Wärtsilä
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


  • 179 Views
  • Uploaded on

Wärtsilä piedāvā produktus un pakalpojumus mūsdienīgai, elastīgai un dzīvotspējīgai enerģijas ražošanai. WÄRTSILÄ SPĒKSTACIJAS WÄRTSILÄ POWER PLANTS. Spēkstaciju mērķa tirgus segmenti Power Plants Target Market Segments. Elastīga Bāzes jaudu ražošana Flexible baseload power generation.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tauret


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
W rtsil sp kstacijas w rtsil power plants

Wärtsilä piedāvā produktus un pakalpojumus mūsdienīgai, elastīgai un dzīvotspējīgai enerģijas ražošanai.

WÄRTSILÄ SPĒKSTACIJAS WÄRTSILÄ POWER PLANTS


W rtsil sp kstacijas w rtsil power plants

Spēkstaciju mērķa tirgus segmenti Power Plants Target Market Segments

Elastīga

Bāzes jaudu

ražošana

Flexiblebaseload powergeneration

Pārvades tīklu

Stabilizācija un

maksimumslodzes

Grid stabilityand peaking

Enerģija

pašu patēriņam

rūpniecībā

Industrialself-generation

Naftas un gāzes

rūpniecība

Oil and gasindustryapplications

23,400 МW

1600 staciju

23,400 MW

1600 power plants

4,900 МW

1020staciju

4,900 MW

1020 power plants

1,200 МW

80staciju

1,200 MW

80 power plants

12,100 МW

1740staciju

12,100 MW

1740 power plants


Uzst d t s jaudas w rtsil ra o ener iju vis pasaul installed base w rtsil powering the world
Uzstādītās jaudas – Wärtsiläražo enerģijuvisā pasaulēInstalled Base – Wärtsilä Powering The World

Еiropa

Jauda: 10,026 МW

Stacijas: 1746

Dzinēji: 3154

Amerika

Jauda: 8,329 МW

Stacijas: 348

Dzinēji: 1133

Stacijas

Dzinēji

Valstis

Kopējā jauda

Enerģijas ražošana pašu patēriņam rūpniecībā

Elastīga bāzes jaudu ražošana

Pārvades tīklu stabilizācija un maksimālo slodžu nodrošināšana

Izmantošana naftas un gāzes rūpniecībā

Азия

Jauda: 15,389 МW

Stacijas: 1573

Dzinēji: 3310

Āfrika un Tuvie Austrumi

Jauda: 8,936 МW

Stacijas: 794

Dzinēji: 1971


Global 100 pasaules stabil kie uz mumi global 100 most sustainable corporations in the world
Global100: pasaules stabilākie uzņēmumiGlobal 100: Most Sustainable Corporations in the World

  • AS Wärtsilä pirmo reizi iekļauta 100 pasaules stabilāko uzņēmumu sarakstā Global 100.

  • Tiek uzskatīts, ka Global 100 sarakstā iekļautie uzņēmumi pārvar savus ekoloģiskos, sociālos un administratīvos riskus veiksmīgāk nekā citi līdzīgi attiecīgās nozares uzņēmumi.

    - Pasaules stabilāko uzņēmumu projekts - Global 100 sāka darboties 2005.gadā pēc Corporate Knights Inc. iniciatīvas sadarbībā ar pētniecības firmu Innovest Strategic Value Advisors Inc. Katru gadu 100 veiksmīgākie uzņēmumi tiek nosaukti Pasaules ekonomikas forumā Davosā.

  • Wärtsilä is, for the first time, included in the list of the 100 most sustainable companies in the world.

  • The companies included in the Global 100 were considered to have managed their environmental, social and governance risks and opportunities best among their industry peers.

    • The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World is a project which was initiated by Corporate Knights Inc, in co-operation with a research firm Innovest Strategic Value Advisors Inc. Launched in 2005, the annual Global 100 is announced each year at the World Economic Forum in Davos.


Dzin ji w rtsil engines

W34DF

W32GD

W20

W34SG

W50SG

W50DF

W46GD

Dzinēji Wärtsilä Engines

Spēkstaciju jaudu diapazons un kurināmā veidi

Plant ranges and fuels

LFO, MFO, LBF

NG, AG

NG, LFO, HFO, LBF

NG, AG, LFO, HFO, CRO

NG, AG

NG, LFO, HFO

NG, AG, LFO, HFO, CRO

100

300

1

5

10

50

500

Stacijas jauda МW / Plant size MW

NG = Dabasgāze / Natural Gas

AG = Saistītās gāzes / Associated Gas

LFO = Dīzeļdegviela / Liquid Fuel Oil

HFO = Smagā šķidrā degviela / Heavy Fuel Oil

CRO = Jēlnafta / Crude Oil

LBF = Šķidrā biodegviela / Liquid Bio Fuel


G zes dzin ji gas engine portfolio

9L

16V

20V

W34SG

6L

9L

16V

20V

W34DF

18V

W50DF

18V

W50SG

6L

9L

12V

16V

20V

W32GD

12V

18V

W46GD

Gāzes dzinēji / Gas engine portfolio

Gāzes dzinēja cilindru konfigurācija un elektriskā jauda

Gas engine cylinder configurations and electrical power

6L 8L 9L

W20

0

5

10

15

20

Vienības jaudaМWel / Unit output MWel


W rtsil sp kstacijas w rtsil power plants

Wärtsilä Modular Power Plant Construction

Wärtsiläelektrostacijumoduļveidakonstrukcija

The Wärtsilä Modular Power Plant is build as far as possible by standard modules and components. This is normally used and optimized solution for multi engine plants, i.e. more than 3 engines per power plant or above 20 VW plant size.

Wärtsilä moduļveida elektrostacija ir montēta pēc iespējas no standarta moduļiem un komponentiem. Šis ir optimāls risinājums, ko parasti izmanto stacijām ar vairākiem dzinējiem, t.i., stacijām ar vairāk par 3 dzinējiem vai kopējo jaudu virs 20 MW.

Foundations

Pamati

Steel structures

Tērauda konstrukcijas

Generation sets

Ģenerējošais bloks

Radiator field

Laukums radiatoriem

Exhaust gas stack

Dūmenis

Enclosure

Nožogojums

Ventilation units

Ventilācijas bloki


Typical applications gas power plant layout tipiska konstrukcija g zes elektrostacijas sh ma
Typical Applications – Gas Power Plant LayoutTipiska konstrukcija– gāzes elektrostacijas shēma

Engine auxiliary module

Dzinējapalīgiekārtu modulis

Engine-Generator setdzinēja un ģeneratora bloks

Exhaust gas Silencer

Izplūdes gāzu trokšņa slāpētājs

Ieplūdes gaisa filtrs

Charge air filter unit

Gas regulating unit

Gāzes padeves bloks

Rupture disc

Membrāna

Ventilation unit

Ventilācijas bloks

Area reservation for exhaust gas equipment

Rezervēta vieta izplūdes gāzu utilizācijas iekārtai

Laydown area

Starting air bottles

Palaišanas gaisa baloni

Ventilation unit

Ventilācijas bloks

Charge air & exhaust gas module

ieplūdes gaisa un izplūdes gāzu modulis

Expansion vessel

Izplešanās trauks


Typical applications gas power plant section tipiska konstrukcija g zes elektrostacijas sekcija
Typical Applications – Gas Power Plant SectionTipiska konstrukcija– gāzes elektrostacijas sekcija

Exhaust gas silencer

Izplūdes gāzu trokšņa slāpētājs

Expansion vessel

Izplešanās trauks

Charge air & exhaust gas module

Ieplūdes gaisa un izplūdes gāzu modulis

Charge air filter

Ieplūdes gaisa filtrs

Ventilation unit

Ventilācijas bloks

Space reservation for exhaust gas equipment

Rupture disc

Membrāna

Engine-Generator set

Gas regulating unit

Gāzes padeves bloks

Ventilācijas bloks

Ventilation unit

Auxiliary module

Palīgiekārtu modulis

Distance depends on exhaust gas equipment

Attālums atkarīgs no izplūdes gāzu utilizācijas iekārtas izmēriem


W rtsil sp kstacijas w rtsil power plants

Wärtsilä W20V34SG Flexible Grid stability Plant

Wärtsilä W20V34SG elastīga elektrostacija pārvades tīklu stabilizācijai


W rtsil gas power plants w rtsil g zes elektrostacijas
Wärtsilä Gas Power PlantsWärtsilä gāzes elektrostacijas

W20V34SG Concept, engine hall with separate utility buildings

Koncepcija W20V34SG, mašīntelpa ar atsevišķām palīgiekārtu ēkām


W rtsil sp kstacijas w rtsil power plants

Wärtsilästandard modules and components

Standarta moduļi un komponenti

Standarta moduļi un komponenti no

Wärtsilä

Garantē pārbaudītus un drošus risinājumus


Teritorijas pl ns 3 w20v34sg g zes kubiem 25m site plan for 3 x w20v34sg gascube 25mw
Teritorijas plāns 3 х W20V34SGgāzes kubiem~25MВтSite Plan for 3 x W20V34SG GasCube ~25MW

Gāzes kubsWärtsilä / WärtsiläGasCube

27.6 m

Teritorijas lielums

Site Area 1297 m2

47 m


Tr sdimensiju att ls 3 g zes kubi site 3d view for 3 x gascube
Trīsdimensiju attēls – 3 gāzes kubiSite 3D View for 3 x GasCube

Gāzes kubsWärtsilä / WärtsiläGasCube


W rtsil sp kstacijas w rtsil power plants

Realizēts projekts – elastīga Wärtsilä gāzes elektrostacija

pārvades tīklu stabilizācijai


W rtsil sp kstacijas w rtsil power plants

Sangachal 18X18V50DF, 300 MW Dual Fuel Power Plant

10/02/2009

Wärtsilä Gas and Liquid Biofuel Power Plants


W rtsil sp kstacijas w rtsil power plants

Sometimes black-outs are not an option

Gadījumi, kad pārtraukums strāvas padevē nav pieļaujams