bratislavsk kraj a mana ment inov ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bratislavský kraj a manažment inovácií PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bratislavský kraj a manažment inovácií

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Bratislavský kraj a manažment inovácií - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Bratislavský kraj a manažment inovácií. Vzdelávacia príručka pre rozvojové plánovanie s praktickou orientáciou na rozvoj inovačného potenciálu Bratislavského kraja s prepojením na potreby vzdelávania v regióne Vzdelávacia príručka č. 5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bratislavský kraj a manažment inovácií' - tatum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bratislavsk kraj a mana ment inov ci

Bratislavský kraj a manažment inovácií

Vzdelávacia príručka pre rozvojové plánovanie s praktickou orientáciou na rozvoj inovačného potenciálu Bratislavského kraja s prepojením na potreby vzdelávania v regióne

Vzdelávacia príručka č. 5

Národný projekt Excelentná univerzita je podporený v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.

www.esf.gov.sk

cie a zadanie pr ru ky
Cieľ a zadanie príručky

Cieľ príručky: Navrhnúť vhodný model regionálneho plánovania pre

Bratislavský kraj založeného na využití potenciálu v oblasti vzdelávania,

tvorby nových poznatkov a inováciách

Zadanie

 • 3 prípadové štúdie zahraničných regionálnych inovačných klastrov a aplikácia ich skúseností pre Bratislavský kraj
 • návrh vhodnej metodológie pre regionálne inovačné plánovanie pre Bratislavský kraj
 • návrh vhodnej infraštruktúry pre existenciu inovačného klastra v Bratislavskom kraji

Bratislava, 19. júna 2008

z kladn trukt ra pr ru ky
Základná štruktúra príručky
 • podstata regionálnych inovačných stratégií a obvykle používaná metodológia
 • praktický popis troch zahraničných regiónov, ktoré svoj rozvoj postavili na jednej z troch prioritných tém definovaných v rámci EXU
 • vhodný model rozvojového plánovania pre Bratislavský kraj

Bratislava, 19. júna 2008

ris no alebo nie pre bsk
RIS – áno, alebo nie pre BSK?

Od roku 1994 sa vyše 120 regiónov Európskej únie

zapojilo do iniciatív Európskej komisie a získala podporu

na vypracovanie Regionálnej inovačnej stratégie (RIS).

Aký malo význam pre Bratislavský kraj

vypracovanie RIS v roku 2004?

Bratislava, 19. júna 2008

obnovite n zdroje a rozvoj regi nu
Obnoviteľné zdroje a rozvoj regiónu

Güssing, Rakúsko

 • Príklad regionálneho rozvoja

založeného na využití komparatívnej

výhody regiónu

 • Orientácia na obnoviteľné zdroje energie
 • Pridaná hodnota – základné fakty:
  • 50 nových podnikateľských subjektov
  • viac ako 1000 vytvorených nových pracovných miest

Bratislava, 19. júna 2008

biotechnologick cezhrani n region lny klaster
Biotechnologický cezhraničný regionálny klaster

BioValley, Bazilej, Švajčiarsko

 • Spojenie troch cezhraničných

regiónov

 • Vzájomná interakcia vzdelávacích

inštitúcií a priemyslu

 • Jeden zo svetových najväčších biotech

regiónov

 • Ročný čistý príjem biotech firiem viac

než 20 mld. CHF

Bratislava, 19. júna 2008

komplexn mana ment vz ahov medzi vedou a spolo nos ou
Komplexný manažment vzťahov medzi vedou a spoločnosťou

Turku, Fínsko

 • Založenie Turku Science Park – regionálna

rozvojová spoločnosť

 • Základná úloha – podporiť lokálne

hospodárstvo založené na univerzitných

znalostiach

 • Neutrálne a profesionálne sprostredkovanie

vzťahov medzi vedou, podnikateľským sektorom

a potrebami spoločnosti

Bratislava, 19. júna 2008

pecifick postavenie bsk o s n m
Špecifické postavenie BSK – čo s ním?

Trenčín:

- najmä technické vedy

- vysoká škola

- 560 výskumníkov

- priemerný vek technickej

infraštruktúry 6,7

 • Žilina:
 • technické, lekárske a
 • prírodné vedy
 • vysoká škola
 • 1624 výskumníkov
 • - priemerný vek technickej
 • infraštruktúry 4,6 roka
 • - potenciál v oblasti
 • VT parkov a inkubátorov
 • Prešov:
 • - spoločensko-humanitné
 • Vedy
 • vysoká škola a v menšej
 • miere aj SAV
 • 583 výskumníkov
 • priemerný vek technickej
 • infraštruktúry 15 rokov
 • Trnava:
 • spoločensko-humanitné
 • vedy
 • vysoké školy
 • 829 výskumníkov
 • priemerný vek technickej
 • infraštruktúry 11,1
 • potenciál v oblasti
 • VT parkov a inkubátorov

Banská Bystrica:

- spoločensko-humanitné

vedy (BB) a technické a

prírodné vedy (ZV)

- vysoké školy

- 1291 výskumníkov

- priemerný vek technickej

infraštruktúry 10,2 roka

 • Bratislava:
 • 50% potenciálu štátu
 • všetky vedné oblasti
 • vysoké školy
 • Slovenská akadémia
 • vied – väčšina ústavov
 • 8357 výskumníkov
 • priemerný vek technickej
 • Infraštruktúry 13,6 rokov
 • Košice:
 • - všetky vedné oblasti
 • vysoké školy
 • Slovenská akadémia
 • vied
 • - 2562 výskumníkov
 • - priemerný vek technickej
 • infraštruktúry 16
 • Nitra:
 • prevažne prírodné a
 • pôdohospodárske vedy
 • vysoké školy
 • SAV
 • Slovenská akadémia
 • pôdohospodárskych vied
 • - 1548 výskumníkov
 • - priemerný vek technickej
 • infraštruktúry 11,5 roka

Bratislava, 19. júna 2008

aktu lne ne vyu vanie inova n ho potenci lu bsk
Aktuálne (ne)využívanie inovačného potenciálu BSK

Eurovalley, Malacky

Koncentrácia hlavného

výskumného potenciálu:

centrum mesta, Mlynská

dolina, Patrónka,

Kramáre

CEPIT, Vajnory

Bratislava, 19. júna 2008

vhodn model financovania inov ci v bsk
Vhodný model financovania inovácií v BSK

A čo ďalšie finančné zdroje?

Ako zabezpečiť komplementaritu?

Ako dosiahnuť maximálny efekt?

Bratislava, 19. júna 2008

n vrh vhodn ho modelu region lneho rozvoja pre bsk
Návrh vhodného modelu regionálneho rozvoja pre BSK
 • jasne definovaná organizačná a riadiaca štruktúra regionálneho inovačného klastra
 • presne definované a vymedzené úlohy jednotlivých aktérov:
  • vyšší územný celok
  • mesto
  • akademický sektor
  • podnikateľský sektor
 • vhodne definované priority
 • vhodne definovaná štruktúra financovania regionálneho rozvoja založeného na využívaní potenciálu vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií

Bratislava, 19. júna 2008

akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť

Národný projekt Excelentná univerzita je podporený v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.

www.esf.gov.sk