M.A.V. - PowerPoint PPT Presentation

m a v n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M.A.V. PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 6
M.A.V.
119 Views
Download Presentation
tausiq
Download Presentation

M.A.V.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. M.A.V.

  2. Dworp

  3. Is er een muziekinstallatie? Ja, in (bijna) alle lokalen en in de bar is er een cd-speler. In verschillende lokalen is er ook een cassettedeck. Is er een internetaansluiting? Ja, lokalen 101, 102, 103, 104, 01, 07, 001 en zaal De Put hebben een internetaansluiting.  Moeten wij zelf cd’s en cassettes meebrengen? Ja, liefst. Zeker als je de bar uitbaat, zijn je cd’s en cassettes erg nuttig. In je eigen voordeel: vermeld je naam op al je cd’s en cassettes. Is er een video? Ja, in heel wat lokalen staat er videoapparatuur. Ook in de grote hal is er een video beschikbaar. Is er EHBO? Elke groepsverantwoordelijke moet zelf een EHBO-koffer meebrengen. In noodgevallen heeft Destelheide een beperkte EHBO in het secretariaat. Hoe kan ik een dokter bereiken? De lijst van dokters, apothekers, ziekenhuizen en hulpdiensten hangt bij het publieke telefoontoestel aan de ingang van het restaurant. Hoe bereik ik dringende hulp? Gewoon door de hoorn van het publieke telefoontoestel af te haken en het nummer 100 of 101 te vormen. Hiervoor heb je geen munten of telecard nodig. Zijn er speciale richtlijnen in geval van brand of onheil? Zoals overal in het land gelden de richtlijnen die ook Destelheide heeft opgehangen bij alle telefoontoestellen en op verschillende plaatsen.  Zijn huisdieren, tenten, caravans of kampeerauto’s welkom in Destelheide? Jammer genoeg niet.   Mag ik een kampvuur maken? Neen, het gemeentelijk reglement verbiedt dat. Er is dan ook geen kampvuurplek voorzien.  

  4. Waar moet ik parkeren? Alleen op het parkeerterrein van Destelheide of op straat. Om uit of in te laden mag je dichterbij rijden. Om veiligheidsredenen eist de brandweer dat er geen auto’s bij de gebouwen staan. Op het parkeerterrein zijn er speciale parkeerplaatsen voor gehandicapten.  Wanneer mag onze groep naar de slaapkamers? Op de dag van aankomst vanaf 16.30 uur. Op de dag van vertrek moet je de slaapkamers voor 9.30 uur ontruimen.   Moet ik lakens of dekens meebrengen? Neen! Destelheide zorgt voor lakens, dekens en kussenslopen. Maar…. Als je wil spelen, oefenen of werken met lakens of dekens moet je dat materiaal (of slaapzakken) wel meebrengen!  Kunnen de slaapkamers op slot? Ja. Er is één sleutel per kamer. Zorg er wel voor dat de sleutel op de vertrekdag op de deur zit!   Kan ik lokalen huren? In principe voorziet Destelheide gratis lokalen volgens de grootte van de groep en de werkvorm. Alleen de polyvalente zaal De Put en paviljoen De Slekke zijn extra te betalen.   Wat is De Put? De Put is een polyvalente zaal voor 300 personen. Ideaal voor studiedagen, congressen en theatervoorstellingen. Destelheide bezorgt je graag bijkomende inlichtingen of een speciale folder. 

  5. Wat is De Slekke? Paviljoen De Slekke is een zeer comfortabel verblijfsgebouw met hotelaccommodatie.   Mogen wij zelf drank of eten meebrengen? Neen, Destelheide biedt verblijf in volpension aan. In Destelheide mag je alleen (en alleen in de bar) Destelheideproducten (ver)kopen.   Verkoopt Destelheide prentbriefkaarten? Ja. Prentbriefkaarten zijn te koop in de bar.   Moet ik de factuur terplaatse betalen? Neen. Destelheide zendt je factuur na je verblijf.   Biedt Destelheide activiteiten aan? Ja, de educatieve diensten - dharts de kunst- en cultuureducatieve dienst en de NME dienst - verzorgen activiteiten met of zonder begeleiding in en om Destelheide. Is er een sportveld? Ja. Op het sportveld in de open lucht kan je minivoetbal, basketbal, volleybal of tennis spelen.