Musikkultur
Download
1 / 17

Musikkultur - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Musikkultur. Nationalisme og globalisering. M2 16.05.13. Globalisering. Brainstorm. Hvad forstår I ved globalisering? Gør globalisering os mere ens eller mere forskellige?. Globalisering, forsøg på definition(er ). Globalisering kan betyde: En proces. En tilstand. Et system. En kraft.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Musikkultur' - tate-dyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Musikkultur

Musikkultur

Nationalisme og globalisering

M2

16.05.13


Globalisering brainstorm
Globalisering. Brainstorm.

Hvad forstår I ved globalisering?

Gør globalisering os mere ens eller mere forskellige?


Globalisering fors g p definition er
Globalisering, forsøg på definition(er)

Globalisering kan betyde:

 • En proces.

 • En tilstand.

 • Et system.

 • En kraft.

 • En tidsalder.

  Globalisering er sociale forandringer.


Globalisering karakteristika
Globalisering, karakteristika

1. Skabelsen nye og forøgelsen af eksisterende sociale netværk.

2. Udvidelsen og strækningen af sociale relationer, aktiviteter og gensidige forhold.

3. Intensiveringen og accelerationen af social udveksling og aktivitet.

4. Skabelsen, udvidelsen og intensiveringen af sociale forbindelser og afhængighedsforhold er både objektive (materielle) og subjektive (i den menneskelige bevidsthed).


Globalisering og musik karakteristika
Globalisering og musik, karakteristika

Feld (2000), s. 145-46

 • Musikkens betydning ift. social identitet intensiveres.

 • Lydvirtualitet: Alle musikalske verdener er ved hånden.

 • Optageteknologi definerer musik i dag. Gør et globalt marked muligt.

 • Musikalsk homogenisering >< diversitet.


Afsluttende essayopgave
Afsluttende essayopgave

Problemformulering godkendes 23.05.13

Essay afleveres 10.06.13

Skal laves individuelt. Længde 2 ns. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.

Skal indeholde en refleksion/analyse/stillingtagen til en musikkulturel problemstilling.

Kan tage udgangspunkt i egen praksis eller en case af mere generelt karakter.

Emnet skal som udgangspunkt tage udgangspunkt i de problemstillinger, der har været gennemgået på kurset (der er mulighed for dispensation fra dette).


Afsluttende essayopgave1
Afsluttende essayopgave

http://suneweile.wordpress.com/dansk-i-gymnasiet/skriftlighed-i-dansk/eksamensgenrerne/om-at-skrive-et-essay/


Musik og nationalisme
Musik og nationalisme

“More than any other form of identity, nationalism closes the gap between music and culture. In so doing, it heightens the disjuncture created by different musical processes for constructing the nation.” (Bohlman 2003, s. 50)


Musik og nationalisme1
Musik og nationalisme

Dansk musik:

“En afdanskrockmusiksstørstepublikumssucceserGasolin (1969-78) (med sangerenogkomponisten Kim Larsen) skabte en heltspecieldanskrockmusikmed mundretteteksterogsangbaremelodier.” (Den store danske)

http://www.musikvidenskab.dk/?page_id=819


Musik og nationalisme2
Musik og nationalisme

Spillemændene.

Christensen (2012): ”Efteren rum tididansksindelagskerder en indoptagelseaffremmedelementerne. Og en afgørendetilegnelsesynes at findested, nårdet store udlandsudtryktilpassesdetdanskesprog.”

“Deresmusikeraltså en forhandlingmellemnationaltoginternationalt, fortidognutid. Mellemdanskeogudenlandskekoryfæer, men ogsåyngrehipsterbandsfra Brooklyn.”

“[G]ennemstrømmetaf, hvad man måskekankalde, en nordiskmelankoli – sågar med anerifolkeviser […].”

“Med en evnetil at finde sig tilrettepå et godtbranketværtshus, hvorjukeboksensynesfyldt med musiki et særtsamarbejdemellem Dansk Folkemindesamlingogmusiksitet Pitchfork. Vi betræder en lyrisk, krølletogmørkladenstipåvejdybtindi en nyforestillingomfolkemusikalitet. Trædnærmere.”


Musik og nationalisme3
Musik og nationalisme

To syn på nationalismens historiske rødder:

 • Nationalisme er en naturlig del af menneskers kultur. Nationens identitet udspringer af det folk. Nationens form kan tage mange former, men kernen af den vil forblive uændret.

 • Nationer er en forholdsvist moderne fænomen. De opstår i forbindelse med trykpressen, industrialisering etc.

  Nogle i historiske kilder til syn på nationalisme

  - Kulturel nationalisme: Tysk romantik. Folkeånden (Herder) kommer til udtryk i kunst og kultur. De etniske/antropologiske forhold konstituerer nationen.

  - Politisk nationalisme: Amerikanske og franske revolutioner. Liberalistisk ideologi, oplysningstid. Borgeren konstituerer nationen. Renan (1882): ”Nationen er en daglig folkeafstemning.”


Musik og nationalisme4
Musik og nationalisme

Banal nationalisme (Billig, 1995):

 • Den nationalisme der optræder overalt omkring os.

 • Nationalisme er ikke kun ekstremisme.

 • Symboler i hverdagen.

  • Nationalsangen.

  • Carl Nielsen på hundredekroneseddel.

  • Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.


Musik og nationalisme5
Musik og nationalisme

Forestillede fællesskaber (Anderson, 1982):

 • ”Nationen” opstår med fremkomsten af moderniteten.

 • Forestillet, fordi selv i den mindste nation er det ikke alle, der kender hinanden, og alligevel føler de sig som del af det samme fællesskab.

 • Nationen er ikke ”vækkelse” af folket. Nationer skaber, opleves, konstrueres.

  ”But nationalism is not the awakening of an old, latent, dormant force, thoughthat is how it doesindeed present itself. It is in reality the consequence of a new form of social organization, basedondeeplyinternalized, education-dependenthigh-cultures, eachprotected by itsownstate.” (Gellner 1983, s. 48)


Musik og nationalisme6
Musik og nationalisme

Opfundne traditioner (Hobsbawn & Ranger 1982):

Traditioner opstår, omformes, opleves, redefineres etc.

 • Eks. synge og danse om juletræet.

 • Nationalinstrumenter.

 • Højskolesangbogen som en særlig dansk tradition.

  ”’Inventedtradtion’ is taken to mean a set of practices, normallygoverned by overtlyortacitlyacceptedrules and of a ritual orsymbolic nature, whichseek to inculcatecertainvalues and norms of behaviour by repetion, whichautomaticallyimpliescontinuitywith the past.” (s. 1)

  ”Nation building”

 • Nationer må ”fortælles”. Nationen/national identitet fremkommer af denne kamp om fortællingen.Velse
Øvelse

1. Gå på Spotify eller anden streamingtjeneste, find et stykke ”nationalmusik” (bare søg ”Danmark”).

Vælg hurtigt et nummer.

- Hvilke måder italesætter det ”Danmark”?

- Hvilket ”Danmark” er det, der fremstilles?

- Hvilke ”danske” elementer (tekst, musik etc.) er der?

2. Forestil dig, at du/I får en bestillingsopgave:

”Skriv et stykke dansk musik.”

Lav en hurtig skitse til et nummer.

- Hvilke måder vil du italesætte det ”danske” på?

- Hvordan ser ud og lyder ”Danmark” i dit nummer?

- Hvilke ”danske” elementer (tekst, musik etc.) er der?


Husk!

Næste gang: Emne/problemformulering til essay.

Senere i dag: 17.00 på RMC.