WÄRTSILÄ SPĒKSTACIJAS WÄRTSILÄ POWER PLANTS - PowerPoint PPT Presentation

tauret
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WÄRTSILÄ SPĒKSTACIJAS WÄRTSILÄ POWER PLANTS PowerPoint Presentation
Download Presentation
WÄRTSILÄ SPĒKSTACIJAS WÄRTSILÄ POWER PLANTS

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
WÄRTSILÄ SPĒKSTACIJAS WÄRTSILÄ POWER PLANTS
239 Views
Download Presentation

WÄRTSILÄ SPĒKSTACIJAS WÄRTSILÄ POWER PLANTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wärtsilä piedāvā produktus un pakalpojumus mūsdienīgai, elastīgai un dzīvotspējīgai enerģijas ražošanai. WÄRTSILÄ SPĒKSTACIJAS WÄRTSILÄ POWER PLANTS

 2. Spēkstaciju mērķa tirgus segmenti Power Plants Target Market Segments Elastīga Bāzes jaudu ražošana Flexiblebaseload powergeneration Pārvades tīklu Stabilizācija un maksimumslodzes Grid stabilityand peaking Enerģija pašu patēriņam rūpniecībā Industrialself-generation Naftas un gāzes rūpniecība Oil and gasindustryapplications 23,400 МW 1600 staciju 23,400 MW 1600 power plants 4,900 МW 1020staciju 4,900 MW 1020 power plants 1,200 МW 80staciju 1,200 MW 80 power plants 12,100 МW 1740staciju 12,100 MW 1740 power plants

 3. Uzstādītās jaudas – Wärtsiläražo enerģijuvisā pasaulēInstalled Base – Wärtsilä Powering The World Еiropa Jauda: 10,026 МW Stacijas: 1746 Dzinēji: 3154 Amerika Jauda: 8,329 МW Stacijas: 348 Dzinēji: 1133 Stacijas Dzinēji Valstis Kopējā jauda Enerģijas ražošana pašu patēriņam rūpniecībā Elastīga bāzes jaudu ražošana Pārvades tīklu stabilizācija un maksimālo slodžu nodrošināšana Izmantošana naftas un gāzes rūpniecībā Азия Jauda: 15,389 МW Stacijas: 1573 Dzinēji: 3310 Āfrika un Tuvie Austrumi Jauda: 8,936 МW Stacijas: 794 Dzinēji: 1971

 4. Global100: pasaules stabilākie uzņēmumiGlobal 100: Most Sustainable Corporations in the World • AS Wärtsilä pirmo reizi iekļauta 100 pasaules stabilāko uzņēmumu sarakstā Global 100. • Tiek uzskatīts, ka Global 100 sarakstā iekļautie uzņēmumi pārvar savus ekoloģiskos, sociālos un administratīvos riskus veiksmīgāk nekā citi līdzīgi attiecīgās nozares uzņēmumi. - Pasaules stabilāko uzņēmumu projekts - Global 100 sāka darboties 2005.gadā pēc Corporate Knights Inc. iniciatīvas sadarbībā ar pētniecības firmu Innovest Strategic Value Advisors Inc. Katru gadu 100 veiksmīgākie uzņēmumi tiek nosaukti Pasaules ekonomikas forumā Davosā. • Wärtsilä is, for the first time, included in the list of the 100 most sustainable companies in the world. • The companies included in the Global 100 were considered to have managed their environmental, social and governance risks and opportunities best among their industry peers. • The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World is a project which was initiated by Corporate Knights Inc, in co-operation with a research firm Innovest Strategic Value Advisors Inc. Launched in 2005, the annual Global 100 is announced each year at the World Economic Forum in Davos.

 5. W34DF W32GD W20 W34SG W50SG W50DF W46GD Dzinēji Wärtsilä Engines Spēkstaciju jaudu diapazons un kurināmā veidi Plant ranges and fuels LFO, MFO, LBF NG, AG NG, LFO, HFO, LBF NG, AG, LFO, HFO, CRO NG, AG NG, LFO, HFO NG, AG, LFO, HFO, CRO 100 300 1 5 10 50 500 Stacijas jauda МW / Plant size MW NG = Dabasgāze / Natural Gas AG = Saistītās gāzes / Associated Gas LFO = Dīzeļdegviela / Liquid Fuel Oil HFO = Smagā šķidrā degviela / Heavy Fuel Oil CRO = Jēlnafta / Crude Oil LBF = Šķidrā biodegviela / Liquid Bio Fuel

 6. 9L 16V 20V W34SG 6L 9L 16V 20V W34DF 18V W50DF 18V W50SG 6L 9L 12V 16V 20V W32GD 12V 18V W46GD Gāzes dzinēji / Gas engine portfolio Gāzes dzinēja cilindru konfigurācija un elektriskā jauda Gas engine cylinder configurations and electrical power 6L 8L 9L W20 0 5 10 15 20 Vienības jaudaМWel / Unit output MWel

 7. Wärtsilä Modular Power Plant Construction Wärtsiläelektrostacijumoduļveidakonstrukcija The Wärtsilä Modular Power Plant is build as far as possible by standard modules and components. This is normally used and optimized solution for multi engine plants, i.e. more than 3 engines per power plant or above 20 VW plant size. Wärtsilä moduļveida elektrostacija ir montēta pēc iespējas no standarta moduļiem un komponentiem. Šis ir optimāls risinājums, ko parasti izmanto stacijām ar vairākiem dzinējiem, t.i., stacijām ar vairāk par 3 dzinējiem vai kopējo jaudu virs 20 MW. Foundations Pamati Steel structures Tērauda konstrukcijas Generation sets Ģenerējošais bloks Radiator field Laukums radiatoriem Exhaust gas stack Dūmenis Enclosure Nožogojums Ventilation units Ventilācijas bloki

 8. Typical Applications – Gas Power Plant LayoutTipiska konstrukcija– gāzes elektrostacijas shēma Engine auxiliary module Dzinējapalīgiekārtu modulis Engine-Generator setdzinēja un ģeneratora bloks Exhaust gas Silencer Izplūdes gāzu trokšņa slāpētājs Ieplūdes gaisa filtrs Charge air filter unit Gas regulating unit Gāzes padeves bloks Rupture disc Membrāna Ventilation unit Ventilācijas bloks Area reservation for exhaust gas equipment Rezervēta vieta izplūdes gāzu utilizācijas iekārtai Laydown area Starting air bottles Palaišanas gaisa baloni Ventilation unit Ventilācijas bloks Charge air & exhaust gas module ieplūdes gaisa un izplūdes gāzu modulis Expansion vessel Izplešanās trauks

 9. Typical Applications – Gas Power Plant SectionTipiska konstrukcija– gāzes elektrostacijas sekcija Exhaust gas silencer Izplūdes gāzu trokšņa slāpētājs Expansion vessel Izplešanās trauks Charge air & exhaust gas module Ieplūdes gaisa un izplūdes gāzu modulis Charge air filter Ieplūdes gaisa filtrs Ventilation unit Ventilācijas bloks Space reservation for exhaust gas equipment Rupture disc Membrāna Engine-Generator set Gas regulating unit Gāzes padeves bloks Ventilācijas bloks Ventilation unit Auxiliary module Palīgiekārtu modulis Distance depends on exhaust gas equipment Attālums atkarīgs no izplūdes gāzu utilizācijas iekārtas izmēriem

 10. Wärtsilä W20V34SG Flexible Grid stability Plant Wärtsilä W20V34SG elastīga elektrostacija pārvades tīklu stabilizācijai

 11. Wärtsilä Gas Power PlantsWärtsilä gāzes elektrostacijas W20V34SG Concept, engine hall with separate utility buildings Koncepcija W20V34SG, mašīntelpa ar atsevišķām palīgiekārtu ēkām

 12. Wärtsilästandard modules and components Standarta moduļi un komponenti Standarta moduļi un komponenti no Wärtsilä Garantē pārbaudītus un drošus risinājumus

 13. Teritorijas plāns 3 х W20V34SGgāzes kubiem~25MВтSite Plan for 3 x W20V34SG GasCube ~25MW Gāzes kubsWärtsilä / WärtsiläGasCube 27.6 m Teritorijas lielums Site Area 1297 m2 47 m

 14. Trīsdimensiju attēls – 3 gāzes kubiSite 3D View for 3 x GasCube Gāzes kubsWärtsilä / WärtsiläGasCube

 15. Realizēts projekts – elastīga Wärtsilä gāzes elektrostacija pārvades tīklu stabilizācijai

 16. Sangachal 18X18V50DF, 300 MW Dual Fuel Power Plant 10/02/2009 Wärtsilä Gas and Liquid Biofuel Power Plants

 17. Sometimes black-outs are not an option Gadījumi, kad pārtraukums strāvas padevē nav pieļaujams