metodi procene vrednosti predu ze a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
METODI PROCENE VREDNOSTI PREDU ZEĆA PowerPoint Presentation
Download Presentation
METODI PROCENE VREDNOSTI PREDU ZEĆA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

METODI PROCENE VREDNOSTI PREDU ZEĆA - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

METODI PROCENE VREDNOSTI PREDU ZEĆA. (Ekonomika tranzicije). Da li se prodaje imovina ili Kapital ili Nešto drugo ? Zašto neko kupuje tj. prodaje preduzeće ili akcije ?. Kada prodajemo preduzeće – prodajemo prihode od preduzeća tj. - ‘posao’

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'METODI PROCENE VREDNOSTI PREDU ZEĆA' - tavorian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ta prodajemo kada prodajemo preduze e
Da li se prodaje imovina ili

Kapital ili

Nešto drugo ?

Zašto neko kupuje tj. prodaje preduzeće ili akcije ?

Kada prodajemopreduzeće – prodajemo prihode od preduzeća tj. - ‘posao’

Preduzeće, kapital, imovina samo su u funkciji stvaranja prihoda tj. vođenja posla

Šta prodajemo kada prodajemo preduzeće ?
kako formiramo cenu preduze a
Kako formiramo cenu preduzeća ?
 • Ako postoji promet kapitala – postoji i tržište kapitala koje formira cene akcija
 • Ako nema prometa – nema ni tržišne cene
 • Zato se vrši procena vrednosti preduzeća na početku privatizacije
 • Šta procenjujemo ?
 • Velika familija metoda koja polazi od novčanih tokova (cash-flow)
platna sposobnost
Platna sposobnost
 • Pripada cash flow analizi
 • Jednostavan metod
 • Posmatramo performanse preduzeća u budućem periodu posredstvom prosečnih novčanih tokova po godinama
 • Osnovna ideja: odrediti prosečne iznose raspoloživih novčanih sredstava (RNS)...
 • ... pomoću kojih preduzeće može da servisira dug (glavnica + kamate)
 • Dug potiče od kredita koji kupac uzima radi kupovine preduzeća
platna sposobnost sadr aj
Platna sposobnostsadržaj
 • Polazna pretpostavka: kombinacija zajmova radi kupovine
 • Pitanje: koju cenu kupac može da plati?
 • Pretpostavljamo dati period (npr. 8-10 god.)
 • Istražujemo novčane prilive i umanjujemo za neophodne izdatke (u proseku)
 • Prilivi: profiti (PF), amortizacija (AM), kamate (KAM)
 • Izdaci: porezi (POR), kapitalna ulaganja (INV)
platna sposobnost model
PF – POR + AM + KAM = RNS1

RNS – Raspoloživa novčana sredstva

RNS1 – REZ = RNS1 (1-x) = RNS

uz uslov: 0.2 < x < 0.5

Ako kupac finansira 80% kupovine kreditom (10 god)

CENA = 10 RNS / 0.8

Platna sposobnostmodel
platna sposobnost problemi
Platna sposobnostproblemi
 • Obim zajma (RNS nije garancija već imovina – da li je dovoljno velika)
 • Nepouzdanost metoda (proseci, ipak korisno i za kupca i za prodavca – koliko kupac može da plati)
 • Na početku privatizacije – korisna informa-cija zbog jednostavnosti
 • Preporuka: primeniti još neki metod
diskontovani nov ani tok
Diskontovani novčani tok
 • Široko rasprostranjen model
 • Kupac ne ostaje nužno – trajni vlasnik ( npr. kupuje radi restrukturisanja i dalje prodaje po višoj ceni)
 • Ideja – koliki novčani priliv za dato vreme
 • Zbog vremenske distance – diskontovanje tj.
 • Svođenje na sadašnju vrednost
 • Podsetnik: kasniji prihod vredi manje od sadašnjeg (mogućnost investiranja i zarade tokom vremena)
diskontovani nov ani tok elementi
Diskontna stopa(D)

D = 1 / (1 + i)

i = kamatna stopa

Sadašnja vrednost priliva u vremenu t (SVPt)

SVPt= Dt Pt

Ukupna (kapitalizovana) sadašnja vrednost (C)

C = P0+DP1+D2P2+D3P3 +...+DnPn

Diskontovani novčani tokelementi
diskontovani nov ani tok postupak
Diskontovani novčani tokpostupak
 • Za svaku godinu perioda utvrđuje se RNS1
 • Svako RNS1tse diskontuje tako što se, prvo...
 • ...oduzimaju sredstva za servisiranje duga (SD)
 • Dobijamo sredstva koja ostaju (REZ), gde je x nešto veće (0.3<x<0.5) zbog većeg rizika
 • Dobijeni iznosi se diskontuju i sabiraju
 • Zbiru se dodaje diskontovana vrednost aktive (IMV) i oduzmu preostale obaveze (OBAV)

PROCENJENA CENA PREDUZEĆA (3 god) =

= (RNS1 – SD)0 + D(RNS1 – SD)1 + D2(RNS1 – SD)2 + D3(RNS1 – SD)3 + D3IMV3 – OBAV

diskontovani nov ani tok problemi
Diskontovani novčani tokproblemi
 • Mogu se razlikovati pozicije kupca i prodavca
 • Kupac vidi moguća poboljšanja (uzima u obzir njihove efekte kada odlučuje o ceni)
 • Prodavac vidi postojeće stanje i okruženje
 • Ako se kupuje radi restrukturisanja – procena IMV po tržišnim cenama
 • Ako je rizik veliki – procena IMV po likvidacionoj vrednosti
 • Ekspertski posao (tim eksperata)
 • Pogodan za tranziciju (rizičnost, kreditiranje kupovine, restrukturisanje i nova prodaja...)
ekonomska vrednost imovine
Ekonomska vrednost imovine
 • Dosadašnji metodi – valorizuju buduću zaradu
 • Šta ako je taj prihod neizvestan ili opadajući ?
 • U tom slučaju vrši se prodaja imovine (K)
 • Ako se ostvari neka dobit od imovine – nije efekat postojećeg stanja preduzeća
 • Zato procenjujemo realnu vrednost imovine
 • Metodologija zavisi od načina prodaje:
  • Imovina u celini (preduzeće) ili
  • Kao fizički predmeti (komad po komad)
ekonomska vrednost imovine postupak
Ekonomska vrednost imovinepostupak
 • Utvrditi način prodaje
 • Ako slučaj (b):
  • Likvidaciona vrednost elemenata imovine
  • (elementi: zgrade, mašine, prava, sirovine itd)
  • Likvidacija = brza prodaja = niske cene
 • Ako slučaj (a):
  • Tržišna vrednost imovine (ukupne)
  • Najverovatnija (ne najpovoljnija) cena
 • Bez obzira na metod oduzimamo obaveze
 • Mogućnost prodaje i cele imovine preduzeća prema likvidacionoj vrednosti (po pravilu minimalna)
neto vrednost imovine knjigovodstvena
Neto vrednost imovineknjigovodstvena
 • Ne tretiramo kao poseban metod
 • Knjigovodstvena vrednost IMV – knjigo-vodstvena vrednost OBAV = NV IMV
 • Dodatna informacija u pregovorima uz primenu metoda EV IMV
 • Korist za kupca ako KNJV<EV, a za prodavca ako je reč o zavisnom preduzeću da bi povukao ulog po KNJV
 • Neprimenjivo kod velike razlike KNJV i EV
 • Primeri:

(a) KNJV>EV: nova oprema – loša investicija; (b) EV raste tokom vremena: zemljište; (c) KNJV blizu EV: novi posao – neizvestan ishod itd.

kapitalizacija dohotka
Kapitalizacija dohotka
 • Blizak DNT ali se ispituje samo dohodak (profit) a ne sve NT – samo tok profita
 • Investitor – koliko donosi investicija u kupovinu firme u odnosu na alternative (poređenje)
 • Pretpostavka 1: razvijeno tržište kapitala (izbor INV)
 • Pretpostavka 2: postojanje ‘goodwill’-a
 • Goodwill: deo vrednosti preduzeća preko vrednosti raznih oblika imovine
 • Posledica prihoda većih od uobičajenih na osnovu poverenja kupaca i reputacije
kapitalizacija dohotka postupak
Kapitalizacija dohotkapostupak
 • Procena kapitalizovanog profita na bazi iskustva – prosečni neto-profiti (NPF)
 • NPF = PF – POR
 • Kapitalizacija pomoću stopom povraćaja (1/π); π = uobičajena (prosečna) stopa profita

CENA:

(NPF * 1/π) - OBAV

vi ak prihoda ekstra profit
Višak prihoda – ekstra profit
 • Pretpostavka: postojanje goodwill-a
 • Preporuka: za visoko profitabilna preduzeća
 • Ideja: odrediti višak prihoda/profita preko:
  • Iznosa kamate na kredit za kupovinu
  • Uobičajenog (prosečnog) profita
vi ak prihoda ekstra profit postupak a
Varijanta (a)

Odrediti vrednost fiksnog kapitala i dodati

Potreban obrtni kapital za dalje poslovanje

Primeniti kamatnu stopu i (koju zahteva kredit)

Dobijeni iznos = trošak finansiranja kupovine (TF)

Od očekivanog profita (PF) oduzeti TF

Rezultat = višak prihoda (V)

Kapitalizacija V odgovarajućom stopom - sadašnja vrednost viška (SVV) ili

(FK + OK) * i = TF

PF – TF = V

V * 1/π = SVV

Višak prihoda – ekstra profitpostupak (a)

CENA(a)

FK + OK + SVV - OBAV

vi ak prihoda ekstra profit postupak b
Varijanta (b)

Tržišna vrednost FK množi se uobičajenom (prosečnom) stopom πo za datu delatnost

Od izračunatog PF, na bazi iskustva, oduzimamo dobijeni iznos prosečnog profita PFo

Dobijamo ekstra profit EP

Izračunavamo sadašnju vrednost EP (SVEP) tj. kapitalizujemo EP ili

FK * πo = PFo

PF – PFo = EP

EP * 1/π = SVEP

Višak prihoda – ekstra profitpostupak (b)

CENA (b)

FK + SVEP

RETKO U TRANZICIJI – NEMA NI GOODWILL-a NI EP

jo neki pristupi proceni
INTERNI SERVIS: kapitalizacija viška prihoda (razlika našeg proseka i očekivanog proseka) na opredmećenu imovinu – korisno za poreske rasprave

GARANCIJA KREDITA: imovina/kapital firme kao garancija kredita za kupovinu; ako mala IMV, cena pada i izjednačava se sa odobrenim kreditom

Još neki pristupi proceni
 • TROŠKOVI ZAMENE: koliko košta pokretanje sličnog posla (obnavljanje imovine)
 • MULTIPLIKATOR PRIHODA (profita): ‘metod’ poređenja sa sličnim preduzećem – izrazito neprecizan i ne preporučljiv; umnožavanje nije zamena za kapitalizaciju
procena i cena
Procena i cena

Metodi procene = predlog cene

Stvarna cena zavisi od raznih faktora:

 • Proces pregovaranja
 • Način plaćanja (novac ili vrednosni papiri)
 • Vrsta vrednosnih papira (pouzdanost, perspektiva, kod akcija i prioritetne/obične itd.)
 • Šta se kupuje (kontrolni paket ili manji udeo)
 • Da li dodatna plaćanja i/ili obaveze u ugovoru
 • Stanje na tržištu, privredi i okruženju
 • Konkurentska sposobnost firme i finansijska struktura
 • Da li su potrebna velika dodatna ulaganja itd.