Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cwestiynau Am Grefydd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cwestiynau Am Grefydd

Cwestiynau Am Grefydd

123 Views Download Presentation
Download Presentation

Cwestiynau Am Grefydd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cwestiynau Am Grefydd Pa mor dda yw eich gwybodaeth am gredoau Babyddion a Phrotestaniaid

 2. Cwestiynau am Grefydd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 3. Cwestiwn Rhif 1 ateb Yn ôl Ddim yn mynd i'r Eglwys Credai Pabyddion a Phrotestaniaid y byddech yn mynd i uffern pe byddech chi ddim yn gwneud beth?

 4. Cwestiwn Rhif 2 ateb Yn ôl Ffenestri lliw Roedd y ffenestri hyn i’w gweld mewn Eglwysi Pabyddol?

 5. Cwestiwn Rhif 3 ateb Yn ôl Cael eu gwyngalchu Beth ddigwyddodd i’r waliau mewn Eglwysi Protestanaidd?

 6. Cwestiwn Rhif 4 ateb Yn ôl Eglwys Babyddol Ai mewn Eglwys Babyddol yntau mewn Eglwys Brotestanaidd roedd allor lliwgar?

 7. Cwestiwn Rhif 5 ateb Yn ôl Bwrdd syml Tebyg i beth ddylai allor eglwys Brotestanaidd edrych?

 8. Cwestiwn Rhif 6 ateb Yn ôl Y Pab Os mai Iesu sy’n ben ar yr Eglwys Brotestanaidd, yna pwy sy’n ben ar yr Eglwys Babyddol?

 9. Cwestiwn Rhif 7 ateb Yn ôl Dynolryw • Yn yr Eglwys Babyddol yr offeiriad oedd y ddolen gyswllt rhwng Duw a phwy?

 10. Cwestiwn Rhif 8 ateb Yn ôl Dynion cyffredin ydyn nhw Pam mae Protestaniaid yn credu y dylai offeiriaid allu priodi?

 11. Cwestiwn Rhif 9 ateb Yn ôl Pabyddol Ai muriau Eglwysi Pabyddol yntau rhai Protestanaidd oedd yn cael eu haddurno â delweddau crefyddol?

 12. Cwestiwn Rhif 10 ateb Yn ôl Lladin Credai’r Eglwys Babyddol y dylid defnyddio un iaith yn unig ar gyfer ysgrifennu’r Beibl, pa iaith?

 13. Cwestiwn Rhif 11 ateb Yn ôl Saesneg Ym mha iaith y credai Protestaniaid yn Lloegr y dylid cynnal gwasanaethau?

 14. Cwestiwn Rhif 12 ateb Yn ôl Iesu Mae Pabyddion yn credu y gall y Pab a’r offeiriad faddau pechodau. Pwy mae’r Protestaniad yn credu all faddau pechodau?