Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chwarae yn y Parc. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chwarae yn y Parc.

Chwarae yn y Parc.

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Chwarae yn y Parc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Chwarae yn y Parc.

 2. Dyma Traci a Timbo. • Mae Tracy a Timbo yn ffrindiau mawr. Ble mae Traci a Timbo?

 3. Mae Traci a Timbo yn y parc. • Mae Traci a Timbo yn hoffi chwarae yn y parc.Hwre!

 4. Mae Timbo yn hoffi mynd ar y siglenni. • Nôl a mlaen, nôl a mlaen. Weeeee Pa liw ydy siglen Timbo?

 5. Mae Traci yn hoffi mynd ar y ffram ddringo. • Mae hi wedi blino nawr. • Beth am gwtsh fach?

 6. Mae ci gyda Timbo o`r enw Macs. Mae Macs yn hoffi mynd i`r parc hefyd.

 7. Mae Macs yn hoffi chwarae pêl yn y parc. • Pa liw ydy pêl Macs?

 8. Ble mae Timbo a Traci nawr? • Ar y chwyrligwgan . • Rownd a rownd a ni!!! Hip,hip,hwre.

 9. Nawr te –ar y si-so nesa. • Lan a lawr a lan a lawr. • O am hwyl a sbri

 10. Beth sy yn y parc? Mae blodau yn y parc Mae pwllyn y parc Mae coedyn y parc

 11. Mae Timbo yn hoffi bwyta hufen ia yn y parc. Dyna braf.O diar- swn crio?

 12. Mae Teigr y gath yn sownd yn y goeden. • Help!!!

 13. Mae Mr Jones yn helpu Teigr. • Da iawn,Mr Jones

 14. Mae pawb yn hapus yn y parc.