Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica PowerPoint Presentation
Download Presentation
PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica

PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica

192 Views Download Presentation
Download Presentation

PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 2. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.1. Despre Inginerie • a) MISIUNEA INGINERULUI este: • sa identifice, • sa inteleaga si • sa integreze toate cerintele din proiecte pentru a putea produce • rezultate de succes in practica otinerii bunurilor utile omului. • b) CERINTELE pot fi: • resurseledisponibile, • unelelimitarifizice/ tehnice, • flexibilitatepentrunoiadaugiri/modificarisi • altifactori, cum sunt: cerinte de cost, productie, de serviabilitate, disponibilitate etc. Inginerul propune specificatii pentru regimurile in care poate fi produs si in care poate functiona un obiect. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 3. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.1. Despre Inginerie c). METODE DE LUCRU IN INGINERIE - Crearea de modele matematice adecvate A. Rezolvareaproblemelor - Alegerea celei mai bune solutii - Predictia asupra modului de derulare a proiectului prototipuri, modele la scara, simulari, teste distructive, teste nedestructive, and teste de rezistenta etc. B. Utilizareacalculatorului - Metode numerice si simulari - Softuri pentru Computer-aided design (CAD) Product Lifecycle Management (PLM). Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 4. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.1. Despre Inginerie d) . ETIMOLOGIE SI PREZENTA CULTURALA - ingeniosus (cuvant latin) = indemanatic - Inginer – cel care construieste masini (engines) Cuvintele engine si engineer (limbaengleza) • Inginerul a fost vazut ca un om puternic si • inteligent • Inginer – o persoana cu bogate cunostinte, care • intelege tehnologiile actuale si celel viitoare Inginerii au nevoie de instruire prin scoala de tip POLITEHNIC pentru a obtine o pozitie recunoscuta de societate. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 5. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.1. Despre Inginerie e). LEGISLATIE Lagea specifica faptul ca un inginer trebuia sa fie format prin instruire, educatie si practica. In SUA, Inginerul profesiolalist ( Professional Engineers) este recunoscut numai dupa sustinerea unor teste care valideaza cunostintele teoretice si practice. Inginerul trebuie sa cunoasca si sa respecte un cod al eticii ingineresti (Professional Engineer sau Chartered Engineer). In Canada confirmatea si testarea este facuta de Asociatiile de ingineri (ex. Association for Professional Engineers and Geoscientists (APEGBC). Organizatii profesionale internationale: Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE) www.ieee.org Institution of Electrical Engineers (IEE). Inginerul profesionist este nominalizat cu literele PE sau P.Eng. In Romania si EU titlul de inginer este obtinut prin scolarizare in politehnici si universitati. (AGIR- Asociatia Generala a Inginerilor din Romania) Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 6. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.1. Despre Inginerie f). COMPARATIE CU ALTE PROFESII Om de stiinta Inginer • Un om de stiinta poate pune problema dece apare o • problema si cauta raspunsul, de obicei folosind • modele matematice pe baza observatiilor facute. • - Un om de stiinta incearca sa explice fenomenele. • Inginerul vrea sa stie cum sa rezolve problema, • si cum sa implementeze solutia. • Inginerul foloseste cunostintele acumulate, produse de omul de stiinta, pentru a construi solutii la probleme practice. Misiunea cercetarii ingineresti este de a stabili solutii aproximative la problemele de rezolvat. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 7. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.1. Despre Inginerie g) TOPUL CELOR 15 RAMURI ALE INGINERIEI Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 8. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.2. Despre Ingineria electrica a) . CLARIFICARI CONCEPTUALE Ingineria este aplicarea cunostintelor stiintifice si tehnice in rezolvarea problemelor umanitatii. Ingineria electrica (uneori este definita mai larg ca Inginerie electrica si electronica) - este o specializarea de inginerie care are ca obiect studiul si aplicatiile electricitatii, electromagnetismului si electronicii. - Este o disciplina de studiu cu mai multe sub-discipline/sub-ramuri. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 9. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.2. Despre Ingineria electrica a) . CLARIFICARI CONCEPTUALE Inginerul in Inginerie electrica/Energetica/ proiecteaza sisteme electrice de putere... ... Si circuite electronice complexe. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 10. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.2. Despre Ingineria electrica a) . CLARIFICARI CONCEPTUALE Ingineria electrica este acea ramura a ingineriei care trateaza sistemele electrice de larga utilizare ( ex. Producerea si transportul energeie, conversia energiei etc.) In timp ce Ingineria electronica se ocupa de studiul sistemelor electrice de semnal mic, incluzand dispozitivele semiconductoare si circuitele integrate Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 11. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.2. Despre Ingineria electrica b). EDUCATIA IN INGINERIA ELECTRICA Inginerii in domeniul electric au o calificare obtinuta prin educatie si instruire in domeniul ingineriei. Durata studiilor este de 4-5 ani cu obtinerea diplomei de Bachelor of Engineering, Bachelor of Scienceor Bachelor of Applied Science, in functie de universitate. Disciplinele studiate includ fizica, matematica, managementul proiectelor and discipline specifice de domeniu si de specializare Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 12. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.2. Despre Ingineria electrica b). EDUCATIA IN INGINERIA ELECTRICA Unii ingineri aleg calea perfectionarii postuniversitare, prin MASTERAT sau DOCTORAT Si obtin gradele stiintifice de : Master of Engineering/Master of Science, si Doctor of Philosophy in Engineering (PhD. Eng) In Romania: Dr.Ing. Masteratul in Inginerie cuprinde cercetare si activitati practice. Doctoratul in Inginerie consta mai mult in activitate de cercetare si este primul pas de a deveni cadru didactic universitar. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 13. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.2. Despre Ingineria electrica c). DOMUNII DE LUCRU Inginerul electric esteresponsabil de dedezvoltarea de tehnologiisiproiecte in - sisteme de telecomunicatii , - functionareasistemelorenergetice, - Iluminatsialimentarecladiri, - proiectaresirealizare de bunuri de largconsum - control al echipamentelorelectrice. In practica, inginerul electric si electronic are de supervizat lucrari care includ activitati de om de stiinta, electrician, programator si alte aspecte ale ingineriei. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 14. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica 3.2.2. Despre Ingineria electrica d). SUBRAMURI ALE INGINERIEIE ELECTRICE Conform IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineering (www.ieee.org) Power Engineering Control Engineering Electronics Microelectronics Signal processing Engineering Telecommunications Instrumentation engineering Computers. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 15. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica Power Engineering Power engineering deals with the generation, transmissionanddistribution of electricity as well as the design of a range of related devices. These include transformers, electric generators, electric motorsandpower electronics. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 16. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica Control Engineering Control engineering focuses on the modelling of a diverse range of dynamic systems and the design of controllers that will cause these systems to behave in the desired manner. To implement such controllers electrical engineers may use electrical circuits, digital signal processorsandmicrocontrollers. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 17. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica Electronics Engineering Electronics engineering involves the design and testing of electronic circuits that use the properties of componentssuch as resistors, capacitors, inductors, diodesandtransistors to achieve a particular functionality. The tuned circuit, which allows the user of a radio to filter out all but a single station, is just one example of such a circuit. Another example (of a pneumatic signal conditioner) is shown in the adjacent photograph. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 18. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica Microelectronics Microelectronics engineering deals with the design of very small electronic components for use in an Integrated circuit or sometimes for use on their own as a general electronic component. The most common microelectronic components are semiconductortransistors, although all main electronic components (resistors, capacitors, inductors) can be created at a microscopic level. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 19. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica Signal Processing Engineering Signal processing deals with the analysis and manipulation of signals. Signals can be either analog, in which case the signal varies continuously according to the information, or digital, in which case the signal varies according to a series of discrete values representing the information. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 20. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica Telecommunications Telecommunications engineering focuses on the transmission of information across a channel such as a coax cable, optical fibre or free space. Once the transmission characteristics of a system are determined, telecommunication engineers design the transmittersand receivers needed for such systems. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 21. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica Instrumentation Engineering Instrumentation engineering deals with the design of devices to measure physical quantities such as pressure, flow and temperature. The design of such instrumentation requires a good understanding of physics that often extends beyond electromagnetic theory. For example, radar guns use the Doppler effect to measure the speed of oncoming vehicles. Similarly, thermocouples use the Peltier-Seebeck effect to measure the temperature difference between two points. Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea

 22. PARTEA 3. INGINERIE SI INGINERI 3.2. Profesia de inginer si ingineria electrica Computers Computer engineering deals with the design of computers and computer systems. This may involve the design of new hardware, the design of PDAs or the use of computers to control an industrial plant. Computer engineers may also work on a system's software. However, the design of complex software systems is often the domain of software engineering, which is usually considered a separate discipline Comunicareprofesionala, 2013, ET I, E. Helerea