Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


  • 311 Views
  • Uploaded on

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp. 1. Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. 2. Nếu nhúng miếng sắt ở độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt có thay đổi không? Vì sao?. TRẢ LỜI. 1. Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: F A = d.V.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tavita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

1. Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét.

2. Nếu nhúng miếng sắt ở độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt có thay đổi không? Vì sao?

TRẢ LỜI

1. Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: FA = d.V

2. Nếu miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác-si-mét không thay đổi. Vì lực đẩy Ác-si-mét chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chổ.


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

1

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng như thế nào ?

* Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của 2 lực:

- Trọng lực P

- Lực đẩy Ác-si-mét FA

* Hai lực này cùng phương, ngược chiều.


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

2

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Có thể xảy ra 3 trường hợp đối với trọng lượng P của vật và độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét:

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

a) FA < P

b) FA = P

c) FA > P

+ Vật nổi lên khi:

Em hãy dự đoán xem trong mỗi trường hợp đó, vật sẽ nổi, chìm hay lơ lửng trong chất lỏng.

+ Vật lơ lửng khi:

Hãy vẽ các vectơ lực tương ứng 3 trường hợp trên.

Vật……………………………..

Vật…………………….

Vật………………………………

lơ lửng trong chất lỏng

nổi lên mặt thoáng

chìm xuống đáy bình


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét ?

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

Vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

3

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

4

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét có bằng nhau không? Tại sao?

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P và lực đẩy Ác-si-mét bằng nhau. Vì miếng gỗ đứng yên thì hai lực này là hai lực cân bằng.


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

5

Chúc mừng bạn!

Bạn sai rồi!

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng công thức: FA = d.V Trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào là không đúng?

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

A. V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chổ

B. V là thể tích của cả miếng gỗ

C. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước

D. V là thể tích được gạch chéo trong hình


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

Khi vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng công thức nào?

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Trong đó:

d : là trọng lượng riêng của chất lỏng

V: là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng (không phải là thể tích của vật)


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

6

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

  • Biết P=dv.V và FA=dl.V. Chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập trong chất lỏng thì:

  • Vật sẽ chìm xuống khi: dv>dl

  • Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv=dl

  • - Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv<dl

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

(1)

* Vật chìm xuống khi :

Trong đó:

d : là trọng lượng riêng của chất lỏng

V: là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng

Mặt khác :

III. Vận dụng

Thay vào (1) ta có:

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì

Tương tự

+ Vật chìm xuống khi:

* Vật lơ lửng trong chất lỏng khi :

+ Vật nổi lên khi:

* Vật nổi lên mặt chất lỏng khi :

+ Vật lơ lửng khi:Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

PHẦN THƯỞNG CỦA

BẠN LÀ MỘT TRÀNG

PHÁO TAY CỦA CẢ LỚP!

Cần suy nghĩ thêm!

1. Khi vật nổi trên mặt thoángchất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét FA có mối quan hệ với trọng lượng P của vật như thế nào?

15

5

1

2

3

14

4

6

7

8

9

10

11

12

13

A. FA> P

B. FA= P

C. FA< P

D. FA=2. P


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

PHẦN THƯỞNG CỦA

BẠN LÀ MỘT TRÀN PHÁO

TAY CỦA LỚP!

Cần suy nghĩ thêm!

2. Nhúng một vật vào chất lỏng thì vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-Si-Mét và trọng lượng của vật thoả mãn điều kiện nào?

15

5

1

2

3

14

4

6

7

8

9

10

11

12

13

A. FA> P

B. FA= P

C. FA< P

D. FA≥ P


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

3. Một vật hình hộp có chiều dài 4m, chiều rộng 2m. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên chiếc hộp. Biết chiếc hộp ngập sâu trong nước 0.5m và trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

6

1

2

3

4

5

15

7

8

9

10

11

12

13

14

Thể tích phần vật chìm trong nước :

V = 4 . 2 . 0,5 = 4 m3

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên chiếc hộp :

FA = d.V = 10000.4 = 40000 N


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

PHẦN THƯỞNG CỦA

BẠN LÀ TRÀN PHÁO TAY CỦA LỚP!


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

4. Thả một hòn bi thép vào thuỷ ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao?

15

4

1

2

3

14

6

5

8

9

10

11

12

13

7

Ta có:

d thép = 78000 N/m3

d thuỷ ngân = 136000 N/m3

=> d thép < d thuỷ ngân

Vậy, hòn bi thép nổi trong thủy ngân.


Ch o m ng qu th y c v d gi th m l p

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

+ Vật lơ lửng khi:

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

  • Học bài và làm bài tập.

  • Tìm hiểu bài 13: “Công cơ học”

Trong đó:

d : là trọng lượng riêng của chất lỏng

V: là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng

III. Vận dụng

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:ad