Pokro il architektury po ta pap 12 ppt
Download
1 / 25

Pokročilé architektury počítačů (PAP_12) - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Pokročilé architektury počítačů (PAP_12.ppt). Karel Vlček , [email protected] katedra Informatiky, FEI VŠB Technická Univerzita Ostrava. Multimediální procesory. Multimediální procesor (MMP) je softwarově programovatelný procesor, který je určený ke zpracování multimedií

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pokročilé architektury počítačů (PAP_12)' - tavi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pokro il architektury po ta pap 12 ppt

Pokročilé architektury počítačů (PAP_12.ppt)

Karel Vlček, [email protected]

katedra Informatiky, FEI

VŠB Technická Univerzita Ostrava


Multimedi ln procesory
Multimediální procesory

 • Multimediální procesor (MMP) je softwarově programovatelný procesor, který je určený ke zpracování multimedií

 • Pojmem multimedia označuje soubor dat, který vznikl diskretizací a kvantováním, tedy digitalizací signálu

 • Digitální signál je posloupnost dat, která představují průběh veličiny v čase nebo prostoru

Pokročilé architektury procesorů


Digit ln sign l

K získání digitálního signálu se používá analogový – číslicový převodník ADC (Analog – Digital Converter)

Při převodu analogového signálu na signál číslicový se nejdříve provádí diskretizace

Dalším krokem je kvantování diskrétních hodnot, při kterém je veličina převedena na číslo. Posloupnost těchto čísel se nazývá digitální signál nebo multimediální soubor

Digitální signál

Pokročilé architektury procesorů


Klasifikace sign l
Klasifikace signálů

Pokročilé architektury procesorů


Zpracov n digit ln ch sign l

Základní sestava počítače a jeho periferií při zpracování digitálních signálů

Zpracování digitálních signálů

Pokročilé architektury procesorů


V hody digit ln ho zpracov n 1

Vysoká pružnost zpracování dosažitelná programováním počítače

Možnost automatické změny při zpracování – adaptivní systémy

Časová a teplotní stálost zpracování

Zpracování extrémně pomalých změn signálu

Snadné ukládání signálů (dat) do paměti

Výhody digitálního zpracování (1)

Pokročilé architektury procesorů


V hody digit ln ho zpracov n 2

Možnost hromadné výroby digitálních struktur

Realizace složitých algoritmů zpracování

Přesnost zpracování lze ovlivnit volbou délky zpracovávaných slov

Využití současného zpracování většího počtu signálů na principu časového sdílení

Vysoká odolnost proti rušení

Výhody digitálního zpracování (2)

Pokročilé architektury procesorů


Nev hody digit ln ho zpracov n

Nutnost použít převodníky ADC a DAC, příprava multimediálních dat

Omezená rychlost zpracování

Vyšší příkon systému

Nižší odolnost proti vzniku poruch, která má příčinu ve větší složitosti architektury systému

Nevýhody digitálního zpracování

Pokročilé architektury procesorů


Uspo d n j dra a pam ti mmp 1

Datová sběrnice

Násobička

Registry jednotky ARAU

Jednotka posuvů

Jednotka posuvů

ARAU

Aritmeticko-logická jednotka

DARAM

Programová sběrnice

Flash

Akumulátor

Řízení jádra

Jednotka posuvů

Uspořádání jádra a paměti MMP (1)

 • Schéma jádra C24x rodiny TI C2000

Pokročilé architektury procesorů


Popis sch matu ti c2000 1
Popis schématu TI C2000 (1)

 • Zjednodušené blokové schéma jádra C24x rodiny TI C2000

 • Paměti procesoru jsou vyznačeny modrou barvou

 • DARAM (Dual Access Random Access Memory) jádro DSC provádí až dvě operace v jednom instrukčním cyklu

Pokročilé architektury procesorů


V konnost mmp hw podpora 1
Výkonnost MMP – HW podpora (1)

Architektura MMP je odlišná ve třech aspektech:

 • Uspořádání linky výkonných jednotek – násobiček, ALU, střádačů,

 • Rozdělení pamětí na více částí (zejména pro výpočet lineárních transformací)

 • Podpůrné registry pro implementaci smyček, pro spolupráci s ADC a DAC a dalších operací

Pokročilé architektury procesorů


V konnost mmp hw podpora 2
Výkonnost MMP – HW podpora (2)

 • Rozhraní standardizovanými sběrnicemi (RS232, SPI, CAN, I2C, LAN, USB a další)

 • Multiprocesorová komunikace

Pokročilé architektury procesorů


Popis sch matu ti c2000 2
Popis schématu TI C2000 (2)

 • Zelenou barvou je vyznačena jednotka ARAU (Auxiliary Register Arithmetic Unit) a její registry

 • ARAU slouží pro operace sčítání a odčítání a její nejčastější využití je pro nepřímé adresování např. v algoritmech filtrace, FFT a pod.

Pokročilé architektury procesorů


Popis sch matu ti c2000 3
Popis schématu TI C2000 (3)

 • Oranžovou barvou je pak značena v pořadí shora dolů: násobička, vlevo od násobičky vstupní jednotka bitových posuvů

 • Jednotka bitových posuvů produktu násobení, aritmetická a logická jednotka, akumulátor (pracovní registr) a výstupní jednotka bitových posuvů

Pokročilé architektury procesorů


Uspo d n j dra a pam ti mmp 2

DMA řadič

L2

L1P cache

Řízení jádra a podpůrné obvody

Registry A

Registry B

.L1

.S1

.M1

.D1

.D2

.M2

.S2

.L2

Jádro C64x

L1D cache

Viterbi koprocesor

HPI

3x McBSP

UTOPIA

3x časovač

Turbo koprocesor

PCI

Externí paměťové rozhraní 1, 2

Uspořádání jádra a paměti MMP (2)

 • Schéma procesoru TI TMS320C6416

Pokročilé architektury procesorů


Popis j dra a pam ti mmp 2 a
Popis jádra a paměti MMP (2,a)

 • Výbava zahrnuje až 16 multiplexovaných kanálů 10ti bitového (C24x) nebo 12ti bitového (C28x) A/D převodníku

 • 16 PWM (Pulse Width Modulation) výstupů, až 6 vstupů pro zachytávání vnějších logických signálů s možností zachytávání

 • Zpracování údajů až dvou inkrementálních senzorů natočení

Pokročilé architektury procesorů


Popis j dra a pam ti mmp 2 b
Popis jádra a paměti MMP (2,b)

 • Za zástupce DSP disponující vysokým výpočetním výkonem je možné považovat např. DSP rodiny TI C6000, DSP rodiny ADI TigerSHARC

 • Dále DSP rodiny Motorola MSC8100, kde firma Motorola dosahuje vysokého výpočetního výkonu poněkud odlišným způsobem než TI a ADI

Pokročilé architektury procesorů


Popis j dra a pam ti mmp 2 c
Popis jádra a paměti MMP (2,c)

 • Motorola do jednoho pouzdra umístila 4 rozšířené DSP jádra StarCore SC140

 • Každé jádro nabízí několik výpočetních jednotek

 • TI a ADI mají jen jedno jádro a to obsahuje více výpočetních jednotek.

 • Podrobněji je rozebráno TI pro rodinu C6000

Pokročilé architektury procesorů


Popis j dra a pam ti mmp 2 d
Popis jádra a paměti MMP (2,d)

TI dělí rodinu C6000 na 3 podskupiny:

 • C62x (až 2400 MIPS), C64x (až 8000 MIPS) nabízející operace pevné řádové čárky

 • C67x (až 2400 MIPS a 1800 FLOPS) což jsou DSP, které navíc nabízí operace pohyblivé řádové čárky

 • Zjednodušené blokové schéma procesoru TI TMS320C6416 z podskupiny C64x

Pokročilé architektury procesorů


Uspo d n j dra a pam ti mmp 3

TMS320C6713

Floating-point DSP

128 MB SDRAM

32-bitové FIFO

32 digitálních I/O

RS-232

TMS320C640DM

Ethernet koprocesor

Xilinx Spartan-IIE

OMNIBUS 1

OMNIBUS 2

Řízení hodin

Fyzická vrstva ethernet

8 MB

SDRAM

32 MB

flash

Vstup externích hodin a přerušení

Uspořádání jádra a paměti MMP (3)

 • SBC6713e firmy Innovative Integration

Pokročilé architektury procesorů


Popis j dra a pam ti mmp 3a
Popis jádra a paměti MMP (3a)

 • Jedná se o samostatné zařízení v podobě osazené desky plošného spoje disponující jedním procesorem TI TMS320C6713

 • Samotný procesor nabízí 1800 MIPS

 • 1350 MFLOPS, 4 KB L1P, 4 KB L1D a 256 KB společné pro data a L2 cache

 • externí paměťové rozhraní

Pokročilé architektury procesorů


Popis j dra a pam ti mmp 3b
Popis jádra a paměti MMP (3b)

 • DMA řadič s 16ti kanály, dvě rozhraní McBSP, jedno 16bitové rozhraní HPI, dva 32bitové časovače a další

 • Deska navíc obsahuje 128 MB paměti typu SDRAM, 32 MB paměti typu flash, signálový procesor TI TMS320DM64

 • Ethernet 10/100 Mbsp s podporou protokolů TCP/IP a nastartování systému celého zařízení

Pokročilé architektury procesorů


Literatura
Literatura:

 • Dvořák, V.: Architektura a programování paralelních systémů, VUTIUM Brno, (2004), ISBN 80-214-2608-X

 • Dvořák, V., Drábek, V.: Architektura procesorů, VUTIUM Brno, (1999), ISBN 80-214-1458-8

 • Drábek, V.: Výstavba počítačů, PC-DIR, s.r.o. Brno, (1995), ISBN 80-214-0691-7

 • Mueller, S.: Osobní počítač, Computer Press, Praha, (2001), ISBN 80-7226-470-2

 • Pluháček, A.: Projektování logiky počítačů, Vydavatelství ČVUT Praha, (2003), ISBN 80-01-02145-9

 • Prchal, J., Šimák, B.: Digitální zpracování signálů v telekomunikacích, Vydavatelství ČVUT Praha (2001), ISBN 80-01-02149-1

Pokročilé architektury procesorů


Literatura pokra ov n
Literatura (pokračování):

 • Vlček, K.: Diagnostické zabezpečení signálového mikroprocesoru S 2811, Diagnostika mikroprocesorů III. ČSVTS-FEL-ČVUT, Praha (1981), str. 196-200

 • Vlček, K.: Signálové mikroprocesory, Mikroprocesorová technika IV. ČSVTS-FEL-ČVUT Praha (1981)

 • Vlček, K.: Obvodový emulátor mikroprocesoru 2920, Diagnostika mikroprocesorů IV. ČSVTS-FEL-ČVUT, Praha (1982), str. 142-147

 • Bowen, B. A., Brown, W. R.: VLSI Systems Design for Digital Signal Processing, Prentice Hall, Inc., N. J. (1982), ISBN 0-13-942706-6

Pokročilé architektury procesorů


Literatura pokra ov n1
Literatura (pokračování):

 • Kung, S. Y., Whitehouse, H. J., Kailath, T.: VLSI and Modern Signal Processing, Prentice Hall, Inc., N. J. (1985), ISBN 0-13-942699-X

 • Chassaing, R.: Digital Signal Processing with C and the TMS320C30, John Wiley & Sons, Inc., (1992), ISBN 0-471-55780-3

 • Marven, C., Ewers, G.: A Simple Approach to Digital Signal Processing. Texas Instruments, (1994), ISBN 0-904047-00-8

 • Družbík, T.: Příprava aplikace signálového procesoru TMS320C5x. Diplomová práce, UTB, Zlín (2003)

Pokročilé architektury procesorů


ad