handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs. Herman van Hassel herman.vanhassel@hu.nl. 13 oktober 2009. 9.30 Centrale inleiding door Herman van Hassel “Onderwijs passend maken met behulp van handelingsgericht werken” 10.15 Pauze 10.45 Workshopronde

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs' - tassos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs

Handelingsgericht werken als schakel naar passend onderwijs

Herman van Hassel

herman.vanhassel@hu.nl

13 oktober 2009

programma

9.30 Centrale inleiding door Herman van Hassel

“Onderwijs passend maken met behulp van handelingsgericht werken”

10.15 Pauze

10.45 Workshopronde

-Bestuursleden en directeuren

-Ib-ers

12.15 Lunch

13.15 Het uitwerken van een “Actieplan HGW” voor de eigen school.

15.00 Afronding

Programma:
aanleiding voor passend onderwijs
Aanleiding voor Passend Onderwijs?
 • Huidige situatie
 • Complex, verschillende wetgeving
 • Verantwoordelijkheid is niet altijd duidelijk
 • Verkokerd po, vo, s(v)o, rec, swvwsns,
 • Aanbodgericht
 • Curatief
 • Test-gericht
 • Kwaliteit so
 • Groei Cluster 4
waar het om gaat
Waar het om gaat:

Passend onderwijs is de ontwikkeling die het

voor elke leerling mogelijk gaat maken optimaal

gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen en

alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden.

“Geen kind meer tussen wal en schip”

zorgplicht passend onderwijs 2011
Zorgplicht passend onderwijs (2011):
 • Ieder schoolbestuur is verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend onderwijszorg-arrangement
 • Je redt het dus niet alleen, maar hebt de andere scholen hard nodig.
 • Vandaar de keuze voor een regionaal netwerk met in ieder geval PO VO en cluster 3 en 4!
wat is passend onderwijs niet
Wat is passend onderwijs niet?

*Inclusief onderwijs

*Opheffen Speciaal (basis)Onderwijs

*Einde samenwerkingsverbanden

*Ouders de baas

hoe gaan we dat doen
Hoe gaan we dat doen?

*De overheid bepaalt wat, het werkveld hoe!

*Samenvoegen expertise in regionale netwerken

*Samenwerken binnen die netwerken

*Veldinitiatieven en experimenten

*Kwaliteitsagenda’s voor po, vo en (v)so

*Samenvoegen zorgbudgetten

*Integraal en handelingsgericht indiceren

*Investeren in het primaire proces/de leerkracht

waar beginnen en hoe verder
Waar beginnen en hoe verder?

* Uitgaan van regio Passend Onderwijs

* Gemeenschappelijke visie op niveau van jullie samenwerkingverband

* Bepalen doelen voor de lange en korte termijn

* Inventariseren van de gevolgen voor de professionalisering personeel op schoolniveau

* Integraal personeelsbeleid bewust inzetten bij professionalisering/competentieontwikkeling personeel

slide9

Op weg naar Passend Onderwijs

Met behulp van:

Handelingsgericht werken (HGW)

de uitgangspunten van hgw
De uitgangspunten van HGW

1. Denken, kijken, praten, handelen in termen van onderwijsbehoeften;

2. Het is de leerkracht die het doet! Werkconcept en begeleidingsbehoeften centraal;

3. Handelingsgericht, gericht op haalbare bruikbare adviezen;

4. Voortdurende samenwerking van leerkracht, leerling, ouders en begeleiders;

5. Het referentiekader is gebaseerd op het systeemdenken;

dit heeft invloed op dat;

6. Uitgaan van positieve factoren en mogelijkheden;

7. Systematische en transparante werkwijze.

handelingsgericht werken en de 1 zorgroute
Handelingsgericht werken en de 1-zorgroute

1) Evalueren groepsplan en verzamelen leerlinggegevens

6) Uitvoeren van het groepsplan

2) Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

realiseren

waarnemen

5) Opstellen van het groepsplan

plannen

begrijpen

3) Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen

4) Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften

slide12

Intern handelen

1) Evalueren/

verzamelen

2) Signaleren van

leerlingen met

specifieke

onderwijsbehoeften

waarnemen

6) Uitvoeren

groepsplan

Groeps-bespreking

leerlingen

realiseren

Oudergesprek

5) Opstellen

groepsplan

begrijpen

leerkracht

ouders

4) Clusteren

leerlingen met

gelijke onderwijs-

behoeften

Leerlingen-bespreking

3) Onderwijs-

behoeften benoemen

plannen

Individueel handelingsplan

Oudergesprek

Externe zorg

Extern handelen

Verwijzing

Handelingsgericht begeleiden

Handelingsgerichte diagnostiek

Oudergesprek

handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken:

-Stemt af op de onderwijsbehoeften;

-Stemt af op de ondersteuningsbehoeften van

de leerkracht;

-Realiseert planmatig werken;

-Realiseert opbrengstgericht werken;

-Draagt bij aan de kwaliteitszorg;

-Draagt bij aan realisering van

Passend Onderwijs in de regio

slide14

Hiërarchie van keuzes

Daniel Kim (1991)

visie samenwerkingsverband in relatie tot passend onderwijs
Visie Samenwerkingsverband in relatie tot passend onderwijs
 • Wat sluit in de visie van uw samenwerkingsverband aan bij de ontwikkeling van passend onderwijs?
 • Wat zou toegevoegd of veranderd moeten worden aan de visie in verband met de ontwikkeling van passend onderwijs?
visie van de school in relatie tot de visie van het samenwerkingsverband
Visie van de school in relatie tot de visie van het samenwerkingsverband
 • Wat sluit in de visie van uw school aan bij de ontwikkeling van passend onderwijs?
 • Wat zou toegevoegd of veranderd moeten worden aan de visie van uw school in verband met de ontwikkeling van passend onderwijs?
visie in relatie tot hgw
Visie in relatie tot HGW

* Past handelingsgericht werken bij de visie van het samenwerkingsverband en van de individuele school?

* Kan uw school door handelingsgericht te werken bijdragen aan het realiseren van passend onderwijs in uw regio?

hoe hgw als onderdeel van de 1 zorgroute invoeren
Hoe HGW als onderdeel van de 1 zorgroute invoeren?
 • Het samenwerkingsverband bepaalt wat.
 • De scholen bepalen hoe.