slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
tavia

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija - PowerPoint PPT Presentation

165 Views
Download Presentation
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Atbalsts bērnu un jauniešu interešu izglītībai Normunds Bergs, LEtERA prezidents Inese Cvetkova, LEtERA izpilddirektore 2013.gada 4.aprīlis

 2. Realizētās aktivitātes • Pašreizējās aktivitātes • Plānotās aktivitātes un pasākumi 2013.gadā

 3. Realizētas aktivitātes - atbalsts elektronikas olimpiāžu, konkursu organizēšanai • Profesionālās meistarības konkursa organizēšanā „Elektroniķis 2012“ profesionālās izglītības iestāžu un tehniskās jaunrades pulciņu audzēkņiem - Rīgas Tehniskajā koledža, 2012.gada decembris • Konkursi elektronikas pulciņu audzēkņiem - Rīgas skolēnu pils, 2012.gada decembris – Ventspils jaunrades nams, 2013.gada februāris • Konkurss „Jaunais profesionālis Elektronikā” 2012., 2013. gadā vidējās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem

 4. Realizētas aktivitātes - bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas pulciņu atbalsts • Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades radioelektronikas pulciņa programma • Pulciņa mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu audzēkņi, vecumā no 10 līdz 18 gadiem. • Pēc vecuma un zināšanu līmeņa audzēkņi ir sadalīti 3 grupās: • Jaunākā grupa - 3 ~ 5 kl. skolēni bez priekšzināšanām • Vidējā grupa - 5 ~ 8 kl. skolēni ar priekšzināšanām • Vecākā grupa - 9 ~ 12 kl. skolēni un jaunieši, koledžu audzēkņi un pirmo kursu studenti ar priekšzināšanām un pieredzi • http://www.letera.lv(sadaļā “Izglītība”)

 5. Realizētas aktivitātes - bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas pulciņu atbalsts Mācību materiāli radioelektronikas pulciņa nodarbībām Ilustrēti 20 mācību materiālu komplekti latviešu valodā skolēnu vecumu grupām: 8-12 gadi un 12-16 gadi. Mācību komplekti ietver : teorētisko daļu, praktiskos uzdevumus, elektronisko shēmu rasējumus un to montāžas aprakstus. Katram praktiskajam uzdevumam ir sastādīts saraksts ar nepieciešamajām montāžas komponentēm, materiāliem un instrumentiem. http://www.letera.lv(sadaļā “Izglītība”)

 6. Realizētie pasākumi - bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas pulciņu atbalsts • Piešķirts atbalsts 12 elektronikas pulciņiem, katram 500 Ls

 7. Realizētie pasākumi - bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas pulciņu atbalsts

 8. Realizētie pasākumi - bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas pulciņu atbalsts

 9. Realizētas aktivitātes - pasākumi interešu izglītības veicināšanai fizikas jomā • Piešķirta Fizikas skolotāja “Ekselences balva “ – 1000 Ls 2012. gadā apbalvota fizikas skolotāja Ingrīda Brizga no Cēsu 2. pamatskolas

 10. Pašreizējās aktivitātes - pasākumi interešu izglītības veicināšanai fizikas jomā • Mācību video par vidusskolas fizikas saturuwww.macibuvideo.lv

 11. LEtERA plānotie pasākumi 2013.gadā • Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu atbalsts - 2013.gada novembrī plānots organizēt nākamo konkursu pulciņu darbības atbalstam. • Atbalsts elektronikas olimpiāžu un profesionālās meistarības konkursu organizēšanai • Līdz 2013.gada augustam paredzēts pabeigt uzsākto mācību video par vidusskolas fizikas saturu izveidi, kopumā paredzēts izveidot 144 video (7-12 min.) • Jauniešu iepazīšanās ekskursijas uz nozares uzņēmumiem un tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem • Atbalsts Fizikas skolotāja “Ekselences balva“ 2013.gada pasākumam

 12. Paldies par uzmanību!Kontakti :Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LEtERA)Adrese: Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011Tālrunis: 67288360E-pasts:letera@letera.lvwww.letera.lv