1 / 2

XIII MONTCAL BIKE MARXA BTT 2010 Maià de Montcal, Dosquers

XIII MONTCAL BIKE MARXA BTT 2010 Maià de Montcal, Dosquers. club ciclista. PEDAL MAIÀ. 20 de juny. Informació actualitazada : www.pedalmaia.blogspot.com.

tavon
Download Presentation

XIII MONTCAL BIKE MARXA BTT 2010 Maià de Montcal, Dosquers

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. XIII MONTCAL BIKEMARXA BTT 2010Maià de Montcal, Dosquers club ciclista PEDAL MAIÀ 20 de juny Informacióactualitazada: www.pedalmaia.blogspot.com INSCRIPCIÓ ANTICIPADA:enviant correu electrònic amb les dades personals apedalmaia@gmail.com i ingressant els diners al nº de Compte 2100 1153 10 0200073119 de 'la Caixa'. Preu: 8€ federats i 13 € no federats INSCRIPCIÓ AL MATEIX DIA: 1hora abans sortida amb la butlleta adjunta. Preu: 10€ federats i 15 € no federats PRE-INSCRIPCIONS: 8.00 HORA SORTIDA: 9:00 h LLOC :a la zona esportiva ARRIBADA Gran Botifarrada Pa amb tomàquet, begudes i postres, cafès, moscatell… HI HAURÀ UN OBSEQUI PER A TOTS !!!!!!!! RECORREGUTS: LLARG : 42 kms.(900m.) CURT : 25 kms. (400m.) Serveis de dutxes i vestidors, Rentat de bicicletes Assistència d’ambulància

  2. Butlleta de participació Nom i Cognoms _____________________________________________ Adreça _________________________ CP ____________ Població _____________________ DNI _____________ Telèfon ___________ e-mail _______________________ Federat si no nºllicència_________________ Signatura Dorsal Us preguem que porteu la butlleta omplerta. Gràcies. El núm de dorsal ja el posem nosaltres AMB LA COL.LABORACIÓ DE AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL I DOSQUERS FRUITES MASÓ ECOLIGNOR RESTAURANT LA TORRE LIDEROU FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME ORGANITZA PEDAL MAIÀ Reglament • És obligatori l’ús del casc homologat • Respectar l’entorn, la natura i les propietats privades. • Els camins no estaran tancats al trànsit, doncs respecteu el codi de circulació. • L’organització no es farà responsable dels danys personals, materials dels participants, ni a terceres persones durant la marxa. • Els recorreguts estan assenyal.lats amb cinta de plàstic o bé amb marques de guix al terra. • L’Organització es reserva el dret d’admissió i el dret de privar la continuïtat de la prova a qualsevol concursant, si ho considera convenient.

More Related