wat is het en hoe ga je er mee om n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wat is het en hoe ga je er mee om? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wat is het en hoe ga je er mee om?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Wat is het en hoe ga je er mee om? - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Wat is het en hoe ga je er mee om?. Vocational Service. 1. Vocational Service: de kern van Rotary. Je bent lid geworden op grond van je beroep en de wijze waarop je dit beroep uitoefent. In je beroep vertoon je ook moreel leiderschap “Vocation” betekent zowel roeping als beroep

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wat is het en hoe ga je er mee om?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 vocational service de kern van rotary
1. Vocational Service: de kern van Rotary
 • Je bent lid geworden op grond van je beroep en de wijze waarop je dit beroep uitoefent.
 • In je beroep vertoon je ook moreel leiderschap
 • “Vocation” betekent zowel roeping als beroep
 • Bij Vocational service gaat het niet om geld, maar om inzet.
classificatiebeginsel is kenmerkend voor rotary
Classificatiebeginsel is kenmerkend voor Rotary
 • Je wordt uitgenodigd om lid te worden van Rotary op grond van je classificatie en omdat je
  • een goede vertegenwoordiger bent van je beroep
  • sociaal en maatschappelijk betrokken bent
  • op een ethisch verantwoorde wijze je beroep uitoefent
declaration for rotarians in business and professions
Declaration for Rotarians in Business and Professions
 • Deze verklaring werd opgesteld in 1989 en houdt onder meer in:
 • In je beroep uitvoering geven aan dienstbaarheid aan anderen en aan de samenleving
 • Streven naar hoge ethische normen bij de uitoefening van je beroep.
 • Maatschappelijke betrokkenheid in je beroepsuitoefening
 • Wees fair voor werknemers. collega’s, klanten en concurrenten
 • Deskundigheid en ervaring overdragen op jonge collega’s
 • Geen voorkeurbehandeling van en voor Rotarians.
2 vocational service in de club
2. Vocational Service in de club

Er zijn verschillende manieren om in de gewone clubbijeenkomsten bezig te zijn met Vocational Service.

beroeps praatje
Beroepspraatje

- Hoe kwam je tot de keuze van je beroep ?

 • Aansluiting opleiding/beroep?
 • Welke toegevoegde waarde heeft je beroep?
 • In hoeverre wordt je beroepsuitoefening beïnvloed door regels en ontwikkelingen?
 • Welke dilemma’s (ethische problemen) kom ik tegen ?
 • Dilemma’s in de carrière
 • Kansen en problemen die in de toekomst zijn te verwachten

Een beroepspraatje is geen verkooppraatje!

beroeps interview
Beroepsinterview:
 • Tweegesprek, in de vertrouwde omgeving van de club
 • De geschiedenis (kort; de hoofdzaken uitlichten)
 • Eerste gelegenheid tot vragen uit het publiek
 • Naar dilemma’s en kwesties van beroepsethiek
 • Weer gelegenheid tot vragen
 • Hoe ziet de toekomst er uit? Afsluiting

Bereid het goed voor (een voorgesprek is zeer belangrijk)

bedrijfsbezoeken
Bedrijfsbezoeken
 • Meer dan alleen een onderhoudend programma-avond
 • Zo mogelijk bij een clublid of iemand die bereid is de werkelijkheid te laten zien achter de facade
 • Moet inzicht geven in maatschappelijkfunctioneren van het bedrijf of organisatie
  • Wordt er b.v. aandacht geschonken aan duurzaam ondernemen? Sociaal ondernemen? Ethische kwesties?
 • Ontmoeting met mensen in het bedrijf
 • Discussie met leidinggevenden/eigenaar
levensbericht
Levensbericht*
 • Meer dan alleen een opsomming van feiten uit het leven
 • Wie ben ik?
 • Waaraan ontleen ik mijn visie op het leven?
 • Kom ik in mijn dagelijks werk/leven ethische dilemma’s tegen?
 • Welke keuzes heb ik gemaakt en waarom juist deze?

*In sommige clubs organiseert de commissie Vocational Service de levensberichten; anders ligt het meestal bij Fellowship

workshop toets je intuitie
Workshop “Toets je Intuitie!”
 • Doel: het bevorderen van een ethische wijze van besluitvorming bij te nemen beslissingen
 • Hoe? Door middel van het in de club houden van een workshop waarin vijf stappen worden geoefend waarmee je kunt omgaan met morele (“goed-goed”) dilemma’s
 • Kenmerk van een dilemma is: er is geen juiste antwoord (anders is het geen dilemma)
slide11
Clubworkshop wordt geleid door een Rotarian die opgeleid is als trainer
 • De trainers zijn opgeleid o.m. door Nyenrode Business Universiteit
 • Een workshop duurt gemiddeld 2 uur en kost per club € 100
four way test
“Four Way Test”
 • Is het fair naar alle betrokkenen?
 • Spreek ik de waarheid?
 • Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
 • Is het maatschappelijk verantwoord?

Nu actueler dan ooit

slide14
Landelijk opererende Rotary Stichting met als doel om werkloze 40 plussers weer aan het werk te helpen
 • Jobrotary doet een beroep op uw maatschappelijke roeping: een ander weer aan werk helpen
 • Jobrotary werkt vanuit de clubs om via haar clubleden (mentoren) werkzoekenden te begeleiden naar werk
 • 40 tot 50 % van werkzoekenden vindt via Jobrotary weer een baan!
 • 100 Rotaryclubs reeds actief met meer dan 500 Rotarians als mentor van werkzoekenden

www.jobrotary.nl

rotary beroepen avond
Rotary Beroepen avond
 • Doel: leerlingen uit voortgezet onderwijs kennis laten maken met Rotarians die een beroep uitoefenen dat aansluit bij hun interesses.
 • Beroepsbeoefenaren worden gezocht via vier beroepsprofielen
  • Bedrijfsbeheer
  • Industrie en techniek
  • Gezondheids- en welzijnszorg
  • Zakelijke Dienstverlening

www.rotary.nl/rijkvannijmegen

aanbieden van stages
Aanbieden van stages
 • Het is belangrijk dat jongeren goede stage adressen vinden.
 • Rotarians kunnen hierbij grote diensten bewijzen
 • Vooral voor allochtone jongeren is het noodzakelijk dat zij kennis maken met goede bedrijven. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.
slide17
RYLA

Rotary Youth Leadership Award

Jongeren maken in de vorm van een spel met een wedstrijdelement kennis met het oplossen van een probleem waarvoor (moreel) leiderschap nodig is.

Contactpersoon in district 1550:

new generations exchange nge
New Generations Exchange (NGE)
 • Een samenwerking van:
  • Jeugd/International (contacten in het district en met andere clubs voor de ontvangst)
  • Fellowship (gastgezinnen onder Rotarians en anderen voor de jonge professionals uit het buitenland)
  • Vocational Service (zoeken en regelen van relevante stageplaatsen)

Contactpersoon in District 1550: Jozé Jansen

analfabetisme en laaggletterdheid
Analfabetisme en Laaggletterdheid

Analfabetisme:

Mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven

Laaggeletterdheid /Functioneel Analfabetisme:

Mensen die niet voldoende kunnen lezen en schrijven om redelijk deel te nemen aan het arbeidsproces en het maatschappelijk leven

laag geletterd in nederland
Laag geletterd in Nederland?
 • 13% volwassen bevolking = 1,5 miljoen mensen!
    • 1 miljoen van autochtone afkomst
    • 500.000 van allochtone afkomst
 • Probleem voor de samenleving door trends in de kenniseconomie:
    • Aandeel laaggeschoolde banen neemt af/ verandert
    • Aandeel banen voor hoger opgeleide neemt toe
analfabetisme en rotary in nederland
Analfabetisme en Rotary in Nederland

Jongeren

Volwasssenen

 • Voorleestrajecten
 • Begeleiding: Voorbeeld ‚School is Cool‘ (RC Nijmegen)
 • Boekenbeurzen (RC Venlo)
 • Opvang risicojongeren (RC Helmond-Regio)
 • Awareness
 • Werkgroep Laaggeletterdheid Noord-Nederland
 • Werkgroep Literacy D 1550
  • Pilot met stage en werk voor risicojongeren
  • Platformdag met geïnteresseerde bedrijven uit de regio

Contactpersoon district 1550: Marcel L'Herminez (marcel.lherminez@i-test.nl)

4 vocational service in de club
4. Vocational service in de club

Voorzitter:

Leden:

Activiteiten dit clubjaar:

vocational service in district 1550
Vocational Service in District 1550
 • Districtscommissie ondersteunt clubs en Gouverneur door middel van:
  • Deze presentatie en informatiematerialen
  • Toelichting en lezingen in clubs, districtsinfodag, RBC, bijeenkomsten voor clubcommissies
  • Beschikbaar stellen van een concept clubjaarplan Vocational Service
  • Werken aan nieuwe gespreksvormen in 2010/2011
  • Informatie op de districtswebsite: www.rotary.nl/d1550/
  • Vraagbak voor commissies Vocational Service in de clubs

Contactpersonen district 1550:

Piet van Dalen (tevens bestuur JobRotary): pavdalen@gmail.com

Frank Little (voorz. 2010-2011): flittle@tiscali.nl

Dick Nolte: dick.nolte@onsneteindhoven.nl