenosni omjer N1/N3 = 1. Ovakav odabir prijenosnog omjera rezultiramaksimalno mogućim faktorom opterećenja sklopke od 0,5. Slijedi:

Da bi se osigurao rad sklopa u sigurnom području, odabire seN1/N2 = 0,5.

Faktor opterećenja sklopke

Uz N1/N2 = 0,5:

slide41

Minimalni Lx i sklopna frekvencija

Srednja struja kroz Lx je jednaka struji trošila, jer je srednja struja kroz C u ustaljenom stanju jednaka nuli. Stoga:

Da bi se osigurao rad sklopa u neisprekidanom načinu rada (tj. ILx,min >0), iLx mora biti manji od 4 A (dvostruka srednja vrijednost). Odabirom sklopne frekvencijeod 25 kHz, dolazi se do:

Zbog sigurnosti odabire seLx = 1 mH.

slide42

Primjer 3.: Neizravni istosmjernipretvarač s transformatorom

 • Podatci:
   • Vs = 24 V
   • N1/N2 = 3
   • Lm = 500 H
   • R = 5 
   • C = 200 F
   • f = 40 kHz
   • Vo= 5 V
slide43

Odredite:

 • Potreban faktor opterećenja sklopke D.

Pretpostavit ćemo neisprekidani način rada. Ako se pokaže da pretpostavka ne stoji, račun će se ponoviti za isprekidani način rada. Uvrštenjem u transformatorsku jednadžbu:

dobiva se:

slide44

Odredite:

b) Srednju, maksimalnu i minimalnu vrijednost struje magnetiziranja iLm.

Srednja struja magnetiziranja

Računa se iz uvjeta da je ulazna snaga jednaka izlaznoj:

slide45

Maksimalna i minimalna struja magnetiziranja

Promjena struje magnetiziranja unutar jedne periode iznosi:

te slijedi maksimalna i minimalna struja magnetiziranja:

Budući da je iLm,min > 0, dokazan je neisprekidani način rada pretvarača.

slide46

Odredite:

c) Valovitost izlaznog napona.

slide47

Primjer 4.: Projektiranje neizravnog istosmjernog pretvarača s

transformatorom u neisprekidanom načinu rada

Podatci:Treba odabrati:

Vo= 32 V  prijenosni omjer transformatora

Vs = 24 V  faktor opterećenja sklopke

R = 20  sklopnu frekvenciju pretvarača

Vo/Vo= 1 %  induktivitet magnetiziranja

ILm,min = 0,2 ILm vrijednost izlaznog kondenzatora

slide48

Prijenosni omjer transformatora

Izlazni napon Vopretvarača ovisi i oD i o N1/N2:

Zato jednu veličinu treba odabrati, a druga treba ostati pristojna (npr. da se mogu kompenzirati promjene ulaznog napona. Pretpostavimo prijeno-sni omjer transformatora N1/N2 = 1/2.

Faktor opterećenja sklopke

slide49

Sklopna frekvencija pretvarača

Sklopna frekvencija, induktivitet magnetiziranja i razlika maksimalne i minimalne struje induktiviteta magnetiziranja povezani su jednadžbom:

Sklopnu frekvenciju odabrat ćemo izvan čujnog područja, npr. 30 kHz.

slide50

Induktivitet magnetiziranja

Treba odrediti iLm. Postavljen je uvjet ILm,min = 0,2 ILm, pa treba odrediti srednju struju magnetiziranja:

Minimalna struja magnetiziranja jednaka je 20% srednje vrijednosti struje magnetiziranja i iznosi 0,2  5,33 =1,07 A. Dakle, iLm = 2·(5,33   1,07) = 4,26 A. Uvrštenjem u:

dobiva se:

slide51

Kapacitet kondenzatora

Već je izvedeno:

pa minimalni kapacitet kondenzatora iznosi:

slide52

Primjer 5.: Projektiranje neizravnog istosmjernog pretvarača s

transformatorom u isprekidanom načinu rada

Za neizravni pretvarač iz prethodnog primjera, poveća se vrijednost otpora trošila sa 20  na 50 . Pokažite da je struja magnetiziranja u tom slučaju isprekidana i izračunajte izlazni napon pretvarača!

Isprekidanost struje

Ideja: Naći srednju struju kroz induktivitet magnetiziranja:

i usporediti je s njezinom valovitošću “od vrha do vrha”:

Ako je ILm< iLm/2, struja je isprekidana.

slide53

Uz korištenje odabranih vrijednosti N1/N2 = ½ if = 30 kHz, izračunatih vrijednostiD = 0,4 iLm = 37,5 H, te zadane vrijednosti R = 50 , dobije se:

2,13 A  8,53/2 A =  2,14 A

slide54

Izlazni napon

U isprekidanom načinu rada izlazni napon više nije jednak 32 V, već raste na 45,3 V, kao i u slučaju uzlazno-izlaznog pretvarača!