cursuri postuniversitare de perfec ionare
Download
Skip this Video
Download Presentation
CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFEC ŢIONARE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFEC ŢIONARE - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFEC ŢIONARE . Oportunităţi de finanţare în procesul de integrare europeană a României Instrumente şi tehnici de Project Cycle Management. Scrierea unui proiect de succes... cere cunoştinţe temeinice, originalitate, timp, răbdare şi noroc. Răspunsul favorabil.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFEC ŢIONARE' - tasya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cursuri postuniversitare de perfec ionare
CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECŢIONARE

Oportunităţi de finanţare în procesul de integrare europeană a României

Instrumente şi tehnici de

Project Cycle Management

slide2
Scrierea unui proiect de succes...cere cunoştinţe temeinice, originalitate, timp, răbdare şi noroc

Răspunsul favorabil

Depunerea propunerii spre evaluare

Scrierea proiectului

Identificarea surselor de finanţare

Începutul de drum…

componentele de baz ale unei propuneri de proiect
Pagină de titlu

Rezumat

Justificarea necesităţii

Obiectivele proiectului

Descrierea proiectului şi a planului operaţional

Rezultate, evaluare şi sustenabilitate

Capacitate organizaţională

Grafic de timp

Buget şi rentabilitatea costurilor

Anexe

Componentele de bază ale unei propuneri de proiect
o propunere bun
Începe cu o idee bună

Este bine documentată

Atinge priorităţile finanţatorului

Este bine scrisă

Urmăreşte instrucţiunile de redactare

Descrie nevoia proiectului, obiectivele, activităţile, rezultatele preconizate, modul de evaluare, sustenabilitatea şi graficul de timp

Demonstrează eficienţa cheltuirii banilor alocaţi

O propunere bună . . .
slide5
Întrebări cheie
 • Cine este eligibil?
 • Când este deadline-ul?
 • Care este valoarea grantului?
 • Care este nivelul minim al cofinanţării?
 • Câte proiecte pot fi depuse de acelaşi aplicant?
 • Câte proiecte pot fi finanţate pentru acelaşi aplicant?
slide6
6. Ce documente oficiale trebuie anexate?

7. De unde poate fi descărcat formularul de aplicaţie?

8. Există un număr minim/maxim de pagini?

9. Unde trebuie depusă propunerea?

10. Cine este persoana de contact din partea autorităţii contractante?

11. In câte exemplare? Câte în original? Subscriere electronică?

r spunsul la aceste ntreb ri
Răspunsul la aceste întrebări
 • Etapa de analiză: Analiza actorilor-cheie implicaţi în proiect (Stakeholders Analysis), Analiza problemei (Problem Analysis), Analiza obiectivelor (Analysis of Objectives), Analiza strategiilor (Analysis of Strategies)
 • Etapa de planificare:Matricea logică (Logframe matrix)
slide8
Analiza actorilor-cheie implicaţi în proiect

Ce este un actor-cheie(Stakeholder)?

Un individ sau un grup de indivizi care au un interes semnificativ vis-à-vis de succesul sau eşecul proiectului;

Poate coincide cu beneficiarul, intermediarul sau inamicul unui proiect;

Grijile, interesele şi capacitatea de acţiune ale acestora sunt diferite şi de aceea este foarte importantă identificarea corectă a grupurilor de interes.

slide9
Instrumente de analiză
 • Matricea actorilor-cheie
 • Analiza SWOT
slide10
Matricea actorilor-cheie

Activităţile din proiect care li se adresează

Actorii-cheie

De ce sunt interesaţi de proiect

Capacitatea şi motivaţia de a contribui la proiect

Stakeholder 1

Stakeholder 2

Stakeholder ….

slide11
Analiza SWOT

STRENGTHS

WEAKNESSES

THREATS

OPPORTUNITIES

analiza problemei diagrama ishikawa
Analiza problemeiDiagrama Ishikawa

Kaoru Ishikawa

Definiţie: Instrument grafic folosit pentru a explora şi prezenta păreri în legătură cu cauzele de variaţie pentru un proces. (Mai poartă denumirea de diagramă cauză-efect sau diagrama “os de peşte”).

Scop:Identificarea principalelor cauze care contribuie la existenţa unei probleme identificate. Aceste cauze sunt apoi analizate pentru a fi îndepărtate. De asemenea, diagrama ilustrează relaţiile care se stabilesc între cauzele determinante pentru un anumit efect.

slide13
Denumită după Kaoru Ishikawa
 • Seamănă cu scheletul unui peşte
 • Pune accentul pe cauze şi nu pe simptomele de manifestare ale unei probleme.
 • Necesită comunicare în grup şi brainstorming.
 • Stimulează dezbaterile.
slide14
Conduce la îmbunătăţirea gradului de înţelegere a problemelor complexe.
 • De regulă se realizează pe hârtie sau pe tablă, dar există şi programe pe calculator care pot fi folosite în acest sens.
elaborarea diagramei
Elaborarea diagramei
 • Ca grup:

1. Identificarea problemei (efectului)

- trebuie formulată în termeni clari

- trebuie agreată de toţi membrii grupului

2. Problema devine “capul peştelui”

- se desenează coloana vertebrală.

slide16
Stabilirea cauzelor principale ale problemei

- prin brainstorming

4. Conectarea cauzelor principale la coloana vertebrală a peştelui prin săgeţi.

slide17
5. Tot prin brainstorming se stabilesc cauzele secundare ale fiecărei cauze principale

6. Conectarea cauzelor secundare la cauzele principale prin săgeţi.

7. Se repetă paşii 5 & 6 în funcţie de nivelul de aprofundare urmărit

- de obicei pe 4 sau 5 niveluri.

slide18
8. Analizarea şi evaluarea cauzelor şi sub-cauzelor

- poate face apel la instrumente statistice, analitice şi grafice.

9. Adoptarea de decizii

ex emplu
Exemplu
 • Paşii 1 & 2:

Acces redus

la granturi de

cercetare

(“coloana”)

(“capul peştelui”)

slide20
Paşii 3 & 4:

Dezinteres

Alocare CNCSIS insuficientă

Acces redus

la granturi de

cercetare

Transparenţă redusă a informaţiei

Competenţă redusă în elaborarea de propuneri viabile

slide21
Paşii 5, 6, & 7:

Alocare CNCSIS insuficientă

Dezinteres

Buget educaţie şi cercetare redus

Buget/grant f redus

Dotări insuficiente pt.cercetare

Acces redus

la granturi de

cercetare

Evaluare părtinitoare

Noţiuni deficitare de management de proiect

Grila de evaluare nu este publică

Transparenţă redusă a informaţiei

Competenţă redusă în elaborarea de propuneri viabile

slide22
Paşii 8 & 9

Analiza şi evaluarea cauzelor şi sub-cauzelor

Adoptarea de decizii

Ce decizii au fost adoptate la nivel CNCSIS pentru remedierea unora dintre aceste cauze şi sub-cauze?

slide23
Analiza obiectivelor

Descrie situaţia care se creează după îndepărtarea problemei;

Verifică ierarhia obiectivelor;

Ilustrează relaţia mijloace-finalităţi sub forma unei diagrame (nu este altceva decât transpunerea în formă “pozitivă” a diagramei Ishikawa).

slide24
Analiza strategiilor/opţiunilor

Trebuie să avem în vedere următoarele aspecte:

Dacă încercăm să eliminăm toate cauzele problemei sau doar o parte dintre acestea;

Oportunităţile pe care le putem valorifica;

Combinaţia optimă de instrumente pentru maximizarea rezultatelor şi asigurarea sustenabilităţii;

Care este strategia optimă din punct de vedere al raportului calitate-preţ;

Care opţiune maximizează impactul asupra grupului ţintă.

slide25
Etapa de planificare – Matricea logică

Este oglinda întregului proiect şi asigură o elaborare corectă şi realistă a acestuia.

ce este matricea cadru logic
Ce este matricea cadru logic?
 • Matricea cadru logic este o metodă de prezentare a conţinutului unui proiect intr-un mod in care este posibilă stabilirea logică şi sistematică a obiectivelor proiectului.
 • Aceasta este reflectată în relaţiile cauzale între diferitele niveluri ale obiectivelor, pentru a putea verifica dacă aceste obiective au fost îndeplinite şi pentru a stabili ce ipoteze (factori), din afara controlului proiectului, pot influenţa succesul său.
slide27
ConţinutMatricea cadru logic se prezinta ca un tabel cu patru coloane şi cinci rânduri, conţinând principalele elemente ale unui proiect şi relaţíile dintre ele:
definirea termenilor
Definirea termenilor:
 • - Obiective generale - explică de ce este proiectul important pentru societate, în termeni de beneficii pe termen lung pentru beneficiarii finali şi mai larg, beneficii pentru alte grupuri. Obiectivele generale arată cum se încadrează proiectul în politicile regionale/ sectoriale, ale guvernului/ organizaţiilor implicate şi ale CE.
 • Prin urmare proiectul nostru nu va putea realiza singur obiectivul(ele) general(e), ci numai va contribui la realizarea acestuia(ora) împreuna cu alte proiecte.
slide29
- Obiectivele specifice (scopul proiectului): sunt obiectivele care trebuie atinse prin implementarea proiectului. Scopul trebuie să fie rezolvarea unei probleme centrale care trebuie definită în termeni de beneficii sustenabile pentru grupurile ţintă.
 • El defineşte ceea ce dorim sa realizăm prin proiectul nostru pentru a rezolva nevoile grupului ţintă.
 • Trebuie să existe un singur scop (obiectiv specific) al proiectului.
slide30
- Rezultate: sunt “produse” obţinute ca urmare a desfăşurarii activităţilor, a căror combinaţie va conduce la realizarea scopului proiectului.
 • N.B. Referirea generală la “ Obiectivele proiectului”acoperăobiectivele generale, scopul proiectului şi rezultatele.
slide31
- Activităţi: Acţiunile specifice care trebuie întreprinse pentru a produce rezultate. Ele sumarizează ce se va face în proiect.
 • - Mijloace: Resurse (intrari) materiale si nemateriale necesare pentru a desfăşura activităţile (cum ar fi: personal, echipament şi materiale).
 • - Costuri: Costurile reprezintă traducerea în termeni financiari a resurselor identificate (mijloacelor)
slide32
- Indicatori verificabili în mod obiectiv: descrierea operatională a obiectivelor generale, scopului proiectului şi a rezultatelor.
 • - Surse şi mijloace de verificare: arată unde şi sub ce formă pot fi găsite informaţiile privind realizarea obiectivelor generale, a scopului proiectului şi a rezultatelor.
slide33
- Ipoteze : sunt acei factori externi (condiţii) care nu sunt influenţaţi de proiect, dar care pot afecta implementarea sa şi sustenbilitatea pe termen lung. Aceste condiţii trebuie îndeplinite pentru ca proiectul să poată reuşi.
 • - Precondiţii : Condiţii care trebuie îndeplinite înainte ca proiectul să înceapă.
cum functioneaza
Cum functioneaza?
 • I. Logica verticală (relaţia între coloanele I şi IV):

- identifică ce intenţionează proiectul să facă/ obiectivele (col.I )

- clarifică relaţia cauzală între diferitele niveluri ale obiectivelor/ logica intervenţiei proiectului (col.I )

- specifică ipotezele importante şi incertitudinile dincolo de controlul managerului de proiect (col. IV );

slide35
II. Logica orizontală, care se referă la măsurarea efectelor proiectului şi resurselor folosite de proiect, prin:

- specificarea indicatorilor cheie, (col. II)

- sursele de informare prin care aceştia vor fi verificaţi (col. III).

slide36
Logica verticală:

Coloana I (logica intervenţiei) :Stabileşte strategia proiectului - nivelul obiectivelor (ce intenţionează proiectul să facă), relaţia şi ierarhia dintre ele

slide37
Obiectiv specific

Scopul proiectului

Rezultate

Mijloace tangibile si intangibile necesare pentru a desfăşura activităţile

Mijloace

Activităţi

Obiectiv(e )

general(e)

slide38
Intervenţia urmează logica de mai sus: prin folosirea mijloacelor materiale şi nemateriale, se pot implementa activităţile, care vor genera rezultatele. Combinaţia acestor rezultate va duce la atingerea scopului proiectului, care va contribui la obiectivele generale.
 • Urmând această logică, atunci când pregătim sau verificăm matricea vom putea identifica neajunsuri sau erori în concepţia proiectului.
slide39
Coloana IV( Ipoteze şi precondiţii):
 • Factorii externi au o influenţă importantă asupra succesului proiectului şi este necesară identificarea şi luarea lor în consideraţie.
 • La fiecare nivel al matricei /tabelului se vor include, pe rândul corespunzător din tabel, acele ipoteze care reprezintă incertitudini, condiţii sau riscuri pentru atingerea obiectivului proiectului de pe rândul corespunzator. În cazul în care probabilitatea ca o condiţie să se îndeplinească este mare (sau riscul este mic), condiţia/riscul nu se include în matrice deoarece nu va afecta implementarea proiectului.
slide40
În cazul în care probabilitatea ca o condiţie să se indeplinească este redusă (sau riscul este ridicat), condiţia/riscul nu se include, dar se impune revizuirea proiectului sau chiar abandonarea lui (după caz).
 • Deci vor fi incluse în matricea cadrului logic numai acele ipoteze/riscuri cu o probabilitate rezonabilă de a se îndeplini.
 • Dacă la un anumit nivel nu sunt identificaţi factori care să influenţeze proiectul, atunci nu va fi trecut nici un element în căsuţa corespunzătoare.
corelarea logic ntre coloanele i i iv este urm toarea
Logica intervenţïei

Ipoteze

Obiective generale

Scopul proiectului

+

Ipoteze

+

Rezultate

Ipoteze

+

Activităţi

Ipoteze

Precondiţii

Corelarea logică între coloanele I şi IV este următoarea:
slide42
dacă precondiţiile sunt îndeplinite, atunci activităţile proiectului pot să inceapă.
 • dacă activităţile sunt desfăşurate şi ipotezele de pe linia IV, coloana IV, sunt îndeplinite, atunci se pot obtine rezultatele proiectului;
 • dacă rezultatele proiectului sunt obţinute şi ipotezele de pe linia III , coloana IV sunt îndeplinite, atunci poate fi atins scopul proiectului;
 • dacă scopul proiectului este atins şi ipotezele de pe linia II coloana IV sunt îndeplinite, proiectul poate contribui la atingerea obiectivelor generale.
slide43
Logica orizontală:

Coloana II : Indicatorii de realizare, verificabili în mod obiectiv.

 • Indicatorii permit verificarea şi măsurarea gradului în care nivelul corespunzător al logicii intervenţiei (col.I) a fost sau va fi realizat.

Deci, în coloana II:

 • primul rând va conţine indicatorii de impact general
 • rândul doi va conţine indicatorii de impact specific;
 • al treilea rând va conţine indicatorii de rezultate
slide44
Iata câteva criterii de selectare a indicatorilor:

- Validitate:

Reflectă în mod direct obiectivul pe care intenţionează să îl măsoare?

 • Obiectivitate:

Definesc precis şi fără ambiguităţi obiectivul pe care îl măsoara?

- Credibilitate:

Sunt datele consecvente sau comparabile în timp ?

- Accesibilitate:

Pot fi datele colectate cu uşurinţă, la timp şi cu costuri rezonabile?

- Utilitate:

Vor fi datele utile pentru luarea deciziilor sau pentru a învăţa din experienţă?

- Proprietate:

Sunt de acord partenerii şi părţile interesate că indicatorul are sens şi utilitate pentru ei?

slide45
Exemple de indicatori :
 • Număr de persoane instruite ( sau % /din);
 • Număr de persoane angajate ( sau % din)
 • Număr de noi locuri de muncă identificate;
 • Rata şomajului;
 • Rata ocupării; etc.
slide46
Pentru a putea fi folosiţi pentru verificare şi măsurare indicatorii trebuie să fie SMART

( acronym de la termenii in limba engleza ):

- Specific /specifici - în termeni de calitate, cantitate şi termene;

- Measurable / măsurabili la un cost acceptabil;

- Available / disponibili - din sursele existente;

- Relevant / relevanţi - pentru ceea ce intenţionează să măsoare şi corespunzator cu nivelul obiectivelor din intervenţia logică;

- Timely / la timp - produşi în momentul când sunt necesari, pentru a putea fi utili managementului de proiect.

slide47
Exemple de indicatori SMART:
 • 50 de persoane recalificate intr-o nouă meserie până la sfârşitul proiectului;
 • numărul de someri femei peste 45 de ani din Craiova redus cu 15% într-un an;
 • 25% din şomerii asistaţi în cadrul proiectului angajaţi până la sfârşitul proiectuluietc.
slide48
Pentru fiecare nivel al obiectivelor putem avea unul sau mai mulţi indicatori care vor defini complet obiectivul corespunzător. Totuşi, prea mulţi indicatori pot crea confuzii.
 • Corelarea logică între coloanele I şi II: pentru fiecare nivel de obiective din coloana I trebuie selectaţi si prevazuti in coloana II indicatori potriviţi, măsurabili şi cuantificabili.
slide49
Pe rândul de jos a celei de-a doua coloane, va trebui să plasăm mijloacele materiale si nemateriale (intrarile) necesare pentru a desfăşura activităţile planificate (nu sunt indicatori pentru activităţi). Această căsuţă conţine o prezentare sintetică a resurselor estimate.
slide50
- Coloana III: Surse şi mijloace de verificare.
 • Aici trebuie specificat, unde, în ce formă şi cât de des pot fi găsite sau furnizate informaţiile privind gradul de realizare a obiectivelor (descris prin indicatorii verificabili în mod obiectiv).
verificare final a calit ii matricei cadru logic
Verificare finală a calităţii matricei cadru logic

După ce matricea cadru logic este completatrebuie verificat din nou dacă:

 • logica verticală este completă şi corectă;
 • indicatorii şi sursele de verificare sunt accesibile si credibile;
 • precondiţiile sunt realiste;
 • ipotezele sunt realiste şi complete;
 • riscurile sunt acceptabile;
 • probabilitatea succesului este suficient de mare;
 • beneficiile justifică, costurile.