Hmat, zmyslový orgán-koža - PowerPoint PPT Presentation

tass
hmat zmyslov org n ko a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hmat, zmyslový orgán-koža PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hmat, zmyslový orgán-koža

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Hmat, zmyslový orgán-koža
170 Views
Download Presentation

Hmat, zmyslový orgán-koža

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hmat, zmyslový orgán-koža Prírodoveda v 3. ročníku ZŠ.

  2. Hmat je telesný zmysel uložený na povrchu tela v koži. V koži sú umiestnené zmyslové bunky citlivé na vnímanie : -dotyku -chladu -tlaku -tepla -bolesti

  3. Hmatom môžeme rozoznávať kvalitu povrchu predmetu, jeho veľkosť, tvar a zloženie.

  4. V koži sú umiestnené hmatové telieska. Najviac hmatových buniek je na koncoch prstov, na chodidlách , perách, jazyku a na čele.

  5. Máme asi 500 000 dotykových receptorov, 250 000 na chlad a 30 000 na teplo.

  6. Pri poruche zraku je dobre vyvinutý hmat človeka. Ľudia používajú písmo Braillovej abecedy.