slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet - PowerPoint PPT Presentation


 • 486 Views
 • Uploaded on

Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet. Témakörök. 1.) Bevezető 2.) A pedagógus életpálya időrendje 3.) A pedagógus életpálya fokozatai 4.) A pedagógus minősítési rendszer 5.) Az új pedagógus bértábla. 1.) Bevezető.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elkötelezettség és elhívatottság Pedagógus életpálya Előadó: Thaisz Miklós Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet' - taurean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Elkötelezettség és elhívatottságPedagóguséletpályaElőadó:Thaisz MiklósOktatásért Felelős Államtitkári Kabinet

t mak r k
Témakörök

1.) Bevezető

2.) A pedagógus életpálya időrendje

3.) A pedagógus életpálya fokozatai

4.) A pedagógus minősítési rendszer

5.) Az új pedagógus bértábla

a pedag gusok jelenlegi helyzete

1.) Bevezető

A pedagógusok jelenlegi helyzete
 • A pedagógus pálya társadalmi presztízse alacsony.
 • Az alapképzésre járó hallgatók közül kevesen választják a pedagógus pályát; nem látják a szakmai előrelépés, fejlődés lehetőségeit.
 • A bolognai rendszerű képzést bevezették, de nem született meg a régóta tervezett életpálya-modell.
 • Növekedett a pedagógusok terhelése. (adminisztráció, óraszámemelés, magasabb szülői elvárások)
 • Sok a pályaelhagyó.
a pedag gusok jelenlegi helyzete4
A pedagógusok jelenlegi helyzete

1.) Bevezető

 • A pedagógusképzés megújításának, hatékonyabbá tételének egyik legfontosabb feltétele a megfelelő motivációt jelentő, kiszámítható életpályát biztosító „pedagógus életpálya-modell” bevezetése.
 • A pedagógus életpálya-modellben a pedagógusképzésnek, a pályakezdők mentorálásának, támogatásának és a pedagógusok folyamatos – egész pályafutás alatt zajló – szakmai fejlődésének, továbbképzésének egységes rendszerré kell összeállnia.
teljes tm nyalap rendszerek

1.) Bevezető

Teljesítményalapú rendszerek
 • Egyéni teljesítménybérek.
 • Tudás és készségalapú javadalmazás.
 • Iskolaalapú javadalmazás.

Az életpályamodell koncepció

az „egyéni teljesítmény” értékelésén alapul.

a rendszer c lja el nyei

1.) Bevezető

A rendszer célja, előnyei

A rendszer célja:

 • A pálya vonzóvá tétele.
 • A jó pedagógusok megtartása.

Előnyei:

 • Emelkedhet a pedagógusoknak jelentkezők száma. (kiválasztás)
 • Növelheti a pálya presztízsét a teljesítmény-elv érvényesülése miatt.
 • Az egyéni érdemeket honorálja.
 • Motiválja a tanárokat.
a pedag gusok el meneteli rendszer

2.) A pedagógus életpálya időrendje

A pedagógusokelőmeneteli rendszer §
 • Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64.-65. §
 • A törvény „kerettörvény”, a részletes szabályozásról a 2012. második félévében kiadásra kerülő kormányrendelet szól majd, a Nkt. 94. § (4) g) pontjának felhatalmazása alapján.
 • A Nkt. 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-én lép hatályba.
az letp lya fokozatok nkt 64 4

3.) A pedagógus életpálya fokozatai

Az életpálya fokozatok Nkt. 64. § (4)
 • 1. fokozat: Gyakornok (2-4 év)
 • 2. fokozat: Pedagógus I. (6-9 év)
 • 3. fokozat: Pedagógus II. (min. 6 év)
 • 4. fokozat: Mesterpedagógus
  • feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés
 • 5. fokozat: Kutatótanár
  • feltétele: PhD, 8/14 év gyakorlat, 2. minősítés)
min s t s

4.) A pedagógus minősítési rendszer

Minősítés
 • A minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. A minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, különösen a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja. Nkt. 64. § (7)
 • A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait, a sikeres minősítő vizsgához és minősítési eljáráshoz, az alkotói szabadság igénybevételéhez szükséges követelményeket külön jogszabály állapítja meg. Nkt. 65. § (8)
min s t vizsga s min s t elj r s

4.) A pedagógus minősítési rendszer

Minősítő vizsga és minősítő eljárás

Minősítő vizsga: a Gyakornok részére.

Minősítő eljárás: a pályán lévő pedagógusnak.

 • A minősítést a kormányhivatal szervezi.
 • A minősítésre a pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik.
 • A minősítési eljárás összetett folyamat a minősítés szempontjai, az eljárásban résztvevők, a módszerek és a minősítő eljárás időtartama tekintetében is.
min s t s eredm nye megfelelt nem felelt meg

4.) A pedagógus minősítési rendszer

Minősítés eredménye: megfelelt – nem felelt meg
 • Ha a Gyakornok a külön jogszabályban foglaltak szerint a megismételtminősítő vizsgán,
 • vagy a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus a megismételt minősítési eljárás eredményeként
 • „nem felelt meg” minősítést kapott, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik.Knt. 64. § (8)
jogorvoslat ha a min s t s eredm nye nem felelt meg
Jogorvoslat – ha a minősítés eredménye: nem felelt meg

4.) A pedagógus minősítési rendszer

 • A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba lépés kötelező. (Előírt időhatárok, a 2013. 09. 01.-én az idevonatkozó kivételek figyelembevételével.)
 • A pedagógus a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibásvagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogátsértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.
a min s t bizotts g tagjai

4.) A pedagógus minősítési rendszer

A minősítő bizottság tagjai
 • A megyei kormányhivatal által delegált, felkészített szakértő
 • A fenntartó szándékait is képviselő intézményvezető
 • a.) A pedagógusképző intézmény felkészített oktatója

b.) A Pedagógus Kamara szakértője / a kamara megalakulásáig a minősítendő pedagógussal hasonló munkakörben dolgozó minősített pedagógus.

a min s t si szempontok
A minősítési szempontok

A bizottság figyelembe kell venni többek között:

 • A pedagógussal készített önértékelést (portfóliót), interjút
 • Az intézményvezető összegző véleményét
 • Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésen készült jegyzőkönyveket
 • A foglalkozás-megfigyelések eredményeit
 • A pedagógus munkájával kapcsolatos dokumentumokat
 • A munkaközösség-vezetők, a diákok és a szülök véleményét
k znevel si szak rt a k znevel si t rv nyben 82
„Köznevelési szakértő” a köznevelési törvényben (82. §)
 • a) felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel; pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal; továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, valamint akit pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el, vagy
 • b) rendelkezik a hivatal engedélyével
az orsz gos pedag giai szakmai ellen rz s 86 87
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (86-87. §)
 • Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét
 • A pedagógiai-szakmai ellenőrzés ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat
 • Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést az Oktatási Hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével
 • Az ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése
slide19

Az intézmény ellenőrzését legalább három, a jogszabályi feltételek szerint kijelölt köznevelési szakértőből álló csoport végzi

 • A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti
 • Az ellenőrzésben az a köznevelési szakértő vehet részt, aki a külön jogszabályban előírt továbbképzés követelményeit teljesítette
 • A köznevelési intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása során az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés eredményét figyelembe kell venni
 • Az ellenőrzés eredményei beszámítanak a pedagógusok minősítésébe
 • A rendszer 2012. szeptember 1-én lép hatályba
b rt bla s egy b let p lya elemek

5.) Az új pedagógus bértábla

Bértáblaés egyéb élet-pálya elemek
 • Illetményalap
 • Jutalom
 • Kereset kiegészítés
 • Pótlékok
 • Alkotói szabadság
 • Nyugdíj előtti munkaidő csökkentés lehetősége
b rt bla s egy b let p lya elemek21

5.) Az új pedagógus bértábla

Bértáblaés egyéb élet-pálya elemek
 • A pedagógus, (Gyakornok kivételével) a pedagógus-munkakörben töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. (Nem fokozatba!) A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik. Nkt. 64. § (5)
 • A rendszer bevezetését követően a Pótlékokkal járó, egyes „többletfeladatok” (osztályfőnökség, mentori munka stb.) ellátásának már feltétele lesz a 7. tanévben, a minősítés és a megfelelő fokozat megléte.
illetm nyalap

5.) Az új pedagógus bértábla

Illetményalap
 • A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetésikategóriákhoz tartozó garantált illetményt, az illetményalap százalékában a Nkt. 65. § (1) 7. melléklete állapítja meg.
  • Főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan százaléka Nkt.65. § (2)
  • Egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka Nkt. 65. § (2)
7 sz mell klet a garant lt illetm nyalap sz zal k ban a mindenkori minim lb r 180 illetve 200 a

5.) Az új pedagógus bértábla

(7. sz. melléklet)A garantált illetményalap százalékában. A mindenkori minimálbér 180 % illetve 200 %-a.
jutalom ves sszege nkt 65 4

5.) Az új pedagógus bértábla

Jutaloméves összege Nkt. 65. § (4)

Nem haladhatja meg:

 • Intézményvezető esetében a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 15 %-t,
 • Beosztott esetében az éves illetményének, munkabérének 15 %-t.
kereset kieg sz t s nkt 65 5

5.) Az új pedagógus bértábla

Kereset kiegészítés Nkt. 65. § (5)

Az intézmény vezetésében résztvevők részére:

 • Az intézményvezetőt a fenntartó,
 • az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető
  • kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 10 %-t.
alkot i szabads g nkt 65 5

5.) Az új pedagógus bértábla

Alkotói szabadság Nkt. 65. § (5)
 • A legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógus tízévenként – tudományos kutatáshoz, vagy egyéni tudományos továbbképzésen való részvételhez – legfeljebb egy évi fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe. (segítheti: ösztöndíj, pályázat, felkérés stb.)
nyugd j el tti munkaid cs kkent s lehet s ge nkt 65 7

5.) Az új pedagógus bértábla

Nyugdíj előtti munkaidő csökkentés lehetősége Nkt. 65. § (7)
 • Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választásaszerint csökkentett munkaidőben dolgozhat, illetménye, munkabére pedig csak a munkaidő-csökkentés arányának ötven százalékával csökken. (75 %)
 • Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben vagy óvodai dajkaként.
nkt 94 4 g pontja szerint korm nyrendelet fogja r gz teni
Nkt. 94.§ (4) g) pontja szerint kormányrendelet fogja rögzíteni:
 • a pedagógusok előmeneteli rendszerét, az egyes fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelményeket,
 • a minősítő vizsgát és a minősítési eljárást lefolytató bizottság működését,
 • a szakmai kritériumokra vonatkozó részletes rendelkezéseket,
 • a minősítő vizsga és a minősítési eljárások során adható minősítések feltételeit,
 • a minősítésekhez kapcsolódó fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt,
 • a megismételt minősítő vizsga és minősítési eljárások költségét,
 • valamint az ezért kérhető díj mértékét, befizetésének szabályait.
megoldand feladatok 2013 szeptember 1 ig
Megoldandó feladatok 2013. szeptember 1-ig
 • A minősítési szempontrendszer kidolgozása
 • Értékelőlapok kidolgozása
 • A minősítések eljárásrendjének kidolgozása
 • Képzési programok kidolgozása
 • Képzők képzése
 • Szakértők képzése
 • Pilot projektek lebonyolítása
 • Korrekció
k sz n m a figyelm ket thaisz mikl s miklos thaisz @ nefmi gov hu

Köszönöm a figyelmüket!Thaisz Miklósmiklos.thaisz@nefmi.gov.hu