Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Перперикон PowerPoint Presentation
Download Presentation
Перперикон

Перперикон

216 Views Download Presentation
Download Presentation

Перперикон

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Перперикон

  2. Археологическият средновековен комплекс Перперикон е един от най-древните монументални мегалитни паметници, изцяло изсечен в скалите. Той е и една от най-популярните туристически дестинации в България. Перперикон се намира в Източните Родопи, на 15 км от град Кърджали. Извисява се на скален връх висок 470 м. В подножието му се намира село Горна крепост. Край него протича златната река Перперешка. Речната долина е създала много благоприятни условия за живот още от дълбока древност. Затова около нея се намират десетки археологически обекти от различни епохи, чийто естествен център е Перперикон. Перперикон представлява огромен скален масив без растителност. Хората били привлечени от него обожествявайки грандиозните канари. Най- ранните следи от живот са от късната новокаменна епоха,(края на 6 и началото на 5 хил.пр.Хр.).

  3. Животът на хълма е продължил до края на век. В края на бронзовата епоха Перперикон вече е представлявал голям скален култов комплекс. Разкрити са значителни части от двореца светилище, от крепостната стена и от колонадата на Акропола, манастирски комплекс и др. Впечатляващи са античният кръгъл олтар на храма на Дионис , скалният проход към двореца, криптата с разкрити саркофази , графити върху скалите и др. В началото на V векскалният град ставаепископскосредище, следкато в Родопите се приемахристиянството. През VII-XIV в. Перперикон процъфтявакатообластен център.

  4. За него много пъти са се водели войни между българи и византийци. В края на XIV в. османските турци завладяват и разрушават крепостта, чиито руини постепенно потъват в забрава. Много от находките, открити при археологически проучвания на Перперикон, днес могат да се видят в Историческия музей в град Кърджали. Полезна информация: Достига се по добре поддържан асфалтов път, а в подножието на хълма има паркинг. Вход: 3 лв Няма почивен ден. Затваря при лошо време. За информация ул. Републиканска 4 /0361 63584

  5. Изготвил Женя Валентинова Тодорова Фак№12112046 Група 1170 Потк 197