slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maakunnan suunnittelujärjestelmä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Maakunnan suunnittelujärjestelmä - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Maakunnan suunnittelujärjestelmä. Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2020 toimintalinjat. Väestötavoitteet vuoteen 2030. Väestötavoite nostettu 250.000:een Perusta: väestökehitys parantunut v:sta 2000 alkaen Kuopion kasvun kiihdyttyä Tavoite edellyttää:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maakunnan suunnittelujärjestelmä' - tavia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v est tavoitteet vuoteen 2030
Väestötavoitteet vuoteen 2030

Väestötavoite nostettu 250.000:een

Perusta: väestökehitys parantunut v:sta 2000 alkaen Kuopion kasvun kiihdyttyä

Tavoite edellyttää:

 • Viime vuosien väestö-kehitys jatkuu
 • Muuttovoittoa vuodessa 475 – 500 maakuntaan
 • Kaikissa kunnissa muutto-tappio päättyy v:n 2020 jälkeen
 • Kuopion alueen kasvu jatkuu

Seuraus:

- Työvoima riittää, työvoima-osuus nousee, työttömyys laskee, kun elinkeinoelämä menestyy ja palvelukyky säilyy

slide5

Maakuntasuunnitelma 2030

Taloutta uudistavat tieteen, teknologian ja yritystoiminnan innovaatiokärjet ja kehittämistavoitteet

slide6

Maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat - sisältö

Talouden uudistuminen TL1

Työvoiman riittävyys ja osaaminen TL2

 • Kone- ja energiateollisuuteen kilpailukykyä tuottavuudella ja innovoinnilla
 • Uudet teknologiset ja tuotannolliset menetelmät ja palvelut, innovointi
 • Energiateknologia
 • Sovellukset yritys-oppilaitosverkoissa
 • Työmarkkinoiden toimintaa tukeva koulutus
 • Koulutuksen kysyntälähtöisyys
 • Toimiva koulutusketju, estetään koulupudokkuus
 • Aikuiskoulutus
 • Metsäteollisuus, puun uusi käyttö ja biojalostus
 • Mekaaninen puunjalostus
 • Biopolttoaineet
 • Biojalostus, t&k ja uudet tuotteet
 • Vahvistuva terveysklusteri
 • Lääketutkimus, valmistus ja palveluliiketoiminta
 • Terveyden teknologia
 • Terveyden edistäminen, ravitsemus
 • Työurien pidentäminen
 • Varhainen puuttuminen kouluissa ja työpaikoilla
 • Työelämän laadun kehittäminen
 • Maatalouden työ- ja tuotantoprosessien kehittäminen
 • Kuopion alueen kasvu työvoiman saatavuuden veturina
 • Kuopion ulkoinen kasvu tukee koko maakuntaa
 • Kasvun mahdollistaminen
 • Elintarviketuotanto
 • Liiketalous-, ympäristö- ja energiaosaaminen
 • Elintarvikejalostus ja yritysten kasvu
 • Terveysvaikutukset, ravitsemus, turvallisuus
 • Maakuntaan muuton edistäminen
 • Kotoutumisen tukeminen
 • Opiskelijoiden työllistyminen alueelle
 • Koulutuksen vetovoiman lisääminen

Elinkeinoelämän kansainvälistyminen

Mittaustekniikan sovellukset ja kehitysympäristöt

Vesi- ja kaivosturvallisuuden kehittämisympäristö sekä ilmatutkimus

 • Vetovoimainen ja kestävä aluerakenne
 • Vetovoimainen ja kestävä aluerakenne
 • Elinympäristön vetovoimaa ja matkailua edistävät ympäristöhankkeet
 • Matkailukeskittymien kasvu
 • Elämäntavat ja kansansairausten ennaltaehkäisy
 • Varhainen puuttuminen
 • Terveellisiä elämäntapavalintoja ja terveyttä edistävät käytännöt
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvat tuotantoalueet
 • Perusterveydenhuollon vahvistaminen
 • Hyvinvointiosaamisen vahvistaminen
 • Henkilöstön riittävyys ja hyvä organisaatiojohtaminen
 • Saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevat liikenneyhteydet
 • Maakunnan ulkoiset ja sisäiset yhteydet (Pk-seutu, Pietari ja muut maakunnat, lentoyhteydet, maakunnan pitkittäis- ja poikittaisyhteydet
 • Luonnonvara-alan liikennetarpeet
 • Kuntien, yritysten ja yhdistysten kumppanuus palvelutuotannossa
 • Monituottajamallit, palveluyrittäjyys ja järjestöt
 • Palveluprosessit ja ohjaus
 • Liikennejärjestelmän toimivuus
 • Henkilö- ja tavaraliikenteen terminaalit
 • Henkilöliikennepalvelut ja liikenneturvallisuus

Toimiva ja taloudellinen palvelu-

ja kuntarakenne sekä saavutettavuus TL 4

Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi TL 3

slide7

Maakuntaohjelmasta rakennerahasto-ohjelmien

toimeenpanoon

”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020”

Suomen rakennerahasto-ohjelma

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma

Maakuntaohjelman

toimeenpanosuunnitelma

Kone- ja energiateknologian teemaohjelma

Terveysklusteri ja terveyttä tukevat elintarvikkeet -teemaohjelma

aikataulu kohti ensimm isi hakuja

Aikataulu kohti ensimmäisiä hakuja

 • 22.1. HALKE hyväksyi EU-rahoituksen alueellisen jaon
 • 23.1. Hallitus hyväksyi Suomen rakennerahasto-ohjelman

- Komission käsittely, max 4 kk (mahd. täydennyksiä)

 • 17.3. Maakuntaohjelmantoimeenpanosuunnitelman hyv. MYR:ssä - Linjaa tuen kohdistamisen Pohjois-Savossa – rahoituksen painopisteet ja jakautumisen toimintalinjoittain
 • 24.3. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman hyväksyminen maakuntahallituksessa

- Linjaa tuen kohdistamisen IP-alueella

 • Huhtikuu: Hankkeiden valintakriteerien hyv. seurantakomiteassa
 • Toukokuu: Maakuntahallitus nimeää MYR:n
 • 5.5. Ensimmäiset hakemukset voi jättää EURA 2014 –järjestelmään
 • 1.7. Uusi yritystukilaki astuu voimaan ja yritystukihakemusten käsittely alkaa.

Hakemuksia voi jättää 1.1. alkaen.

rahoittajat 2014 2020

Rahoittajat 2014-2020

 • Maakunnan liitot :
  • EAKR: alueiden kehittäminen ja kuntien elinkeinojen kehittäminen, perusrakenteen inv.tuet, tutkimus- ja innovaatiohankkeet
 • ELY-keskukset:
  • ESR-rahoitus kokonaan (työllisyys, koulutus, syrjäytymisen ehkäisy)
  • EAKR: välittömästi yrityksiin kohdistuvat tuet, ympäristö ja luonnonvarat, liikennehankkeet (älyliikenne)
 • TEKES
  • kehittämisrahoitus ja valtakunnallisen INKA-ohjelman EAKR-rahoitus
rakennerahastorahoitus

Rakennerahastorahoitus

Julkinen rahoitus yhteensä 2,6 mrd €:

 • 1,3 mrd € (EU)
 • 1,3 mrd € (kansallinen julkinen rahoitus):
  • valtio 75 %, kunnat ja muut julkinen rahoitus 25 %
 • Lisäksi yksityistä rahoitusta

Käyttö:

 • Valtakunnalliset ohjelmat/ESR: 25 %
 • Valtakunnalliset ohjelmat/EAKR: 10 %
 • Tekninen tuki: 3 %

Alueille päätettäväksi 2,2 mrd € (EU + kansallinen julkinen)

slide11

Rahoituksen alueellinen jakautuminen 2014-2020

Pohjois-Savon rahoitus

Itä- ja Pohjois-Suomen osuus

Alueille osoitettu rahoitus:

19,3 %

- Vähenee 24 % v. 2007-2013 tasosta

Etelä- ja Länsi-Suomen osuus

slide15

Toimintalinjat ja niiden rahoitusosuudet

 • TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (43 % EAKR)
 • TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (57 % EAKR)
 • TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47 % ESR)
 • TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (33 % ESR)
 • TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (20 % ESR)

Uutta! Vähähiilisen talouden edistämiseen käytetään 25 % EAKR-rahoituksesta

mik muuttuu mit uutta
Mikä muuttuu? Mitä uutta?

Rahoitukseen tulee merkittäviä leikkauksia

 tarvitaan erityistä harkintaa rahoituksen kohdentamisessa

Vähähiilisen talouden edistämiseen käytetään 25 % EAKR-rahoituksesta:

 EU+valtio = n. 5,5 milj. €/vuosi Pohjois-Savossa

 Teema tarvinnee aktivoimistoimenpiteitä

Ympäristönsuojeluun liittyvät toimet on rajattu pois ohjelmasta:

    • ympäristöinfrastruktuurin rakentaminen (mm. vesi- ja viemärihankkeet)
    • vesistökunnostukset ja muut ympäristön kunnostustyöt
    • Kulttuuri- ja luonnonperinnön suojeleminen ja ennallistaminen
    • ympäristövaurioiden korjaus ja ympäristöriskeihin varautuminen

 kehittämistarpeisiin vastattava muilla keinoilla

ESR-puolella aikaisempaa suurempi huomio syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden kehittämiseen (20 % ESR-rahoituksesta)

 Teema tarvinnee aktivoimistoimenpiteitä

Paikallisen kehittämisen instrumentti

Kaupunkikehittäminen, IP-alueelta mukana Oulu

 • 5 % koko Suomen EAKR:stä kohdistetaan kaupunkikehittämiseen
 • kohteena 6- kaupunkien verkosto, ml. Oulu