Yrityksen elinkaareen liittyvät, liiketoimintaedellytyksiä tukevat toimenpiteet
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Yrityksen elinkaareen liittyvät, liiketoimintaedellytyksiä tukevat toimenpiteet Tampereen kaupunginvaltuuston elinkeinoseminaari 21.5.2007 Kari Löytty. 5 v. 30-40 v. yrittäjyyskasvatus. Pirkanmaan yrityskummit. kassavirta. yrityksen elinkaari. aika. Yrke.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - taylor-buckner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Yrityksen elinkaareen liittyvät, liiketoimintaedellytyksiä tukevat toimenpiteet

Tampereen kaupunginvaltuuston elinkeinoseminaari 21.5.2007

Kari Löytty


5 v. tukevat toimenpiteet

30-40 v.

yrittäjyyskasvatus

Pirkanmaan yrityskummit

kassavirta

yrityksen elinkaari

aika

Yrke


Alkavien yritysten neuvontapalvelut tukevat toimenpiteet

 • Uusyrityskeskus Ensimetrin tavoitteena on auttaa yrittäjäksi aikovaa saamaan kaiken mahdollisen yrityksen perustamiseen tarvittavan tiedon sekä näkemyksen yritysidean kehittämiseksi toimivaksi liikeideaksi.

 • Apuna yksityisistä yrityksistä koostuva asiantuntijaverkosto !

 • 2006: Asiakkaita 2230 kpl, perustetut yritykset

  766 kpl (”markkinaosuus” > 60%)

 • Rahoitus 2007:

  Tampereen kaupunki 60 000,-

  Kokonaisrahoitus 327300,-


Alkavien tutkimus ja osaamispohjaisten yritysten synnytt minen ja kehitt minen
Alkavien tutkimus- ja osaamispohjaisten tukevat toimenpiteetyritysten synnyttäminen ja kehittäminen

 • Tampereella teknologia- ja osaamislähtöisen yrityshautomotoiminnan tuottajina ovat Finn-Medi Tutkimus Oy (FMT), Hermia Yrityskehitys Oy (HYK) ja Professia Oy

 • YRKE-konsortion Tampereen koordinaattorina toimii FMT

 • konsortiomuotoinen, toimialajakoon perustuva yhteistyö käynnistyi vuoden 2005 alusta

 • tavoitteena yhteinen hankekäsittely, yhtenäiset prosessit ja alkuvaiheen yrityspalvelujen kehittäminen (Sitra)

 • konsortion yhteistyöprojekti on julkisesti rahoitettu

  (Tekes, Tampereen kaupunki, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto) 737 500,-

 • konsortio tuottaa idean arviointi-, esihautomo- ja hautomopalveluja


Yrke hautomon kehitysprosessi
Yrke-hautomon kehitysprosessi tukevat toimenpiteet

 • tavoitteena teknologia- ja osaamispohjaisen kasvuyrittäjyyden lisääminen


Yrken tilastoa vuodelta 2006
Yrken tilastoa vuodelta 2006 tukevat toimenpiteet

 • 149 arvioitua liikeideaa, joista 32 tutkimuslähtöistä, 18 yrityslähtöistä ja 99 muuta

 • Esihautomohankkeita 47 kpl, joista 8 kpl tutkimuslähtöistä, 6 kpl yrityslähtöistä ja 33 muuta

 • Uusia hautomoyrityksiä28 kpl, joista 8 kpl tutkimuslähtöistä, 3 kpl yrityslähtöistä ja 17 muuta

 • Koko vuoden aikana Tampereen hautomoissa yhteensä 42 yritystä, joiden liikevaihto yht. noin 3.195.000 euroa ja työpaikkoja 123Uusien osuuskuntien synnytt minen ja kehitt minen
Uusien osuuskuntien synnyttäminen ja kehittäminen tukevat toimenpiteet

 • Hankkeen avulla synnytetään ja kehitetään vähintään kymmenen uutta elinkelpoista osuuskuntaa vuosittain. Uudessa osuuskunnassa on perustajia tyypillisesti 5-10 henkeä.

 • Hankkeesta vastaa Tampereen seudun Osuustoimintakeskus ry, joka palvelee Pirkanmaan TE-keskuksen yhteispalvelupisteessä.

 • Tampereen kaupungin rahoitus 2007: 19 500,-

 • Hankkeen kokonaisrahoitus 60 000,-


Yhteisty verkostot tutkimuksen ja yritysten v lill uusi osaamiskeskusohjelma 2007 2013
-Yhteistyöverkostot tutkimuksen ja yritysten välillä- tukevat toimenpiteetUusi Osaamiskeskusohjelma 2007 - 2013

 • Tavoitteena kansainvälisesti korkeatasoisen osaamisen

 • ja kilpailukyvyn kehittäminen

 • Tampereen seudun osaamiskeskukset ovat mukana

 • seitsemässä valtakunnallisessa osaamisklusterissa

 • Tampereen Teknologiakeskus Oy

 • Älykkäät koneet (2007 –2013)

 • Tulevaisuuden energiaratkaisut

 • Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit

 • Jokapaikan tietotekniikka (->2010)

 • Digitaaliset sisällöt

 • Finn-Medi Tutkimus Oy

 • Health Bio

 • Hyvinvointi

 • Kustannukset 2007 yhteensä 1 045 000,-

 • Tampereen kaupunki 670 000,-

 • Tampereen seudun kunnat 372 000,-


 • Luova Tampere -ohjelman teema-alueet tukevat toimenpiteet

 • Kulttuuriyritysten liiketoiminnan

 • kehittäminen

 • Palveluinnovaatioiden synnyttäminen(teknologiaan pohjautuvien) ja

 • luovuutta, innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä edistävien rakenteiden synnyttäminen

 • Ohjelma käynnistyi 2006 lopussa. Käynnistettyjä toimenpiteitä:

 • kohdennettuja liiketoiminnan kehityshankkeita (>30 kpl)

 • Langaton Tampere

 • Luovien alojen kehitysohjelma (LUKE)

 • Luovien alojen keskus (LAK)


-Bioalan osaamispohjan kehittäminen ja tukevat toimenpiteet

tietointensiivisen yritystoiminnan synnyttäminen-

BioneXt Tampere 2003 - 2010

 • laajentaa ja syventää lääketieteellisen bioteknologian ja tekniikan huippu-tutkimusta, koulutusta ja osaajien saatavuutta

 • vahvistaa prekliinistä ja kliinistä tutkimusinfrastruktuuria ja luo tutkimuksen kaupallistamista edistäviä palvelurakenteita

 • edistää uusien yritysten syntymistä, olemassa olevien yritysten toiminnan laajentumista sekä muualla toimivien yritysten toimintojen sijoittamista Tampereen seudulle

 • lisää tutkimus- ja riskirahoituksen saatavuutta

 • Painopistealueet:

  • kuvantaminen ja informaatioteknologia (esim. bioanturit)

  • kudosteknologia ja implantit (esim. lääkeaineita vapauttavat implantit)

  • immunologia ja rokotteet

 • Kaupungin siemenrahoitus 1M€/vuosi


Liiketoimintaedellytysten kehittäminen tukevat toimenpiteet

tietotekniikkaa hyödyntämällä

Pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen. Tarjonnan ja kysynnän

kohtaaminen.

 • eYrityspalvelun toteuttaja Pirkanmaan Yrittäjät

 • Perusselvitys vuosittain 150:ssä yrityksessä

 • Tampereen kaupungin rahoitus 2007: 30 000,-

 • Hankkeen kokonaisrahoitus 125 000,-

 • Tavoitteena hankkeen itsekannattavuus 2008 lähtien.


Yritysstrategian sparraaminen tukevat toimenpiteet

kokeneen kummin kanssa

 • Yrityskummitoiminnan tarkoituksena on saattaa kokeneiden

 • liikkeenjohtajien osaamista ja kokemusta yritysten käyttöön.

 • Hankkeesta vastaa Pirkanmaan Yrityskummit ry

 • Yrityskummeja 12/2006 rekisterissä yli sata

 • Vuoden 2006 aikana apua sai 130 yritystä

 • Tampereen kaupungin rahoitus 2007: 15 000,-

 • Hankkeen kokonaisrahoitus 56 700,-

 • (josta yritysten maksamia liittymis- ja vuosimaksuja 24 700,-)


Omistajanvaihdosten ja suku- tukevat toimenpiteet

polvenvaihdosten helpottaminen

 • SY:n tilastot: 60 000 pk-yritystä / 200 000 työpaikkaa / Pirkanmaa ~5000 pk-yritystä

 • Hankkeen tavoitteena on edesauttaa yritysten omistajanvaihdoksia Pirkanmaalla,

 • löytää jatkajia yrityksestään luopujille ja päinvastoin.

 • Hankkeen toteuttaja on Pirkanmaan Yrittäjät ry.

 • Hankkeen maksullisessa luopujarekisterissä oli 12/2006 yhteensä 312 henkeä

 • ja jatkajarekisterissä 467 jatkajakandidaattia. Vuonna 2006 autettiin 29 toteutuneessa

 • omistajanvaihdoksessa, joista 9 oli sukupolvenvaihdoksia.

 • Tampereen kaupungin rahoitus 2007: 13 000,-

 • Hankkeen kokonaisrahoitus 158 350,-


Lopuksi: tukevat toimenpiteet

 • Edellä mainittuihin toimenpiteisiin käytetään Tampereen kaupungin rahaa

  390 000,- / kokonaisrahoitus 1500 000,-

  -> autetaan vuosittain n. 1000 yritystä alkuun

  -> autetaan vuosittain n. 500 toimivaa yritystä liiketoiminnan

  kehittämisessä

 • Lisäksi Osaamiskeskusohjelma, BioNext ja Luova Tampere, joilla

  luodaan osaamisperustaa, imagoa ja tehdään kohdennettua kehittämistyötä.

  Esim. Luova Tampere –ohjelmalla n. 12 milj. €:n hankekanta

  BioneXt –ohjelman hankekanta n. 70 milj €.


KIITOS ! tukevat toimenpiteet

Kari Löytty