slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Kuratorium Oświaty w Szczecinie - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Dyrektorzy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych. Dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni. Dyrektorzy placówek, pedagodzy, psycholodzy. Nauczyciele, Wychowawcy. Rodzice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuratorium Oświaty w Szczecinie' - tayte


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuratorium o wiaty w szczecinie
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych

Dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni

Dyrektorzy placówek, pedagodzy, psycholodzy

Nauczyciele, Wychowawcy

Rodzice

poradnia psychologiczno pedagogiczna w gryfinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie

Dopalacze(ang. smarts, legal higs, herbalhigs, boosters) to termin jak dotychczas nienaukowy, określający substancje lub ich mieszanki o działaniu psychoaktywnym, jednak nie znajdujące się na liście produktów kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

poradnia psychologiczno pedagogiczna w gryfinie1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie

„Smart shopy” oferowały całą gamę produktów – od literatury związanej z narkotykami, poprzez akcesoria typu fajki, fajki wodne, fifki, po rozmaite substancje pochodzenia naturalnego (zioła i ich mieszanki) i syntetycznego (tzw. part pills).

slide7

naturalne – ziołowe

Substancje

syntetyczne – „party pills”

Stymulanty

Relaksanty

Psychodeliczne

Halucynogeny

slide9

Substancja objęta kontrolą

BZP–N – bezylopiperazyna – stymulant OUN działa podobnie do amfetaminy, możliwe uzależnienie!

Występuje jako biały proszek, tabletki lub kapsułki.

bóle brzucha, głowy

nudności, wymioty

kołatanie serca

Działania niepożądane

brak apetytu

napady drgawkowe (padaczkowe)

zmiany nastroju, rozdrażnienie

stany lękowe, dziwne myśli

bezsenność, dezorientacja

slide10
TFMPP – 3-fluorometylofenylpiperazyna – substancja psychoaktywna z grupy pochodnych piperazyny, o działaniu stymulującym.

Występuje jako biały proszek. Najczęściej jednak występuje w połączeniu z BZP pod postacią kapsułek lub tabletek.

migreny, bóle głowy

utrata apetytu

bezsenność

Działania niepożądane

wymioty

może uzależniać

odwodnienie organizmu

przyśpieszenie tętna

slide11

Substancja objęta kontrolą

Mefedron – entaktogenny stymulant – „sole do kąpieli”, „białe proszki” – pod kontrolą prawną od 25.08.2010, pochodzi z Izraela, sprzedawany jako legalna „ecsatsy”.

Najczęściej występuje w postaci białego proszku, a także w formie tabletek i pigułek.

slide12

Działania niepożądane mefedronu

Psychiczne:

Fizyczne:

 • kołatanie serca,
 • podniesienia ciśnienia tętniczego krwi,
 • zgrzytanie zębami, szczękościsk,
 • oczopląs,
 • podrażnienie śluzówek nosa,
 • ból i zawroty głowy,
 • bóle w klatce piersiowej,
 • drżenie rąk,
 • nudności ,
 • drgawki, konwulsje,
 • rozszerzenie źrenic.
 • bardzo silna chęć zażywania kolejnych dawek,
 • gonitwa myśli ,
 • spadek koncentracji,
 • rozdrażnienie,
 • bezsenność,
 • niepokój mogący przejść w stany paranoidalne,
 • huśtawka nastrojów, stany depresyjne,
 • halucynacje i omamy.
slide15

Mieszanki ziołowe reklamowane jako rytualne składniki pochodzenia naturalnego od wieków używane przez starożytne cywilizacje w tradycyjnych obrzędach. Udowodniono jednak, że w wielu przypadkach za ich psychoaktywność odpowiadają syntetyczne składniki pobudzające, głównie kanabinoidy. Występują w postaci suszu roślinnego, często aromatyzowanego, także w postaci skrętów.

slide16

bóle w okolicach

klatki piersiowej

bóle głowy

zmęczenie psychiczne i fizyczne

Działania niepożądane mieszanek ziołowych

brak chęci do działania

stany lękowe nasilające się przy wysokich dawkach

problemy z koncentracją

slide17

1. Za efekt narkotyczny mieszanek ziołowych odpowiadają tak naprawdę nie przebadane w większości syntetyczne kanabinoidy a nie „ziółka”.

Niektóre mieszanki mają w swoim składzie nawet do 10 gatunków roślin zawierających różne składniki psychoaktywne. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe przewidzenie działania takich mieszanin na organizm człowieka.

Paląc mieszankę wprowadza się do organizmu jednocześnie kilka różnych substancji oraz bliżej nie określoną liczbę produktów niecalkowitego spalania. Jednoczesne oddziaływanie na organizm o różnym, czasem przeciwstawnym, działaniu może być dodatkowo niebezpieczne i nieprzewidywalne w skutkach.

slide18

Substancja objęta kontrolą

Szałwia wieszcza (Salvia divinorum) roślina pochodząca z Meksyku. Silnie halucynogenna, na krótki czas po spożyciu możliwa utrata kontroli nad swoimi czynami.

Od 8 maja 2009 roku na mocy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie szałwii wieszczej jest w Polsce nielegalne.

slide19

Fly agaric – muchomor czerwony lub plamisty – susz z kapeluszy; stan po spożyciu podobny jest do upojenia alkoholowego, wpływ halucynogenny, pobudzenie psychoruchowe, nawet do napadów szału z niepamięcią wsteczną.

slide20

Kratom – liście drzewa Mitragyna speciosa, wyciąg z liści pod nazwą Złoty Kratom – 30x silniejszy – uważany za łagodniejszą formę opium! Używany od dawna jako stymulant w krajach Dalekiego Wschodu, wywołuje wszystkie następstwa po spożyciu opium, łącznie z uzależnieniem. Wywołuje wymioty, wpływa na perystaltykę jelit, osłabia potencję seksualną.

Substancja objęta kontrolą

slide21

Powój hawajski (Argyreianervosa) – głównymi składnikami psychoaktywnymi są pochodne kwasu lizergowego – LSA, którego syntetycznym odpowiednikiem jest silniejsze 10-50x LSD – daje użytkownikowi poczucie specyficznej właściwości widzenia przez skórę pod strukturę tkanek, halucynogenny – jeden z nielicznych wyjątków, w których udowodniono medycznie powikłania psychotyczne.

Substancja objęta kontrolą

slide25

Do 10.11.2010r. szkoły mają obowiązek dostosowania treści szkolnych programów profilaktyki do zagrożeń związanych z zażywaniem tzw. „dopalaczy”

slide26

Wprowadzony w 2002r. przez MENiS obowiązek opracowania i realizowania przez szkołę Szkolnego Programu Profilaktyki stworzył szansę uporządkowania i podwyższenia poziomu profesjonalizmu działań profilaktycznych. Wśród wielu z nich profilaktyka używania substancji psychoaktywnych ma najdłuższą tradycję i bogaty zasób doświadczeń.

Profilaktyka to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska.

slide27

Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych

to zmniejszanie ryzyka ich używania poprzez opóźnienie lub przeciwdziałanie inicjacji, niedopuszczanie do poszerzania się kręgu osób – szczególnie ludzi młodych – eksperymentujących z legalnymi i nielegalnymi substancjami.

profilaktyka wg klasyfikacji who

dRUGORZĘDOWA

PROFILAKTYKA wg klasyfikacji WHO

TRZECIORZĘDOWA

PIERWSZORZĘDOWA

dla kogo

PIERWSZORZĘDOWA

w jakim celu?

dla kogo?

 • wspomaganie prawidłowych procesów rozwoju fizycznego i psychicznego,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • zapobieganie lub zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

dla grup niskiego ryzyka, np. społeczność szkolnadziałania kierowane do osób zdrowych

slide30

DRUGORZĘDOWA

dla kogo?

w jakim celu?

dla grup podwyższonego ryzyka, dla osób przejawiających pierwsze objawy dysfunkcji (zaburzeń), np. uczniowie eksperymentujący ze środkami odurzającymi.

 • ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji,
 • tworzenie warunków, które umożliwią wycofanie się z zachowań ryzykownych.
zablokowanie pog biania si procesu chorobowego i degradacji spo ecznej

TRZECIORZĘDOWA

dla kogo?

dla grupy wysokiego ryzyka, dla osób, u których występują już rozwinięte symptomy choroby (zaburzeń), np. uzależnienie od narkotyków.

w jakim celu?

zablokowanie pogłębiania się procesu chorobowego i degradacji społecznej,

 • umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie
slide32

W zreformowanej szkole kompetencje wymagane od nauczyciela – wychowawcy obejmują pełen zakres umiejętności niezbędnych w pracy realizatora profilaktyki.

Każdy „dobry” wychowawca jest jednocześnie kompetentny w prowadzeniu większości zadań profilaktycznych, głównie na uniwersalnym poziomie pierwszorzędowym.

slide33

1. Gaś Z. B. Profilaktyka uzależnień, WSiP, Warszawa 1993.

2. Gaś Z. B. Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja. MENiS, Warszawa 2003.

3. Kałdon B. Profilaktyka alkoholowa w szkole. Wydział Nauk Społecznych filia KUL, Stalowa Wola 2003.

4. Ostaszewski K. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

5. Ostaszewski K. Nowe definicje poziomów profilaktyki. [W:] Remedium, nr 7–8 2005.

6. Szymańska J. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. CMPPP, Warszawa 2002.

7. Szymańska J., Zamecka J. Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki. [W:] Świątkiewicz G. (red.) Profilaktyka w środowisku lokalnym. Praca zbiorowa. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002.

8. www. dopalaczeinfo.pl